Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.

17/11/202107:20(Xem: 2932)
Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ) Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.
Thiền viện Vô Ưu, California (Hoa Kỳ)
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19.
 

Thiền viện Vô Ưu tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, miền Bắc tiểu bang California.

Từ ngày Thiền viện Vô Ưu được Hòa thượng Ân sư Thích Thanh Từ thành lập cho tới nay, thắm thoát đã tròn 19 năm. Suốt thời gian qua, Thiền viện vẫn sinh hoạt đều đặn và phát triển tốt đẹp. Ni chúng và Phật tử thực hành theo đường lối tu thiền BIẾT CÓ CHÂN TÂM có nhiều kết quả, thân tâm an lạc, cuộc sống vui hòa, gia đình hạnh phúc …

(Trích thư mời Thiền viện Vô Ưu ngày 15.10.2021)

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 19, Thiền viện đã tổ chức khóa tu 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 11. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2021, Thiền viện có chương trình mừng sinh nhật 19 tuổi như sau:


09:00  Phật tử tề tựu

09:15  Khóa Lễ Bát Nhã

10:00  Kinh hành (sân trước thiền viện)

10:20  Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài

          Giới thiệu thành phần tham dự

          Văn nghệ cúng dường (Ban Văn nghệ Vô Ưu)

10:30  Thuyết pháp (Thượng tọa Thích Thông Tạng)

11:30  Báo cáo sinh hoạt (Ni sư Thuần Thành))

12:00  Đạo từ (Thượng tọa Thích Thông Tạng)

12:15  Cắt bánh sinh nhật Thiền viện 19 tuổi và Sư cô Chân Tâm 90 tuổi

12:40  Thọ trai. Phật tử dùng cơm thân mật.

          Văn nghệ cúng dường (Ban Văn nghệ Vô Ưu)

14:30  Hoàn mãn


Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thông Tạng, Cố vấn Hội Thiền học Việt Nam tại Hải ngoại, Giáo thọ sư Tổ đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng (San Diego); Ni sư Thích Nữ Thuần Thành, trú trì Thiền viện Vô Ưu; Ni sư Thích Nữ Viên Khoan, Giáo thọ kiêm Tri sự Thiền viện Vô Ưu; Ni sư Thích Nữ Trí Lực, trú xứ Chùa Linh Sơn, New Jersey; Sư cô Thích Nữ Khánh Đạt, trú trì Thiền viện Tường Vân, Virginia; Sư cô Thích Nữ Thiền Giới, trú xứ Thiền viện Đại Đăng, San Diego; Sư cô Thích Nữ Tánh Chơn, trú xứ Chùa Phật Tổ, Long Beach; cùng đông đảo thiện tri thức, Phật tử, đồng hương ở nhiều thành phố miền Bắc California.

Đặc biệt, phần văn nghệ cúng dường do nhạc sĩ Minh Trí và Ban Văn nghệ Vô Ưu với các nhạc phẩm: “Trầm hương đốt”; “Bước kinh hành”; “Chúc mừng sinh nhật Vô Ưu”; “Biết ơn Thầy”; “Hồi hướng về Thầy”; “Happy Birthday Vô Ưu”; “Tiếng chuông khuya”; “We are all the Leaves of one Tree” v.v… đã mang đến buổi lễ hương vị giải thoát và tình đạo vị thắm thiết!

Xin thành tâm cầu nguyện Chánh pháp trường tồn, Thiền tông hưng thạnh, Mưa hòa gió thuận, Dịch bệnh tiêu trừ, Thế giới hòa bình, Muôn người An Lạc!

(Trích thư mời Thiền viện Vô Ưu ngày 15.10.2021)

 

Buổi lễ được Thiền viện tổ chức trang nghiêm, tràn đầy pháp lạc!

 

Võ Văn Tường

 

Chú thích ảnh:

Thiền viện Vô Ưu

Bánh sinh nhật 19 tuổi

03.04  Chư Ni Thiền viện Vô Ưu và Phật tử

05-12  Khóa Lễ Bát Nhã

13-27  Kinh hành

28-30  Niệm hương

31-36  Giới thiệu các thành phần dự lễ

37-40  Thượng tọa Thích Thông Tạng thuyết pháp

41-45  Văn nghệ cúng dường

46-49  Ni sư Thuần Thành báo cáo sinh hoạt

50-54  Đạo từ của Thượng tọa Chứng minh

55       Văn nghệ cúng dường

56       Báo cáo sinh hoạt bổ sung

57-71  Cắt bánh sinh nhật và chụp ảnh lưu niệm

72-73  Thọ trai

 

 

                                                   __________________

         

 

 

 

Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (1)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (2)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (3)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (4)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (5)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (6)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (7)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (8)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (9)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (10)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (11)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (12)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (13)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (14)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (15)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (16)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (17)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (18)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (19)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (20)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (21)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (22)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (23)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (24)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (25)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (26)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (27)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (28)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (29)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (30)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (31)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (32)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (33)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (34)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (35)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (36)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (37)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (38)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (39)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (40)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (41)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (42)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (43)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (44)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (45)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (46)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (47)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (48)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (49)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (50)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (51)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (52)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (53)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (54)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (55)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (56)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (57)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (58)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (59)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (60)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (61)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (62)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (63)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (64)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (65)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (66)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (67)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (68)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (69)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (70)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (71)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (72)Thiền viện Vô Ưu, Hoa Kỳ 19 tuổi (73)


youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
22/03/2023(Xem: 781)
Sinh hoạt Phật sự của đồng hương Việt Nam tại Darwin Bắc Úc đã bắt đầu rất sớm, ngay sau khi đồng hương Việt Nam tới định cư tại đây hơn 40 năm trước. Sau những gian nan ban đầu, Phật tử Việt Nam chúng ta đã có được nơi sinh hoạt tại Chùa Phật Giáo Quốc Tế (CPGQT) ở Leanyer, Darwin, chung với những sắc tộc Phật Giáo khác, bao gồm cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông.
19/03/2023(Xem: 876)
Vào ngày 6/2/2023, một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính tổng cộng gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này và tính cho đến hết ngày 28/2/2023, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 50.325 người.
04/01/2023(Xem: 8680)
An lạc thảnh thơi là chất liệu tâm linh, là dược nguồn năng lượng mà mỗi người con Phật đều mong ước tìm cầu và trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu thiết thực đó và tạo thuận duyên cho hàng Phật tử xa gần đến Auckland - NZ tu tập và tận hưởng suối nguồn an lạc, khóa tu học “AN LẠC THẢNH THƠI” sẽ được tổ chức tại trại YMCA Camp Adair nhằm giúp cho mỗi học viên tự trải nghiệm sự tinh thông của trí tuệ, an lạc của thân tâm, và thảnh thơi của tâm hồn thông qua việc thực hành giáo lý Phật Đà.
08/10/2022(Xem: 1291)
Tâm Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Việt Nam của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
04/03/2023(Xem: 466)
Sáng ngày 26/02/2023 (nhằm ngày 07 tháng 02 năm Quý Mão), Ban Quản trị Hội Chùa Phổ Giác đã tổ chức Lễ An vị Phật tại số 100 Pinkston Road, thành phố Novato, tiểu bang California (CA 94945). Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward và Trung tâm tu học Phổ Trí, thành phố Vacaville đã đến chủ lễ An vị Phật, nghi thức sái tịnh và ban đạo từ.
28/02/2023(Xem: 507)
Nhân Lễ húy nhật lần thứ 24 Sư Bà tọa chủ khai nguyên chùa Đức Viên, San Jose, chùa đã tổ chức Khóa niệm Phật Báo Ân 2 tuần, từ ngày 13/02 đến ngày 24/02/2023; Lễ thắp nến tưởng niệm vào đêm 24/02/2023 và Lễ húy nhật vào sáng ngày 25/02/2023.
26/02/2023(Xem: 267)
Sám Hối Để Sống Đời An Vui (Bài giảng của ĐĐ Thích Nhuận Ân)
26/02/2023(Xem: 334)
Kinh Phổ Môn (Giọng tụng: Thích Nhuận Ân)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,224,248