Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hình ảnh Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật

19/07/201808:51(Xem: 1040)
Hình ảnh Cúng Quá Đường và Kinh Hành Niệm Phật
an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-1an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-2an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-3an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-4an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-5an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-6an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-7an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-8an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-9an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-10an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-11an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-12an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-13an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-14an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-15an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-16an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-17an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-18an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-19an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-20an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-21an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-22an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-23an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-24an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-25an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-26an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-27an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-28an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-29an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-30an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-31an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-32an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-33an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-34an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-35an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-36an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-37an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-38an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-39an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-40an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-41an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-42an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-43an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-44an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-45an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-46an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-47an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-48an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-49an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-50an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-51an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-52an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-53an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-54an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-55an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-56an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-57an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-58an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-59an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-60an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-61an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-62an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-63an-cu-ky19-day10-qua duong-kinh hanh-64
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/08/201809:49(Xem: 1942)
Hình ảnh Công Trình Xây Dựng Thiền Đường Ni Viện Như Ý tại Las Vegas, USA
31/07/201817:25(Xem: 2005)
Vào sáng ngày 29 tháng 7 năm 2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose đã tổ chức Lễ Tam bộ nhất bái cho 50 chư Tôn đức Ni, Ni chúng và hơn 300 thiện nam tín nữ Phật tử ở thành phố San Jose cùng nhiều thành phố lân cận. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2018, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên, chùa Đức Viên đã tổ chức lễ Tam bộ nhất bái để nguyện cầu Tam Bảo từ bi tiếp độ cha mẹ hiện tiền được tăng phước thọ, thâm tín Tam Bảo; siêu độ cho cha mẹ đã quá vãng cùng cửu huyền thất tổ và oan gia trái chủ được siêu sanh lạc quốc; đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
19/07/201811:37(Xem: 2352)
Khóa Tu Học Mùa Hè kỳ 4 do Chùa Thiên Trúc tổ chức tại San Jose
19/07/201808:53(Xem: 1474)
Vào sáng ngày 15 tháng 7 năm 2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Di Lặc. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá trắng cao 4m, nặng 2 tấn; tượng Bồ tát Di Lặc bằng đá ngọc trắng cao 2m, nặng 9 tấn. Đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử ở San Jose và các thành phố lân cận đã về chùa dự lễ. Chương trình buổi lễ gồm những nội dung chính như sau: Phật tử vân tập Chuông trống Bát Nhã cung nghinh chư Tôn đức Ni quang lâm đại hùng bửu điện Phụng hương bạch Phật Lễ Tam Bảo Phụng đọc bài ký của Tổ sư Ấn Quang về lễ rước tôn tượng Phật Kinh hành niệm Phật Cung vị trước tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm Cử hành nghi thức sái tịnh tôn tượng Cung vị trướ
12/07/201815:43(Xem: 1083)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Đản Sanh lần thứ 2642 - năm 2018 đã dần trôi qua trong tâm niệm hân hoan, đong đầy cảm xúc của người con Phật khắp năm Châu. Hôm nay các tự viện già lam, hàng trưởng tử Như Lai, đã y giáo phụng hành lời di huấn tối hậu, lấy Giới Luật làm Thầy, bằng cách Tác Pháp An Cư, thúc liểm thân tâm, trau dồi giới thể, phúc trí nhị nghiêm. Ngỏ hầu nâng cao tâm nguyện tương ưng với bản hoài của Từ Phụ Mâu Ni, là thượng cầu Phật trí, hạ hoá chúng sanh.
11/07/201810:17(Xem: 3005)
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng - Ni và quý Đồng hương Phật tử. Trượng thừa ân đức Tam Bảo và vâng lời Tăng sai, năm nay NHƯ LAI THIỀN TỰ được ủy nhiệm của Giáo Hội V/v tổ chức An Cư Kiết Hạ 7 ngày từ 5 giờ chiều 08 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2018 tại Bổn Tự số 3340 Central Ave, San Diego, CA 92105.
05/07/201812:04(Xem: 8769)
Thư Cung Thỉnh Tham Dự Khóa An Cư kỳ 19 (từ ngày 9 đến 19-7-2018) và Lễ Đại Tường Ôn Như Huệ (chủ nhật 15-7-2018) tại Tổ Đình Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc (from Trụ Trì Thích Viên Trí)
04/07/201808:03(Xem: 2863)
CHÁNH PHÁP Số 80, tháng 07.2018 Hình bìa của Cocoparisienne (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: ¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2 ¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3 ¨ MÁU ĐÃ ĐỔ (thơ Tuệ Kiên), trang 7 ¨ BỐN MƯƠI NĂM XA QUÊ (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8 ¨ MỘT CHIỀU (thơ Mặc Phương Tử), trang 8 ¨ NỘI DUNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9 ¨ HÃY MẠNH DẠN CẤT LÊN TIẾNG NÓI (thơ Tánh Thiện), trang 11 ¨ ẨN SĨ (thơ Hồ Thanh Nhã), trang 13 ¨ BẢN LÊN TIẾNG VỀ DỰ LUẬT HÀNH CHÁNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT... (VP Điều Hợp Liên Châu - GHPGVNTN), trang 14 ¨ ĐẶC KHU KINH TẾ - BIỂN LỆ NGẬM NGÙI (thơ Thích Đồng Trí), trang 16 ¨ ƯNG VÔ SỞ TRÚ VÀ THIỀN ĐỊNH (Ns. Thích Nữ Trí Hải), trang 18
14/06/201818:24(Xem: 4065)
Video: Giới Thiệu Chùa Viên Giác, Đức Quốc
08/05/201809:30(Xem: 936)
Thông Tư Số 38 Về Việc Thông Tri Các Phật Sự 2018, Theo Quyết Nghị của Đại Hội Thường Niên Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ III (2016-2020) được tổ chức tại Niệm PhậtĐường Fremont, Thành Phố Fremont, California, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 6 năm 2017, và theo quyết định của cuộc họp đầu năm 2018 của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK được tổ chức tại Chùa Bát Nhã, Thành Phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, vào ngày 7 tháng 4 năm 2018, Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK xin kính thông tri đến chư Tôn Đức Tăng, Ni, và quý Cư Sĩ thành viên các Phật sự quan trọng trong năm 2018 như sau: