Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Khai Tổ của hệ phái Hoàng Long, một nhánh trong Tông Lâm Tế 🍀💐🌼🌹🥀🌷

23/03/202116:10(Xem: 1871)
Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Khai Tổ của hệ phái Hoàng Long, một nhánh trong Tông Lâm Tế 🍀💐🌼🌹🥀🌷


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Hoàng Long Huệ Nam, ngài thuộc đời thứ 12 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 8 của thiền phái tông Lâm Tế. Ngài cũng là người khai sáng của hệ phái Hoàng Long, một chi nhánh của Tông Lâm Tế.

Thiền sư Từ Minh có hai đại đệ tử, thiền sư Dương Kỳ Phương Hội và thiền sư Hoàng Long Huệ Nam. Thiền sư Dương Kỳ thuộc Lâm Tế Chánh Tông.
Thiền sư Hoàng Long khởi phát từ tông Lâm Tế thành chi nhánh Hoàng Long.

Ngài Huệ Nam quê ở Giang Tây, thuở bé có trầm tính, không ăn thịt cá.

Năm 11 tuổi ngài xin xuất gia, năm 19 tuổi ngài được thọ giới cụ túc, ngài đi du phương đến chùa Lô Sơn tìm học đạo.
Mỗi lần hợp chúng, ngài không ngồi, chỉ đứng tựa vào ghế nghe pháp, nếu có ngồi thì ngài ngồi kiết già, nhìn thẳng, từ nhỏ ngài đã thể hiện tướng đại nhân.

Thiền sư Hoài Trừng thấy ngài Huệ Nam là một tàng tài, làu thông kinh điển, Sư cho ngài làm thư ký và trụ trì, thuyết pháp.
Ngài Huệ Nam gặp thiền sư Văn Duyệt, thiền sư Văn Duyệt thấy chân tướng của ngài Huệ Nam nếu có gặp thầy sẽ thăng tiến đạo lộ.
Thiền sư Văn Duyệt khuyên ngài Huệ Nam tụng kinh phải hiểu nghĩa của kinh, tức tâm tức Phật không hiểu là gì thì câu kinh là tử ngữ.
Thiền sư Văn Duyệt khuyên ngài Huệ Nam nên đến cầu pháp với thiền sư Từ Minh.

Nhân duyên đưa tới, thiền sư Từ Minh đến trụ trì chùa Pháp Duyên, mỗi tối ngài Huệ Nam đến nghe Sư Từ Minh khai thị. Ngài vào tịnh thất thiền sư Từ Minh xin pháp khai tâm thị bị TS Từ Minh mắng chửi xối xả. Sư hổ thẹn, nhìn những người hai bên nói "Chính vì con chưa hiểu nên phải cầu quyết nghi, mắng chửi đâu phải qui củ từ bi thí pháp ?"
TS Từ Minh cười nói: "Đó là mắng chửi sao?"

Ngay câu đáp này, ngài Huệ Nam liền đại ngộ, sụp lạy tạ ơn và làm bài kệ nói lên tiếng lòng của mình:

"Kiệt xuất tùng lâm thị Triệu Châu
Lão bà khám xứ một lai do
Như kim tứ hải thanh như cảnh
Hành nhân mạc dĩ lộ vi thù".

HT Thanh Từ dịch nghĩa:

Giỏi vượt tùng lâm lão Triệu Châu
Khám phá lão bà chẳng mối manh
Hiện nay bốn biển như gương sáng
Người đi thôi chớ ghét con đường.


TS Từ Minh gật đầu ấn chứng.

Sư Phụ giải thích, mắng chửi không có thật, là một phương thức cho đệ tử, nếu không vượt qua được thì là một đại họa cho cuộc đời mình.

Sư Phụ nhắc lại pháp ngữ của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, một đại đệ tử của ngài Lục Tổ Huệ Năng, trong Chứng Đạo Ca, lời chửi mắng của người khác là một quan ải thử thách cần phải vượt qua bằng lực từ, lực nhẫn.

"Quán ác ngôn thị công đức

Thử tắc thành ngô thiện tri thức
Bất nhân sáng báng khởi oan thân

Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực"

Dịch nghĩa:
Lời sĩ nhục ta nghe như răn dạy

Người dạy ta là thiện tri thức của ta
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường

Lòng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc
Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ

Kết oan cừu nào có lợi chi
Để chứng minh sức TỪ, NHẪN vô sanh

Hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển.

(Bản Việt dịch của HT Thích Từ Thông)"Tùng tha báng, nhậm tha phi

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì
Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ

Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì".


Dịch nghĩa:
Tốt và xấu nhà nhà đều có

Thị với phi, chốn chốn "hưởng" đồng nhau
Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao

Họ tự bỏng, bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ
Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng

Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra! Bực bội với u sầu?

Nó tan biến trong cảnh giới "bất tư nghì" giải thoát.

(Bản Việt dịch của HT Thích Từ Thông)


Sư Phụ giải thích, khi nghe lời phỉ báng thì hãy nghĩ là những giọt cam lồ tươi mát thanh trong thì không còn phiền não.


Vào niên hiệu Hy Minh năm thứ hai, ngày 17-3 Sư ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế 68 tuổi và 50 hạ lạp, chúng đệ tử trà tỳ, thu nhập nhiều xá lợi và xây tháp tôn thờ.

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về sự chứng đắc của thiền sư Hoàng Long Huệ Nam rất đặc thù nhờ sự khai ngộ của Sư Phụ Từ Minh, câu trước “mắng chửi”, câu sau nhẹ nhàng “đó là mắng chửi sao” làm chấn động thức tỉnh Phật tâm của người đệ tử, và đạt ngộ ngay liền.

Cuối buổi giảng Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt:

"Bước lên thiền thất gặp Từ Minh
Mắng chửi phải chăng pháp thí kinh
Đạo niệm quay đầu bừng tỏ ngộ
Cơ thông việc lớn thảy đều tinh
Ba phen han hỏi không người biết
Bảy lượt gạn tâm ai thấu trình
Khối tuyết, lư hồng cùng đúc luyện
Như trong lò lửa đóa sen sinh".


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,


Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).

215_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Hue Nam-2
Tam quan” phương pháp giáo hoá
suốt 30 năm góp lại 3 bài Tự Tụng **
**
(Hoàng Long tam quan ngữ:
1. Người người trọn có sinh duyên, Thượng toạ sinh duyên chỗ nào?;
2. Lúc vấn đáp qua lại, Sư duỗi tay nói: Tay ta sao giống tay Phật?;
3. Hỏi chỗ sở đắc của các vị tông sư, Sư liền duỗi chân nói: Chân ta sao giống chân lừa?
Sư lấy ba câu này hỏi hơn ba mươi năm) 
***

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Huệ Nam . Kính bạch Thầy, không hiểu sao qua bài giảng này con muốn học thuộc từng chữ của những lời giảng trong pháp thoại vì hầu như trên bước đường học Phật Pháp con cũng đã gặp rất nhiều thiện tri thức như Thiền Sư Vân Duyệt và đã từng bước thay đổi mọi quan kiến sai lầm của mình ... Kính tri ân Thầy đã từ bi dẫn chúng đệ tử " Làm sao khi vào đạo tràng phải đạt được trực tâm ? ". Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH


***

Kính ngưỡng Thiền Sư Huệ Nam, Khai Tổ Hoàng Long phái ! 
Dù là đệ tử nối pháp Lâm Tế từ  Sư Phụ Từ Minh 
11 tuổi xuất gia, 19 cụ túc..  đại nhân tướng hình 
Hiểu thông kinh điển ... ngộ đạo không vì Tử Ngữ ! 


Được  chửi mắng ... nhớ lời Chứng Đạo Ca là phép thử **
" Nên đánh ! " gậy tảo tích ....chưa rõ yếu chỉ Thiền 
" Cứ thế mà đi thẳng" ... công án Triệu Châu ...duyên ! 
Không đối đãi phân biệt ...trực tâm vào Phật Địa ! 


Kính đa tạ Giảng Sư ..thậm thâm dẫn chứng từng lý nghĩa ! 
Mượn thi ca Chứng Đạo ***Vĩnh Gia Huyền Giác  ngâm vang
Giúp hội chúng liễu tri công án Tam  Quan 
Qua 4 bài thơ tự tụng để lại trong ngữ lục ****


Từ bài  pháp thoại ...nghiệm hành trình tu học đang bước ....
....tăng thượng duyên rất cần thiện tri thức ! 
Và duyên chỉ đến khi đúng lúc đúng thời , 
Lý giải  vì sao nơi chùa Phước Nghiêm
 ...Thiền Sư cố tránh lại được mời ? 
Để đến sau 16 năm du phương ... mới được ấn chứng!!! 


Kính tri ân Giảng Sư....
khi hoàn toàn tự tại, vọng tưởng chẳng hề  bền vững ? 
Tự tánh uyên nguyên trong biển Trí Tuệ hiển bày 
Đừng lo tiệm, đốn ....chuyên học mãi, học hoài....
Sẽ có ngày ... tất cả kiến chấp đều tan vở !!!! 


Nam Mô Sơ Tổ Hoàng Long Huệ Nam tác đại chứng minh .


Huệ Hương 
 Melbourne 23/3/2021 


**Thi ca 13 trong Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác:


" Tùng  tha báng, nhậm tha phi
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì 
Ngã văn pháp tự ẩm cam lồ 
Tiêu dụng đốn nhập bất tư nghì"


Lời phỉ báng nghe như ru gió thoảng 
Ngọt như cam lồ mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra bực bội với u sầu 
Nó tan biến trong cảnh giới " bất tư nghì" giải thoát ! 


***Thi ca 14 trong Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác
" Quân ác ngôn thị công đức 
Thử tác thành ngô thiện tri thức 
Bất nhân sáng báng khởi oan thân 
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực" 


Lời sỉ nhục ta nghe như răn dạy 
Người dạy ta là thiện tri thức của ta 
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường 
Lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàn an lạc 


****bài Tự Tụng để giải thêm về Công Án Tam Quan 


            1- Sanh duyên có nói người đều biết
            Thủy mẫu đâu từng lìa được tôm
            Chỉ thấy vầng ô bờ đông tiến
            Ai hay lại uống trà Triệu Châu.


            2- Tay ta tay Phật đồng nêu
            Thẳng đó thiền nhân tiến lấy
            Chẳng khua gươm giáo nói ra
            Nơi đây siêu Phật vượt Tổ


            3-Chân ta chân lừa đồng đi
            Bước bước đạp đến vô sanh
            Thẳng đợi mây tan nhật hiện
            Mới biết đạo này tung hoành.


Tổng tụng:
            Sanh duyên đoạn xứ thân lô cước
            Lô cước thân thời Phật thủ khai
            Vị báo ngũ hồ tham học giả
            Tam quan nhất nhất thấu tương lai.

Dịch:
            Chỗ dứt sanh duyên bày chân lừa
            Chân lừa khi hiện tay Phật hiện
            Vì bảo năm hồ khách tham tầm
            Ba cửa nơi nơi suốt mai hậu.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/09/202111:53(Xem: 1144)
292. Thiền Sư Viên Học (1073 - 1136), đời 17 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Thời Vua Lý Thần Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 292 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 30/09/2021 (24/08/Tân Sửu): 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 11:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU... Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU... Facebook: https://www.faceb
09/10/202114:18(Xem: 927)
BẮC PHÁI TIỆM TU Đây là Thời Pháp Thoại thứ 295 của TT Nguyên Tạng từ 11:30AM, Thứ Bảy, 09/10/2021 (04/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng: - 11:30am (giờ Melbourne, Australia) - 08:30pm (giờ New York, USA) - 05:30pm (giờ Cali, USA) - 08:30pm (giờ Montreal, Canada) - 02:30am (giờ Paris, France) - 07:30am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
21/10/202109:39(Xem: 405)
Thiền Sư Tín Học (? - 1190) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 299 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 21/10/2021 (16/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631 Webs
16/10/202115:02(Xem: 715)
NAM PHƯƠNG ĐỐN NGỘ Đây là Thời Pháp Thoại thứ 298 của TT Nguyên Tạng từ 11:30am, Thứ Bảy, 16/10/2021 (11/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng: - 11:30am (giờ Melbourne, Australia) - 08:30pm (giờ New York, USA) - 05:30pm (giờ Cali, USA) - 08:30pm (giờ Montreal, Canada) - 02:30am (giờ Paris, France) - 07:30am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
07/10/202109:11(Xem: 913)
Quốc Sư Viên Thông (1080 - 1151, đời 18 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Thời Vua Lý Anh Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 294 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 05/10/2021 (29/08/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 11:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631 Websit
19/10/202103:30(Xem: 557)
Thiền Sư Đại Xả (1120 - 1180), Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 299 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 19/10/2021 (14/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
12/10/202108:34(Xem: 722)
Thiền Sư Giác Hải (1023-1138) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Nhân Tông và Vua Lý Thần Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 296 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 12/10/2021 (07/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite
24/08/202110:05(Xem: 1846)
Thiền Sư Mãn Giác (1052 – 1096, đời thứ 8, Thiền Phái Vô Ngôn Thông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 276 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 24/08/2021 (17/07/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 11:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Website: https://quangduc.com Email: quangduc@quangduc.com Tu Viện Quảng Đức Address: 85-105 Lynch Road Fawkner, Vic 3060. Austr
28/09/202109:41(Xem: 1046)
Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch Sư Phụ, hôm nay Thứ Ba, 28/09/2021, chúng con được học về Thiền Sư Ni Diệu Nhân, đời thứ 17, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc Thiền Sư Việt Nam do HT Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại VN vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 291 của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch covid 19 (đầu tháng 5-2020). Bà tên Ngọc Kiều là trưởng nữ của Phụng Càn Vương. Thuở nhỏ bà thiên tư thuần hậu, ngôn hạnh đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Lớn lên Vua gả cho người họ Lê, làm quan Châu mục ở Chân Đăng. Chồng mất, bà tự thệ thủ tiết không chịu tái giá. Sư Phụ giải thích: - Theo tài liệu của Hoà Thượng Thanh Từ quá ngắn gọn, Sư Phụ sưu tầm trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và những tài liệu về lịch sử Việt Nam được ghi rõ: *Ngài Phụng Càng Vương là Lý Nhật Trung là em ruột của thái tử Lý Nhật Tôn, là con vua Lý Thái Tông. *Thái tử Lý Nhật Tôn lên ngôi vua lấy hiệu là Lý Th
14/10/202109:01(Xem: 730)
Kính bạch Sư Phụ, hôm nay Thứ Năm, 14/10/2021 (06/09/Tân Sửu), chúng con được học về Thiền Sư Tịnh Không (1091 - 1170) , đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc Thiền Sư Việt Nam do HT Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại VN vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 297 của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch covid 19 (đầu tháng 5-2020). Thiền sư vốn người Phúc Châu (Trung Quốc), họ Ngô, quê ở Phúc Xuyên. Ban đầu đến viện Sùng Phước trong bản châu xuất gia và thọ giới Cụ túc. Năm ba mươi tuổi, Sư đi hành cước phương Nam đến chùa Khai Quốc, phủ Thiên Đức dừng lại trụ trì. Khoảng năm sáu năm chuyên tu hạnh đầu-đà, ngày chỉ dùng một ít đậu, một ít mè, ngồi hoài không ngủ. Mỗi khi Sư nhập định đến nhiều ngày mới xuất. Đàn thí bốn phương đem lễ vật cúng dường chất cao như núi. Những kẻ gian đến rình mò, Sư trông thấy bảo: “Tự do lấy đi.” Sư Phụ giải thích: - Sư Tịnh Không vốn người Phúc Châu, Trung Quốc, không đượ