Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu (896-973), Đệ Tứ Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌷🍀🌸💐🌼🌺💐🌸🍀🌹🌸

09/03/202111:41(Xem: 781)
Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu (896-973), Đệ Tứ Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌷🍀🌸💐🌼🌺💐🌸🍀🌹🌸Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu (896-973).

Ngài Diên Chiểu thuộc đời thứ tư của thiền phái Lâm Tế, ngài trụ trì chùa Phong Huyệt nên cũng được gọi là Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu.

 

Thuở nhỏ ngài thông minh lỗi lạc, học rộng hiểu nhiều, cha và anh của ngài ép ngài đi thi ra làm quan. Khi tới kinh đô, ngài bỏ thi và đến chùa Khai Nguyên xin xuất gia với thiền sư Trí Cung.

Sau khi thọ giới Cụ Túc, Ngài lên đường đi hành khước và gặp thiền sư Cảnh Thanh. Thiền sư Cảnh Thanh hỏi ngài đến đây phải qua sông nhỏ.

Ngài đáp thuyền to chỉ bay trên không.

Thiền sư Cảnh Thanh biết là ngài Diên Chiểu chỉ nói chữ nhưng chưa đạt đạo rốt ráo.

Ngài Diên Chiểu nói tiếp, biển cả thuyền chiến ra khơi còn sợ.

TS Cảnh Thanh biết ngài Diên Chiểu giỏi, thiền sư muốn thử lửa, thiền sư đưa cây phất trần lên để xem thiền khách có nhận ra ý chỉ không.

Ngài Diên Chiểu hỏi cái này là cái gì.

TS Cảnh Thanh biết là ngài Diên Chiểu chưa ngộ và đuổi ra khỏi giảng đường.

 

Ngài Diên Chiểu ra đi ngoài nhưng nghĩ rằng mình đến đây để tu học, chưa đạt được gì mà đi về thì uổng phí cho cuộc đời, nên ngài quay trở lại sám hối  với Sư phụ vì “con đã có lời trình bày cạn hẹp, nếu con không nói lời khó nghe thì con không thấy được từ tâm của Hoà Thượng độ cho con”.

TS Cảnh Thanh bảo hãy nói ra những gì con thấy được.

Ngài Diên Chiếu trả lời, nếu nói ra thì được cái gì.

TS Cảnh Thanh hiểu là ngài Diên Chiểu chưa đạt đạo rốt ráo nhưng có thấy tánh một chút.

 

Ngài Diên Chiểu từ tạ TS Cảnh Thanh đến tu học với TS Hoa Nghiêm, tại đây duyên lành giúp ngài gặp thị giả Khoách (đã ngộ tánh) đệ tử của TS Huệ Ngung. Ngài Diên Chiểu kết làm bạn và thầm ngộ được “chỉ yếu tam huyền” của Tông Phái Lâm Tế, nên ngài rất thích thú.

 

Sư phụ giải thích: Yếu chỉ Tam Huyền là: 1.Thể trung huyền: những câu nói hoàn toàn không trau chuốt văn hoa, chỉ nhắm vào chân tướng của vạn hữu. 2/ Cú trung huyền: lời nói chân thực, không liên quan đến tình thức, nhằm tỏ ngộ ý nghĩa sâu kín của lời nói. 3/ Dụng trung huyền: câu nói sâu xa mầu nhiệm, xa lìa tất cả sự trói buộc của ngữ cú...


Ngài Thị giả Khoách khuyên Ngài Diên Chiểu đến gặp thiền sư Nam Viện Huệ Ngung.


Ngài liền tìm đến Nam Viện để cầu pháp. Đến nơi, ngài không lễ bái. TS Nam Viện cảnh báo: “Vào cửa phải rành chủ”.

Sư phụ giải thích: Chủ ở đây là chỉ cho TS Nam Viện Huệ Ngung, gặp ngài Trụ Trì là phải lễ bái hỏi thăm. Và Chủ ở nghĩa thứ 2 là chỉ cho chính bản thân của ngài Diên Chiểu, phải làm chủ tâm mình, không để cho khách trần lôi kéo.

TS Nam Viện lấy tay vỗ gối trái một cái.

Ngài Diên Chiểu liền hét.

TS Nam Viện vỗ gối mặt một cái.

Ngài Diên Chiểu lại hét.

TS Nam Viện bảo: Vỗ bên trái gác lại, vỗ bên mặt là sao?

Ngài Diên Chiểu thưa: Mù.

TS Nam Viện liền nắm gậy.

Ngài Diên Chiểu thưa: Chớ gông mù gậy tối. Giựt gậy đập Hòa thượng, chớ bảo chẳng nói.

TS Nam Viện nói 30 năm trụ trì chưa có ai dám khiêu chiến mà vào hãm hại ta.

TS Nam Viện bảo hãy ngồi xuống uống trà, chấp nhận ngài Diên Chiếu vào pháp hội. Ngài Diên Chiểu không dám ngồi, xuống nhà tăng rồi lên đảnh lễ tạ ơn. Ngài Diên Chiểu ở lại hầu TS Nam Viện.

 

Ngài Diên Chiểu trước khi nhập chúng phải qua lời đối đáp với TS Nam Viện về cách xử dụng gậy thứ nhất là vô sanh nhẫn, đẩy lui tất cả cấu uế, không còn sanh tử luân hồi. Gậy thứ hai là triệt ngộ.

Vô sanh nhẫn thuộc hàng bát địa Bồ Tát .

Nhẫn có ý nghĩa cao quý nhất, không làm điều ác, luôn làm việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh.

Người không nhẫn thì có năm điều bất lợi:

- làm mọi người chán xa lìa mình.

-gây hoang mang, đau khổ cho người

- tâm điên đảo trước khi lâm chung, và đọa làm ác thú sau khi lâm chung.

 

Hành giả đạt được vô sanh nhẫn là đã đạt được chân lý các pháp không sanh diệt, chỗ tột cùng mà Phật đã nói trong Kinh Đại Bát Nhã.

 

Ngài Diên Chiểu trụ trì ở chùa Phong Huyệt, ở một mình trong 7 năm, sống rất kham khổ, lượm trái cây ăn, đêm đốt lá thông để sưởi ấm, kiên trì tu tập, đào luyện nội tâm.

Sau 7 năm, đàn việt biết được, cúng dường xây chùa thành một đại tùng lâm.

Năm 937 ngài thượng đường khai pháp. Ngài bảo chúng, gặp cơ phải  đại dụng tham thiền để chấm  dứt phiền não, làm chủ lục căn khi tiếp xúc với lục trần không vọng tìm cầu thì ngay đó đạt đại ngộ.

 

Ngày rằm, triều đại nhà Tống, năm 973, ngài ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế  78 tuổi và 59 hạ lạp, đây là bài kệ ngài lưu lại cho đời trước khi viên tịch:

Đạo tại thừa thời tu tế vật

Viễn phương lai mộ tự đằng đằng

Tha niên hữu tẩu tình tương tợ

Nhật nhật hương yên dạ dạ đăng.

HT Thanh Từ dịch:

Phải thời truyền đạo lợi quần sanh

Chẳng quản phương xa tự vươn lên       

Năm khác có người dòng giống đó

Ngày ngày hương khói đêm đêm đèn.

 

Thiền Sư Hư Vân có thơ tán dương công hạnh Thiền Sư Phong Huyệt Diên Chiểu (do HT Minh Cảnh dịch) Sư phụ đã diễn ngâm cuối thời pháp rất hay như sau:

 

Một gậy Nam phương chẳng xót tình

Đánh bày long tượng liễu vô sinh

Hai đường toan tính rơi tiêu mất

Ba nẻo vọng cuồng rớt nhẹ thinh

Tròn bảy tám xuân lo đạo cả

Đến năm chín hạ tỏ tâm mình

Tinh cần bất thoái luôn trì nguyện

Trụ vững tông phong cứu vạn linh.

 

Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng bài pháp về cuộc đời tu hành của thiền sư Diên Chiếu. Con kính phục hạnh tu của ngài. Quả thật Ngài đã để lại cho hậu thế tấm gương kham nhẫn, hành trì suốt 7 năm đào luyện nội tâm, ở một mình trong chỗ thanh vắng, chỉ ăn trái cây lượm, sưởi ấm bằng lá thông khô. Ngài đã đạt vô sanh pháp nhẫn, một hình ảnh hiện thực của đời tu, một vầng trăng chiếu sáng cho cuộc đời khổ lụy này.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Con cung kính và tri ơn Sư Phụ,

 

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm

(Montréal, Canada).  209_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Dien ChieuDưới gậy Vô Sanh Nhẫn, Gặp Cơ chẳng thấy Thầy ! 

Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Diên Chiểu hôm nay . Kính bạch Thầy đến hôm nay con mới tỏ rõ được thế nào là Tâm Huyền và Tứ liệu giản đồng thời "Lấy chốt tháo chốt " Kính tri ân Thầy với bài pháp thoại nầy đã minh chứng lời Nguyễn Trải " người còn ngữ ngôn phân biệt còn nhiều vọng tưởng " . Kính chúc sức khỏe Thầy, HH


Một trong những đại thiền sư của tông phong Lâm Tế
Đệ tử triệt ngộ thấy Tánh ... rạng danh Thầy 
Được Sư Phụ Huệ Ngung ấn khả  với câu này :
“Dưới gậy Vô Sanh Nhẫn
Gặp Cơ chẳng thấy Thầy “
Mới hay ngôn ngữ văn chương thường sinh vọng tưởng ! 


Đa tạ Giảng Sư : 
Tột cùng hạnh Nhẫn... lời Phật dạy nên nuôi dưỡng 
Tâm thiện lành, ý thanh tịnh cần giữ mãi luôn 
Lợi ích người, mình....  tai họa tha buông 
Đạt Vô Sanh Nhẫn đến đệ bát địa cứu cánh ! 


Tam Huyền, Tứ Liệu Giản nằm trong HÉT, ĐÁNH! 
Môn sinh Lâm Tế ao ước ... gậy Từ Tâm 
“Lấy chốt tháo chốt” không trú trước , sai lầm 
Hữu duyên thay ! 
Thiền sư Diên Chiểu được kẻ tác gia khuyến tấn ! 


Triệt ngộ rồi vẫn nhiều năm cần mẫn , 
Bảy năm nơi Phong Huyệt tự tại ẩn cư 
Lại học nơi Ngài cách khiêm hạ đảnh lễ chân sư 
Được uống trà ... không còn Khách, Chủ  thử sức ! 


Kính tri ân Giảng Sư giúp ngộ ra lời nói chân thực! 
Ngôn ngữ nhà Thiền dù rất khó nghe 
Có Chánh niệm rồi đừng để bụi vướng khe
Một vọng khởi lên ...hủy tan  chiếc áo lụa ! 
 

Kiết già thị tịch, bảy mươi tám tuổi, trăng cười, gió múa ! 


Huệ Hương ***

facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/05/202112:40(Xem: 351)
Thiền Sư Bảo Phong Minh Tuyên (?-1472) Tổ thứ 62 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời thứ 29 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 25 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 230 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 06/05/2021 (25/03/Tân Sửu)
04/05/202108:04(Xem: 561)
Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) Tổ thứ 61 (tính từ Sơ Tổ Ca Diếp), Đời Đời thứ 27 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 24 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại thứ 229 của TT Nguyên Tạng Lúc: 6.45am, Thứ Ba 04/05/2021 (23/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tô Hàng, vùng đất mãi sum vinh Long tượng nơi này vẫn xuất sinh Đối mặt hỏi liền dường khó đáp Xoay lưng lò vỡ, dứt vô minh Trăng treo lơ lửng soi nghìn dặm Sao sáng khắp nơi chiếu vạn hình Thay thế Đông Minh hoằng tổ nghiệp Như dòng tế thủy giữ tông kinh. (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Hải Chu Phổ Từ (1355-1450) của Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt)💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ
15/04/202108:27(Xem: 842)
Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Đời thứ 21 sau Lục Tổ Huệ Năng và cũng là Tổ thứ 17 của Thiền Phái Lâm Tế. Thời Pháp Thoại của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 15/04/2021 (05/03/Tân Sửu) 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Tuyết Nham lạnh lẽo vắng dân cư Tăng chúng ít người, thế tục dư Thuở trước tham thiền đồng chung hội Thức tri sâu cạn vốn thiên tư Quyết lòng nung chí quy nguồn cội Vững dạ bền gan tỏ đạo từ Trúc mảnh tùng cao đều sở đắc Diều bay cá vượt hiển thiền cơ (Bài thơ tán thán công hạnh của Thiền Sư Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287) Hòa Thượng Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch Việt) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂
06/04/202112:49(Xem: 917)
Đừng như con rắn mến hang - Tăng Sĩ vào đời biển nhập trần lao tác Phật Sự ! Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa sau khi nghe bài pháp thoại tuyệt vời . Kính bạch Thầy không hiểu nhân duyên gì mà con đang học từng bài bình giảng của Hoà Thượng Thích Thông Phương trong quyển NGŨ HỘI ĐĂNG NGUYÊN TIẾT DẪN thì lại được nghe Yếu chỉ Tào Khê trong bài pháp thoại hôm nay để từ đấy nhận ra một cơ duyên kỳ đặc của Ngài Ứng Am Đàm Hoa được xuất gia và thị tịch tại chùa Đông Thiền nơi Ngũ Tổ Huỳnh Mai truyền y bát cho Lục Tổ nhờ những câu kinh trong Kinh Kim Cang !!!Kính đảnh lễ Thầy và kính tri ân Thầy ...thật là đại duyên được nghe pháp thoại về 33 vị Tổ Sư Thiền và các truyền thừa tiếp tiếp. Kính, HH Thiền Sư Ứng Am Đàm Hoa, Tổ thứ 13 của Thiền Phái Lâm Tế.! Đệ tử nối pháp xuất sắc của Ngài Hổ Khưu Thiệu Long, Được Đại Huệ Thiền Sư huyền ký Dương Kỳ chính mạch thông** Phải chăng nhân duyên kỳ đặc nên thọ cụ túc được đặc cách?***
03/01/201915:37(Xem: 2650)
Cư sĩ Nguyên Giác vừa cho xuất bản cuốn Kinh Nhật Tụng Sơ Thời mà theo sự nghiên cứu của các học giả đây là những lời dạy (kinh ) cổ xưa nhất của Đức Phật được các đệ tử ghi lại bằng thơ và học thuộc lòng vì lúc đó chưa có chữ viết. Theo Thư Viện Hoa Sen, căn cứ vào các nguồn sử liệu Tích Lan, thì những lời dạy của Ngài được viết thành văn vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch để hình thành kinh điển Pali. Tác giả dẫn chứng kinh điển này có thực khi “Trong Kinh Sona Sutta (Kinh Ud 5.6), có nói về Kinh Nhật Tụng 16 Chương mà ngài Sona đọc, khi được Đức Phật yêu cầu đọc Phật Pháp, trích dịch: “Đức Thế Tôn mời Thượng tọa Maha Sona, và nói, "Tỳ khưu, tôi muốn ông đọc lên Chánh Pháp. Xin vâng lời, Thượng tọa Maha Sona đọc toàn bộ 16 chương Atthaka Vagga.” Bản Anh dịch Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya Chương 005. Mahāyaññavaggo, Kinh 5.10 Nandamātāsuttaṃ) của Ni Trưởng Sister Upalavanna cũng có một kinh ghi rằng nữ cư sĩ Velukantaki Nanda mỗi rạng sáng đều tụng đọc lớn tiếng nhóm 16 k
27/12/202018:29(Xem: 1268)
11.Tổ Phú-Na-Dạ-Xa ( Punyayasas ) 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 13/09/2020 (26/07/Canh Tý) Mê ngộ như ẩn hiển, Minh ám bất tương ly, Kim phó ẩn hiển pháp, Phi nhất diệc phi nhị . Mê ngộ như ẩn hiện, Tối sáng chẳng rời nhau, Nay trao pháp ẩn hiện, Chẳng một cũng chẳng hai . Nam Mô Đệ Thập Nhất Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am ( giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 10:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
04/12/202009:22(Xem: 1104)
39/Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch (840-901) (Vị Tổ Thứ Hai của Thiền Phái Tào Động) Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng từ 6.45am, Thứ Sáu, 16/10/2020 (30/08/Canh Tý): 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Khô mộc long ngâm chân kiến đạo Độc lâu vô thức nhãn sơ minh. Hỉ thức tận thời tiêu tức tận Đương nhân na biện trọc trung thanh. Cây khô rồng ngâm thật thấy đạo Đầu lâu không thức mắt rạng ngời. Hỉ thức hết thời tin tức lặng Người này đâu biện đục trong trong. (Bài kệ của Thiền Sư Bổn Tịch do HT Thanh Từ dịch) 💐🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌼🌺🍀💐🌼 Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
11/12/202019:18(Xem: 1441)
TÔN GIẢ MA HA CA DIẾP, ĐỆ NHẤT ĐẦU ĐÀ 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌷🌸🏵️🌻 🌷🌸🏵️ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Chủ Nhật, 30/08/2020 (12/07/Canh Tý) Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ Đầu đà khổ hạnh tự chung thân Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng Suốt một đời khổ hạnh đầu đà Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite
17/12/202020:42(Xem: 1199)
TÔN GIẢ A NAN , ĐỆ NHẤT ĐA VĂN 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ Năm 03/09/2020 (16/07/Canh Tý) Đa văn chúng trung xưng đệ nhất Chứng đạo thân ly tứ oai nghi Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng Vĩnh tác nhơn thiên độ thế sư. Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Nghe nhiều nhớ kĩ nhất tăng đoàn Chứng đạo tự như bốn oai nghi Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên Nam Mô Đa Văn Đệ Nhất Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃
17/12/202015:42(Xem: 1142)
ĐỆ TAM TỔ : THƯƠNG NA HÒA TU 💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻 Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng: từ 6.45am, Thứ bảy, 05/09/2020 (18/07/Canh Tý) Thông đạt phi bỉ thử Chí thánh vô trường đoản Nhữ trừ khinh mạn ý Tất đắc A-La-Hán. Dịch : Thông suốt không kia đây Chí thánh không hay dở Ngươi trừ tâm khinh mạn Chóng được A-La-Hán. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Thương Na Hòa Tu Đệ Tam Tổ Sư 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼 Thời pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về 10 vị đại đệ tử Phật và chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam… 💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 https://www.facebook.com/quangducwebsite Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU...