Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   


Thien_Su_2


Nhớ mãi ơn Thầy

 

Cha mẹ sinh ra, Thầy giáo dưỡng

Biết về đâu không có ơn Thầy

Đời bồng bềnh như những áng mây

Trôi dạt mãi không nơi dừng lại

 

Từ dạo Thầy dang tay tế độ

Cuộc đời con mới thấy nắng mai

Nghĩa ân sư theo bước đường dài

Tình đạo pháp tìm đâu có được

 

Giáo pháp Phật cho con sáng mắt

Lời dạy Thầy chấp cánh bay xa,

Lúc tối tăm, Thầy ánh trăng già

Rọi từng bước gập ghềnh phía trước

***

Con đường đất mái chùa xưa

Nắng vàng hoa lý gió đưa hương thiền

Chùa che thôn xóm bình yên

Bóng Thầy tôi đó tháp nghiêng nghiêng buồn.'

 Abbotsbury, Sydney, Xuân Đinh Dậu 2017

  Quảng Từ Vân cẩn đề 

ngoi thien

 

Nhớ mãi ơn Thầy
 Kính họa bài thơ Nhớ mãi ơn Thầy của nhà thơ Quảng Từ Vân

 

Nên huệ mạng, cảm tạ Thầy giáo dưỡng

Cha mẹ sanh, nhưng khôn lớn nhờ Thầy

Không có Thầy con như một vầng mây

Bay khắp chốn nhưng chắc đà xanh cỏ !

 

Mồ côi mẹ, may được Thầy tế độ

Về tỉnh thành Phố Hội tám tháng hai (8/2/1964)

Làm thị giả hầu Thầy mười năm dài

Tình thắm thiết Thầy trò luôn gắn bó

 

Kể từ đó Thầy độ con sáng mắt

Pháp nhiệm mầu nâng bước con đi xa

Tám mươi thọ Thầy tuy tuổi đã già

Nhưng vẫn mãi tâm từ nhiều trăn trở

 

Giáo Hội, chúng đệ, quê hương

Thầy luôn vẫn mãi tình thương đậm đà

Thầy về chốn Tổ nơi xa

Chúng con tưởng nhớ Tháp hoa thờ Thầy

 

Thích Viên Thành

Adelaide, Nam Úc

Chào mừng xuân Đinh Dậu (27/01/2017)

 

 

 

 

 

 

 
ngoi thien

Giao Thừa Khai Bút

 

Phụng họa bài “Nhớ mãi ơn Thầy” của tác giả Quảng Từ Vân

 

 

          Xuân Hoài Cảm

 

       Giao Thừa khai bút đầu xuân

Ơn Thầy nhớ mãi họa vần chúc nhau

     Chúc thi hữu dồi dào sức khỏe

     Bao nhiêu xuân vẫn trẻ tâm hồn

       Sum la vạn tượng kiền khôn

Thâu vào một túi bảo tồn dài lâu

       Tôn Sư trọng Đạo làm đầu

Hiếu cùng Cha Mẹ ơn sâu cao dày

       Chữ rằng:  “Xuân bất tái lai”

Vô thường cướp mất những ngày thanh xuân

       Pháp âm Thầy dạy ân cần

Dìu con vượt bước đường trần chông gai

 

                        ***

 

  Xuân đất khách mùa hè mưa gió

  Đón Giao Thừa tưởng niệm ơn Thầy

  Vòm trời khuya vần vũ áng mây

  Chùa Quốc Tế trầm dâng hương nguyện

 

  Chư Phật Tử cùng nhau tụng niệm

  Lộc hái về trên một cành mai

  Chúc nhau Phúc Lộc Thọ năm dài

  Luôn chánh niệm thân tâm thanh thái

 

  Vui đón Tết mừng Xuân hiện tại

  Lòng không nguôi tưởng nhớ quê xa

  Mái chùa xưa dưới cội mai già

  Hoa nở trắng[1] Thầy ban lộc Tết

 

                        ***

 

       Tuổi thơ nương mái chùa xưa

No lòng Pháp nhũ muối dưa vị thiền

       Một mùa tao loạn bất yên

Xa Thầy rời bạn niềm riêng cảm hoài.

 

Mùa mưa Bắc Úc

Bakewell 28/01/2017

Giao Thừa Xân Đinh Dậu

Viên Huệ[1] Cây Bạch Mai trong sân chùa Kim Sơn, Phú Nhuận, Sài Gòn
ngoi thien-2

NHỚ MÃI ƠN THẦY

    Họa vần bài thơ của Quảng Từ Vân

 

Mẹ cha sanh dưỡng, chữ nhờ Thầy,

Canh cánh bên lòng mỗi phút giây

Nam Việt Huê Lâm Thầy[1] khuất núi

Úc châu Vạn Hạnh Phụ đường mây[2]

Giới thân nhận giữ đền ơn nặng

Huệ mạng giồi trau đáp nghĩa dày

Đạo nghiệp vun bồi nền Chánh Pháp

Siêng tu tam phước[3] đẹp tương lai

 

Tam phước siêng tu hướng vị lai

Đường đi trải rộng ánh ban mai

Sau lưng bỏ lại bao phiền não

Trước mắt nhìn ra Thất Thánh Tài[4]

Khó nhọc không nề chân vững chãi

Gian nan chẳng sợ chí bền dai

Một phen đã quyết lên bờ giác

Nào có sá chi bước ngắn dài

 

Ngắn dài chi sá đoạn đường xa

Chí quyết siêng tu Đạo Thích Ca

Trăng sáng tỏ soi trăng Diệu Pháp

Trời cao mở rộng trời Liên Hoa

Đại Bi ban rải tâm từ độ

Bát Nhã hành thâm ý Mật Đa

Ghi nhớ ơn Thầy trao Chánh Pháp

Ngàn năm sâu nặng nghĩa bao la

 

      Thắp hương hoài vọng thuở xưa

Sớm hôm đạm bạc muối dưa cửa thiền

      Thuyền từ sóng lặng gió yên

Dắt dìu tứ chúng đến miền an vui

      Ơn Thầy nhớ mãi không nguôi

Biết bao kỷ niệm ngậm ngùi xót xa

      Dạy con giáo lý Phật Đà

Thương người, nếp sống vị tha quên mình

      Noi gương cứu khổ tầm thinh

Gắng công giúp khắp sinh linh thoát nàn

      Cho dù chướng ngại gian nan

Bền lòng son sắt chẳng màng thiệt thân

      Lời Thầy truyền dạy ân cần

Xiển dương Chánh Pháp, vì dân, lợi người

      Ngày ngày đem Đạo vào đời

An vui biết đủ, sáng tươi hạnh lành

      Sen vàng mấy điệu thơm thanh

Dốc lòng niệm Phật biết rành hướng đi

      Phổ Hiền mười nguyện thi vi

Hành Bồ Tát Đạo Từ Bi ghi lòng

      Văn Thù Trí Huệ làu thông

Quan Âm Thế Chí thong dong biển trần

      Pháp thuyền độ khắp phàm nhân

Làm lành lánh dữ Phật ân đáp đền

      Não phiền nghiệp chướng nhẹ tênh

Ung dung bến Giác bước lên nhẹ nhàng

      Gẫm trong thế giới ba ngàn

Thân người khó được, Pháp càng khó hơn

      Duyên lành học Đạo chánh chơn

Thầy hiền bạn tốt Linh Sơn lưu truyền

      Thâm tình Sư đệ cao huyền

Dắt dìu hậu tấn cần chuyên tu hành

      Đứng đầu trăm mối hạnh lành

Hiếu thân thứ nhứt dưỡng sanh lúc đầu

      Tình Thầy nghĩa nặng ơn sâu

Dạy điều ngay chánh giồi trau trí tài

      Tình Thầy biển rộng sông dài

Dạy con hữu dụng ngày mai nên người

      Dấn thân muôn nẻo đường đời

Luôn luôn ghi nhớ những lời Thầy khuyên

      Kệ kinh ý nghĩa thâm uyên

Ơn Thầy chỉ dạy con nguyền học tu

      Sáng chiều rèn tập công phu

Lập nên đạo hạnh nhuyến nhu độ đời

      Thầy về cõi Phật xa chơi

Mái chùa ngọn tháp đầy vơi nỗi buồn

      Hồi chuông cảnh tỉnh nhẹ buông

Ơn Thầy khai mở suối nguồn Từ Bi.

 

Tâm Quang

Darwin, Bắc Úc, Mạnh Xuân Đinh Dậu 2017[1] Phật tử gọi vị Thầy truyền giới là Thầy, cho dầu là vị Tăng hay vị Ni.

[2] Mỗi lần điện thoại về Vạn Hạnh, Sư Phụ thường bận Phật sự bay đi hoặc Thái Lan, Ấn Độ, hoặc Âu châu, Mỹ châu, v.v.

[3] Tam Phước (Khóa Tu Học Phật Pháp Úc châu Kỳ 16, Thầy Nguyên Tạng giảng):

  1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng lành chẳng giết hại sanh mạng, tu mười nghiệp lành.
  2. Thọ Tam Quy, trì Ngũ Giới, chẳng phạm oai nghi lúc ngồi, lúc đứng, khi tới, khi lui.
  3. Phát Tâm Bồ Đề, tin sâu lẽ Nhơn Quả, đọc tụng Kinh Đại Thừa, khuyến tấn kẻ tu hành Đạo Phật.

[4] Tín, Giới, Tàm, Quý, Đa Văn, Trí Huệ, Xả Ly.
ngoi thien
Kính họa bài “Nhớ mãi ơn Thầy” của tác giả Quảng Từ Vân

 

 

            Vẫn Nhớ Ơn Thầy

 

                                    Kính dâng Giác Linh Thầy,

                                    Ni Trưởng thượng Như hạ Huy (1922 -2000)

                                    Trụ trì chùa Từ Vân Phú Nhuận, Sài Gòn.

 

 

  Con vẫn nhớ những ngày giáp Tết

  Thường về chùa công quả, thăm Thầy

  Trời nắng đẹp, không gợn chút mây

  Phơi khô chay, mứt me, mứt bí

 

  Chánh điện thờ chưng bày trang nhã

  Mâm ngũ quả, rực rỡ bình mai

  Đèn Dược Sư bảy ngọn sắp dài

  Lau sáng bóng lư hương cặp hạc

 

  Thầy dạy con quét sân, rửa bát

  Trộn mắm chay, rồi đổ sương xa

  Kho nồi mít, chớ để lửa già

  Chú tâm làm trong từng việc nhỏ

 

                 *****

    

     Một ngày nắng đẹp năm xưa

Trống chuông Bát Nhã tiễn đưa Khách Thiền

     Quay về quê cũ bình yên

Sen vàng rộ nở, cành nghiêng đón chào...

 

                                                Bakewell, Bắc Úc, 29/01/2017

                                                     Mồng Ba Tết Đinh Dậu

                                                                 Lệ Tâm

 

Ý kiến bạn đọc
24/07/201713:53
Khách
A Di Đà Phật
Con đọc mà xúc động quá, khi đọc những vần thơ này con thấy và nhớ về nguồn cội của mình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/05/201518:41(Xem: 3053)
Kính lễ Đức Thế Tôn! Ánh Đạo bừng soi từ dạo ấy, Chúng sanh nhuần gội ánh Thiều Quang. Sao mai vừa mọc bình minh trải, Làm rung rinh thế giới ba ngàn. Từ cội Bồ Đề Người vươn dậy, Chói loà Thiên Địa thảy xưng tôn. Ngoại Đạo ma quân vừa thoáng thấy,
21/05/201515:41(Xem: 2369)
Từ trong sâu thẳm u mê Nhân sinh chìm đắm bốn bề khổ đau Ngu ngơ giữa chốn bi sầu Tìm đâu lối thoát bể dâu luân hồi? Đông, Tây khát vọng than ôi! Một nền minh triết rạng ngời nhân gian Thế rồi trong kiếp lầm than
16/10/201818:01(Xem: 856)
Trùng dương biển thắm gió ngàn khơi, Ánh giác rạng soi ngập đất trời. Trực nhận chơn tâm xa bể đắm, Hằng nghe diệu pháp cạn châu rơi. Nguồn thiền lặng lẽ mây từ rỡ, Nẻo đạo thênh thang tuệ mẫn khôi. Vẩy nét thiền thi khai ấn để, Cô Viên, Đề Thính lặng âm rồi...!
20/07/201409:30(Xem: 5112)
Ánh mắt nào hiền dịu Nhìn đời bằng tình thương Là nhìn sâu thấu hiểu Thông cảm cuộc đời thường
15/01/201913:43(Xem: 938)
Con quỳ xuống trước Đại Hùng Bửu Điện Chắp mười ngón tay , ca ngợi dung nhan Bạch Đức Thế Tôn , Ngài như ánh minh quang Rọi sáng tâm con vô cùng kỳ diệu
13/01/201201:40(Xem: 4492)
Ánh sáng từ trái tim trong sáng (clear heart) của vị thiền sư đang thiền định từ nửa đêm đến gần rạng sáng đã trở thành ánh trăng, và bởi vậy, trăng vẫn sáng...
18/04/201214:17(Xem: 5269)
Dòng sông êm ả, bóng trăng thơ Nhành liễu rũ ngang mơ gió đùa Chèo xa thấp thoáng ai khua nước
16/09/201815:13(Xem: 891)
Ngỡ trăng thu năm nào ....đang ẩn hiện Hạnh phúc vui bên con cháu quần quanh Cắt bánh mời ....dẽo, nướng ...chén trà xanh Kỷ niệm đẹp !! Nhưng lòng không luyến tiếc
30/10/201408:41(Xem: 4608)
Đi thôi em, Giọt sương mai Ánh dương ló rạng, hình hài sương tan Đi thôi, Gió núi mây ngàn, Tụ duyên, mây sẽ ngập tràn mưa sa Đi thôi, Vạt nắng hiên nhà Hong chưa khô áo lụa đà, đêm sang Ngỡ ngàng chi,
08/09/201015:50(Xem: 1702)
Nắng Sài gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng