Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cung Tán Hành Trạng Chư Tổ Trung Hoa

12/03/202208:30(Xem: 5367)
Cung Tán Hành Trạng Chư Tổ Trung Hoa

so to bo de dat ma


Cung Tán
Hành Trạng Chư Tổ Trung Hoa


1-Bổ Đề Đạt Ma Tổ Sư Hạnh

Thái tử con vua bỏ cõi trần
Xuất gia học đạo quyết tìm chân
Thừa đương ấn pháp du Hoa lục
Đảm nhiệm tông phong báo Phật ân
Thiếu Thất trừng tâm truy diện mục
Tung Sơn diện vách bặt ngôn âm
Chín năm huyền sử bày chân tướng
Lục diệu pháp môn mở diệu tâm.


2-Huệ Khả Tổ Sư Hạnh

Chào đời hiển hiện ánh hào quang
Hiếu học tinh thông sách Lão Trang
Kinh Phật nghiên tầm truy diệu lý
Cửa Thiền vấn đạo kiến huyền ân
Xả thân cầu pháp ngời gương đạo
Liễu đạo tham thiền sáng cõi tâm
Thắp sáng tuệ đăng soi chốn tổ
Hoằng dương Pháp Phật vượt siêu trần.

3-Tăng Xán Tổ Sư Hạnh

Ghẻ lở tìm phương sám hối tâm
Tổ sư khai thị bặt suy tầm
Gặp khi pháp nạn Tư Không ẩn
Nhằm lúc thời bình Sơn Cốc an
Thuận thế đăng đàn tuyên diệu pháp
Tuỳ cơ mở ý diễn chơn âm
Truyền trao y pháp an tường tịch
Pháp hoá một đời rạng tổ tông.

4-Đạo Tín Tổ Sư Hạnh

Thiếu thời ý chí vượt siêu trần
Ngưỡng mộ không tông giải thoát môn
Sớm tối chuyên cần cầu học pháp
Trưa chiều tinh tấn huân tu tâm
Khai thông kiến giải trừ nghi hoặc
Mở thoát chấp nê cởi buộc ràng
Trực chỉ chơn như truyền mạch đạo
Hưng long tổ ấn thạnh tôn phong.


5-Hoằng Nhẫn Tổ Sư Hạnh

Tướng mạo khôi ngô đẹp lạ lùng
Tư phong phóng khoáng vẻ ung dung
Xuất gia học đạo hoa tâm dưỡng
Bái sám tham thiền tuệ hạt trồng
Đắc pháp thừa đương ngời tổ nghiệp
Đèn thiền tỏa chiếu rạng gương tông
Hoàng Mai sử sách luôn ghi dấu
Phổ độ hàm linh nguyện khắp cùng.

6-Huệ Năng Tổ Sư Hạnh

Bán củi qua ngày nuôi mẫu thân
Cơ duyên đốn ngộ bởi Kim Cang
Hoàng Mai cửa đạo trui rèn chí
Hoằng Nhẫn ân thầy khải thị tâm
Kiến tánh trình thi bày lẽ diệu
Minh tâm xiễn pháp hiển cơ chân
Đàn Kinh Pháp bảo siêu huyền lý
Tổ nghiệp thừa đương sáng tổ tông.

7-Thanh Nguyên Hành Tư Hạnh
Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền
Nghe nhiều ít nói hướng thiền nguyên
Tào Khê tham vấn khơi nguồn diệu
Lục Tổ truyền trao mở cội thiêng
Ấn chứng chơn tâm thừa nghiệp tổ
Y hành diệu nghĩa nối cơ huyền
Thanh Nguyên thơm ngát rừng hoa tuệ
Thiền mạch châu lưu tổ ấn truyền

8-Hoài Nhượng Thiền Sư Hạnh
Xuất gia học đạo tuổi mười lăm
Hoàng Cảnh thiền sư khai đạo ân
Luật tạng nghiên tầm châu giới vẹn
Thiền cơ phát khởi ngọc kinh toàn
Tào Khê diệu chỉ khai ngộ ấn
Hoài Nhượng huyền cơ khế hợp tâm
Thiền mạch lưu thông ngời suối tuệ
Hương thơm lan tỏa khắp xa gần

9-Huyền Giác Thiền Sư Hạnh
Xuất gia từ nhỏ hạnh chuyên cần
Tam tạng nghiên tầm hôm sớm chăm
Chỉ Quán pháp môn tường yếu chỉ
Duy Ma kinh giáo khế huyền tâm
Tào Khê tham vấn trình kiến giải
Huyền Giác liễu tri rõ phương tầm
Đồ chúng bốn phương quy kính học
Đạo Ca thi tứ tuyệt siêu trần

10-Bổn Tịnh Thiền Sư Hạnh
Tào Khê tham học ngộ cơ thiền
Vô Tướng Tư Không tu học chuyên
Trực nhận chơn tâm vô trú xứ
Thường hay diệu đạo chẳng phang duyên
Tuỳ cơ khải thị bày kho báu
Thuận cảnh tu hành hiển cội nguyên
Tự tại thong dong truyền ngọc kệ
Đạo phong trác việt ngát hương truyền

11-Quốc Sư Huệ Trung Hạnh
Dáng vẻ đoan trang mộ Phật thiền
Xuất gia tu học giới tinh nghiêm
Tham phương hỏi đạo khơi nguồn diệu
Hướng nội chuyên tâm mở tuệ huyền
Yếu chỉ Tào Khê thầm khế hợp
Huyền cơ Đảng Tử vẹn tinh chuyên
Túc Tông thỉnh trụ Tây Thiền Viện
Quang Trạch ngời soi sáng đạo huyền

12-Thần Hội Thiền Sư Hạnh
Ngũ kinh am hiểu Lão Trang thông
Tam tạng nghiên tầm suốt sắc không
Quốc Xướng thiền môn rền pháp nhũ
Hạo Nguyên viện chủ trải kinh lòng
Tào Khê tham bái nguồn tâm chỉ
Lục Tổ khơi bày pháp yếu tông
Thiện Hội thừa đương cơ nghiệp tổ
Hưng long pháp hoá rạng thiền phong

13-Hy Thiên Thạch Đầu Thiền Sư Hạnh

Gá thai khiến mẹ thích ăn chay
Xuất thế hài nhi chẳng bận ai
An ổn trưởng thành tâm tự tại
Yên bình khôn lớn ý tươi vui
Xuất gia học đạo nuôi hương đức
Thọ pháp tầm sư dưỡng trí tài
Lục Tổ, Hành Tư ơn pháp nhũ
Hy Thiên nối pháp tuệ quang ngời

14-Đạo Nhất Thiền Sư Hạnh
( Bát vĩ đồng âm)
Dung mạo khôi ngô thật lạ thường
Xuất gia học đạo hướng thiền nương
Tâm khai trí sáng từ Hoài Nhượng
Tuệ mở bi ngời tại Kiến Dương
Phật Tích, Lâm Xuyên hoằng pháp vượng
Cung Công, Đạo Nhất hoá duyên trường
Thạch Môn đức hạnh ngời vô lượng
Thiền mạch châu lưu tỏa ngát hương…!

15-Duy Nghiễm Dược Sơn Thiền Sư Hạnh
Mười bảy thanh xuân quyết xuất gia
Luận kinh thông suốt luật nghiêm hoà
Huyền cơ chửa tỏ mong khai ngộ
Đại đạo chưa thông muốn vượt qua
Đạo Nhất một hôm trao diệu ngữ
Dược Sơn tức thì nở chơn hoa
Từ đó tuỳ cơ truyền lẽ diệu
Đạo phong rực sáng khắp sơn hà…!

16-Thiên Nhiên Đơn Hà Thiền Sư Hạnh
Ứng thi, chợt mộng thấy hào quang
Thiền khách khơi duyên bỏ mộng quan
Mã Tổ Giang Tây lưu một chặp
Thạch Đầu Nam Nhạc ở ba năm
Xuất gia thoát tục lìa mê tướng
Nhập đạo quy nguyên phá vọng trần
Cử chỉ khác thường kinh viện chủ
Hành tung kỳ dị rạng huyền tâm

17-Đạo Ngộ Thiên Hoàng Thiền Sư Hạnh
Tinh tấn tu hành giới luật nghiêm
Ban đêm gò mã mãi tham thiền
Gió mưa chẳng kể không lo sợ
Nóng lạnh không lui chẳng bận phiền
Quốc Nhất thiền sư khai chỉ yếu
Thiêng Hoàng thạch trụ mở nguồn thiêng
Đạo phong rạng ngời mọi nẻo
Thiền mạch châu lưu tỏa khắp miền

18-Bảo Thông Đại Điên Thiền Sư Hạnh
Thạch Đầu tham vấn mở tâm thiền
Nói năng động tĩnh tỏ huyền nguyên
Tiếp người đãi khách không câu nệ
Ứng vật tuỳ cơ chẳng luỵ phiền
Yếu chỉ thừa đương bày diệu nghĩa
Huyền cơ khải thị rạng chơn miền
Hành tung ẩn mật gìn châu sáng
Tuệ nghiệp chu toàn sáng đạo viên

19-Hoài Hải Bá Trượng Thiền Sư Hạnh
Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền
Siêng hành giới định tuệ tinh chuyên
Ân sư khải ngộ bừng hoa giác
Tuệ nghiệp ngời soi nối mạch thiêng
Hạnh giải tương ưng nuôi chí nguyện
Tri hành hiệp nhứt dưỡng tâm nguyền
Sớm hôm cần mẫn đời thanh đạm
Pháp hoá thanh quy lưu sử truyền

20-Phổ Nguyện Nam Tuyền Thiền Sư Hạnh
Xuất gia học đạo chí tinh cần
Kinh luật nghiên tầm tỏ thể chân
Được cá quên nơm liễu đạt tánh
Ứng cơ tiếp vật vượt siêu trần
Vô vi thấu tột lìa chư tướng
Hữu lậu bặt trừ hội nhất tâm
Quét sạch mê lưu tiêu ngã chấp
Thiền phong vang dạy khắp Tây Nam

Tu Viện An Lạc, California, 3:00 am, 11-03-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

188_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Hue Hai


21-Huệ Hải Đại Châu Thiền Sư Hạnh

Đạo Vân thiền tự nương xuất gia
Mã Tổ ân sư trỏ thiền na
Phật Pháp cần cầu khai biển tuệ
Thiền cơ đối đáp mở tâm hoa
Sáu năm hầu cận nơi thiền tổ
Một sớm quay về ở chốn nhà
“Đốn Ngộ Yếu Môn” ngời yếu chỉ
Thiền tông ấn pháp rạng sơn hà

22-Ẩn Phong Thiền Sư Hạnh

Xuất gia tu học mộ thiền duyên
Sớm tối tinh cần hướng diệu nguyên
Mã Tổ ân sư trao yếu chỉ
Ẩn Phong đạo nghiệp rạng chân nguyền
Thiền cơ hoạt bát vang thiên hạ
Pháp hoá linh thông sáng đạo thiền
Ứng đối phi thường tăng tục kính
Thâu thần viên tịch thản an nhiên

23-Huệ Tạng Thạch Củng Thiền Sư

Tại gia săn bắn lấy làm chuyên
Mã Tổ ân sư khai đạo huyền
Một sớm ném cung quy cửa Phật
Bao thu học đạo mở cơ thiền
Chơn tâm tỏa sáng dương nguồn pháp
Diệu đạo ngời soi dưỡng cội nguyên
Tự tại thong dong truyền tổ ấn
Thiền phong Huệ Tạng mát thiền viên

24-Trí Tạng Tây Đường Thiền Sư Hạnh

Tám tuổi xuất gia hướng Phật thiền
Hăm lăm cụ túc giới tinh chuyên
Phi phàm cốt cách phò chân pháp
Thoát tục tư phong dưỡng tịnh nguyền
Đạo lực thâm sâu hoằng chánh giáo
Ấn tâm trác việt mở chơn miền
Tuỳ duyên vô ngại Tây Đường thạnh
Trí Tạng tám mươi viên tịch viên

25-Trí Thường Quy Tông Thiền Sư Hạnh

Vấn tham Mã Tổ ngộ cơ thiền
An trụ Quy Tông xiễn đạo thiêng
Thiền trượng bao phen khai yếu chỉ
Học nhân bấy lượt tỏ chơn miền
Bụi trần phủi sạch đường tâm sáng
Cửa đạo mở toang nẻo ý thiêng
Tự tại ung dung lòng nguyệt chiếu
Tháng ngày tĩnh tại dạo phiêu nhiên

26-Pháp Thường Đại Mai Thiền Sư Hạnh

Ngọc Tuyền cổ tự kết thiền duyên
Thuở nhỏ xuất gia tinh tấn chuyên
Mã Tổ tôn sư khai diệu chỉ
Pháp Thường nhân giả ngộ chơn thiền
Rừng mai quy ẩn tâm bình thản
Suối đạo ngời soi ý lặng yên
Năm tháng thong dong miền tịnh cốc
Đạo phong trác tuyệt ngát hương truyền

27-Vô Nghiệp Thiền Sư Hạnh

Sanh ra diệu tướng phóng quang thiêng
Đi đứng ngồi nằm hiển hạnh thiền
Chín tuổi xa trần quy suối diệu
Một phen hướng đạo ngộ cơ huyền
Hèm danh chẳng bận, trì kinh ngọc
Bã lợi không màng, diễn pháp thuyên
Giáo hoá môn nhân khai diệu chỉ
Thâu thần viên tịch tỏa chân nguyền

28-Thiên Vương Đạo Ngộ Thiền Sư Hạnh
( Bát vĩ đồng âm)
Mã Tổ khai tâm ngộ đạo thiền
Kinh Châu thành ngoại tịnh am miền
Tinh cần tu tập xa trần nhiễm
Tĩnh tại hành trì lánh thế phiền
Tiết Sử Kinh Châu mờ mịt chuyển
Thiên Vương Đạo Ngộ thản nhiên nguyền
Mở nguồn diệu huệ trao tâm nguyện
Thắp sáng cơ mầu hoá chướng duyên

29- Linh Mặc Thiền Sư Hạnh

Từ nơi Mã Tổ hiểu cơ thiền
Cạo tóc xuất gia tu học chuyên
Yết kiến Thạch Đầu thông diệu chỉ
Trầm tư Linh Mặc ngộ huyền nguyên
Tâm an liễu triệt nguồn chơn pháp
Ý lạc tinh thông cõi tịnh miền
Tự tại thong dong vô chướng ngại
Thu thần viên tịch thảy an nhiên

30-Duy Khoan Thiền Sư Hạnh
(Bát vĩ đồng âm)

Thiếu thời chay tịnh giữ tâm an
Bỏ tục xuất gia giới hạnh toàn
Học luật trì kinh tu chỉ quán
Tham thiền ngộ đạo độ mê nhân
Thiếu Lâm dừng trượng khai tâm ấn
Thiền Tự thăng đường khải pháp âm
Đạo lực thâm huyền quy giác ngạn
Thiền phong hưng thạnh sáng từ quang.

Tu Viện An Lạc, California, 3:00 am, 01-04-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)
31-Như Hội Thiền Sư Hạnh
(Bát vĩ đồng âm)

Nương nơi Mã Tổ ngộ thiền tông
Đông Tự trú trì học chúng đông
Giáo hoá môn nhân lìa ảo mộng
Hoằng dương giáo pháp chuyển mê lòng
Tuỳ cơ dẫn dắt xa trần vọng
Thuận cảnh dìu nâng mở tánh trong
Năm tháng tiêu dao tâm bất động
Đêm ngày tĩnh tại ý thong dong

32-Bảo Triệt Thiền Sư Hạnh
(Bát vĩ đồng âm)

Mã Tổ nương gần ngộ tánh không
Bốn mùa tu tập giới soi lòng
Cơm rau đạm bạc xa miền vọng
Kinh kệ thanh mầu hướng cõi trong
Diệu pháp hoằng truyền tâm thức lóng
Viên âm lan tỏa đạo thiền xông
Tuỳ duyên khai ngộ bi nguyền rộng
Tự tại như nhiên ánh đạo hồng

33-Tề An Thiền Sư Hạnh

Chào đời điềm tốt ánh hào quang
Sứ giả dựng cờ vô thắng nhàn
Phật nhựt tăng huy tâm tuệ sáng
Pháp luân thường chuyển trí thiền an
Vân Tông yếu chỉ khai tâm ấn
Mã Tổ huyền cơ ngộ pháp âm
Vững chãi thảnh thơi
Tề An hạnh nguyện vượt siêu trần

34-Cư Sĩ Long Uẩn Hạnh

Sống đời thanh đạm hiểu trần lao
Giải thoát thong dong chí quyết cầu
Yết kiến Thạch Đầu tường ấn chỉ
Vấn tham Mã Tổ ngộ tâm đầu
Thế gian của cải buông trôi hết
Thiền đạo am tranh thẳng tiến vào
Hết thảy gia đình đều ngộ đạo
An nhiên thị tịch chẳng lo âu

35-Đàm Thanh Vân Nam Thiền Sư Hạnh

Xuất gia nương nấu Thạch Môn thiền
Tinh tấn đêm ngày tu tập chuyên
Mõ sớm chuông khuya xa bến vọng
Kinh mai kệ tối hướng bờ thiêng
Đèn tâm tỏ rạng Duy Sơn ấn
Thiền chỉ bừng soi Linh Hựu truyền
Tuỳ lúc tuỳ cơ khai chuyển ngữ
Mãn phần viên tịch ánh đăng nhiên

36-Viên Trí Đạo Ngô Thiền Sư Hạnh

Dược Sơn pháp hội tỏ tâm huyền
Đốn ngộ cơ mầu phủi sạch duyên
Một sớm hoa bừng chim chóc hót
Bao thu tánh hiển pháp âm tuyên
Ăn cơm mặc áo bày chơn tướng
Lễ Phật hầu thầy hiển diệu nguyên
Khí khái thiền phong thanh tịnh mãn
Thong dong tự tại tịch viên miền

37-Đức Thành Thiền Sư Hạnh
(Bát vĩ đồng âm)

Từ chỗ Dược Sơn tỏ ấn tâm
Xa thầy rẽ bạn kết thuyền nan
Đưa người qua bến ngăn trần đắm
Chở khách sang sông vớt nghiệp trầm
Dựng đứng cây chèo khai tổ ấn
Chèo qua sóng nước đáp nguồn ân
Nguyện đà viên mãn vui phong nhãn
Thuyền úp buông tay đạo sáng ngần

38-Vô Học Thiền Sư Hạnh
( Bát vĩ đồng âm)

Đơn Hà khai ấn ngộ tâm thiền
Tự tại đêm ngày hợp chúng duyên
Giáo hoá môn nhân về tánh thiện
Hoằng dương đạo pháp hướng nguồn thiêng
Cúng dường La Hán tâm tròn nguyện
Khai mở Thiền Tăng ý vẹn nguyền
Vượt thoát căn trần không khổ luyện
Thong dong tấc dạ sống an nhiên

39-Nghĩa Trung Thiền Sư Hạnh
( Bát vĩ đồng âm)

Từ nơi Thạch Củng ngực phơi trần
Chuyển ngữ quay về tỏ tự tâm
Đảnh lễ cầu thầy trao tổ ấn
Vấn tham thấy đạo mở nguồn ân
Thong dong tự tại không vương vấn
Lặng lẽ trang nghiêm chẳng suy tầm
Diệu thể linh mầu tâm tuệ mẫn
Nghĩa Trung hành trạng sáng thiền lâm

40-Quy Sơn Linh Hựu Thiền Sư Hạnh

Mười lăm thế phát ngụ thiền môn
Sớm tối luật kinh chuyên để lòng
Bá Trượng truyền trao cơ nghiệp tổ
Quy Sơn tiếp nhận đạo thiền phong
Non cao núi thẳm hành chơn pháp
Núi biếc rừng sâu hiển diệu tông
Cảnh sách lời văn hay trác tuyệt
Cơ duyên hoá mãn đức hương xông

41-Hoàng Bá Hy Vận Thiền Sư Hạnh

Trán nhô thịt nổi tợ như châu
Giọng nói thanh trong ý chí cao
Pháp khí đại thừa tâm tuệ sáng
Thiền cơ diệu chỉ trí bi mầu
Đại Hùng hoá hổ vồ chân tổ
Bá Trượng truyền tâm trõ tuệ câu
Vượt thoát trần ai hoằng chánh đạo
Thiền quang soi khắp mãi ngàn sau

42-Đại An Thiền Sư Hạnh

Xuất gia kinh luật gắng nghiên tầm
Lẽ đạo sâu mầu chưa tỏ phân
Bá Trượng vấn tham tường Phật ấn
Đại An lãnh hội ngộ thiền tâm
Xa lìa vọng tưởng quy chơn pháp
Đã phá vô minh hướng diệu âm
Nhiếp niệm hồi quang trần bất nhiễm
Tông phong vĩnh chấn vọng xa gần

43-Thần Tán Thiền Sư Hạnh

Đại Trung thiền tự tại quê nhà
Nương gá tu hành xuất thế gia
Bỏ tục huân tu hành Phật sự
Tham thiền tỏ ngộ xiễn thiền na
Tuỳ duyên giáo hoá khai ân sáng
Thuận cảnh truyền trao tỏa đức hoà
Cửa đạo vườn thiền vui pháp Phật
Cổ Linh thạch trụ ánh thiền pha

44-Vô Ngôn Thông Thiền Sư Hạnh

Điềm đạm vô ngôn lặng lẽ không
Siêng năng lễ Phật chẳng nề công
Thiền tăng gạn hỏi nhằm khai tuệ
Nhân giả suy tư cốt mở lòng
Bá Trượng thiền sư trao ấn chứng
Hoà An thạch trụ nối tông phong
An Nam diện vách vô âm tính
Thiền mạch uy linh vang núi sông

45-Hoằng Biện Thiền Sư Hạnh

Phật Pháp nghiên tầm tỏ diệu tâm
Tuỳ cơ đối đáp nghĩa huyền thâm
Mở bày tổ ấn trao hương pháp
Khai diễn nguồn thiền diễn Phật âm
Tăng tục quay về nương tựa học
Vua quan kính nể tặng thưởng ban
Tốt đạo đẹp đời vui nhật nguyệt
Thiền phong pháp hoá rạng quang nhàn

45-Trí Chơn Thiền Sư Hạnh

Xuất gia học đạo hướng nguồn chân
Chẳng thích luật kinh quyết đạo tầm
Không bịnh thân an sao uống thuốc
Chẳng mê trí sáng há cầu lang
Gặp thời bạo chúa tan chùa tháp
Nhân lúc hôn quân ép chúng tăng
Chẳng oán chẳng thù luôn tự tại
Không hờn không trách vững tâm nhàn

46-Cảnh Sầm Thiền Sư Hạnh

Đắc pháp Nam Tuyền tỏ lý sâu
Hoằng dương linh hoạt mở tâm đầu
Tuỳ duyên khải thị khai nguồn diệu
Thuận cảnh truyền lưu sáng đạo mầu
Kệ ngọc trao người ngời mắt tuệ
Câu huyền đáp khách rạng tâm châu
Tuỳ cơ ứng hoá duyên thiền mãn
Tăng tục đồng quy vang mãi sau..!

47-Triệu Châu Tùng Thẩm Thiền Sư Hạnh

Triệu Châu Tùng Thẩm ngộ chơn thiền
Giáo hoá môn nhân hướng Phật thiêng
Tự tại tâm an không vướng bận
Thong dong trí sáng chẳng câu phiền
Trà thiền công án(1)trao huyền chỉ
Cẩu tử thiền âm(2)mở diệu nguyên
Thanh đạm giản đơn(3)nuôi chí nguyện
Sống lâu (4)tĩnh tại rạng tông huyền


————-
Chú thích:
1)Công án: “Uống trà đi!”

Sư hỏi vị Tăng mới đến:- Từng đến đây chưa?
Tăng thưa:- Từng đến.
- Uống trà đi!
Sư lại hỏi Tăng:- Từng đến đây chưa?
Tăng thưa:- Chưa từng đến.
- Uống trà đi!
Sau Viện chủ hỏi Sư:
- Vì sao từng đến dạy uống trà đi, chưa từng đến cũng dạy uống trà đi? Sư gọi:- Viện chủ!
Viện chủ đáp:- Dạ!
Sư bảo:- Uống trà đi!
(2)Công án: Một vị tăng hỏi Sư: “Con chó có Phật tính chăng?” Sư đáp: “Không!”無; vô).
(3) Ngài Triệu Châu học theo người xưa trụ trì sống rất kham khổ, trong Tăng đường trước sau trống rỗng không có bàn ghế, Ngài chỉ nằm cái giường dây gãy một góc, lấy dây ràng rịt lại. Có người xin đóng giường mới, Ngài không cho.
(4)Ngài Triệu Châu thọ đến 120 tuổi

48-Long Đàm Sùng Tín Thiền Sư Hạnh
(Bát vĩ đồng âm)

Xuất gia tu học tỏ thiền cơ
Ngộ Đạo tôn sư luôn kính thờ
Yếu chỉ thừa đương xây đạo tỏ
Chơn tâm lĩnh hội độ trần mơ
Tuỳ duyên giáo hoá đền ân tổ
Thuận cảnh hoằng dương đáp nghĩa đồ
Tự tại thong dong khai suối ngộ
Long Đàm thiền mạch sáng huyền thơ…!

Tu Viện An Lạc, California, 3:00 am, 16-04-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)youtube

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/07/2023(Xem: 337)
Bạn đến đón ta nơi cuối đường Nẻo mây sự thế chẳng biên cương Diệt sanh hành chuyển đâu hề dứt Già trẻ luân phiên khó thể lường
18/07/2023(Xem: 2862)
Quỳ dâng lên Đức Phật Thầy đã về đến nơi Trong mùa An Cư này. Cảm động dâng tràn đầy Lòng con Út cho Mẹ và cho cả Quê Hương. Mẹ ngồi yên niệm Phật
13/07/2023(Xem: 361)
Tự Khúc Đăng Trình (Tuyển tập thơ của Tâm Chơn)
13/07/2023(Xem: 444)
Chúng tôi thật vinh hạnh và danh dự khi được Giáo sư Nguyễn Bá Chung yêu cầu điểm sách đặc biệt này của một trong những bậc Thầy được tôn kính và ngưỡng mộ nhất ở Việt Nam. Cuốn sách có tên DREAMING THE MOUNTAIN - GIẤC MƠ TRƯỜNG SƠN của Tuệ Sỹ, người mà tôi có nhân duyên lớn được gặp gỡ, học hỏi, nghiên cứu và hân hạnh được đồng hành một số việc với Thầy. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ,
10/07/2023(Xem: 461)
Gió đập cửa tùng sân sáng trăng Tâm giao phong cảnh lặng im trong Biết bao thú vị nào ai biết Để mặc sơn tăng vui sáng cùng
30/06/2023(Xem: 1176)
Phụng sự nghĩa là thanh tịnh hóa Hành vi ý nghĩ được thăng hoa Bằng tâm chân thật không tự ngã Bạn đạo nương nhau sống an hòa. Hoan hỷ gieo mầm yêu thương mãi
29/06/2023(Xem: 2098)
Mừng ngày Tiếp Nối bậc Tôn Sư Tứ chúng quây quần bỏ não ưu Trà bánh dâng lên tri niệm lễ Tâm hoa hướng đến thiết tha tu
29/06/2023(Xem: 468)
Trà Sơn cổ tự ở Duy Sơn Tăng trú xưa nay chí chẳng sờn Nhổ cội tham sân xa tắng ái Trồng cây định tuệ lánh tranh hơn
29/06/2023(Xem: 792)
Hãy tạ ơn Đời, Tam Bảo trong cách sống đạo đức Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cho rằng: “Tinh tuý Đạo Phật nằm trong chính khả năng Giúp đỡ người khác có thể … bằng không hạn chế tối thiểu gây tổn hại”!
23/06/2023(Xem: 1605)
Thầy kể về Đạo ta thời cận đại Từ Nguyễn triều chín Chúa mười ba Vua Những dòng Thiền Lâm Tế được truyền thừa Tổ Minh Hải lập chùa hoằng Pháp Phật
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567