Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

17/03/202308:39(Xem: 984)
Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

new zealand
Phương Danh

Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường

Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand 
🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸

 


1. HT Thích Quảng Ba: $200
2. HT Thích Tâm Minh: $1000 (OTM)
3. Đại Đức Thích Hiền Tâm: $500 (thực phẩm cúng Chẩn Tế)
4. Ni Sư Thích Nữ Thành Liên: $5,000
5. Ni Sư Thích Nữ Thoại Châu: $600 (OTM)
6. Sư Cô Thích Nữ Giác Anh: $5,000
7. Sư Cô TN Huệ Thanh: $500 (thực phẩm cúng Chẩn Tế)
8. Cúng dường Băng Rôn Khoá Tu (Đo đạt: T.T Nguyên Tạng và ĐĐ Huyền Thọ. Design: T.T Nguyên Tạng và Phật tử Quảng Duy Minh. In ấn và vận chuyển: SC Giác Anh)
9. Cụ Bà Tâm Thái: $300 (TNT)
10. Diệu Chơn (Giàu): $300 (TNT)
11. Nguyên Nhật Định: $300 (TNT)
12. Võ Tuyết Ánh – pd Bảo Diệu Nguyện $200 (TNT)
13. Ngọc Hạnh Đinh Minh Phượng: $300 (TNT)
14. Nhóm Sen Đá Tu Viện Quảng Đức: $1000 (TNT)
15. Đức Nghiêm-Bách Toàn-Diệu Hiếu: $500 (TNT)
16. Thiện Phước-Diệu Kim: $10,000 (TNT)
17. Hồng Hạnh, Đình Hải: $200
18. Nguyên Quảng Cường, NQThịnh: $500 (TP)
19. Giác Liên Thanh: $1,000
20. Võ Thị Ngọc Ánh: $4,000
21. Mãn Hiền Thanh: $200
22. Nhân viên Bay Nails and Spa blockhouse: $300
23. Liêu Mỹ Loan: $200
24. Một Phật Tử: $500 (hoa trái cúng Phật và Trai Đàn Chẩn Tế)
25. Hằng Nguyễn: $150 (10 bình nước, 5 pack nước)
26. Macey Nguyễn: $100 (10 pack nước)
27. Liên Nguyễn: $150 (5 bình nước, 10 pack nước)
28. Lâm Thuý Kiều: $500 (50 bình nước)
29. Sen Hoàng – Lotus Travel Agent: $200 (20 bình nước)
30. Nguyên Như: $100 (10 bình nước)
31. Quảng Hạnh: $100 (10 bình nước)
32. Quảng Thiện: $1,500 (150 pack nước)
33. Quảng Tuệ và Quảng Diệu: $200 (20 bình nước)
34. Thanh Phi: $500 (50 bình nước)
35. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $500 (50 bình nước)
36. Hồng Hạnh Hoài Đặng: $200 (20 bình nước)
37. Diệu Hoàng: $500 (50 bình nước)
38. Anita Nguyễn: $100 (10 pack nước)
39. Diệu Trí Bình Phương: $100 (10 bình nước)
40. Kim Nguyễn: $400 (20 bình nước và 20 pack nước)
41. Quảng An và Tâm Mỹ: $200 (20 bình nước)
42. Long Tuyền: $200 (20 bình nước)
43. Tịnh Bảo: $500 (50 bình nước)
44. Diệu Ngọc: $500 (50 bình nước)
45. Tuyết Bình – Diệu Hoà: $50 (5 bình nước)
46. Tâm An và Quảng Minh Thạnh: $100 (10 bình nước)
47. Tấn Phát: 200 cuốn tập ($200)
48. Thảo Nguyễn: $200 (mua cuốn tập)
49. Phật tử Hương Vân Lan Nhã: $2,500 (mua đũa muỗng, ly giấy…)
50. Tâm Nam: $5,000
51. Ngô Thành Toàn: $500
52. Ngô Thanh Mai: $500
53. HL Ngô Kim Sang – Pd Minh Thiện Duyên: $500
54. Trần Thị Hồng – Tâm Hiếu: $200
55. Diệp Gia Trí: $100
56. Trinh (sen đá): $100(TP)

57. Minh Đáng, Viên Thường: $100 (TP )

Chủ Nhật 23/4/2023 (Trong ngày Tiệc chay gây quỹ)

1.Nguyên Tâm, Nguyên Thảo: $200
2. Thiện An: $250
3. Thục Hà, Nguyên Giác: $300
4. Liên Huệ: $50
5. Nguyên Quảng Hương: $200
6. Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $200
7. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $500
8. Quảng Diệu Trí: $200
9. Nguyên Quảng Hiền: $200
10. Nguyên Tuệ Châu: $100
11.Trần Thị Trà: $100
12. Nguyên Trâm : $100
13. Tịnh Hoa: $100
14. Lê Xuân Hoàng: $100
15. Liễu Diệu Toàn : $50
16. Thu Lệ Phước: $100
17. Nguyên Nhật Tín: $500
18. Vương Kim Ngọc : $50
19.Giới Ngọc : $50
20. Nguyễn Thị Minh Tú: $50
21. Diệu Quý: $50
22. Trang Diệu Nghiêm: $50
23. Thiện Hạnh Thiện Bảo: $200
24. Nguyên Cần: $100
25. Ngọc Hạnh: $100
26. Lệ Mỹ: $100
27. Thiện Tâm: $200
28. Lê Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đình Hiệp: $100
29. Hà Thiên Thanh: $1,000
30. Kim Liên Thân Đức: $50
31. Lê Thi Ngâu: $100
32. Huỳnh Ngọc Tân: $40
33. Chung Ngọc Xuân : $50
34. Du Tiểu Phượng: $50
35. Tu Viện Từ Ân: $1,000
36. Huệ Phương: $50
37. Chúc Ngân: $50
38. Jackie Ly: $100
39. Vicent Ly: $100
40. Liên Hiền: $100
41. GĐ Huệ Châu: $100
42. Bàn 45: $400
43. Huệ Ngôn: $50
44. Lê Thị Ái Hoa: $50
45. Phạm Đình Châu: $50
46. Chùa Phật Quang: $1,000
47. Chùa Bồ Đề: $1,000
48. Nguyễn Thị Tuyết Đông: $100
49. Diệu Trí Phương, Diệu Minh: $500
50. Châu Joanne: $50
51. Nguyên Tâm: $50
52. Hồng Đào: $100
53. Long Huỳnh: $100
54. Mỹ Phước: $50
55. Lan Ngô: $50
56. Vũ Thị Sơn: $20
57.Tâm Huệ: 100
58. Bàn 38: $250
59. Ngô Quyền: $200
60. Bảo Quảng An: $100
61. Khánh Đào: $50
62.Chơn Như Nguyện: $50
63. Cindy Huỳnh: $100
64. Ẩn danh: $80
65. Đàm Hữu Thuận: $100
66. Phương Du: $20
67. Hồng Lam: 20
68. Bàn 27: $350
69. Bàn 28: $320
70. Bảo Diệu Hạnh: $200
71. Bảo Kim Mai: $200
73. Bảo Diệu Mỹ: $50
74. Trúc Ngọc: $200
75. Nguyễn Xuân Bằng, Nguyên Quảng Bình: $100
76. Hồng Hứa: $100
77. Mai Xuân: $50
78. Lệ: $50
79. Hiền Hảo: $50
80. Ẩn danh: $50
81. Thanh Thanh: $100
82. Lan Hữu Như: $100
83. Thảo: $50
84. Khánh Thọ: $50
85. Quỳnh Anh: $50
86. Hồng Yến: $100
87. Khánh Vân: $100
88. Kim Trung: $100
89. Quỳnh Dung: $100
90. William Lin: $300
91. Diệp Hậu Vinh: $100
92. Tịnh Bảo Loan: $200
93. Chùa Kim Cang: $500
94. Bàn $20: $270
95. Bàn 30: $300
96. Bảo Minh Toàn: $100
97. Bảo Diệu Hồng: $100
98. Bàn 9 ( Chùa Bảo Minh): $420
99. Bảo Diệu Mai: $50
100. Bảo Diệu Phương: $50
101. Bác Phước Ngộ: $100
102.Diệu hạnh: $100
103. Hữu Hòa: $100
104. Hữu Thiện : $50
105. Thuyền Mỹ: $50
106: Diệu Hạnh: $100
107. Hữu Huỳnh: $100
108. Nguyên Ngọc: $50
109. Quảng Tâm: $100
110. Nguyên Hùng: $100
111. Hữu Chân: $40
112. Đồng Châu: $100
113. Diệu Nghiêm: $100
114. Hữu Tài: $100
115: Hữu Hiền: $100
116: Lệ Phương, Thủy: $100
117. Huệ Linh: $100
118. Kylie Tâm Thanh: $100
119. Ngọc Trang : $100
120. Thêm: $200
121. Tân Hạnh: $100
122. Bàn 21: 1010
123. Kim Ngọc: $150
124. Bàn 47: $270
125: Tô Kiều Loan: $200
126. Huệ Mai: 100
127. Hằng Nguyễn Diệu Nguyên: $100
128. Chị Sương: $50
129. Giác Liên Thanh: $100
130. Mộng Kiều Từ Hảo Nghiêm: $100
131. Phượng Bảo Chúc Hoa: $50
132. Nguyên Quảng Lương: $100
133. Nguyên Quảng Duyên :$100
134. Phạm Thị Kim Thư: $100
135. Bàn 34: $550
136. Bàn 37: 310
137. GĐ. Hồng An, G Đ Chúc Ngân: $100
138. Bàn 49: $220
139. Phước Châu: $50
140. Âu Chi Lan : $50
141. Âu Muối: $50
142. Âu Nghệ Minh: $50
143. Ngô Tâm Diệu: $50
144.Thanh Mỹ: $100
145. Hiền: $100
146. Duy Quân: $100
147. Bàn 8 (Chùa Bảo Minh): $350
148. Bàn 41: $450
149. Bàn 44: $350
150. Bàn 25: $400
151. Nguyễn Thanh Toàn: $100
152. Quảng Vân, Diệu Trí: $100
153. GĐ Hương Ngân, Đông Ngọc: $300
154. Ẩn danh: $150
155. Bàn 23: $90
156. Tâm Hậu: $50
157. Bàn 33: $130
158. Bàn 29: $470
159. Phan Thị Quý Liễu Giác: $100
160. Lê Hoàng Anh Quảng Thiện: $100
161. Võ Ngọc Lan Thanh & Huệ Minh: $100
162. Bàn 40: $500
163. Bàn 32: 120
164. Bàn 51: $350
165. Tâm Nhân Hồi Hướng cho HL Phạm Văn Năm: $200
166. Nguyên Nhật Phúc: $50 (GLT)

167. Bình Đoàn (Diệu Mai): $50 (GLT)
168. Nguyên Nhật Hải ( Hà Kiên): $50 (GLT)
169. Chị Thy (Diệu Đức): $50 (GLT)
170. Sư Cô Nhuận Hải (Perth): $500 (TNT)

 

(Đang cập nhật)

 

 

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

 

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Trân trọng,

TM. Ban Tổ Chức Khóa tu kỳ 21

Trưởng Ban,

TK. Thích Đạo Nguyên

 

🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
23/04/2023(Xem: 1998)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp
18/05/2023(Xem: 538)
Thiền Viện Hoa Lâm | Thư Mời Tham Dự Khoá Tu Tại Hawaii 2023
03/05/2023(Xem: 111604)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
21/04/2023(Xem: 686)
Vào lúc 09:30 sáng ngày 18/4/2023, Thiền viện Phước Sơn tọa lạc tại đồi Lá Giang, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ ra mắt tác phẩm “Chùa Nam Tông người Việt” tập 1 nhân kỷ niệm khánh tuế lần thứ 65 Hòa thượng viện chủ thiền viện Thích Bửu Chánh.
22/03/2023(Xem: 1307)
Sinh hoạt Phật sự của đồng hương Việt Nam tại Darwin Bắc Úc đã bắt đầu rất sớm, ngay sau khi đồng hương Việt Nam tới định cư tại đây hơn 40 năm trước. Sau những gian nan ban đầu, Phật tử Việt Nam chúng ta đã có được nơi sinh hoạt tại Chùa Phật Giáo Quốc Tế (CPGQT) ở Leanyer, Darwin, chung với những sắc tộc Phật Giáo khác, bao gồm cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông.
19/03/2023(Xem: 1812)
Vào ngày 6/2/2023, một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính tổng cộng gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này và tính cho đến hết ngày 28/2/2023, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 50.325 người.
04/03/2023(Xem: 880)
Sáng ngày 26/02/2023 (nhằm ngày 07 tháng 02 năm Quý Mão), Ban Quản trị Hội Chùa Phổ Giác đã tổ chức Lễ An vị Phật tại số 100 Pinkston Road, thành phố Novato, tiểu bang California (CA 94945). Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward và Trung tâm tu học Phổ Trí, thành phố Vacaville đã đến chủ lễ An vị Phật, nghi thức sái tịnh và ban đạo từ.
28/02/2023(Xem: 956)
Nhân Lễ húy nhật lần thứ 24 Sư Bà tọa chủ khai nguyên chùa Đức Viên, San Jose, chùa đã tổ chức Khóa niệm Phật Báo Ân 2 tuần, từ ngày 13/02 đến ngày 24/02/2023; Lễ thắp nến tưởng niệm vào đêm 24/02/2023 và Lễ húy nhật vào sáng ngày 25/02/2023.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,005,071