Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức

23/05/201807:58(Xem: 3826)
Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm
40 Năm Chùa Viên Giác Hannover
& 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Chủ Nhật 20-5-2018

1.  
Thỉnh Sư
2.  Cung Nghinh Chư Tôn Đức
3.Dâng Hoa
4.Giới thiệu Chư Tôn Đức và Quan Khách
5. Phát biểu, cảm từ
6.Hòa Thượng Phương Trượng ban đạo từ
7.Tác bạch cúng dường
8.  Cắt bánh Chu Niên
9.Tặng quà
10. Chụp hình lưu niệm
11. Liên hoan & Văn nghệ
12. Hình triển lãm

"Nhiếp ảnh:
DH Thông (Krefeld), DH Chúc Phước (Nürnberg), Thiện Liên (Hannover)"


1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (14)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (18)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (19)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (20)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (21)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (22)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (23)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (24)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (25)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (26)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (27)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (28)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (29)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (30)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (31)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (32)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (33)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (34)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (35)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (36)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (37)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (40)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (41)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (49)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (50)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (52)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (53)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (54)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (55)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (56)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (57)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (58)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (59)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (60)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (61)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (62)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (63)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (64)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (65)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (66)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (67)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (69)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (70)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (71)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (73)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (74)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (75)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (76)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (77)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (86)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (87)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (88)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (89)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (91)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (95)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (96)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (97)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (101)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (102)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (103)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (104)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (105)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (106)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (107)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (108)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (109)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (110)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (111)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (112)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (113)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (114)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (118)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (119)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (120)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (121)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (122)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (123)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (125)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (126)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (128)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (132)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (133)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (134)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (135)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (136)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (137)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (138)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (139)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (140)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (141)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (142)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (143)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (144)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (145)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (146)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (147)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (148)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (149)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (150)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (151)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (152)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (153)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (154)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (157)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (158)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (159)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (160)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (161)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (162)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (163)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (164)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (165)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (166)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (167)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (168)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (169)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (170)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (171)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (172)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (173)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (174)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (176)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (177)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (178)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (179)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (180)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (181)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (182)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (183)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (184)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (185)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (186)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (187)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (188)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (189)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (190)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (192)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (193)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (194)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (195)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (196)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (197)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (198)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (199)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (201)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (202)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (203)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (204)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (205)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (206)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (207)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (208)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (209)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (210)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (211)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (212)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (213)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (214)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (215)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (216)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (217)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (218)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (219)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (220)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (250)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (251)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (252)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (253)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (254)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (255)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (256)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (257)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (258)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (259)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (260)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (261)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (262)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (263)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (264)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (265)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (266)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (267)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (268)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (269)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (270)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (271)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (272)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (273)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (274)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (275)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (276)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (277)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (278)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (279)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (280)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (281)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (282)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (283)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (284)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (285)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (286)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (287)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (288)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (289)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (290)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (291)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (292)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (293)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (294)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (295)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (296)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (297)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (298)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (299)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (300)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (301)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (302)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (303)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (304)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (305)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (306)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (307)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (308)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (309)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (310)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (311)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (312)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (313)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (314)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (315)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (316)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (317)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (318)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (319)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (320)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (321)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (322)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (323)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (324)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (325)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (326)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (327)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (328)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (329)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (330)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (331)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (332)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (333)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (334)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (335)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (336)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (337)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (338)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (339)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (340)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (222)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (223)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (224)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (225)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (226)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (227)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (228)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (229)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (230)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (231)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (232)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (233)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (234)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (235)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (236)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (237)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (238)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (239)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (240)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (241)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (242)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (243)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (244)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (245)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (246)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (247)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (248)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (2)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (4)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (5)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (6)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (7)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/08/201707:12(Xem: 4663)
Công ơn dưỡng dục sanh thành Cả đời cha mẹ luôn dành cho con Tháng ngày sinh kế lo toan Không màng khổ cực mong con nên người .
04/08/201406:12(Xem: 8057)
Con quỳ dưới ánh đạo vàng Vu lan tình mẹ đậm đà thương yêu Li hương mấy nẽo sơn khê Nhớ da diết nhớ lối về quê xưa…
05/08/201407:15(Xem: 7086)
Giữa đêm khuya vắng vẻ Mẹ vân vê vuốt nhẹ Vào mái tóc mai con Với tiếng ru nhè nhẹ Ẵm nhẹ con vào lòng Ru con giấc ngủ nồng . Những lời ru của mẹ Thấm sâu vào hồn con Giúp con khi lớn khôn Biết hiếu thảo làm người
30/08/201715:14(Xem: 4073)
Vu Lan Về Thầy thăm đất Mẹ Nhạc Bông Hồng, Người viết năm nao Nay đâm chồi nẩy nầm mọi nẻo Nối gót Ngài hiếu đạo toả hương.
06/08/201406:15(Xem: 5631)
Vu Lan lại đến vườn chùa, Chư Tăng Phật tử nhớ mùa tạ ơn. Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Em này sao nét xót xa, Một thân lủi thủi, vạt tà héo hon, Thưa rằng cha đã lên non, Mẹ theo mây gió hết còn trần gian.
24/12/201004:45(Xem: 8102)
Vũ Trụ Chuyển Mình Kheo sắc hương muôn hoa trong ngự uyển Chim hót ca tung cánh khắp ngàn phương Bình minh lên rực sáng vạn nẻo đường Trời đất dậy xem rồng bay phượng múa Cánh đồng vàng ngọt ngào thơm hương lúa Hoa bướm vui tha thướt nhởn nhơ bay Bên suối mơ nai vàng đứng thơ ngây Ai hát đó đang say cung huyền diệu Suối reo vui cùng nhịp hòa âm điệu Thơ ai ngâm nghe thanh thoát đâu đây
31/05/201821:16(Xem: 1829)
Một bầy chim cút thuở xưa Đứng đầu có một vị vua trị vì Vua chim cút rất có uy Muôn chim kính trọng, nể vì, mến thương.
04/03/201714:09(Xem: 2239)
Thành Ba La Nại thuở xưa - Có xe ngựa đẹp nhà vua ưa dùng - Thân xe lộng lẫy vô cùng - Gắn thêm một bộ yên cương sáng ngời
19/01/201621:41(Xem: 4061)
Ngày xưa trong chốn rừng sâu Có bầy khỉ nọ cùng nhau họp đoàn Đếm ra đủ tám mươi ngàn Bầu ra vua khỉ đầu đàn chỉ huy Thân hình vua lớn dị kỳ Lại thêm đầu óc rất chi tuyệt vời. Thế rồi một buổi đẹp trời Họp bầy, vua khỉ ban lời khuyên răn:
18/11/201708:27(Xem: 2696)
Ngày xưa trong chốn rừng sâu, Có bầy khỉ nọ cùng nhau họp đoàn, Đếm ra đủ tám mươi ngàn, Bầu ra vua khỉ đầu đàn chỉ huy