Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Khai Tổ của hệ phái Hoàng Long, một nhánh trong Tông Lâm Tế 🍀💐🌼🌹🥀🌷

23/03/202116:10(Xem: 673)
Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) Khai Tổ của hệ phái Hoàng Long, một nhánh trong Tông Lâm Tế 🍀💐🌼🌹🥀🌷


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Hoàng Long Huệ Nam, ngài thuộc đời thứ 12 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 8 của thiền phái tông Lâm Tế. Ngài cũng là người khai sáng của hệ phái Hoàng Long, một chi nhánh của Tông Lâm Tế.

Thiền sư Từ Minh có hai đại đệ tử, thiền sư Dương Kỳ Phương Hội và thiền sư Hoàng Long Huệ Nam. Thiền sư Dương Kỳ thuộc Lâm Tế Chánh Tông.
Thiền sư Hoàng Long khởi phát từ tông Lâm Tế thành chi nhánh Hoàng Long.

Ngài Huệ Nam quê ở Giang Tây, thuở bé có trầm tính, không ăn thịt cá.

Năm 11 tuổi ngài xin xuất gia, năm 19 tuổi ngài được thọ giới cụ túc, ngài đi du phương đến chùa Lô Sơn tìm học đạo.
Mỗi lần hợp chúng, ngài không ngồi, chỉ đứng tựa vào ghế nghe pháp, nếu có ngồi thì ngài ngồi kiết già, nhìn thẳng, từ nhỏ ngài đã thể hiện tướng đại nhân.

Thiền sư Hoài Trừng thấy ngài Huệ Nam là một tàng tài, làu thông kinh điển, Sư cho ngài làm thư ký và trụ trì, thuyết pháp.
Ngài Huệ Nam gặp thiền sư Văn Duyệt, thiền sư Văn Duyệt thấy chân tướng của ngài Huệ Nam nếu có gặp thầy sẽ thăng tiến đạo lộ.
Thiền sư Văn Duyệt khuyên ngài Huệ Nam tụng kinh phải hiểu nghĩa của kinh, tức tâm tức Phật không hiểu là gì thì câu kinh là tử ngữ.
Thiền sư Văn Duyệt khuyên ngài Huệ Nam nên đến cầu pháp với thiền sư Từ Minh.

Nhân duyên đưa tới, thiền sư Từ Minh đến trụ trì chùa Pháp Duyên, mỗi tối ngài Huệ Nam đến nghe Sư Từ Minh khai thị. Ngài vào tịnh thất thiền sư Từ Minh xin pháp khai tâm thị bị TS Từ Minh mắng chửi xối xả. Sư hổ thẹn, nhìn những người hai bên nói "Chính vì con chưa hiểu nên phải cầu quyết nghi, mắng chửi đâu phải qui củ từ bi thí pháp ?"
TS Từ Minh cười nói: "Đó là mắng chửi sao?"

Ngay câu đáp này, ngài Huệ Nam liền đại ngộ, sụp lạy tạ ơn và làm bài kệ nói lên tiếng lòng của mình:

"Kiệt xuất tùng lâm thị Triệu Châu
Lão bà khám xứ một lai do
Như kim tứ hải thanh như cảnh
Hành nhân mạc dĩ lộ vi thù".

HT Thanh Từ dịch nghĩa:

Giỏi vượt tùng lâm lão Triệu Châu
Khám phá lão bà chẳng mối manh
Hiện nay bốn biển như gương sáng
Người đi thôi chớ ghét con đường.


TS Từ Minh gật đầu ấn chứng.

Sư Phụ giải thích, mắng chửi không có thật, là một phương thức cho đệ tử, nếu không vượt qua được thì là một đại họa cho cuộc đời mình.

Sư Phụ nhắc lại pháp ngữ của thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, một đại đệ tử của ngài Lục Tổ Huệ Năng, trong Chứng Đạo Ca, lời chửi mắng của người khác là một quan ải thử thách cần phải vượt qua bằng lực từ, lực nhẫn.

"Quán ác ngôn thị công đức

Thử tắc thành ngô thiện tri thức
Bất nhân sáng báng khởi oan thân

Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực"

Dịch nghĩa:
Lời sĩ nhục ta nghe như răn dạy

Người dạy ta là thiện tri thức của ta
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường

Lòng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc
Câu hủy báng ta không quan tâm để dạ

Kết oan cừu nào có lợi chi
Để chứng minh sức TỪ, NHẪN vô sanh

Hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển.

(Bản Việt dịch của HT Thích Từ Thông)"Tùng tha báng, nhậm tha phi

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì
Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ

Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì".


Dịch nghĩa:
Tốt và xấu nhà nhà đều có

Thị với phi, chốn chốn "hưởng" đồng nhau
Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao

Họ tự bỏng, bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ
Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng

Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra! Bực bội với u sầu?

Nó tan biến trong cảnh giới "bất tư nghì" giải thoát.

(Bản Việt dịch của HT Thích Từ Thông)


Sư Phụ giải thích, khi nghe lời phỉ báng thì hãy nghĩ là những giọt cam lồ tươi mát thanh trong thì không còn phiền não.


Vào niên hiệu Hy Minh năm thứ hai, ngày 17-3 Sư ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế 68 tuổi và 50 hạ lạp, chúng đệ tử trà tỳ, thu nhập nhiều xá lợi và xây tháp tôn thờ.

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban cho bài pháp về sự chứng đắc của thiền sư Hoàng Long Huệ Nam rất đặc thù nhờ sự khai ngộ của Sư Phụ Từ Minh, câu trước “mắng chửi”, câu sau nhẹ nhàng “đó là mắng chửi sao” làm chấn động thức tỉnh Phật tâm của người đệ tử, và đạt ngộ ngay liền.

Cuối buổi giảng Sư phụ đã diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hoàng Long Huệ Nam (1002-1069) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt:

"Bước lên thiền thất gặp Từ Minh
Mắng chửi phải chăng pháp thí kinh
Đạo niệm quay đầu bừng tỏ ngộ
Cơ thông việc lớn thảy đều tinh
Ba phen han hỏi không người biết
Bảy lượt gạn tâm ai thấu trình
Khối tuyết, lư hồng cùng đúc luyện
Như trong lò lửa đóa sen sinh".


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,


Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).

215_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Hue Nam-2
Tam quan” phương pháp giáo hoá
suốt 30 năm góp lại 3 bài Tự Tụng **
**
(Hoàng Long tam quan ngữ:
1. Người người trọn có sinh duyên, Thượng toạ sinh duyên chỗ nào?;
2. Lúc vấn đáp qua lại, Sư duỗi tay nói: Tay ta sao giống tay Phật?;
3. Hỏi chỗ sở đắc của các vị tông sư, Sư liền duỗi chân nói: Chân ta sao giống chân lừa?
Sư lấy ba câu này hỏi hơn ba mươi năm) 
***

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Huệ Nam . Kính bạch Thầy, không hiểu sao qua bài giảng này con muốn học thuộc từng chữ của những lời giảng trong pháp thoại vì hầu như trên bước đường học Phật Pháp con cũng đã gặp rất nhiều thiện tri thức như Thiền Sư Vân Duyệt và đã từng bước thay đổi mọi quan kiến sai lầm của mình ... Kính tri ân Thầy đã từ bi dẫn chúng đệ tử " Làm sao khi vào đạo tràng phải đạt được trực tâm ? ". Kính đảnh lễ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH


***

Kính ngưỡng Thiền Sư Huệ Nam, Khai Tổ Hoàng Long phái ! 
Dù là đệ tử nối pháp Lâm Tế từ  Sư Phụ Từ Minh 
11 tuổi xuất gia, 19 cụ túc..  đại nhân tướng hình 
Hiểu thông kinh điển ... ngộ đạo không vì Tử Ngữ ! 


Được  chửi mắng ... nhớ lời Chứng Đạo Ca là phép thử **
" Nên đánh ! " gậy tảo tích ....chưa rõ yếu chỉ Thiền 
" Cứ thế mà đi thẳng" ... công án Triệu Châu ...duyên ! 
Không đối đãi phân biệt ...trực tâm vào Phật Địa ! 


Kính đa tạ Giảng Sư ..thậm thâm dẫn chứng từng lý nghĩa ! 
Mượn thi ca Chứng Đạo ***Vĩnh Gia Huyền Giác  ngâm vang
Giúp hội chúng liễu tri công án Tam  Quan 
Qua 4 bài thơ tự tụng để lại trong ngữ lục ****


Từ bài  pháp thoại ...nghiệm hành trình tu học đang bước ....
....tăng thượng duyên rất cần thiện tri thức ! 
Và duyên chỉ đến khi đúng lúc đúng thời , 
Lý giải  vì sao nơi chùa Phước Nghiêm
 ...Thiền Sư cố tránh lại được mời ? 
Để đến sau 16 năm du phương ... mới được ấn chứng!!! 


Kính tri ân Giảng Sư....
khi hoàn toàn tự tại, vọng tưởng chẳng hề  bền vững ? 
Tự tánh uyên nguyên trong biển Trí Tuệ hiển bày 
Đừng lo tiệm, đốn ....chuyên học mãi, học hoài....
Sẽ có ngày ... tất cả kiến chấp đều tan vở !!!! 


Nam Mô Sơ Tổ Hoàng Long Huệ Nam tác đại chứng minh .


Huệ Hương 
 Melbourne 23/3/2021 


**Thi ca 13 trong Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác:


" Tùng  tha báng, nhậm tha phi
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì 
Ngã văn pháp tự ẩm cam lồ 
Tiêu dụng đốn nhập bất tư nghì"


Lời phỉ báng nghe như ru gió thoảng 
Ngọt như cam lồ mát tợ xuân phong
Tìm đâu ra bực bội với u sầu 
Nó tan biến trong cảnh giới " bất tư nghì" giải thoát ! 


***Thi ca 14 trong Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác
" Quân ác ngôn thị công đức 
Thử tác thành ngô thiện tri thức 
Bất nhân sáng báng khởi oan thân 
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực" 


Lời sỉ nhục ta nghe như răn dạy 
Người dạy ta là thiện tri thức của ta 
Nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường 
Lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàn an lạc 


****bài Tự Tụng để giải thêm về Công Án Tam Quan 


            1- Sanh duyên có nói người đều biết
            Thủy mẫu đâu từng lìa được tôm
            Chỉ thấy vầng ô bờ đông tiến
            Ai hay lại uống trà Triệu Châu.


            2- Tay ta tay Phật đồng nêu
            Thẳng đó thiền nhân tiến lấy
            Chẳng khua gươm giáo nói ra
            Nơi đây siêu Phật vượt Tổ


            3-Chân ta chân lừa đồng đi
            Bước bước đạp đến vô sanh
            Thẳng đợi mây tan nhật hiện
            Mới biết đạo này tung hoành.


Tổng tụng:
            Sanh duyên đoạn xứ thân lô cước
            Lô cước thân thời Phật thủ khai
            Vị báo ngũ hồ tham học giả
            Tam quan nhất nhất thấu tương lai.

Dịch:
            Chỗ dứt sanh duyên bày chân lừa
            Chân lừa khi hiện tay Phật hiện
            Vì bảo năm hồ khách tham tầm
            Ba cửa nơi nơi suốt mai hậu.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/03/202115:59(Xem: 727)
Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) Đời thứ 12 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 8 của Thiền Phái Lâm Tế Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 20/03/2021 (08/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Hét xong lại hét rõ thiền tông Hiệp giác lìa mê ngộ chủ ông Diện mục xưa nay chưa đổi khác Quê hương chính thật thể chân không Cát đâu bám mắt nên tinh ý Tiếng rót vào tai chớ bận lòng Giải thoát tự do lìa chướng ngại Vượt ngoài cảnh vật hiện thần thông. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Dương Kỳ Phương Hội (992-1049) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻
01/04/202111:21(Xem: 889)
Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136) Đời thứ 16 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 12 của Thiền Phái Lâm Tế. 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Kiến lìa chỗ thấy, kiến khôn phân Mong được no cơm, áo ấm thân Vật vốn đã không, trần há khởi Duyên đà từ bỏ thoát căn trần Gió lay, nước chảy, phô trương đạo Mưa tạnh, trời trong, hiển hóa thần Vượt thoát hiểm nguy trùm máy tạo Xưa nay, mới gặp bậc hiền nhân. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hổ Khưu Thiệu Long (1077-1136) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT
08/04/202107:53(Xem: 657)
Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186) Đời thứ 18 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 14 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 08/04/2021 (27/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Chánh nhân pháp nhãn khởi đầu tham Thẩm thấu nghi tình chốn pháp đàn Tâm chánh đạo tràng thường phẳng lặng Ý chân, đức nghiệp rõ thần quang Tường Phù, Hoa Tạng, ngôi tòa chủ Linh Ẩn, Kính Sơn, vị giác hoàng Thái Bạch, lối về nơi tĩnh lặng Thiên Đồng, dựng tháp giữa mây ngàn. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Mật Am Hàm Kiệt (1118-1186) Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷�
10/04/202109:48(Xem: 653)
Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) Đời thứ 19 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 15 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Bảy, 10/04/2021 (29/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Phá Am tổ đức cháu con đông Tây Thục, Đông Ngô giảng pháp Không Hàm Công phân chủ khuyên cố gắng Tâm vượn khó đừng nhắc kẻ ngông Vốn không một vật, gìn chi mệt Nào phải vạn duyên nước giữa dòng Rong ruổi tìm cầu ngày tháng chết Cao xa mơ mộng kiếp tang bồng. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Phá Am Tổ Tiên (1136-1211) Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼�
06/04/202112:49(Xem: 669)
Đừng như con rắn mến hang - Tăng Sĩ vào đời biển nhập trần lao tác Phật Sự ! Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa sau khi nghe bài pháp thoại tuyệt vời . Kính bạch Thầy không hiểu nhân duyên gì mà con đang học từng bài bình giảng của Hoà Thượng Thích Thông Phương trong quyển NGŨ HỘI ĐĂNG NGUYÊN TIẾT DẪN thì lại được nghe Yếu chỉ Tào Khê trong bài pháp thoại hôm nay để từ đấy nhận ra một cơ duyên kỳ đặc của Ngài Ứng Am Đàm Hoa được xuất gia và thị tịch tại chùa Đông Thiền nơi Ngũ Tổ Huỳnh Mai truyền y bát cho Lục Tổ nhờ những câu kinh trong Kinh Kim Cang !!!Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy ...thật là đại duyên được nghe pháp thoại về 33 vị Tổ Sư Thiền và các truyền thừa tiếp tiếp. Kính, HH Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.! Đệ tử nối pháp xuất sắc của Ngài Hổ Khưu Thiệu Long, Được Đại Huệ Thiền Sư huyền ký Dương Kỳ chính mạch thông** Phải chăng nhân duyên kỳ đặc nên thọ cụ túc được đặc cách?***
30/03/202112:29(Xem: 749)
Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135) Đời thứ 15 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 11 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba 30/03/2021 (18/02/Tân Sửu 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Cơ giáo hợp nhau, trí tuệ sâu Thuốc thang tùy bệnh giúp người đau Ngộ tâm người mỉm trao chân pháp Đầu gật vô ngôn tỏ lý mầu Rõ tiếng thông âm, từng tỉnh mộng Thấy bay nghe gáy rõ tâm đầu Trời nghiêng biển động Tu-Di ngã Đại địa sơn hà sụp đổ nhào. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1036-1135) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐�
03/01/201915:37(Xem: 2566)
Cư sĩ Nguyên Giác vừa cho xuất bản cuốn Kinh Nhật Tụng Sơ Thời mà theo sự nghiên cứu của các học giả đây là những lời dạy (kinh ) cổ xưa nhất của Đức Phật được các đệ tử ghi lại bằng thơ và học thuộc lòng vì lúc đó chưa có chữ viết. Theo Thư Viện Hoa Sen, căn cứ vào các nguồn sử liệu Tích Lan, thì những lời dạy của Ngài được viết thành văn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch để hình thành kinh điển Pali. Tác giả dẫn chứng kinh điển này có thực khi “Trong Kinh Sona Sutta (Kinh Ud 5.6), có nói về Kinh Nhật Tụng 16 Chương mà ngài Sona đọc, khi được Đức Phật yêu cầu đọc Phật Pháp, trích dịch: “Đức Thế Tôn mời Thượng tọa Maha Sona, và nói, "Tỳ khưu, tôi muốn ông đọc lên Chánh Pháp. Xin vâng lời, Thượng tọa Maha Sona đọc toàn bộ 16 chương Atthaka Vagga.” Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya Chương 005. Mahāyaññavaggo, Kinh 5.10 Nandamātāsuttaṃ) của Ni Trưởng Sister Upalavanna cũng có một kinh ghi rằng nữ cư sĩ Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn tiếng nhóm 16 k
27/12/202018:29(Xem: 1138)
11.Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas ) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 13/09/2020 (26/07/Canh Tý) Mê ngộ như ẩn hiển, Minh ám bất tương ly, Kim phó ẩn hiển pháp, Phi nhất diệc phi nhị . Mê ngộ như ẩn hiện, Tối sáng chẳng rời nhau, Nay trao pháp ẩn hiện, Chẳng một cũng chẳng hai . Nam Mô Đệ Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am ( giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
04/12/202009:22(Xem: 998)
39/Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch (840-901) (Vị Tổ Thứ Hai của Thiền Phái Tào Động) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Sáu, 16/10/2020 (30/08/Canh Tý): 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Khô mộc long ngâm chân kiến đạo Độc lâu vô thức nhãn sơ minh. Hỉ thức tận thời tiêu tức tận Đương nhân na biện trọc trung thanh. Cây khô rồng ngâm thật thấy đạo Đầu lâu không thức mắt rạng ngời. Hỉ thức hết thời tin tức lặng Người này đâu biện đục trong trong. (Bài kệ của Thiền Sư Bổn Tịch do HT Thanh Từ dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
11/12/202019:18(Xem: 1333)
TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP, ĐỆ NHẤT ĐẦU ĐÀ 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌷🌸🏵️🌻 🌷🌸🏵️ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 30/08/2020 (12/07/Canh Tý) Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ Đầu đà khổ hạnh tự chung thân Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng Suốt một đời khổ hạnh đầu đà Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite