Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

B. Chương 2: Chính Văn Bồ tát Giới Phạm võng

15/04/201311:58(Xem: 3861)
B. Chương 2: Chính Văn Bồ tát Giới Phạm võng
1. Xuất Xứ Gián Tiếp Của Bồ tát Giới Phạm võng

2. Xuất Xứ Trực Tiếp Của Bồ tát Giới Phạm võng

3. Xuất Xứ Của Bồ tát Giới Phạm võng Bằng Văn Chỉnh Cú

4. Qui Định Mấy Điều Cốt Yếu Về Bồ tát Giới Phạm võng

5. 10 Giới Nặng Của Bồ tát Giới Phạm võng

6. 48 Giới Nhẹ Của Bồ tát Giới Phạm võng

7. Kết Thúc Về Phần Bồ tát Giới Phần Giới Pháp Vô Tận

8. Kết Thúc Toàn Bộ Phẩm Bồ tát Tâm Địa Giới Phẩm Pháp Môn Tâm Địa

9. Phụ Lục Kết Thúc Bồ tát Giới Bằng Văn Chỉnh Cú
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn