Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Viếng thăm Chùa Linh Ẩn - nơi phát tích Ngài Tế Điên Hòa Thượng

19/10/201809:00(Xem: 4794)
Viếng thăm Chùa Linh Ẩn - nơi phát tích Ngài Tế Điên Hòa Thượng

Hình ảnh hành hương chiêm bái 
TỨ ĐẠI DANH SƠN TRUNG QUỐC

Ngày 8 : Chủ nhật: 28-10-2007

CHÙA LINH ẨN TẠI HÀNG CHÂU
(nơi xuất gia và tu tập của Tế Điên Hòa Thượng (1150-1209)

 Tế Điên Hòa Thượng (1150-1209), Ngài vốn thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế, sống vào đời Tống, người Lâm hải (Chiết Giang), họ Lý, tên Tâm Viễn, tự Hồ Ẩn, hiệu Phương Viên Tẩu. Năm 18 tuổi, ngài xuất gia ở chùa Linh Ẩn và lần lượt tham học với các vị: Pháp Không Nhất Bản ở chùa Quán Âm, tiếp đó tìm đến núi Hổ Khâu làm môn hạ ngài Hạt Đường Huệ Viễn và nối dòng pháp này. Về sau Ngài đến ở chùa Tịnh Từ, chùa này bị thiêu hủy vì hỏa tai, ngài đi hành hóa ở Lăng Nghiêm trùng tu lại. Cư dân ở vùng Tần Hồ ăn ốc thường chặt đuôi ốc để ăn, ngài xin những con ốc này thả lại trong nước, ốc phần lớn sống lại mà không có đuôi. Bình sanh, tánh tình sư cuồng phóng, thích rượu thịt, nên người đời gọi ngài là Tế Điên. xem thêm truyện về ngài ở đây: https://quangduc.com/a5675/te-dien-hoa-thuong

Chùa Linh Ẩn hiện nay là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hàng Châu, đến Hàng Châu mà không viếng thăm ngôi phạm vũ này thì bị xem là chưa đặt chân đến nơi đây, Chùa có 6 chánh điện gồm điện Diệu Trang Nghiêm Thành, Điện Dược Sư, Điện Hoa Nghiêm, Trực Chỉ Đường, Tạng Kinh Lâu, La Hán Điện ( thờ 500 tượng vị A La Hán, mỗi tượng cao khoảng 1,50m) đây là một trong 10 ngôi chùa lớn nhất của Trung Quốc hiện nay. Lúc đoàn viếng thăm có hơn 10 ngàn người đến đây chiêm bái và đảnh lễ Hòa Thượng Tế Điên

(đoàn viếng thăm sáng ngày 28-10-2007)
Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Quảng Hội - Thục Đức - Chánh Quang Nhật - Phước Lộc


Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (1)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (2)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (3)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (4)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (5)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (6)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (7)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (8)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (9)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (10)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (11)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (12)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (13)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (14)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (15)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (16)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (17)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (18)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (19)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (20)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (21)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (22)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (23)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (24)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (25)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (26)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (27)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (28)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (29)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (30)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (31)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (32)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (33)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (34)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (35)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (36)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (37)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (38)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (39)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (40)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (41)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (42)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (43)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (44)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (45)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (46)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (47)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (48)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (49)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (50)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (51)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (52)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (53)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (54)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (55)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (56)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (57)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (58)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (59)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (60)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (61)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (62)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (63)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (64)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (65)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (66)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (67)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (68)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (69)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (70)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (71)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (72)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (73)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (74)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (75)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (76)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (77)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (78)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (79)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (80)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (81)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (82)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (83)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (84)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (85)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (86)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (87)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (88)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (89)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (90)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (91)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (92)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (93)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (94)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (95)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (96)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (97)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (98)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (99)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (100)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (101)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (102)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (103)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (104)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (105)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (106)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (107)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (108)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (109)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (110)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (111)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (112)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (113)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (114)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (115)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (116)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (117)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (118)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (119)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (120)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (121)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (122)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (123)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (124)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (125)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (126)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (127)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (128)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (129)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (130)Chua Linh An_Te Dien Hoa Thuong (131)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567