Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Day 03: Tấn Đàn Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni tại tại Giới Đàn Quán Thông (2.30pm-4.30pm: Thứ Bảy 29-6-2019)

30/06/201903:38(Xem: 2965)
Day 03: Tấn Đàn Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni tại tại Giới Đàn Quán Thông (2.30pm-4.30pm: Thứ Bảy 29-6-2019)
Day 3_tan dan Ty kheo (1)Day 3_tan dan Ty kheo (2)Day 3_tan dan Ty kheo (3)Day 3_tan dan Ty kheo (4)Day 3_tan dan Ty kheo (5)Day 3_tan dan Ty kheo (6)Day 3_tan dan Ty kheo (7)Day 3_tan dan Ty kheo (8)Day 3_tan dan Ty kheo (9)Day 3_tan dan Ty kheo (10)Day 3_tan dan Ty kheo (11)Day 3_tan dan Ty kheo (12)Day 3_tan dan Ty kheo (13)Day 3_tan dan Ty kheo (14)Day 3_tan dan Ty kheo (15)Day 3_tan dan Ty kheo (16)Day 3_tan dan Ty kheo (17)Day 3_tan dan Ty kheo (18)Day 3_tan dan Ty kheo (19)Day 3_tan dan Ty kheo (20)Day 3_tan dan Ty kheo (21)Day 3_tan dan Ty kheo (22)Day 3_tan dan Ty kheo (23)Day 3_tan dan Ty kheo (24)Day 3_tan dan Ty kheo (25)Day 3_tan dan Ty kheo (26)Day 3_tan dan Ty kheo (28)Day 3_tan dan Ty kheo (29)Day 3_tan dan Ty kheo (30)Day 3_tan dan Ty kheo (31)Day 3_tan dan Ty kheo (32)Day 3_tan dan Ty kheo (33)Day 3_tan dan Ty kheo (34)Day 3_tan dan Ty kheo (35)Day 3_tan dan Ty kheo (36)Day 3_tan dan Ty kheo (37)Day 3_tan dan Ty kheo (38)Day 3_tan dan Ty kheo (39)Day 3_tan dan Ty kheo (40)Day 3_tan dan Ty kheo (41)Day 3_tan dan Ty kheo (42)Day 3_tan dan Ty kheo (43)Day 3_tan dan Ty kheo (44)Day 3_tan dan Ty kheo (45)Day 3_tan dan Ty kheo (46)Day 3_tan dan Ty kheo (47)Day 3_tan dan Ty kheo (48)Day 3_tan dan Ty kheo (49)Day 3_tan dan Ty kheo (50)Day 3_tan dan Ty kheo (51)Day 3_tan dan Ty kheo (52)Day 3_tan dan Ty kheo (53)Day 3_tan dan Ty kheo (54)Day 3_tan dan Ty kheo (55)Day 3_tan dan Ty kheo (56)Day 3_tan dan Ty kheo (59)Day 3_tan dan Ty kheo (60)Day 3_tan dan Ty kheo (61)Day 3_tan dan Ty kheo (62)Day 3_tan dan Ty kheo (63)Day 3_tan dan Ty kheo (64)Day 3_tan dan Ty kheo (65)Day 3_tan dan Ty kheo (66)Day 3_tan dan Ty kheo (67)Day 3_tan dan Ty kheo (68)Day 3_tan dan Ty kheo (69)Day 3_tan dan Ty kheo (70)Day 3_tan dan Ty kheo (71)Day 3_tan dan Ty kheo (72)Day 3_tan dan Ty kheo (73)Day 3_tan dan Ty kheo (74)Day 3_tan dan Ty kheo (75)Day 3_tan dan Ty kheo (76)Day 3_tan dan Ty kheo (77)Day 3_tan dan Ty kheo (78)Day 3_tan dan Ty kheo (79)Day 3_tan dan Ty kheo (80)Day 3_tan dan Ty kheo (81)Day 3_tan dan Ty kheo (82)Day 3_tan dan Ty kheo (83)Day 3_tan dan Ty kheo (84)Day 3_tan dan Ty kheo (85)Day 3_tan dan Ty kheo (86)Day 3_tan dan Ty kheo (87)Day 3_tan dan Ty kheo (88)Day 3_tan dan Ty kheo (89)Day 3_tan dan Ty kheo (90)Day 3_tan dan Ty kheo (91)Day 3_tan dan Ty kheo (92)Day 3_tan dan Ty kheo (93)Day 3_tan dan Ty kheo (94)Day 3_tan dan Ty kheo (95)Day 3_tan dan Ty kheo (96)Day 3_tan dan Ty kheo (97)Day 3_tan dan Ty kheo (98)Day 3_tan dan Ty kheo (99)Day 3_tan dan Ty kheo (100)Day 3_tan dan Ty kheo (101)Day 3_tan dan Ty kheo (102)Day 3_tan dan Ty kheo (103)Day 3_tan dan Ty kheo (104)Day 3_tan dan Ty kheo (105)Day 3_tan dan Ty kheo (106)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/12/201504:36(Xem: 4224)
- Một bậc anh hùng kiệt hiệt - Một nhà quân sự lỗi lạc - Một vị tướng lãnh phi thường - Một nhà Vua trẻ nhưng đường đường chính chính nhất trong các triều đại Vua Chúa VN. Vua Quang Trung - Vua Quang Trung Người anh hùng áo vải Tây Sơn Đệ nhất tướng tài nước Việt Nam Đánh Nam, dẹp Bắc yên thiên hạ Thống nhất giang sơn hưởng thái bình
18/02/201722:32(Xem: 2950)
Thuở xưa đức Quán Thế Âm - Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời - Mở mang Phật pháp giúp đời - Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm, Núi tên là Phổ Đà Sơn
12/12/201520:54(Xem: 4251)
Vua Trần Nhân Tôn Vua Trần Nhân Tôn Đệ nhất quân vương đất trời Nam An dân, an quốc, bình thiên hạ Quốc Tổ, quốc Tông, đã định ban Vua Trần Nhân Tôn Vua Trần Nhân Tôn
08/05/201718:13(Xem: 2732)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa - Con người kiếp sống dây dưa lâu dài - Nhiều ngàn năm một cuộc đời - Rất là khác biệt với thời buổi nay.
28/09/201219:59(Xem: 2616)
''Vào cửa Phật từ bi hỷ xả Ra thế gian vô ngã vị tha'' Vui Xuân ta sống chan hoà Luôn tu huệ phước, đại gia thái bình Xuân về ta đón ta nghinh Chúc nhau hạnh phúc, đẹp xinh cõi lòng
01/09/201916:12(Xem: 1752)
Chín mươi tuổi thọ hiếm trên đời Sống khoẻ an vui thật thảnh thơi Sáu chữ Di Đà luôn niệm niệm Nguyện về Cực Lạc được an vui.
10/09/201906:55(Xem: 1697)
Nghe tiếng trống các em đều nhịp bước Tay cầm lồng đèn môi hé nụ xinh Theo đuôi lân nhảy múa rộn mái đình Vui Tết Thiếu Nhi Trăng Rằm Tháng Tám
13/04/201417:45(Xem: 7774)
Vui thay ! Phật ra đời ! Cho người được làm Người Cho Người cùng làm Phật Du hí thần thông ơi !
18/11/201708:32(Xem: 2687)
Một hôm thuyết pháp trở về, Phật cùng đệ tử đang đi trên đường , Chợt đâu thấy một anh chàng, Lùa bầy bò chạy nghênh ngang reo hò.
25/01/201706:35(Xem: 2612)
Hoa vẫn nở rồi hoa cũng phải tàn Người sống chết bình thường chuyện thế gian Khi ta sống hết lòng lo phụng sự Chuyện thị phi đừng tham dự luận bàn