Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Vịnh Phổ Đà Sơn - Tâm Quang

16/05/201313:24(Xem: 4477)
Vịnh Phổ Đà Sơn - Tâm Quang

Tu Tập Hạnh Bồ Tát

Tìm Hiểu Các Vị Bồ Tát

Vịnh Phổ Đà Sơn 

Tâm Quang

Nguồn: Tâm QuangNam mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-tát

Vịnh Phổ Đà Sơn

Thị hiện Quán Âm núi Phổ Đà
Giúp người chìm nổi đã hằng sa
Ngàn tay độ chúng lên bờ giác
Ngàn mắt soi dân khỏi biển tà
Nước tịnh sái tâm về Cực Lạc
Cành dương kham nhẫn thoát Ta-bà
Thường hành bình đẳng trừ nguy hiểm
Như mẹ nhớ con, trẻ nhớ nhà

Tâm Quang
Nhân ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ-tát
19 tháng 6 năm 2007

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn