Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức

23/05/201807:58(Xem: 3360)
Kỷ Niệm 40 Năm Chùa Viên Giác Hannover & 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Hình ảnh Lễ Kỷ Niệm
40 Năm Chùa Viên Giác Hannover
& 40 Hội Phật Tử VNTN tại CHLB Đức
Chủ Nhật 20-5-2018

1.  
Thỉnh Sư
2.  Cung Nghinh Chư Tôn Đức
3.Dâng Hoa
4.Giới thiệu Chư Tôn Đức và Quan Khách
5. Phát biểu, cảm từ
6.Hòa Thượng Phương Trượng ban đạo từ
7.Tác bạch cúng dường
8.  Cắt bánh Chu Niên
9.Tặng quà
10. Chụp hình lưu niệm
11. Liên hoan & Văn nghệ
12. Hình triển lãm

"Nhiếp ảnh:
DH Thông (Krefeld), DH Chúc Phước (Nürnberg), Thiện Liên (Hannover)"


1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (14)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (18)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (19)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (20)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (21)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (22)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (23)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (24)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (25)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (26)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (27)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (28)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (29)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (30)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (31)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (32)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (33)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (34)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (35)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (36)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (37)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (40)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (41)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (49)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (50)1. Thinh Su_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (51)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (52)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (53)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (54)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (55)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (56)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (57)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (58)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (59)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (60)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (61)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (62)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (63)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (64)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (65)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (66)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (67)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (69)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (70)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (71)2.Cung Nghinh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (72)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (73)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (74)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (75)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (76)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (77)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (86)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (87)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (88)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (89)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (91)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (95)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (96)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (97)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (101)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (102)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (103)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (104)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (105)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (106)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (107)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (108)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (109)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (110)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (111)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (112)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (113)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (114)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (118)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (119)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (120)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (121)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (122)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (123)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (125)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (126)3. Dang Hoa_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (127)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (128)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (132)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (133)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (134)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (135)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (136)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (137)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (138)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (139)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (140)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (141)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (142)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (143)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (144)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (145)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (146)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (147)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (148)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (149)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (150)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (151)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (152)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (153)4. Gioi thieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (154)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (157)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (158)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (159)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (160)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (161)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (162)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (163)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (164)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (165)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (166)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (167)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (168)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (169)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (170)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (171)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (172)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (173)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (174)5. Phat bieu_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (175)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (176)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (177)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (178)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (179)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (180)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (181)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (182)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (183)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (184)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (185)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (186)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (187)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (188)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (189)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (190)6. HT Nhu Dien_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (191)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (192)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (193)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (194)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (195)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (196)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (197)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (198)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (199)7. Tac bach cung duong_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (200)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (201)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (202)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (203)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (204)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (205)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (206)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (207)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (208)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (209)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (210)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (211)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (212)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (213)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (214)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (215)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (216)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (217)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (218)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (219)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (220)8. Cat banh_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (250)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (251)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (252)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (253)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (254)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (255)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (256)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (257)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (258)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (259)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (260)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (261)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (262)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (263)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (264)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (265)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (266)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (267)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (268)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (269)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (270)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (271)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (272)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (273)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (274)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (275)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (276)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (277)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (278)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (279)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (280)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (281)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (282)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (283)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (284)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (285)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (286)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (287)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (288)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (289)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (290)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (291)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (292)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (293)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (294)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (295)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (296)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (297)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (298)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (299)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (300)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (301)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (302)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (303)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (304)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (305)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (306)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (307)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (308)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (309)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (310)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (311)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (312)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (313)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (314)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (315)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (316)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (317)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (318)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (319)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (320)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (321)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (322)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (323)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (324)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (325)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (326)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (327)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (328)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (329)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (330)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (331)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (332)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (333)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (334)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (335)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (336)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (337)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (338)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (339)9. Luu Niem_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (340)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (221)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (222)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (223)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (224)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (225)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (226)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (227)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (228)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (229)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (230)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (231)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (232)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (233)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (234)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (235)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (236)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (237)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (238)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (239)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (240)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (241)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (242)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (243)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (244)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (245)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (246)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (247)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (248)9. Tang qua_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (249)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (1)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (2)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (3)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (4)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (5)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (6)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (7)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (8)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (9)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (10)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (11)10. Trien lam_Le Ky Niem 40 Nam Chua Viet Giac (12)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/12/201407:23(Xem: 4300)
Thoạt sinh ra đã tìm về huyệt mộ Từng sát na biến chuyển xác thân nầy, Vô thường từng phút từng giây Trẻ thơ rồi đến cái ngày diệt vong. Đời người chỉ thoáng qua như giấc mộng Tỉnh giấc rồi vạn sự giai không
13/02/201104:11(Xem: 8609)
Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa Vội vàng sum họp vội chia xa. Vội ăn, vội nói rồi vội thở Vội hưởng thụ mau để vội già.
18/07/201619:40(Xem: 2729)
Trách chi, đừng trách vô thường - Hòa cũng xào xạc lá vườn vàng khô- Chợt nghe trầm bổng nhịp thơ- Con tim run rẩy đợi chờ tiếng yêu
11/12/201014:45(Xem: 4495)
Vời trông Bát Nhã (thơ)
03/03/201506:48(Xem: 7199)
Ngày mai tiễn biệt Chị đi Về miền đất lạnh biệt li muôn đời Trần gian ở lại Anh ơi! Tình người con Phật bên đời nắng mưa Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông Hằng Vang nốt nhạc đạo đời thủy chung Hợp tan trong cõi vô cùng Như “Lời Sám Nguyện” thiên thu lối về
21/05/201405:03(Xem: 7093)
Hầu hết chúng ta lớn khôn đều bắt đầu từ dòng sữa mẹ. Tạo hóa đã ban cho mẹ một bầu sữa ngọt ngào, giúp trẻ sơ sinh có đầy đủ các dưỡng chất và kháng thể mà hiếm có một hợp chất dinh dưỡng nhân tạo nào có thể thay thế được. Và những dòng sữa ấy cũng chính là một phần thân thể của mẹ.
30/05/201106:46(Xem: 1816)
Mưa dẫu tạnh nhưng Pháp âm còn mãi Lời Chân Như thức tỉnh mộng đem dài Pháp cứ thuyết cho tan sầu sanh tử Cho Đạo mầu muôn thuở mãi xa bay Em cứ ngỡ Quê Hương mình nghèo khổ Nào ngờ đâu giàu Diệu Pháp cam lồ
08/01/201719:29(Xem: 2280)
Thầy đi mây trắng nhỏ lệ hồng Từ nay vất vưởng chẳng còn thong dong Thầy đi về chốn Phật Đà Con nay trần thế lệ nhòa khói sương.
20/11/201919:12(Xem: 1906)
Vòng quay cuộc đời ( The circle of life ) ( Cảm tác từ bài hát trong phim hoạt họa The Lion King )
30/07/201618:59(Xem: 3989)
Chiều nay tụng kinh Vu Lan - Lời kinh gió nhẹ lá vàng trước hiên- Mùa thu cũng đến rừng thiền- Mặc nhiên lá rụng về miền đất xưa.