Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Bi Hoa

01/03/201115:47(Xem: 8436)
Kinh Bi Hoa
Kinh Bi Hoa
KINH BI HOA
Tác giả: Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải, Nguyễn Minh Hiến hiệu đính Hán văn
NXB: Tôn giáo
Khổ sách: 16x24cm
Độ dày: 1136 trang

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

 • QUYỂN I: PHẨM THỨ NHẤT
  CHUYỂN PHÁP LUÂN
 • PHẨM THỨ HAI: ĐÀ-LA-NI
 • QUYỂN II: PHẨM THỨ BA - PHẦN I
  ĐẠI THÍ
 • QUYỂN III: PHẨM THỨ BA - PHẦN II
  ĐẠI THÍ
 • PHẨM THỨ TƯ - PHẦN I: BỒ TÁT THỌ KÝ
 • QUYỂN IV: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN II
  BỒ TÁT THỌ KÝ
 • QUYỂN V: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN III
  BỒ TÁT THỌ KÝ
 • QUYỂN VI: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN IV
  BỒ TÁT THỌ KÝ
 • QUYỂN VII: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN V
  BỒ TÁT THỌ KÝ
 • QUYỂN VIII: PHẨM THỨ TƯ - PHẦN VI
  BỒ TÁT THỌ KÝ
 • PHẨM THỨ NĂM - PHẦN I: PHÁP BỐ THÍ
 • QUYỂN IX: PHẨM THỨ NĂM - PHẦN II
  PHÁP BỐ THÍ
 • QUYỂN X: PHẨM THỨ NĂM - PHẦN III
  PHÁP BỐ THÍ
 • PHẨM THỨ SÁU: PHÁP MÔN NHẬP ĐỊNH
Source: rongmotamhon

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,809,869