Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hòa Thượng Thích Quảng Trí, môt Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, vừa viên tịch

22/11/202104:52(Xem: 4794)
Hòa Thượng Thích Quảng Trí, môt Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, vừa viên tịch
ht quang tri 1


cao tang-ht thich quang tri


Hòa Thượng THÍCH QUẢNG TRÍ, thế danh là PHẠM THUYÊN , sinh năm 1948 tại Quảng Nam, viên tịch ngày 19/11/2021. Thuở nhỏ do Thầy ưa thích việc thần bí, huyền thoại nên đã gia công tìm hiểu Mật Giáo  và được một vị cư sĩ chỉ dẫn phương cách tu Mật Chú. Từ đó trở đi Thầy luôn đi theo con đường này.

Năm 1960, Thầy xuất gia với Bổn Sư Hòa Thượng THÍCH MINH THỂ và được đặt Pháp Danh là QUẢNG TRÍ .

Năm 1964, do Đức Bổn Sư viên tịch nên Thầy đến an trú tại Phật Học Viện LONG TUYỀN và cầu xin Hòa Thượng THÍCH CHƠN PHÁT làm Y Chỉ Sư. Trong giai đoạn này vì thiếu thốn Kinh Điển nên việc tìm học nghiên cứu rất khó khăn.

Năm 1970, Thầy vào Sài Gòn, chuyên chú vào việc tu tập và cùng với Thầy THÍCH VIÊN ĐỨC tham cứu, phiên dịch, lưu hành Kinh Điển Mật Giáo dưới dạng đánh máy.

Năm 1981,  gia đình cư sĩ Liên Hoa phát tâm  ấn tống một số Kinh Điển do Thầy dịch, ghi trong quyển  Kinh  “A Lợi Đà La Đà La Ni” .

Năm 2000, Thầy hướng dẫn cư sĩ HUYỀN THANH  sưu tập, biên dịch các Kinh Điển Mật Giáo và cho lưu hành các tập “Mật Tạng Phật Giáo” . Đến năm 2005 ở Việt Nam đã lưu hành được 6 tập dưới dạng photocopy. Trong thời gian này gia đình cư sĩ Liên Hoa đã phát tâm ấn tống 2 tập “Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam” và lưu hành bên nước Mỹ.

Năm 2008, Kinh Điển do Thầy biên dịch được lưu hành trên trang Kinh Mật Giáo tại địa chỉ https://kinhmatgiao.wordpress.com

Tâm nguyện của Thầy chỉ  muốn làm giàu thêm cho nền văn hóa của Phật Giáo Việt Nam , đồng thời giúp cho các vị tìm hiểu Mật Tông có tài liệu để nghiên cứu tu tập chứ không có mục đích nào khác.


ht thich quang tri

Kính lễ bậc Thầy đã truyền thọ Chuẩn đề mật pháp và ban cho pháp tự Tuệ Hòa.
Kính nguyện Thầy
Cao đăng Phật quốc
Đạo quả viên thành
Hồi nhập Ta Bà
Hoá độ chúng sanh
Nam Mô Tiếp Dẫn đạo sư A Di Đà Phật
Nam Mô đại thánh Chuẩn đề Vương Bồ tát
Tuệ Hòa
Thích Từ Đức


🙏🙏🙏

TIN TÂN VIÊN TỊCH
Hòa Thượng Thích Quảng Trí 
Dịch giả Đại Tạng Kinh Mật Thừa, đã xả bỏ nhục thân tứ đại tại Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2021.
Nam Mô A Di Đà Phật
Kính bạch Thầy
Cô bạn con vừa báo tin buồn trên, bấy lâu nay cô kính ngưỡng HT và thường cúng dường HT, có lần thỉnh thầy Thiện Minh đến thăm HT, nay nghe tin HT viên tịch cô rất buồn vì chưa kịp gửi tịnh tài về, 
Con không biết HT nhưng thấy tấm lòng bạn con con thương quá, không biết sao để an ủi cô bây giờ
Giờ đây nhìn chân dung HT từ bi quá 
Thầy được tin vì sao HT viên tịch không thưa Thầy?
HT đã về trong sự vắng lặng tịch diệt an nhiên của không tâm bản giác, như thi kệ của thiền sư Hương Hải:
" Nhạn quá trường không,
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chỉ ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm"
Qua bạn con, con được biết HT sống một mình không chùa, con rất quý và có cảm giác HT như một thiền sư đã chứng đắc
"Ngài đến và đi không cần ai biết
Tiếc thương Ngài, liễu nghĩa tử sinh
Đại Tạng kinh mật nghĩa lưu đời
Pháp thân còn mãi Tạng kinh lưu truyền
Con đảnh lễ Giác Linh Hoà Thượng
Đã đến đời hoằng pháp độ sinh
Đến đi như ảnh lưu hình
Nhạn kia bay mãi ảnh hình trong con

Kính đảnh lễ Hòa Thượng thượng Quảng Hạ Trí
Kính lễ
Đệ tử Diệu Danh 
(Hannover, Đức Quốc, 21/11/2021)ht thich quang tri


Thành Kính Tiễn Biệt

Giác Linh Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Trí

Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu DanhDương chi tịnh thủy
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhân thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tôi tiêu khiên
Hỏa diệm hóa hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.

Nước sạch đầu cành dương
Rưới khắp đại thiên giới
Nước tự tánh vốn không
Đầy đủ tám công đức
Lợi lạc cả trời người
Rộng vô cùng pháp giới
Tiêu trừ hết tội chướng
Hóa giải mọi oan khiên
Hầm lửa hóa ao sen
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát

(Bản Việt dịch của Cư Sĩ Hạnh Cơ)

 

Kính bạch Giác Linh Hòa Thượng,

Từ phương xa nơi Hannover, Đức Quốc, con ngồi đây trong phút giây tĩnh lặng để niệm Phật tiễn đưa Hòa Thượng đến nơi Trà Tỳ, nhìn kim quang HT màu như màu áo của Tây Tạng, con thấy ngay hình ảnh của các vị Lạt Ma Ma ảnh hiện lên và vang vọng âm thanh trầm hùng tiếng Om! hùng tráng và từ bi lực lan tỏa khắp trong không gian, con như bật khóc vì xúc động, nhưng lạ thay con ngồi yên bất động trong một phút giây như vào định, tâm con an hòa trở lại, con biết HT đã đi vào thể tánh chân như vắng lặng của cõi giới Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na như một hành giả mật tông mà ngài đã thọ trì suốt đời của ngài.

 

Cúi đầu quy y phép Tô Tất Đế

Thành tâm đảnh lễ đấng Thất Câu Chi

Đệ Tử xưng tán Đức Đại Chuẩn Đề

Xin nguyện từ bi xót thương gia hộ

 

Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nẩm Đát Điệt Ta, Án Chiết Lệ, Chủ lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha

 

Con đã trở về theo tiếng cầu kinh của Chư Vị Đại Đức Tăng cùng quý vị Phật Tử đồng hộ niệm, trong căn nhà nơi HT đã tạm dừng chân ở thế gian này, bông hoa ngập kín, sống động như tỏa hương để cúng dường Giác Linh HT.

 

 Mươi Phật Tử và năm vị Thầy hộ niệm cho sự thị hiện của HT nơi này, tĩnh mịch, không chùa chiền, chỉ miệt mài dịch kinh để lại cho hậu thế, cùng cung tiễn Ngài về cõi giới Đại Quang Minh Tạng.

 

Tiếng tụng kinh từ từ lắng xuống, 7 người nhà đòn đến, tim con như dừng lại, bóp chặt, vì sắp phải chia lìa, nhưng rồi một lần nữa cơn đau buồn chỉ đến trong khoảnh khắc, vị chủ đòn chấp 2 ngọn nến lại làm lễ như những búp sen ngời sáng, 6 người còn lại, ngồi trong tư thế quỳ rất cung kính, vị chủ đòn trao 2 cây nến cho người bên trái, từ từ tất cả đều đứng lên, đảnh lễ giác linh, chấp tay lại như 7 đóa sen nở từ từ bung nở thật đẹp, và trang nghiêm nâng kim quan HT..  từ từ được di động, đi qua căn xóm nhỏ nơi HT cư ngụ để phiên dịch những Kinh Tạng Mật Giáo để giúp cho hàng Phật tử Việt Nam.

 

 Khi ra khỏi con xóm nhỏ, họ hạ kim quan xuống để Hòa Thuọng chào tạm biệt. Hình ảnh Quê Hương lại về trong con, thân mật với xóm làng, chúng con đi sau kim quan của HT, dẫn đầu là 5 vị Tăng, mà con nghĩ là tượng trưng cho ngũ trí, ngũ phương và ngũ Phật. Tiếng niệm Phật vẫn vang động lan tỏa trong không gian, tiễn đưa HT như lời cầu nguyện cho thế giới trong mùa đại dịch.

 

Xe Tang từ từ lăn bánh tới nơi làm lễ Trà Tỳ, tiếng Chư Tôn Đức trầm hùng niệm thần chú Đại Bi, hình ảnh hóa thân của Đức Quán Thế Âm và Chư vị Bồ Tát từ bi hiện ra như trong bài chú của đời quá khứ Chánh Pháp Minh Như Lai Đức Quán Thế Âm trì niệm để cứu độ muôn loài:

 

Đây là bản thân của Quán Thế Âm Bồ Tát (khi tụng phải dụng tâm chớ cao tiếng)

Đây là bản thân của Như Ý Luân Bồ Tát (phải giữ lòng cung kính)

Đây là bản thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (nếu muốn cầu xá lợi phải tưởng hình cầm bát)

Đây là Bất Không Quyến sách Bồ Tát áp lãnh đại binh,

Đây là bản thân của Chủng Tử Bồ Tát tự tụng thần chú

Đây là bản thân của Mã Minh Bồ Tát tay cầm cây kim cang xử

Chữ Án này là chư quỷ thần đều chấp tay nghe tụng thần chú

Đây là bản thân của Tứ Thiên Vương dung oai lực hàng ma

Đây là danh tự bộ lạc của quỷ thần thuộc Tứ Thiên Vương

Đây là bản thân của Long Thọ Bồ Tát (phải tồn tâm chớ có sơ thất vì Bồ Tát tánh gấp)

Đây là Viên Mãn báo thân Lô Xá Na Phật

Đây là Thanhh Tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật (phải tồn tâm)

Đây là Dương Minh Dương Đầu thần cùng các thiên ma làm quyến thuộc

Đây là Cam Lộ Bồ Tát, thuộc về bộ lạc của Quán Thế Âm

Đây là Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương bay khắp bốn phương xét việc thiện ác

Đây là Bà Dà Bà Đế Thân Vương thân hình đen, cao, lớn, dùng da beo làm khố, tay cầm cây thiết xoa

Đây là bản thân của Quân Tra Ly Bồ Tát có 3 con mắt, một tay cầm thiết luân, một tay cầm dây

Đây là lời kiếm ngữ, bản thân của thần A-Ra

Đây là bản thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát tay chấp ngang ngực

Đây là Chiên Đàn La Bồ Tát với chiếc nón quẩy ngang vai

Đây là Bảo Ấn Vương Bồ Tát tay cầm cây kim phủ (búa vàng)

Đây là Câu My La Bồ Tát mang dép gai đạp trên sóng phát ra tiếng Hải Triều Âm

Đây là bản thân Dược Vương Bồ Tát mang thuốc trị các thứ bệnh

Đây là Viên Mãn Bồ Tát mặc áo đỏ lộ đôi bàn tay Mẫu đa la

Đây là bản thân Dược Thượng Bồ Tát trị các thứ bệnh

Đây là Đại Trí Xá Lợi Phật Bồ Tát, lưng mang chân kim cang bằng ngọc

Đây là Kiếu Hám Thần Tướng tay cầm cây búa

Đây là Chư Thiên Ma Vương tay cầm cây xà thương

Đây là Linh Hương Thiên Bồ Tát tay bưng lò hương như ý

Đây là Án Hoa Thiên Bồ Tát rưới hoa sen ngàn cánh

Đây là Phú Lâu Na Bồ Tát tay bưng cái bát

Đây là Đa Ra Ni Tử Bồ Tát tay bưng mân quả

Đây là Tam Ma Thiền Na Bồ Tát ngồi kiết già với đôi tay luân chưởng bảo đăng

Đây là Đại Ca Diếp tay cầm tràng hạt

Đây là bản thân của Hư Không Tạng Bồ Tát tay cầm hoa, ngồi trên gộp đá

Đây là Phổ Hiền Bồ Tát kiết già tiền tọa trên lưng con bá bảo hương tượng

Đây là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trên con Thanh Sư ngòn tay chỉ lên hư không

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm hoa sen vàng ngàn cánh, Hiểu lý “nhãn căn thọ sắc”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát duỗi cánh tay sắc vàng, hiểu lý “tai phân biệt tiếng”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mở ngũ luân chỉ, hiểu lý “mũi ngửi các mùi”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sè bàn tay đâu la miên, hiểu lý “lưỡi nếm vị”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “thân căn thọ xúc”

Đây là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiểu lý “ý căn biết các pháp”

Tất cả sáu thứ biến động, trên Trời rải các hoa báu tung bay khắp mọi nơi, Chư Phật Mười Phương đều hoan hỉ cùng tụng:

“Giải thoát, giải thoát, giải thoát, đã giải thoát, đã cùng giải thoát, giác ngộ hoàn toàn

 

Con nghe đâu đây lời dạy Phật Thuyết Kinh Vô Ngã Tướng:

“Các Tỳ Kheo, bậc thánh Thanh Văn nghe nhiều hiểu biết như thế nên nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức; do nhàm chán mà hết tham, do hết tham mà giải thoát, khi giải thoát  biết rằng đã giải thoát. Vị ấy biết rõ: Tái sanh đã dứt, phạm hạnh đã thành, điều nên làm đã làm, không trở lại thế gian này nữa.

 

Kim quan Hòa Thượng hạ dần xuống, bên dưới là tấm gương ảnh hiện kim quan HT như hai, chỉ còn những vòng hoa trên kim quan, như bất diệt, hương thơm Hòa Thượng một đời ẩn dật để lưu truyền lại cho đời hương vị giải thoát, Hòa Thượng đến đi như cánh nhạn bay bổng trên vòm trời, đã để lại trong chúng con hình ảnh một vị thầy khả kính, đã lưu lại cho đời nhiều kinh điển Mật Tông

 

Con xin cung kính đọc lời tri ân của Thầy Từ Đức Tuệ Uyển từ tiểu bang Cali, Hoa Kỳ gởi về cúng dường đến Giác Linh Ngài như sau:

 

Chuẩn Đề Bồ Tát đại thần thông

Quảng Trí đạo sư hoằng mật tông

Tuệ Hòa thọ pháp ân sâu nặng

Từ Đức sa môn nguyện tiếp truyền

Kính dâng Quảng Trí Mật Tông Đạo Sư , người đã truyền thọ Chuẩn Đề Mật Pháp và ban cho pháp tự Tuệ Hòa cho con là Từ Đức Tuệ Uyển vào ngày 19.1.2021.

 

Con xin cung kính cảm tạ và tri ân TT Thích Nguyên Tạng, chủ biên trang nhà Quảng Đức, Úc Đại Lợi, vào năm 2005 đã hướng dẫn Cư sỹ Huyền Thanh, cộng tác viên với trang nhà Quàng Đức, để lưu hành các kinh bản Mật Giáo đã phiên dịch và biên soạn, trong đó có nhiều dịch phẩm của cố HT Thích Quảng Trí.

 

Con xin kính cám ơn HT Thiện Minh đã có lần dẫn phái đoàn tới thăm cố HTQT cho Ngài có niềm vui

 

DD xin cám ơn Phật tử Diệu Hoa, qua Diệu Hoa mà DD được duyên biết đến công hạnh của Hòa Thượng dù Ngài đã viên tịch nhưng hành trạng và pháp thân Ngài đã giúp cho DD hiểu được cách hành xử một vị cao Tăng, dã đến và đi thong dong giữa sinh tử, tử sinh không tìm cầu chỉ một tâm nguyện góp phần cho Đạo Pháp trường tồn.

 

Nam Mô U Minh giáo chủ hoằng nguyện  độ sanh: địa ngục không vị bất thành Phật, chúng sanh độ phương chứng Bồ đề, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

ÁN HA HA, VỸ SA MA LÝ TA BÀ HA

 

 Con thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng thùy từ chứng giám

 

Quảng lòng thanh tịnh thương chúng sanh

Trí tuệ sáng soi ngộ Mật Tông

A Lợi Đà La ghi giáo nghĩa

Để lại cho đời vạn nghĩa thông.

 

Hannover, Đức Quốc ngày 23/11/2021
Đệ tử Diệu Danh***
08mattangpgvn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10/09/2010(Xem: 42604)
Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt (quyển 3) Vào thời không có đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời, tại vùng Allakappa bị dịch bệnh hoành hành, lây lan từ người này sang người khác, nhà này sang nhà khác làm cho rất nhiều người chết, đói kém xảy ra khắp nơi. Những người còn mạnh khỏe, chưa bị lây nhiễm
08/09/2010(Xem: 4629)
Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân Vai nghiêng nghiêng suối tơ huyền Đôi gò đào nở trên miền tuyết thơm
08/09/2010(Xem: 5700)
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng
06/09/2010(Xem: 5042)
Văn Tế Thiên Thái Trí Giả Tác giả Đại Sư Tuân Thức Việt dịch: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm *** 1. Nhất tâm đảnh lễ Thiên Thai Trí Giả trong núi Đại Tô tu Tam Muội Pháp Hoa Tâm tâm tịnh thường lại qua pháp giới Như mặt nhật trên không chẳng trụ không Ba ngàn thật tướng tức khắc viên thông Tám vạn trần lao đều đồng chân tịnh. Xưa hội kiến Linh Sơn còn hoài niệm Nay toàn thân bảo tháp thấy rõ ràng Nếu chẳng cùng sư Nam Nhạc tương phùng Ai biết được tướng thâm sâu thiền định?
06/09/2010(Xem: 6517)
Trước khi viết loạt bài thơ trong phần 1 (Hương Đạo Pháp) của thi tập này, tôi đã có gần 900 bài thơ, xoay quanh các đề tài như quê hương đất nước, lịch sử, địa lý, giáo dục, cuộc sống hiện thực, triết lý sắc không, nhân sinh quan - vũ trụ quan Phật giáo, xưng tán Phật và Bồ-tát….. Tôi đang tạm thời dừng lại công việc sáng tác và chuẩn bị làm một số công việc chuyên và không chuyên khác. Nhưng chợt nhớ lại nhiều năm trước đây, thỉnh thoảng có trao đổi với vài vị thân, quen, những người đã đọc gần hết thơ tôi. Họ nói, trong số gần 900 bài thơ đã đọc qua, tuy cũng có nhiều bài khuyến tu, nhiều bài mang tính giáo lý sâu sắc, có khả năng tịnh hóa lòng người, tuy nhiên những bài đó nằm tản mạn chưa tập trung. Hơn nữa cũng cần một loạt bài có nội dung giáo lý căn bản với thuật ngữ, danh từ, pháp số thông dụng, nếu có thể cho thành một tập riêng biệt thì càng tốt.
06/09/2010(Xem: 6394)
Phù Sinh Nhiễm Thể Ca, TNT Mặc Giang
06/09/2010(Xem: 6330)
Mùa hạ mà hơi lạnh xông ướp cả gian phòng. Tắt điện, thắp lên ngọn bạch lạp cắm vào một quả thông, nhựa sống vẫn còn mơn man đâu đây, nồng nàn. Mấy mươi năm hiên ngang sừng sững, một cơn bão thổi qua, thông bật gốc ngã quỵ, vương vãi xác xơ. Có gì tồn tại mãi đâu! Rồi tất cả, cũng bị thiêu rụi như ngọn bạch lạp đang cháy dỡ…
06/09/2010(Xem: 8021)
Được sinh ra, lớn lên, đi vào trường học, đi vào trường đời, rồi dong ruổi muôn phương, và dù có ra sao, Quê Hương vẫn Còn Đó ! Từ thuở phôi sinh xuất hiện Lạc Hồng, Hùng Vương - Văn Lang, xuyên qua chiều dài lịch sử, cấu thành mảnh dư đồ Chữ S, với Bắc Nam Trung gấm vóc, với núi non hùng vĩ, biển rộng sông dài, với những tên gọi thân yêu Huế - Sài Gòn - Hà Nội, với từng thời kỳ dù có qua đi, không gian dù có biến đổi, và dù cho vật đổi sao dời, Quê Hương vẫn Còn Đó !
06/09/2010(Xem: 6245)
Người phương tây thường nói “trẻ ước mơ, già hoài niệm”, nhưng sau khi đọc xong tập thơ Hành Trình Quê Mẹ, tôi thấy tác giả, một nhà thơ ở tuổi tri thiên mạng, nhưng lại luôn ghi lòng tạc dạ, nâng niu trân trọng các giá trị được tài bồi bởi tiền nhân; tác giả còn hoài bảo, mơ vọng một hướng sống thiết thực cho người Việt Nam nói chung. Với Mặc Giang, hoài niệm và ước mơ nào có hạn cuộc bởi tuổi tác. Hoài niệm và ước mơ ấy đã trở thành chất liệu tài bồi cho dòng thơ với chủ đề Hành Trình Quê Mẹ tuôn chảy không mỏi mệt, để nguồn thơ của thi nhân vốn nhào nặn từ cuộc sống, trở lại phụng sự cuộc sống ấy, trở thành niềm tự hào kiêu hãnh của trào lưu thi ca hiện đại.
06/09/2010(Xem: 7999)
Qua năm mươi năm, tiếp bước tiền nhân tôi trót vào con đường khảo cứu lịch sử văn học dân tộc. Tôi đã đọc rất nhiều thơ và cũng làm được một số việc cho các thế hệ thơ ca. Nhưng khi may mắn được đọc tập thơ Quê Hương Nguồn Cội (và khoảng 650 bài khác nữa) của nhà thơ Mặc Giang, một tập thơ chan chứa tình quê hương dân tộc, với tâm hồn bao la, sâu rộng bằng trái tim và dòng máu của người Việt Nam, tập thơ đã làm cho tôi hòa đồng trong tác phẩm không còn phân biệt được tâm tư và cảm giác của mình và chỉ còn là một con tim, một dòng máu chung của dân tộc trộn lẫn vào sự cấu tạo chung trải qua mấy ngàn năm lịch sử của núi sông.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,069,912