Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tường thuật nhanh ngày Khai Hạ của Khoá An Cư Kiết Đông (4/7/2022)tại Tu Viện Quảng Đức (Bài viết: Cư Sĩ Huệ Hương; Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh)

05/07/202213:04(Xem: 1030)
Tường thuật nhanh ngày Khai Hạ của Khoá An Cư Kiết Đông (4/7/2022)tại Tu Viện Quảng Đức (Bài viết: Cư Sĩ Huệ Hương; Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh)

le khai mac (71)

Tường thuật nhanh ngày Khai Hạ
của Khoá An Cư Kiết Đông (4/7/2022)
tại Tu Viện Quảng Đức

Bài viết: Cư Sĩ Huệ Hương
Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh 

Theo thông báo ngày 5/3/2022 từ Tu Viện Quảng Đức rằng: Được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022.

Và cũng trong thông báo này … chúng ta sẽ được nghe lời thưa thật cảm động như sau: “Ban Tổ chức  thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này.”

Theo đó, chương trình dự kiến như sau:

Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật.

Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cúng Dường Mãn Hạ.

 

Qua thông báo nầy, người viết đã tìm hiểu thêm về các khoá An Cư Kiết Đông tổ chức tại Úc Châu trong hai thập niên qua và được biết: “Đây không phải là lần đầu tiên mà Tu Viện Quảng Đức vinh dự được sự ủy thác của Hội đồng Giáo Phẩm của GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Châu và Tân Tây Lan mà là lần thứ năm, sau khi đã đảm nhiệm và thành tựu viên mãn với nhiều khóa trước“. Đó là khoá An Cư Kiết Đông kỳ 5 vào năm 2004, kỳ 12 vào năm 2011, kỳ 15 vào năm 2014, kỳ 17 vào năm 2016. Và lần này sau hai năm đại dịch một lần nữa Tu Viện Quảng Đức long trọng tổ chức khoá An Cư Kiết Đông cho Tăng Đoàn Victoria.

 

Thật cảm động làm sao …”Thời tiết mùa đông năm nay tại Melbourne dường như lạnh hơn, mưa gió buốt hơn và khắc nghiệt hơn những năm về trước”, thế mà trong danh sách chư Tôn Hòa Thượng (HT), chư Thượng Tọa (TT) Đại đức (ĐĐ) Tăng Ni vẫn quy tụ về Tu Viện Quảng Đức trên dưới 30 vị để chuẩn bị cho Lễ Khai Hạ (4/7/2022) sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ .

Được biết  có 31 vị tôn đức trong và ngoài Victoria về tham dự khóa An Cư năm nay gồm: 20 vị Tỳ Kheo Tăng (7 vị Hòa Thượng, 8 vị Thượng Tọa, 5 vị Đại Đức); 12 vị Tỳ Kheo Ni (4 vị Ni Sư, 5 Sư Cô và 2 Sa Di Ni ).

 

Và Phật tử xa gần đăng ký tùng Hạ gồm có 75 vị tham dự tu học và 40 vị công quả chưa kể các Phật Tử tuy không ghi tên trong danh sách nhưng sẽ tham dự nghe pháp thoại, lạy sám pháp v.v….tùy theo thời gian cho phép.

 

Thấm thoát ngày khai Hạ (4/7/2022) đã đến, nhưng trước khi bắt đầu tường thuật nhanh, kính mời các bạn cùng tôi tìm hiểu một chút về nguồn gốc ngày An Cư nhé.

 

Truyền thống an cư có từ thời Đức Phật Thích Ca Đó là một phong tục lâu đời vì đối với những người khổ hạnh ở Ấn Độ không đi giáo hóa trong mùa mưa do sự cố họ có thể vô tình làm hại cây trồng, côn trùng hoặc thậm chí chính họ trong các chuyến đi của họ.

 

Trong Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam thuộc Bắc Tông, do các mùa mưa khác với Ấn Độ, mùa an cư đã được thay đổi từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Riêng tại nước Úc và Tân Tây Lan nằm về Nam Cực nên 3 tháng này thuộc về mùa Đông và được gọi là An Cư Kiết Đông.

 

Hơn thế nữa, khoảng thời gian tổ chức khóa An Cư thường chọn thuận theo mùa học sinh nghĩ holiday, để tiện việc hộ trì Tam Bảo của quý vị Phật tử tại gia, phần thì trông hộ Chùa để quý Chư Tôn Đức (CTĐ) đi An Cư, phần thì cùng tham gia khóa tu học với CTĐ, có vị còn hướng dẫn cả gia đình mình về Chùa để phát tâm công quả, hộ trì Trường Hạ.

 

Thời nay, suốt thời gian an cư,(Khoá An Cư ) thường được tổ chức chỉ có cùng nhau chung ở một địa điểm, chung một tiểu bang để cùng nhau cố gắng tinh tấn tu hành. Nương nhờ các vị lớn tu trước, hiểu đạo hơn, hướng dẫn chỉ dạy cho có kết quả tốt.

Như vậy, trọng tâm an cư ngày nay đặt nặng vấn đề tu học lên hàng đầu, vì vậy nếu được tùng hạ thì thời gian này rất quý báu.

Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại có thay đổi vì hoàn cảnh,vì nhu cầu làm việc, chương trình đào tạo học vấn của Tăng Ni và Phật Tử nên mùa an cư thay vì ba tháng được thu ngắn lại còn 10 ngày và đặc biệt hơn, năm nay vì đại dịch COVID vẫn còn ảnh hưởng nên thời gian thu hẹp lại chỉ trong vòng 7 ngày để phù hợp với thời đại. 

 

Ngày bắt đầu khóa an cư kiết hạ, gọi là nhập hạ, khi kết thúc là giải hạ hoặc mãn hạ, để kết thúc khóa an cư kiết hạ, chư Tăng làm lễ Tự Tứ (tiếng Phạn là Pravāraṇā). Cũng trong ngày này chư Tăng , Ni được tăng thêm một tuổi đạo (thông thường, số năm mà một tu sĩ đã trải qua trong đời tu được thể hiện bằng cách đếm số lượng mùa An cư kiết hạ kể từ khi xuất gia, gọi là tuổi hạ hoặc hạ lạp).

 

Chư Tôn Đức thường giải thích rằng: “Tuổi thọ thế gian là tuổi thọ của thân tứ đại, tuổi thọ của đạo là tuổi thọ của giới thân huệ mạng”. Hai tuổi này hoàn toàn khác nhau. Nếu Thân tứ đại thêm một tuổi là gần tới cái chết, cho nên càng tăng tuổi thọ thì càng gần cái chết. Ngược lại, tuổi thọ trong đạo càng tăng thì càng gần với quả vị Bồ-đề. Vì vậy mỗi lần qua một mùa an cư, tất cả Tăng Ni vui mừng vì sắp được gần cội Bồ-đề của đức Phật. Thế thì được một tuổi đạo là điều đáng mừng đáng vui và đáng khích lệ. Cho nên tuổi đạo rất quý, người đệ tử xuất gia theo Phật, ai ai cũng cố gắng thực hiện cho xứng đáng một tuổi đạo.

An cư kiết hạ cũng là hoạt động củng cố và duy trì nguồn nội lực sau những ngày tháng dấn thân phụng sự đạo pháp, phụng sự chúng sinh.

Mùa an cư còn là thời gian Phật Tử và Tăng Ni tích lũy công đức, nỗ lực tu hành để tăng trưởng đức hạnh, tăng trưởng trí tuệ và sẽ tăng trưởng giới thân huệ mạng. Người tu Phật cốt làm sao mỗi ngày trí tuệ mỗi tăng trưởng cho đến viên mãn, gọi là đạt quả Bồ-đề.

Mùa an cư, cũng là mùa tích lũy công đức.

Mỗi năm nếu cố gắng tu trong ba tháng an cư thật tinh tấn, luôn luôn tỉnh giác, nhờ công đức đó mà trí tuệ tăng trưởng. Nếu mỗi năm trí tuệ mỗi tăng thì con đường đi đến quả vị Bồ-đề càng gần.

 

Phải chăng toàn bộ công đức và ý nghĩa thù thắng của mùa An cư Kiết Hạ. đã được quy về trong những điều mà ta thường được nghe như sau: “Giới luật Là Mạng Mạch Của Phật Pháp và Trưởng Dưỡng Đạo Tâm Trang Nghiêm” cũng như sự hòa hợp  thanh tịnh của Tăng đoàn  đã biểu trưng được sức mạnh và sự hưng  thạnh của giáo pháp từ Đức Thế Tôn và tứ chúng đồng tu là hạnh phúc lớn lao nhất mà mọi người con Phật đều trông đợi.

 

Và giờ đây đúng 8:45 am ngày 4/7/2022 tại Giảng đường Hoa Sen Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đã câu hội đầy đủ và Ngài Hóa Chủ TT Thích Nguyên Tạng cùng Duy Na Đại Đức Thích Đăng Từ đã cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm đến Chánh Điện để bắt đầu khai mạc lễ Kiết giới khai hạ.

  

Ròng rã nhiệt thành chuẩn bị xong

Ngày vui khai hạ Lễ Kiết Đông

Rực rỡ ca sa vàng thanh tịnh

Thân thương lam nguyện ..kết một lòng

Hải ngoại nương nhờ ân Giáo Hội

Bồ đề tăng trưởng thỏa lòng mong

Tứ chúng đồng tu vang trống pháp

Trân trọng chúc mừng…đại viên thông

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 

{Thơ Huệ Hương}

 

Hiện diện trên Chánh điện toàn là màu vàng của Ca Sa rực rỡ xen lẫn với màu áo lam của những Phật tử tham dự (sau khi đã ổn định chỗ ở của mình trong thời gian 7 ngày lưu trú). Thật là một sự ấm áp đạo tình…

 

Giờ đây với sự hiện diện của đại chúng trong phút giây này có phải ngôi tự viện Quảng Đức đã mang tiếng đại hồng chung ngân vang pháp giới, kèm theo tiếng trống pháp rung động khắp năm châu báo hiệu sau cơn đại dịch …một niên kỷ mới sẽ làm sống lại hình ảnh Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn những mùa An cư kiết hạ 2600 năm về trước …

 

Theo thiền môn quy củ, nội quy và thời biểu cùng ban chức sự sẽ được công bố trong giờ kiết giới nhưng có lẽ chuẩn bị quá chu đáo nên những bảng này đã thông báo trước vài ngày trên mục tin tức và vì thế nên lúc tuyên bố khai mạc, tôi được nghe Thiền chủ TT Thích Tâm Phương phát nguyện kiết giới theo nội giới và ngoại giới, theo đó nội giới là từ Chánh điện Tu Viện Quảng Đức đến hết khu vực bốn vòng rào, nhưng ngoại giới được mở rộng từ Tu viện Quảng Đức đến phía Đông Nam Melbourne có các chùa Từ Ân, Giác Hoàng, Bảo Minh ….về phía Tây có chùa Bồ Đề, chùa Phật Quang, chùa Huệ Quang, Tịnh Thất …và rộng hơn cho các cư sĩ tại gia với biên giới kéo xa 50 km hầu tiện việc tu tập và theo dõi tự túc .

 

 Chư Tôn Thiền Đức và quý Phật tử đã tụng một thời kinh ngắn cúng dường phụng thỉnh Chư Phật, tiếp theo là cung thỉnh, trình thưa của TT Thiền Chủ đối trước Chư Phật thật chí thiết khiến người nghe bồi hồi, xúc động, có cảm giác như đang được diện kiến Đức Phật thật sự chứ không phải là một tôn tượng.


Sau nghi lễ Cung thỉnh Chư Phật quang giáng đạo tràng chấm dứt, chương trình được tiếp tục do TT Thích Viên Tịnh làm MC:

 

-Cung thỉnh Chư Tôn Đức an tọa và Phật tử ổn định chỗ ngồi.
-Niệm Phật cầu gia bị và tuyên bố lý do

-Giới Thiệu Chư Tôn Đức Chứng minh 

-Lời tuyên bố khai mạc của TT Hóa Chủ Thích Nguyên Tạng, Ngài nêu rõ lý do tại sao có tuần lễ An Cư Kiết Đông này: “Như vậy, ba tháng An cư kiết hạ có ý nghĩa to lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia, hàng xuất gia dành thời gian để đào luyện nội tâm, tiến sâu vào pháp hành giải thoát; đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Tại quê hương Việt Nam, chư Tăng Ni thường tác pháp An cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “ Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” . Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa An cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Trong 2 năm qua, vì đại dịch thế kỷ covid-19 diễn ra, khóa An cư của Giáo Hội phải tạm ngưng lại trong 2 năm 2020 và 2021, năm nay 2022, dịch bệnh giảm xuống và đời sống bắt đầu từng bước trở lại bình thường, Giáo Hội vừa tổ chức xong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7 hồi đầu tháng 6 vừa qua nên không kịp tổ chức khóa An cư chung cho Tăng Ni trong GH, do vậy chư Tăng Đoàn NSW tự tổ chức an cư tại Chùa Thiên Ấn,  Tăng Đoàn ACT tổ chức an cư tại Tu Viện Vạn Hạnh, Tăng Đoàn Nam Úc an cư tại Chùa Pháp Hoa và Tăng Đoàn Victoria an cư tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022”.

 

 

 

-Thư Ký báo cáo danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni & quý Phật tử tham dự (TT Thích Viên Tịnh)

Phần này chúng tôi đã được nghe Thiền chủ Thích Tâm Phương đọc trong giờ kiết giới rồi ( xin xem thêm)

-Công Bố Nội Quy và thời khóa hiệu lịnh (TT Thích Giác Tín)

-Cống Bố Ban Chức Sự Trường Hạ (TT Thích Nhuận Chơn)

Được biết Ban Chức Sự - tuần lễ an cư kiết đông tại Tu Viện Quảng Đức được phân bố như sau:

Chứng minh: HT Thích Huyền Tôn, HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Tịnh Minh

Thiền chủ: TT Thích Tâm Phương

Hoá chủ: TT Thích Nguyên Tạng

Giám luật: TT Thích Giác Tín

Ban khai thị: HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Tịnh Minh, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Phương.

Ban giảng pháp: HT Tịnh Đạo, TT, Tâm Phương, TT Hạnh Minh, TT Nguyên Tạng , TT Giác Tín, TT Đạo Nguyên, TT Nhuận Chơn , TT Viên Trí, TT Viên Tịnh,ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Thông Hiếu, ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Chúc Hân, ĐĐ Hoằng Viên, NS Như Tuyết, NS Chân Kim, NS Nhật Liên, NS Viên Thông, SC Nguyên Khai

Thư ký: TT Thích Viên Tịnh

Ban Thủ Quỹ: Đh. Hồng Hạnh, Đh.Thiện Bảo, Đh. Nguyên Giác

Ban Nghi Lễ : TT. Nhuận Chơn, TT. Viên Tịnh

Ban Kinh Cổ: Đh. Thị Toàn Nguyễn Văn Giang

Ban Hô Canh Toạ Thiền: TT Hạnh Minh, TT Nguyên Tạng, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh

Chúng Trưởng Tăng: TT Thích Nhuận Chơn

Chúng Trưởng Ni : Ni Sư Thích Nữ Viên Thông

Chúng Trưởng Nam Cư Sĩ: Đh. Quảng An

Chúng Trưởng Nữ Cư Sĩ: Đh. Nguyên Như

Tri Chung Ban: ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Hoằng Viên

Cúng Đại Bàng: Sa Di Ni Hạnh Nghiêm

Ngoài ra có các b an khác như: Ban thiết trí trang hoàng, Ban Hương Đăng, Ban Cắm Hoa, Trang trí Hoa quả, Ban Trai soạn , Ban Hành Đường, Ban Rước Lễ, Ban Cư Trú, Ban Nhiếp Ảnh& Livestream, Ban Âm thanh& Ánh sáng, Ban Cung đón, Ban Thị giả, Ban Y Tế, Ban Vệ Sinh & Chấp tác …..rất đông đảo Phật tử tham dự phần đông thuộc đạo tràng Quảng Đức

 

- Công bố lịch giảng dạy (TT Thích Viên Trí)

 

-Lời tác bạch của Phật tử tùng hạ (Phật tử Thanh Phi)

-Đạo Từ của Hòa Thượng Chứng Minh ( HT Trường Sanh)

-Cảm Từ của TT Thiền Chủ. (TT Thích Tâm Phương)

-Hồi Hướng chụp hình lưu niệm.

 

Và thời khóa tu học được quy định như sau: 5:45 AM hô chuông tọa thiền; 6:00AM dẫn chúng công phu Lăng Nghiêm. Sau đó, cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa khai thị vào mỗi buổi sáng khoảng 10 phút sau thời công phu. 7:30 AM tiểu thực sáng, Thượng Tọa Thiền Chủ có lời vấn an sức khỏe CTĐ và hành giả An Cư, sau đó thông báo sự hỷ cúng tịnh tài phẩm vật của CTĐ Tăng Ni và quý Phật tử xa gần cùng nêu lên phương danh trai chủ, đơn vị hỷ cúng trai phạn trong ngày. Lúc 9:00 – 11:00 AM Lễ kinh Pháp Hoa ( mỗi chữ một lạy với Chủ Lễ là Thiền chủ TT Thích Tâm Phương và sau đó là Pháp thoại do Tăng Ni đảm nhiệm; Quá đường được diễn ra vào lúc 11:45 AM tại Trai đường trang nghiêm thanh tịnh..Sau thời an tức, 2:30 PM là thời tụng Thuỷ sám pháp; 4:45 PM cử hai vị hành giả cùng quý Phật tử An cư Công Phu chiều, thí thực Cô hồn; 5:30 PM là pháp Dược thực giúp hành giả vượt qua sự chướng ngại của thân tứ đại. Sau đó Hành giả vân tập Đại Hùng Bảo Điện lúc 7:00 PM để bắt đầu thời tụng kinh tịnh độ trong khoảng 30 phút; tiếp đến là Pháp thoại do hai vị Giảng sư (do chư Tăng hoặc chư Ni) đảm trách, thuyết giảng cho Đạo Tràng Phật tử. 8:00 PM – 9:00 PM lịch giảng thay đổi chủ đề mỗi ngày theo Giảng Sư. Từ 9;30 PM đến 10:00PM là Hô canh tọa thiền do một Thượng Toạ đảm trách để chúng hội giữ được sức khỏe và chỉ tịnh cho ngày hôm sau.

 

Vì hôm nay là ngày Khai Hạ nên có chương trình riêng không theo thời khóa, nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau đều phải theo đúng như quy củ và thời khóa đã định cho đến ngày mãn Hạ. đúng là mọi Phật Sự đều như pháp, như luật khi xuất chúng, nhập chúng v.v.. Quan sát Trai đường tôi thấy có ba dãy bàn: một cho Tăng Ni và 2 cho Phật Tử. Đặc biệt hôm nay Tu Viện Từ Ân đã phát tâm cúng dường trai phạn và được nhóm Cô Nguyên Như, Quảng Hạnh và Hạnh Kim nấu với một menu thật hợp khẩu vị . Đó là : Cơm - Đậu hủ kho tiêu, canh chua, xà lách trộn, chè Bà ba.

Sau khi thọ thực xong, đại chúng kinh hành niệm Phật đến Chánh điện, phục nguyện hồi hướng phước lành cho trai chủ được ân triêm lợi lạc.

Sau thời an tức là thời gian Thọ trì Thủy Sám Pháp hôm nay ( 2:30 pm- 4:30 pm) Thượng Toạ Thích Giác Tín làm chủ lễ và có TT Thích Nhuận Chơn làm Duy Na và TT. Thích Viên Tịnh duyệt chúng.

Từ 4:45 pm -5:00 pm là Công phu chiều

Sau đó là phần Dược thực với món ăn tuy nhẹ nhưng khẩu vị cũng tuyệt vời với món bánh canh, chè khúc bạch.

Được biết thời khoá lễ Tịnh Độ từ 7:00 pm - 7:30 pm được TT Thích Nguyên Tạng làm chủ lễ và sau đó là thời thuyết pháp với HT Thích Tịnh Đạo và TT Viên Tri

 

Ngày thứ nhất đã chấm dứt sau thời Hô canh tọa thiền 9:30 pm-10:00 pm do TT Thích Nguyên Tạng đảm nhiệm Mọi người hoan hỷ trở về phòng nghỉ trong yên lặng, trang nghiêm giữ gìn sức khỏe cho một ngày từ thứ hai trong tuần An Cư.

 

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho khóa An Cư được trang nghiêm thanh tịnh thập phần viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ghi nhanh trong ngày Khai mạc Khoá An Cư 4/7/2022

Huệ Hương

 

le khai mac (20)Kính mời xem hình lễ khai giảng khóa An Cư Kiết Đông tại Tu Viện Quảng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/06/2013(Xem: 6205)
Quảng đại tâm pháp giới tùy duyên quy diệu dụng, Ðức lưu phương Tăng già nhập thế hiển chơn như ...
05/06/2013(Xem: 4837)
Tối thứ hai 06/10/03: 7 giờ : Thọ Trì Ðại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Tâm Viên. Tối thứ ba 07/10/03: 7 giờ: Thọ Trì Ðại Bi Sám Pháp & Thuyết Pháp: TT Thích Chơn Kiến. Tối thứ tư 08/10/03: 7 giờ, . .
05/06/2013(Xem: 5345)
Melbourne Úc đại Lợi đang vào mùa xuân, cây cỏ ươm mầm trổ nụ, tuy nhiên thời tiết vẫn trong tình trạng Melbourne 1 ngày có bốn mùa lạnh nóng, những cơn gió lạnh hay mưa đá trên vùng đông nam vẫn thổi về cắt da ...
05/06/2013(Xem: 3960)
Từ Hoa Kỳ: Hòa Thượng Thích Hộ Giác (Pháp Luân, Houston TX), Hòa Thượng Thích Chánh Lạc (Như Lai, Denver CO), Hòa Thượng Thích Giác Lượng (Pháp Duyên, San Jose CA), Thượng Tọa Thích Nguyên An (Cổ Lâm, Seattle WA) ...
05/06/2013(Xem: 6678)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch hiện tiền Chư Tôn Hòa Thượng, Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa Ðại Ðức Tăng Ni. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo ...
05/06/2013(Xem: 3415)
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Kính bạch Hòa Thượng phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng, Ni. Kính thưa quí Ngài đại diện các cấp chính quyền Liên bang và Tiểu bang
05/06/2013(Xem: 3581)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni, Kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử, Trong Kinh Di Giáo, có một đoạn đức Phật dạy các tỳ- kheo rằng: "Này các con, hãy vì lòng từ bi rộng lớn, đi gieo rắc hạnh phúc cho đời.
05/06/2013(Xem: 3698)
Ðại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức & Đại hội bất thường thành công mãn nguyện - Hình Ảnh Đại Hội Bất Thường Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
05/06/2013(Xem: 3519)
Lễ an vị Tổ, Hình lưu niệm sau lễ An Vị Phật & Tổ ...
05/06/2013(Xem: 3486)
Quang cảnh biển Williamtown chiều ngày 10-10-2003 trước lễ cầu siêu vớt vong ...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,482,023