Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

17/03/202308:39(Xem: 975)
Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

new zealand
Phương Danh

Chư Tôn Đức và Phật Tử Cúng Dường

Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand 
🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸

 


1. HT Thích Quảng Ba: $200
2. HT Thích Tâm Minh: $1000 (OTM)
3. Đại Đức Thích Hiền Tâm: $500 (thực phẩm cúng Chẩn Tế)
4. Ni Sư Thích Nữ Thành Liên: $5,000
5. Ni Sư Thích Nữ Thoại Châu: $600 (OTM)
6. Sư Cô Thích Nữ Giác Anh: $5,000
7. Sư Cô TN Huệ Thanh: $500 (thực phẩm cúng Chẩn Tế)
8. Cúng dường Băng Rôn Khoá Tu (Đo đạt: T.T Nguyên Tạng và ĐĐ Huyền Thọ. Design: T.T Nguyên Tạng và Phật tử Quảng Duy Minh. In ấn và vận chuyển: SC Giác Anh)
9. Cụ Bà Tâm Thái: $300 (TNT)
10. Diệu Chơn (Giàu): $300 (TNT)
11. Nguyên Nhật Định: $300 (TNT)
12. Võ Tuyết Ánh – pd Bảo Diệu Nguyện $200 (TNT)
13. Ngọc Hạnh Đinh Minh Phượng: $300 (TNT)
14. Nhóm Sen Đá Tu Viện Quảng Đức: $1000 (TNT)
15. Đức Nghiêm-Bách Toàn-Diệu Hiếu: $500 (TNT)
16. Thiện Phước-Diệu Kim: $10,000 (TNT)
17. Hồng Hạnh, Đình Hải: $200
18. Nguyên Quảng Cường, NQThịnh: $500 (TP)
19. Giác Liên Thanh: $1,000
20. Võ Thị Ngọc Ánh: $4,000
21. Mãn Hiền Thanh: $200
22. Nhân viên Bay Nails and Spa blockhouse: $300
23. Liêu Mỹ Loan: $200
24. Một Phật Tử: $500 (hoa trái cúng Phật và Trai Đàn Chẩn Tế)
25. Hằng Nguyễn: $150 (10 bình nước, 5 pack nước)
26. Macey Nguyễn: $100 (10 pack nước)
27. Liên Nguyễn: $150 (5 bình nước, 10 pack nước)
28. Lâm Thuý Kiều: $500 (50 bình nước)
29. Sen Hoàng – Lotus Travel Agent: $200 (20 bình nước)
30. Nguyên Như: $100 (10 bình nước)
31. Quảng Hạnh: $100 (10 bình nước)
32. Quảng Thiện: $1,500 (150 pack nước)
33. Quảng Tuệ và Quảng Diệu: $200 (20 bình nước)
34. Thanh Phi: $500 (50 bình nước)
35. Diệu Tuyết Lệ Trinh: $500 (50 bình nước)
36. Hồng Hạnh Hoài Đặng: $200 (20 bình nước)
37. Diệu Hoàng: $500 (50 bình nước)
38. Anita Nguyễn: $100 (10 pack nước)
39. Diệu Trí Bình Phương: $100 (10 bình nước)
40. Kim Nguyễn: $400 (20 bình nước và 20 pack nước)
41. Quảng An và Tâm Mỹ: $200 (20 bình nước)
42. Long Tuyền: $200 (20 bình nước)
43. Tịnh Bảo: $500 (50 bình nước)
44. Diệu Ngọc: $500 (50 bình nước)
45. Tuyết Bình – Diệu Hoà: $50 (5 bình nước)
46. Tâm An và Quảng Minh Thạnh: $100 (10 bình nước)
47. Tấn Phát: 200 cuốn tập ($200)
48. Thảo Nguyễn: $200 (mua cuốn tập)
49. Phật tử Hương Vân Lan Nhã: $2,500 (mua đũa muỗng, ly giấy…)
50. Tâm Nam: $5,000
51. Ngô Thành Toàn: $500
52. Ngô Thanh Mai: $500
53. HL Ngô Kim Sang – Pd Minh Thiện Duyên: $500
54. Trần Thị Hồng – Tâm Hiếu: $200
55. Diệp Gia Trí: $100
56. Trinh (sen đá): $100(TP)

57. Minh Đáng, Viên Thường: $100 (TP )

Chủ Nhật 23/4/2023 (Trong ngày Tiệc chay gây quỹ)

1.Nguyên Tâm, Nguyên Thảo: $200
2. Thiện An: $250
3. Thục Hà, Nguyên Giác: $300
4. Liên Huệ: $50
5. Nguyên Quảng Hương: $200
6. Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $200
7. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $500
8. Quảng Diệu Trí: $200
9. Nguyên Quảng Hiền: $200
10. Nguyên Tuệ Châu: $100
11.Trần Thị Trà: $100
12. Nguyên Trâm : $100
13. Tịnh Hoa: $100
14. Lê Xuân Hoàng: $100
15. Liễu Diệu Toàn : $50
16. Thu Lệ Phước: $100
17. Nguyên Nhật Tín: $500
18. Vương Kim Ngọc : $50
19.Giới Ngọc : $50
20. Nguyễn Thị Minh Tú: $50
21. Diệu Quý: $50
22. Trang Diệu Nghiêm: $50
23. Thiện Hạnh Thiện Bảo: $200
24. Nguyên Cần: $100
25. Ngọc Hạnh: $100
26. Lệ Mỹ: $100
27. Thiện Tâm: $200
28. Lê Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đình Hiệp: $100
29. Hà Thiên Thanh: $1,000
30. Kim Liên Thân Đức: $50
31. Lê Thi Ngâu: $100
32. Huỳnh Ngọc Tân: $40
33. Chung Ngọc Xuân : $50
34. Du Tiểu Phượng: $50
35. Tu Viện Từ Ân: $1,000
36. Huệ Phương: $50
37. Chúc Ngân: $50
38. Jackie Ly: $100
39. Vicent Ly: $100
40. Liên Hiền: $100
41. GĐ Huệ Châu: $100
42. Bàn 45: $400
43. Huệ Ngôn: $50
44. Lê Thị Ái Hoa: $50
45. Phạm Đình Châu: $50
46. Chùa Phật Quang: $1,000
47. Chùa Bồ Đề: $1,000
48. Nguyễn Thị Tuyết Đông: $100
49. Diệu Trí Phương, Diệu Minh: $500
50. Châu Joanne: $50
51. Nguyên Tâm: $50
52. Hồng Đào: $100
53. Long Huỳnh: $100
54. Mỹ Phước: $50
55. Lan Ngô: $50
56. Vũ Thị Sơn: $20
57.Tâm Huệ: 100
58. Bàn 38: $250
59. Ngô Quyền: $200
60. Bảo Quảng An: $100
61. Khánh Đào: $50
62.Chơn Như Nguyện: $50
63. Cindy Huỳnh: $100
64. Ẩn danh: $80
65. Đàm Hữu Thuận: $100
66. Phương Du: $20
67. Hồng Lam: 20
68. Bàn 27: $350
69. Bàn 28: $320
70. Bảo Diệu Hạnh: $200
71. Bảo Kim Mai: $200
73. Bảo Diệu Mỹ: $50
74. Trúc Ngọc: $200
75. Nguyễn Xuân Bằng, Nguyên Quảng Bình: $100
76. Hồng Hứa: $100
77. Mai Xuân: $50
78. Lệ: $50
79. Hiền Hảo: $50
80. Ẩn danh: $50
81. Thanh Thanh: $100
82. Lan Hữu Như: $100
83. Thảo: $50
84. Khánh Thọ: $50
85. Quỳnh Anh: $50
86. Hồng Yến: $100
87. Khánh Vân: $100
88. Kim Trung: $100
89. Quỳnh Dung: $100
90. William Lin: $300
91. Diệp Hậu Vinh: $100
92. Tịnh Bảo Loan: $200
93. Chùa Kim Cang: $500
94. Bàn $20: $270
95. Bàn 30: $300
96. Bảo Minh Toàn: $100
97. Bảo Diệu Hồng: $100
98. Bàn 9 ( Chùa Bảo Minh): $420
99. Bảo Diệu Mai: $50
100. Bảo Diệu Phương: $50
101. Bác Phước Ngộ: $100
102.Diệu hạnh: $100
103. Hữu Hòa: $100
104. Hữu Thiện : $50
105. Thuyền Mỹ: $50
106: Diệu Hạnh: $100
107. Hữu Huỳnh: $100
108. Nguyên Ngọc: $50
109. Quảng Tâm: $100
110. Nguyên Hùng: $100
111. Hữu Chân: $40
112. Đồng Châu: $100
113. Diệu Nghiêm: $100
114. Hữu Tài: $100
115: Hữu Hiền: $100
116: Lệ Phương, Thủy: $100
117. Huệ Linh: $100
118. Kylie Tâm Thanh: $100
119. Ngọc Trang : $100
120. Thêm: $200
121. Tân Hạnh: $100
122. Bàn 21: 1010
123. Kim Ngọc: $150
124. Bàn 47: $270
125: Tô Kiều Loan: $200
126. Huệ Mai: 100
127. Hằng Nguyễn Diệu Nguyên: $100
128. Chị Sương: $50
129. Giác Liên Thanh: $100
130. Mộng Kiều Từ Hảo Nghiêm: $100
131. Phượng Bảo Chúc Hoa: $50
132. Nguyên Quảng Lương: $100
133. Nguyên Quảng Duyên :$100
134. Phạm Thị Kim Thư: $100
135. Bàn 34: $550
136. Bàn 37: 310
137. GĐ. Hồng An, G Đ Chúc Ngân: $100
138. Bàn 49: $220
139. Phước Châu: $50
140. Âu Chi Lan : $50
141. Âu Muối: $50
142. Âu Nghệ Minh: $50
143. Ngô Tâm Diệu: $50
144.Thanh Mỹ: $100
145. Hiền: $100
146. Duy Quân: $100
147. Bàn 8 (Chùa Bảo Minh): $350
148. Bàn 41: $450
149. Bàn 44: $350
150. Bàn 25: $400
151. Nguyễn Thanh Toàn: $100
152. Quảng Vân, Diệu Trí: $100
153. GĐ Hương Ngân, Đông Ngọc: $300
154. Ẩn danh: $150
155. Bàn 23: $90
156. Tâm Hậu: $50
157. Bàn 33: $130
158. Bàn 29: $470
159. Phan Thị Quý Liễu Giác: $100
160. Lê Hoàng Anh Quảng Thiện: $100
161. Võ Ngọc Lan Thanh & Huệ Minh: $100
162. Bàn 40: $500
163. Bàn 32: 120
164. Bàn 51: $350
165. Tâm Nhân Hồi Hướng cho HL Phạm Văn Năm: $200
166. Nguyên Nhật Phúc: $50 (GLT)

167. Bình Đoàn (Diệu Mai): $50 (GLT)
168. Nguyên Nhật Hải ( Hà Kiên): $50 (GLT)
169. Chị Thy (Diệu Đức): $50 (GLT)
170. Sư Cô Nhuận Hải (Perth): $500 (TNT)

 

(Đang cập nhật)

 

 

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

 

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Trân trọng,

TM. Ban Tổ Chức Khóa tu kỳ 21

Trưởng Ban,

TK. Thích Đạo Nguyên

 

🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
15/11/2022(Xem: 830)
Hôm nay, ngày 13/11/2022, Khoá Tu Mùa Thu lần thứ 4 tại Chùa Việt Nam, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản đã được diễn ra thật an vui và nhiều lợi lạc. Qua các bài Pháp thoại và hướng dẫn của: thầy Thích Nhuận Ân, thầy Thích Minh Niệm, và Sư cô Thích Nữ Giới Bảo. Đại chúng đã học cách thực tập niệm hơi thở và chuyển hoá thân tâm từ sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức. Mỗi khoá tu học sẽ giúp mọi người có được cơ hội để trải nghiệm và tìm hiểu chính bản thân. Từ đó, hướng đến những nghệ thuật sống được an vui và hài hoà với chính mình và mọi người, tạo nên chất liệu tươi mát để thích ứng mọi hoàn cảnh trong trong một tâm hồn an yên, tự tại. Mỗi cơ hội tu học là mỗi cánh cửa rộng mở cho những bước chân vững chãi đi vào cuộc đời của chúng ta. Bởi lợi ích thiết thực đó, chư Tôn Đức Chùa Việt Nam-Kanagawa thường xuyên mở ra những khoá tu học cho tất cả mọi người cùng tham dự. Hẹn gặp đại chúng vào những khoá tu tiếp theo. Mến chúc đại chúng luôn hạnh phúc và bình an.
08/11/2022(Xem: 1128)
Thiền viện Vạn Hạnh tọa lạc tại số 370 Essex Street, thành phố Saugus, tiểu bang Massachusetts do Thầy Thích Tâm Kiên thành lập vào ngày 26/5/2017 trên diện tích 1 mẫu Anh. Thiền viện có đủ duyên lành đã hoàn thành việc xây cất ngôi Đại hùng Bửu điện khang trang và long trọng tổ chức Lễ An vị Phật vào lúc 10g ngày 06/11/2022.
01/11/2022(Xem: 323714)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư Về Nguồn lần 12, Lễ Hoàn Nguyện Chu Niên 32 năm xây Dựng Tu Viện Quảng Đức, trong dịp này có lễ tấn phong Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng (trưa thứ Sáu 14/10/2022.
25/10/2022(Xem: 1959)
Nhờ sự gia trì của Thập Phương Tam Bảo và sự yểm trợ tài công vật lực của quý đồng hương Phật tử gần xa mà Lễ Hội Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 12 và Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức được tổ chức từ ngày 9 đến 16/10/2022 vừa qua đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức xin thành tâm tán dương công đức và cảm tạ quý Phật tử. Như lệ thường cuối mỗi năm, dù vừa xong Lễ hội chu niên, Tu Viện Quảng Đức vẫn tổ chức Huân Tu Tịnh Độ 3 ngày tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày Thứ Sáu, 18 đến Chủ Nhật 20 tháng 11 năm 2022 sắp tới, đặc biệt khóa tu này có sự chứng minh và thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (Ngài cũng là Đệ Nhị Chủ Tịch Giáo Hội PGVN Thống Nhất Âu Châu kiêm Phó Chủ Tịch Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới)
19/10/2022(Xem: 1229)
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, đã bốn năm kể từ khi Sư bà Diệu Từ viên tịch. Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2022, quý Ni sư và Phật tử Chùa Diệu Quang, Sacramento, thủ phủ California, thành kính thiết lễ húy nhật lần thứ 2, lễ cắt băng khánh thành Đại Bảo Tháp Ân Sư, Lễ Nhập Cốt và An vị Tôn tượng Sư bà ân sư.
08/10/2022(Xem: 1417)
Tâm Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Việt Nam của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
30/09/2022(Xem: 1413)
Sáng ngày 23/9/2022, chư Tôn Đức Tăng Đoàn Theo Dấu Như Lai đã khai mạc khóa tu “Khơi Nguồn Tuệ Giác” tại Tu viện Đại Bi, số 13852 Newland Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Đến dự lễ khai mạc có chư Tôn Đức Tăng Đoàn Theo Dấu Như Lai: TT. Thích Tánh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phước, San Diego, California; TT. Thích Viên Ngộ, viện chủ tu viện Đạo Viên, Maryland; TT. Thích Đồng Nhật, trụ trì thất Bình An, Florida; TT. Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Tiên Quang, Tracy, California; ĐĐ. Thích Tâm Nguyên, viện chủ tu viện Hạnh Phúc, Florida; ĐĐ. Thích Lệ Minh, trú xứ Chùa Phật Tổ, Long Beach, California; cùng đông đảo chư thiện tri thức, Phật tử đến từ nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ.
21/09/2022(Xem: 1522)
Vào sáng ngày 17/9/2022, tại hội trường Trường Trung học James Lick, số 57 N. White Road, thành phố San Jose, khóa tu học “Hoa Khai Kiến Phật 3” đã trang nghiêm khai mạc. Hướng dẫn khóa tu học là chư Tôn Đức Tăng đoàn “Theo dấu Như Lai”: TT. Thích Tánh Tuệ, trụ trì chùa Vạn Phước, thành phố San Diego, tiểu bang California; TT. Thích Viên Ngộ, viện chủ tu viện Đạo Viên, tiểu bang Maryland; TT. Thích Đồng Nhật, trụ trì thất Bình An, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Nguyên, viện chủ tu viện Hạnh Phúc, tiểu bang Florida; ĐĐ. Thích Tâm Tiến, trú xứ chùa Việt Nam, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts và ĐĐ. Thích Đức Khanh, trú xứ chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts.
03/07/2022(Xem: 5360)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,756,753