Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) Đệ Ngũ Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

11/03/202116:47(Xem: 1739)
Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) Đệ Ngũ Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm, ngài thuộc đời thứ chín sau lục tổ Huệ Năng, và là vị Tổ thứ năm thuộc thiền phái Lâm Tế.

Thiền Sư Tỉnh Niệm gần gũi với chúng đệ tử thời nay vì ngài là hành giả của kinh Pháp Hoa, ngài quê ở Lai Châu xuất gia ở chùa Nam Thuyền ở quê nhà.
Đầu bản kinh Pháp Hoa có bài kệ tán dương công đức tụng kinh Pháp Hoa rất hay, chính vì bài kệ này dẩn ngài vào kinh Pháp Hoa. Ngài tâm đắc kinh Pháp Hoa và tụng thuộc lòng kinh Pháp Hoa nên ngài còn được gọi là Niệm Kinh Pháp Hoa.

Nhân duyên ngộ đạo với thiền sư Tỉnh Niệm cũng nhờ Sư phụ Phong Huyệt Diên Chiểu nhắc lại sự kiện niêm hoa vi tiếu trên Linh Thứu Sơn, nơi Phật giảng Kinh Pháp Hoa.

Sư Phụ kể về Hoà Thượng Trí Hữu, Thầy Bổn Sư của HT Bảo Lạc, mỗi ngày thọ trì kinh Pháp Hoa, thọ trì xong, ngài đốt trên đầu một liều hương để cúng dường, khi trên đầu không còn chỗ đốt nữa, ngài đốt hương trên tay và sau cùng là đốt luôn 1 ngón tay. Có người hỏi Hoà Thượng đốt có nóng không, Hoà Thượng trả lời, nếu nóng thì đừng đốt, đừng theo hạnh của Hòa Thượng. Bồ Tát Quảng Đức cũng là hành giả kinh Pháp Hoa, đã vị pháp thiêu thân để bảo vệ Chánh Pháp.

Thiền Sư Tỉnh Niệm là hành giả kinh Pháp Hoa, khi tới học pháp với thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu, ngài vẫn tiếp tục trì kinh Pháp Hoa. Thiền sư Phong Huyệt cử làm chức tri khách.

Một hôm, lúc thiền sư Tỉnh Niệm hầu quạt thiền sư Phong Huyệt, thiền sư Phong Huyệt khóc than rằng "bất hạnh, tông Lâm Tế đến đời ta không tìm được người có khả năng tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp". Ngài nhắm vào thiền sư Tỉnh Niệm.

Ngài Tỉnh Niệm thưa: "bạch Sư Phụ con xem trong đại chúng có người có khả năng".

TS Phong Huyệt bảo: "người thông minh thì nhiều nhưng người ngộ tánh thì không có".

Ngài Tỉnh Niệm thưa: "Sư Phụ xem con có làm được không".

TS Phong Huyệt nói :"ta trông mong ở con đã lâu nhưng e ngại con đắm nhiểm không rời Kinh Pháp Hoa".

Sư phụ giải thích: Kinh chỉ là phương tiện, là chiếc bè đưa chúng ta qua bờ bên kia, bờ giác ngộ rốt ráo, qua bờ rồi thì bỏ chiếc bè lại. Như thiền ngữ ‘lấy chốt tháo chốt’, đã tháo chốt rồi thì bỏ chốt luôn.

Như lời Đức Phật nói, trong 45 năm ta chưa nói một lời nào, liễu đạt đạo rốt ráo, không còn chấp lời của Đức Phật nữa.

TS Phong Huyệt thượng đường và nhắc lại việc Thế Tôn dùng con mắt như hoa sen xanh nhìn xem đại chúng, bèn hỏi: "Chính khi ấy hãy bảo Đức Thế Tôn đã nói cái gì ? "

Sư Tỉnh Niệm bèn phủi áo đi ra.
TS Phong Huyệt ném cây gậy trở về phương trượng. Vị Thị giả chạy theo sau thưa: "Sư huynh Niệm Pháp Hoa vì sao không đáp lời của Hòa thượng?"

TS Phong Huyệt đáp: "Niệm Pháp Hoa đã hội rồi".

Sư phụ giải thích: TS Phong Huyệt ném gậy là ấn chứng cho ngài Tỉnh Niệm thừa kế.

Sư Phụ giải thích thời Đức Phật thuyết pháp dùng tiếng phạm âm. Tiếng phạm âm của Đức Phật trên vang tới trời hữu đỉnh, ngài Mục Kiều Liên đã thử bay lên vẫn còn nghe được, dưới xuống tận địa ngục a tỳ, nơi nào có chúng sanh là có phạm âm, có Phật tánh, loài rắn rết mọi loài đều có Phật tánh.

Ngài Tỉnh Niệm giảng tất cả kinh điển dạy là giúp ta trở lại nhận ra ông Phật của mình, thì mới là vô sự nếu không là đa sự.

Chư thượng tọa chớ hét cuồng hét loạn, phải làm chủ bản thân mình, đừng để khách trần, âm thanh sắc tướng làm chủ mình. Nghe một câu chuyện mà giữ tâm mình bình thản không suy nghĩ, không lo sợ là an lạc như nhiên.

Sư có làm bài kệ nói về yếu chỉ tông phong Lâm Tế, là hành giả phải vượt qua sự đối đãi sang hèn, trí ngu, thành thị thôn quê trong đời sống, mà phải nhận thức ngay nơi mình đang ở bây giờ và tại đây là giờ phút tuyệt vời của chúng ta.

Đời nhà Tống niên hiệu Thuần Hoá, năm 992, giờ ngọ, ngày 4 tháng chạp, Sư thượng đường nói bài kệ, dự báo trước một năm sau sư sẽ viên tịch để đệ tử chuẩn bị tinh thần.

Sư Phụ giải thích bài kệ ngài nói lên cái thao thức đối với các đệ tử, lăng xăng lộn xộn là tạo lỗi nhiều như cát sông Hằng. Muốn không tạo lỗi thì đừng lăng xăng, phải làm chủ sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần.

Đến ngày dự báo trước, mặt trời vừa sáng, Ngài ngồi yên viên tịch, thọ thế 68 tuổi đời, môn đồ làm lễ trà tỳ, và xây tháp cúng dường.

Ngài Tỉnh Niệm có nhắc tới Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù trong lời đi chúc để lại, và khuyên chúng đệ tử phải nương vào hạnh của các Bồ Tát mà tu tập.

Sư Phụ giải thích: Bồ Tát Văn Thù là chỉ cho căn bản trí (vô sư trí) như vàng còn trong quặng, còn Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền là chỉ cho hậu đắc trí, như vàng được đúc thành phẩm nhẫn, dây chuyền rồi, là dụng của căn bản trí.

Người đệ tử Phật nương vào tu tập mười hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền để đạt đến giác ngộ. Bồ Tát Di Lặc là vô phân biệt trí, chuyển thức thành trí. Bồ Tát Di Lặc được xem là Tổ sư của tông duy thức truyền dạy cho đại sư Vô Trước lập ra tông Duy Thức, hướng dẫn cho chúng ta tu tập chuyển thức thành trí:
Chuyển tiền ngũ thức(mắt tai mũi lưỡi thân ý) thành sở tác trí.
Chuyền ý thức thành diệu quang sát trí.
Chuyển mạt na thức thành bình đẳng thánh trí.
Chuyển A lại gia thức, thành đại viên cảnh trí, cuối cùng thành Vô phân biệt trí là đạt tới giác ngộ và giải thoát.

Kinh bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ ban giảng về sự đạt ngộ rất kỳ đặc của Thiền Sư Tỉnh Niệm, nói lên yếu chỉ của tông Lâm Tế, là tự tại làm chủ mình ngay bây giờ và tại đây, là giờ phút đẹp nhất, và sự ra đi của ngài cũng rất tự tại, Sư cho biết trước một năm, đúng ngày Sư tự tại an nhiên thị tịch.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).210_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Tinh Niem_sua

Hạ thủ là tán thân mất mạng !

( Hỏi là ở chỗ đáp- Đáp là ở chỗ hỏi .
Thông minh thì nhiều mà ngộ Tánh rất ít) 
Kính dâng Thầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Tỉnh Niệm .Bài pháp thoại thật tuyệt vời dù rất nhiều chi tiết và thiền ngữ rất vi tế, thế mà chúng đệ tử sẽ từ từ chiêm nghiệm và hiểu thật rõ nếu nghe qua vài lần mà không hề VỊT NGHE SẤM . Kính đa tạ Thầy đã giúp con thấy ra Pháp Hoa Kinh hay Tổ Sư Thiền gì rốt cuộc chỉ là những chủng tử mình đã gieo vào tàng thức với chánh niệm luôn giữ gìn thì phẩm Phổ Hiền khuyến phát trong kinh Pháp Hoa đúng là diệu dụng như " Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn - chứa đựng vô biên nghĩa mầu - Trong cổ nước cảm lồ rịn nhuần - Trong miệng chất đề hồ nhỏ mát - - Bên răng Ngọc trắng tuôn xá lợi - Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang " Kính tri ân Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HHNgài Thủ Sơn Tĩnh Niệm ...đời thứ chín sau Lục Tổ ! 
Dù Đạo hiệu NIỆM PHÁP HOA chẳng trú trước nơi kinh,  
Hội ý Tổ Sư ...Phật Pháp không nhiều vì chẳng tự tin ! 
Thể tánh tịnh minh ..... rốt ráo người VÔ SỰ ,


Đa tạ Giảng Sư ...
Nhờ pháp thoại mới hiểu nghĩa CÔNG PHU HẠ THỦ !
Tán thân mẩt mạng ... gọi miên mật hành trì ,
Tổ Sư Thiền " Tháo chốt rồi hãy bỏ chốt đi " 
"Hãy bảo nói cái gì "... Phật cầm hoa sen xanh hỏi đại chúng ! 


Tâm sự nước mắt rơi Sư phụ Phong Huyệt ngầm ...thu dụng 
Đệ tử nối pháp, tay khéo chẳng khoe danh
Trong nhiều người  thông minh...kiến tánh ít ...đã hội thành 
Ném gậy trở  về phương trượng, ấn chứng ....người thừa kế ! 


Lại học được yếu chỉ Tổ Sư Thiền rất vi tế ! 
Thuật hỏi đáp : một lời cắt đứt ngàn cân, 
Nhớ cho rằng: Tình với phi tình một tính chân
Thì Quan Âm chỉ Di-lặc ...Văn-thù Căn bản Trí ! 


Hỏi là ở chỗ đáp- Đáp là ở chỗ hỏi đã dụng ý! 
Bạch Triệu trưởng lão, đại bại còn tính trình thưa 
"Không nên quên mất... "đổi sắc bày đường xưa"
Gia phong cú ngữ ...xem bàn tay núi Thiếu Thất! 


Cần đạt ngộ "Tại đây, bây giờ" , đợi sáng mai gà mất, 
Hai rồng giành ngọc châu, được ...chính tham cầu ! 
Lăng xăng tạo tội chẳng biết vì đâu ? 
Hãy như " Cánh cửa sổ nhìn con ngựa chạy qua....
vừa suy nghĩ liền không dính dáng."
Khách là khách, chủ là chủ đừng hét lên cuồng loạn ! 
Chẳng cần ôm rỗng ...phải chín chắn lưu tâm,
Thân sắc vàng trong thế giới bạch ngân 


Kính tri ân Giảng Sư ...bộ sách nói về tiểu sử ! 
Danh tăng nước Việt  ..Thiền sư Thích Trí Hữu 
Bổn sư Hoà thượng Hội chủ GHPGVNTN Úc Châu, Tân Tây Lan *** 
Mỗi ngày một bộ kinh ...đốt liều hương... một chấm mang, 
Hết trọn đầu xuống đến cánh tay ....thật ngưỡng phục ! 


 Liên tưởng  đến Bồ Tát Thích Quảng Đức ! 
Đốt thân ngủ uẩn .... toàn  thể nhục thân , 
Học được rằng :
dù Thiền, Pháp Hoa tông  cứu cánh cũng một chữ CHÂN 
Pháp  âm hòa một tiếng ....Như nay ... cần toàn thể biết.! 


Sáu tám tuổi thị tịch, trời xanh ...diệu tuyệt !!!!! 


*** Hoà thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc 


Huệ Hương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/09/202111:53(Xem: 1142)
292. Thiền Sư Viên Học (1073 - 1136), đời 17 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Thời Vua Lý Thần Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 292 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 30/09/2021 (24/08/Tân Sửu): 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 11:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU... Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfU... Facebook: https://www.faceb
09/10/202114:18(Xem: 924)
BẮC PHÁI TIỆM TU Đây là Thời Pháp Thoại thứ 295 của TT Nguyên Tạng từ 11:30AM, Thứ Bảy, 09/10/2021 (04/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng: - 11:30am (giờ Melbourne, Australia) - 08:30pm (giờ New York, USA) - 05:30pm (giờ Cali, USA) - 08:30pm (giờ Montreal, Canada) - 02:30am (giờ Paris, France) - 07:30am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
21/10/202109:39(Xem: 403)
Thiền Sư Tín Học (? - 1190) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 299 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 21/10/2021 (16/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631 Webs
16/10/202115:02(Xem: 711)
NAM PHƯƠNG ĐỐN NGỘ Đây là Thời Pháp Thoại thứ 298 của TT Nguyên Tạng từ 11:30am, Thứ Bảy, 16/10/2021 (11/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng: - 11:30am (giờ Melbourne, Australia) - 08:30pm (giờ New York, USA) - 05:30pm (giờ Cali, USA) - 08:30pm (giờ Montreal, Canada) - 02:30am (giờ Paris, France) - 07:30am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
07/10/202109:11(Xem: 904)
Quốc Sư Viên Thông (1080 - 1151, đời 18 Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi (Thời Vua Lý Anh Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 294 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 05/10/2021 (29/08/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 11:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631 Websit
19/10/202103:30(Xem: 552)
Thiền Sư Đại Xả (1120 - 1180), Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 299 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 19/10/2021 (14/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
12/10/202108:34(Xem: 719)
Thiền Sư Giác Hải (1023-1138) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Nhân Tông và Vua Lý Thần Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 296 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 12/10/2021 (07/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite
24/08/202110:05(Xem: 1837)
Thiền Sư Mãn Giác (1052 – 1096, đời thứ 8, Thiền Phái Vô Ngôn Thông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 276 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Ba, 24/08/2021 (17/07/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 01:45pm (giờ Cali, USA) - 04:45pm (giờ Montreal, Canada) - 11:45pm (giờ Paris, France) - 03:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Website: https://quangduc.com Email: quangduc@quangduc.com Tu Viện Quảng Đức Address: 85-105 Lynch Road Fawkner, Vic 3060. Austr
28/09/202109:41(Xem: 1043)
Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch Sư Phụ, hôm nay Thứ Ba, 28/09/2021, chúng con được học về Thiền Sư Ni Diệu Nhân, đời thứ 17, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc Thiền Sư Việt Nam do HT Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại VN vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 291 của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch covid 19 (đầu tháng 5-2020). Bà tên Ngọc Kiều là trưởng nữ của Phụng Càn Vương. Thuở nhỏ bà thiên tư thuần hậu, ngôn hạnh đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Lớn lên Vua gả cho người họ Lê, làm quan Châu mục ở Chân Đăng. Chồng mất, bà tự thệ thủ tiết không chịu tái giá. Sư Phụ giải thích: - Theo tài liệu của Hoà Thượng Thanh Từ quá ngắn gọn, Sư Phụ sưu tầm trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và những tài liệu về lịch sử Việt Nam được ghi rõ: *Ngài Phụng Càng Vương là Lý Nhật Trung là em ruột của thái tử Lý Nhật Tôn, là con vua Lý Thái Tông. *Thái tử Lý Nhật Tôn lên ngôi vua lấy hiệu là Lý Th
14/10/202109:01(Xem: 728)
Kính bạch Sư Phụ, hôm nay Thứ Năm, 14/10/2021 (06/09/Tân Sửu), chúng con được học về Thiền Sư Tịnh Không (1091 - 1170) , đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc Thiền Sư Việt Nam do HT Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại VN vào năm 1972. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 297 của Sư Phụ bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch covid 19 (đầu tháng 5-2020). Thiền sư vốn người Phúc Châu (Trung Quốc), họ Ngô, quê ở Phúc Xuyên. Ban đầu đến viện Sùng Phước trong bản châu xuất gia và thọ giới Cụ túc. Năm ba mươi tuổi, Sư đi hành cước phương Nam đến chùa Khai Quốc, phủ Thiên Đức dừng lại trụ trì. Khoảng năm sáu năm chuyên tu hạnh đầu-đà, ngày chỉ dùng một ít đậu, một ít mè, ngồi hoài không ngủ. Mỗi khi Sư nhập định đến nhiều ngày mới xuất. Đàn thí bốn phương đem lễ vật cúng dường chất cao như núi. Những kẻ gian đến rình mò, Sư trông thấy bảo: “Tự do lấy đi.” Sư Phụ giải thích: - Sư Tịnh Không vốn người Phúc Châu, Trung Quốc, không đượ