Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp Quảng Đức

04/08/201723:51(Xem: 17322)
Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp Quảng Đức
Xay Dung Nha Bep Quang Duc
xay dung nha bep Quang Duc

 

Danh sách Phật tử Tu Viện Quảng Đức
Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp
& Khu Vệ Sinh Công Cộng 

 

 

 1. TT Minh Thường: $400
 2. Sư Cô Giác Trí: $500
 3. Gia Đình Cụ Thanh Hảo: $2000
 4. Gia Đình Đức Nghiêm-Diệu Hiếu: $5000 (bank)
 5. Gia Đình Cô Xuân Lộc Nguyên Trường: $5000 (bank)
 6. Gia Đình Minh Trí - Huệ Hòa: $5000
 7. Bác Quảng Ngạn & Phật tử Darwin: $1000
 8. Phật tử Tu Viện Quảng Đức (cuối tuần): $1000
 9. Cụ Bà Thiện An Hoàng Thị Quế: $1000
 10. Phòng phát hành (tháng 7): $900
 11. Tiền cúng dường Tam Bảo (tháng 8): $1000
 12. Quảng Niệm- Quảng Giải: $2000
 13. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $500
 14. Cụ bà Quảng Thọ: $500
 15. Quảng Tịnh Hạnh (Thục Nga): $500
 16. Lệ Mỹ - Lệ An: $1500
 17. Chân Mỹ Lương: $500
 18. Thiện Tịnh Phạm Ngọc My Catherine: $1000
 19. Nguyên Nhật Mỹ: $600
 20. Đồng Túy: $500
 21. Nguyên Nhât Lâm: $1,500
 22. Cô Diệu Trí (BS Tâm Chân): $500
 23. Cô Diệu Trí (Canberra): $1000
 24. Thiện Đạt (Lâm Quang)  - Thiện Minh (Phương Lâm): $500
 25. Diệu Âm Trần Khắc Xuân: $100
 26. Diệu Lan Nguyễn Kim Phượng: $100
 27. Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $400
 28. Đặng Thị Hồng Diễm (France): $280
 29. Gia Đình Nguyên Hằng: $1000
 30. Diệu Ngọc- Ngọc Trâm (Coffee): $300
 31. Minh Đăng-Ngọc Đức: $100
 32. Nguyên Thiện Phúc: $50
 33. Cụ Nguyên Hưng Nguyễn Tiến Thạnh: $300
 34. Nguyên Nhật Tâm: $300
 35. Nguyên An - Nguyên Bình: $300
 36. Gia đình Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $500
 37. Diệu Không & Gia Đình Họ Hồ: $500
 38.  Nguyên Quảng Trí - Nguyên Quảng Diệu: $500
 39. Nguyên Nhật Đà Thục Bích: $200
 40. Diệu Hòa Ngọc Dung: $1000
 41. Ẩn danh: $50
 42. Tâm Nguyệt & Tâm Thông: $3000
 43. Huỳnh Đức Thanh, pd Nguyên Thiện Lương: $2000
 44. Cụ Bà Nguyên Cần: $500
 45. Quảng Tuệ - Quảng Đạt: $50
 46. Quảng Hạnh - Quảng Tâm: $1000
 47. Tony & Sophie Thạch: $7000
 48. Đạo Tràng Ưu Đàm: $300
 49. Đạo Tràng Ni Viện Như Ý: $300
 50. Đào Tràng Ngọc Sáng: $400
 51. Quảng Peter - Quảng Hương: $300
 52. Thanh Hiền-Thiện Đạt: $200
 53. Phật tử Chùa Phật Tổ: $700
 54. Tịnh Thất Hiền Như: $700
 55. Thiện Vũ - Thiện Niệm: $300
 56. Tâm Huệ Trần Thị Mai: $100
 57. Dung Ngọc: $100
 58. Huệ Phước: $100
 59. Nguyên Hạnh-Diệu Thảo: $100
 60. Phật tử Chùa Hải Đức: $1000
 61. Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy: $1000
 62. Phật tử Chùa Địa Tạng (Montreal)): $500
 63. Phật tử Chùa Quan Âm (Montreal): $500
 64. Cô Mai (Montreal): $700
 65. Cô Quảng Diệu Nguyên (Montreal): $2000
 66. Anh chị Lý (Montreal): $100
 67. Cụ bà Hồng Hoa (Montreal): $200
 68. Ẩn danh (Montreal): $1000
 69. Linh Chí : $200
 70. GĐ Tường Vân (Footscray): $200
 71. Nguyễn Thị Mỹ Dung: $100
 72. Gia đình Bích Vân: $1000
 73. Alison Monkshouse: $500
 74. Lâm Thị Tuyết Mai: $500
 75. Thân Khai Anh - Diệu Kim: $5000
 76. Lương Văn Kiên - Giác Liên: $5000
 77. Mala (Chùa Tích Lan): $100
 78. Nguyên Quảng Hương: $100
 79. Nguyên Nhật Diệu (Bông): $500
 80. Tâm Nhân: $200
 81. Gia đình Hồng Hạnh-Đình Hải: $1000
 82. Gia đình Nguyên Thảo-Nguyên Tân: $500
 83. Thị Trường Nguyễn Thị Vĩnh: $100
 84. Ca Sĩ Thái Thanh: $500
 85. Nguyễn Văn Tốt & Trần Thị Thành Nhân: $2,700
 86. Sổ số may mắn: $830
 87. Phòng Phát hành (30-10-2016): $2000
 88. Diệu Ngọc & Thanh Anh (Coffee shop): $700
 89. Cụ Bà Quảng Hỷ: $500
 90. Diệu Toàn (Liễu): $500
 91. Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $5000
 92. Minh Trí, Huệ Hòa: $5000 (lần 2)
 93. Gian hàng đồ chay: $6000
 94. Tô Thị Thanh Thoa: $100
 95. Gia đình Anh Nguyễn Khương Ninh: $300
 96. Gia đinh Hà Chấn Hùng và Minh Huệ: $500
 97. Gia đình Võ Thanh Phong: $500
 98. Cụ Đức Ngọc Mai Thị Phiến: $500
 99. Gia đình Huệ Thuyền: $300
 100. Nguyên Tuệ Châu: $100
 101. Quang Phạm: $100
 102. Hương Linh Huỳnh văn Thơ và Võ Thị Ân: $500
 103. Tuyết Nga: $50
 104. Diệu Hương: $50
 105. Chơn Trì: $50
 106. Huỳnh Ngọc Cúc: $100
 107.  Gia đình Bạch Tấn Hưng: $100
 108.  Ngọc Hoa: $100
 109. Nguyên Giác & Thục Hà: $100
 110.  Gia đình Huệ Tấn: $100
 111. Gia đình Long Tuyền: $1000
 112. Diệu Chơn: $50
 113. Huỳnh Nhật Thảo: $500
 114. Phước Duyên: $100.
 115. Chú Huy: $100
 116. Diệu Toàn: $50
 117. Nguyên Thiện Hạnh & Thiện Bảo: $200
 118. Nguyễn Thị Khánh Vân Pháp danh Diệu Đài: $100
 119. Quảng Tịnh Lạc: $100
 120. Cụ Diệu Mỹ & Đồng Thanh Minh: $200
 121. Quảng Giải, Quảng Mẫn & Quế Chi: $500
 122. Thu Bùi: $1000
 123. Ẩn danh: $50
 124. Nguyên Trâm: $50
 125. Lê Thị Ái Hoa: $100
 126. Diệu Ân Vân Cung: $300
 127. Việt & Nam: $50
 128. Nguyễn Thị Lợi: $20
 129. Gia đình Nhã An: $200
 130. Jason Ly: $50
 131. Alfredo Munoz: $20
 132. Ghi Trịnh: $100
 133. Liên Huệ: $100
 134. Bùi Kim Anh, pd: Nguyên Điệp: $50
 135. Huỳnh Chánh Đức, pd: Nguyên Pháp: $50
 136. Ngô Thị Hương Lan: $500
 137. William Trần, Tracey Trần & Xiêu Muối Ly: $100
 138. Đào Thị Thuỷ Pháp danh Hạnh Vân: $50
 139. Nguyễn Mạnh Hùng & Mum: $50
 140. Hữu Long & Hữu Ngọc: $300
 141. Lý Thành Phúc: $100
 142. Phạm Thị Xôn: $250
 143. Lương Thị Dư: 100
 144. Mỹ Ý: $50
 145. Phước Ý: $50
 146. Nguyễn Bình: $100
 147. Bảo Long: $100
 148. Nguyên Đạt: $200
 149. Phú Hồ: $50
 150. Nguyên Nhật Thơ: $500 
 151. Khánh Hương Phan Thị Hường: $150
 152. Bảo Diệu Thường Phan Thị Xuân: $100
 153. Diệu Tịnh-Bảo Vương-Tuấn-Bảo Lân: US$2000
 154. Võ Khắc Thiên Kim: $30
 155. Võ Quang Vinh: $30
 156. Võ Ngọc Nhất Linh: $30
 157. Thiên Mãn (Hương Từ Bi-Sydney): $100
 158. Tâm Thư (Sydney): $200
 159. Diệu Yên (Sydney): $200
 160. Diệu Nghiêm: $100
 161. Hai Phật tử ở Âu Châu: $200
 162. Debbie Đào (Canberra): $200
 163. Quảng Thiện Giác - Trần Thị Be (Darwin): $2000
 164. Quảng Hương Nghiêm (Nha Trang, VN: 25 triệu VND
 165. Thiện Bảo Võ Thị Mai : $550
 166. Gia đình Thầy Nguyễn Thế Viêm: $300
 167. Tâm Thiền: $50
 168. Nhật Hối: $50
 169. Nhật Hoa: $50
 170. Bác Nguyễn Khương Ninh: $100
 171. Diệu Thân: $50
 172. Huỳnh Hùng: $500
 173. Diệu Ngộ - Quảng Tịnh: $200
 174. Chúc Ngân & Quảng Đại An: $150
 175. Thiện Đức Lê Xuân Hoàng: $100
 176. Văn Nghệ Gây Quỹ ngày 2/4/2017
 177. Gia đình Đình Hải - Hồng Hạnh: $1000
 178. Cô Thiện An Hoàng Thị Quế: $500
 179. Gia đình Duyên-Chương: $2000
 180. Gia đình Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Thị Vui: $1000
 181. Gia đình Hương Linh Catherine Phạm Ngọc My: $1000
 182. Cụ Diệu Đông: $200
 183. Gia Đình Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Thị Đào: $1000
 184. Gia Đình Hương Linh Phật tử Nguyên Minh Nguyễn Quốc Anh: $2000
 185. Quầy thức ăn chay: $6000
 186. Quầy Phở chay Kim Ngọc: $6500
 187. Vé sổ số may mắn: $1350
 188. Quầy hoa tặng ca sĩ: $270
 189. Tâm An-Phòng phát hành: $1800
 190. Bác Sĩ Tâm Chân: $1000
 191. Gia đình Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NNKhánh: $1000
 192. La Kim Kịch: $200
 193. Nguyên Đức Ngộ: $50
 194. Tô Ngũ: $50
 195. Lễ Phật Đản 2641 (2017)
 196. Cụ Thanh Hảo: $500
 197. Tâm An-Phòng phát hành: $900
 198. Quầy Thực Phẩm Chay: $8000
 199. Ghi Danh cúng dường: $7000
 200. Diệu Đắc: $200
 201. Anh Chị Thiện Phước - Diệu Kim : $10,000
 202. Anh Chị Chí Quốc Phương: $500
 203. Mai Thành Lập: $1000
 204. Bác Sĩ Nguyễn Thanh Long: $100
 205. HL Đỗ Lâm Quang (Thiện Đạt) & Đỗ Phương Lâm (Thiện Minh): $300
 206. Lệ Không (Richmond): $300
 207. Anh Chị Tường Vân: $500
 208. Cô Nguyên Châu: $400
 209. Nguyên Quảng Hương: $200
 210. Cụ Bà Diệu Mỹ (Lem): $300
 211. Cụ Bà Quảng Pháp Thiện Hoàng Thị Linh: $500
 212. Nha Sĩ Phương Chi: $1000 Úc Kim
 213. Dr Thế Vinh: $1000 Úc Kim
 214. Dr Như Nguyện: $1000 Úc Kim
 215. Cụ Bà Thông Ngọc: $500
 216. Tâm An-Phòng Phát hành (23/7/2017): $1,150
 217. Trương Hòa (hồi hướng cho Trương Trí Đông): $200
 218. Diệu Trí (Canberra): $1000
 219. Cụ bà Tăng Lập: $1000
 220. Gia đình Jack: $50
 221. Cô Ngô Thị Hương Lan: $1000
 222. Nhuận Pháp Nguyên Phượng Liên: $2000
 223. Nguyên Như: $500
 224. Quảng Hạnh: $500
 225. Tâm Chân-Diệu Trí: $500
 226. Nguyên Pháp-Nguyên Điệp: $10,000
 227. Tâm Bạch-Tâm Đắc: $3000
 228. Cúng dường tại Lễ Vu Lan 2017
 229. Gia Đình Ngộ Chân Giác: $440
 230. Gia đình Bảo - Tú (Ngô Thị Tường): $1000
 231. Minh Đăng-Ngọc Đức: $500
 232. Nguyên Lành: $2000
 233. Cô Tám Hạnh Ngọc: $200
 234. Cụ Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $300
 235. Gia đình Nguyên Nhật Đà: $500
 236. Cụ Bà Quảng Thọ: $5000 
 237. Nguyên Nhật Thường: $3000
 238. Diệu Thơm Thu Thảo: $500
 239. Liên Minh:  $50
 240. Nguyễn Bình: $100
 241. Lê Mỹ Dung: $200
 242. Christina: $200
 243. Gia đình anh Lìn (HL Võ Văn Cường): $400
 244. Nguyên An-Nguyên Bình: $200
 245. Nguyên Hằng-Nguyên Tường: $1000
 246. Cúng dường Trai Tăng (nhóm Quảng Tịnh): $1550
 247. Cúng dường Trai Tăng (nhóm Thanh Phi): $2450
 248. Thùng Phước Sương: $3200
 249. Gian hàng đồ chay: $7000 (Nguyên Như, Quảng Hạnh...)
 250. Gian hàng phở chay: $7000 (Thiện Kim, Hoa Nhân...)
 251. Phòng phát hành: $1200 (Tâm An, Ngọc Hân)
 252. Đại chúng cúng dường (ghi sổ): $14.000 (Ban Thủ Quỹ, Hồng Hạnh)
 253. Gia đình chị Bích Vân: $5,800 (install solar)
 254. Gia đìnnh Hương Linh Cụ Ông Thiện Pháp Huỳnh Bửu Dinh: $10,800 (install solar)
 255. Gia đình Hương Linh Phật tử Lệ Đạo Nguyễn Minh Đức: $3000 (gắn solar)
 256. Gia đìh Hương Linh Phật tử Minh Ngộ Ngô Phương Đông: $2,500 (install solar)
 257. Gia đình Hương Linh Phật tử Thiện Chơn Võ Đức Trưng: $2,300 (install solar)
 258. Gia đình Hương Linh Phật tử Tâm Phước Hồ Công Lộ: $1,500
 259. Gia đình Hương Linh Phật tử Diệu Dung Lê Thị Cúc: $5000
 260. Văn Nghệ Gây Quỹ  Xây Dựng Parking (22-10-2017)
 261. Gia đình chị Lê Thị Hường (Queensland): $1000
 262. Gian hàng đồ chay (Nguyên Như, Quảng Hạnh....): $7000
 263. Cúng dường tại bàn thủ quỹ (Hồng Hạnh, Nguyên Giác): $13,000
 264. Ca Sĩ Mai Thiên Vân ận động : $4,260
 265. Ca Sĩ Đan Nguyên vận động: $4,237
 266. Sổ số may mắn: $1,400
 267. Đấu giá chuỗ ngọc: $1,100
 268. Gia đình Cụ bà Diệu Lan, Diệu Ngọc, Thanh Anh: $2000
 269. Gia đình Hồng Hạnh, Đình Hải: $1000
 270. Cụ Diệu Mỹ: $100
 271. Cô Tịnh Hoa: $500
 272. Gia đình Hương linh Cụ Ông Nguyễn Xuân Thọ: $2000
 273. Gia đình Hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Hơn: $2000
 274. Ms Tuyết Mai (Allison Monkshouse): $500
 275. Quảng Tuệ, Quảng Đạt: $500
 276. Quảng Hạnh, Quảng Tâm, Quảng Mỹ, Quảng Nguyện: $1000
 277.  Nguyên Nhật Thơ , Trương Phúc: $500..
 278. Chị Thanh: $50.....
 279. Bích Dung: $50
 280. Quảng Diệu Trí: $200
 281. Nguyên Trâm: $50
 282. Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $200
 283. Nguyên Nhật Phúc: $60
 284. Diệu Toàn: $50
 285. Diệu Đông: $50
 286. Lê Thị Cẩm Nhung: $50
 287. Vân Cung PD Diệu Âm: $200
 288. Đồng Thanh Minh: $100
 289. Thiện Quý: $50
 290. Võ Doãn Phúc: $50
 291. Anh Quế: $50
 292. Nguyên Tuệ Châu: $100
 293. Tâm Trung: $100
 294. Thanh Nguyên: $50
 295. Diệu Hương: $50
 296. Trịnh Thị Hồng Vi: $50
 297. Thanh An: $100
 298. Thanh Mỹ: $200
 299. Thanh Kim: $50
 300. Gia đình Lệ Nghiêm: $500
 301. Nguyễn Thị Hồng Nga, Bùi Thị Xiêm: $100
 302. Catherine Mỹ Ngọc Phạm: $50
 303. Huỳnh Thị Thắm: $50
 304. Trần Công Lý: $100
 305. Nguyễn Thị Quỳnh Dung: $200
 306. Nguyễn Thị Khánh Vân: $100
 307. Trần Thị Mới: $20
 308. Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $500
 309. Quảng Bảo: $200
 310. Nguyễn Thái Hoàng: $300
 311. Như Ngộ: $50
 312. Tuyết Nga và bạn: $50
 313. Chị Nên: $100
 314. Anh Ngọc Quân PD Nguyên Quảng Ân: $500
 315. Diệu Viên: $50
 316. Phương: $50
 317. Diệu Chơn  $50
 318. Mỹ Ý: $50
 319. Trương Quang Phụng: $100
 320. Hồng Hạnh: $100
 321. Lê Hồng Niệm: $50
 322. Steve: $50
 323. Nguyễn Kim Hương: $100
 324. Phấn: $50
 325. Thiện An: $500
 326. Diệu Huệ: $200
 327. Huỳnh Phú: $300
 328. Anh Chị Tư Hoà nhà hàng Rose : $200
 329. Đỗ Thị Huệ: $200
 330. Quảng Tâm: $200
 331. Huệ Tấn: $100
 332. Mr. Job: $100
 333. Gia đình Ngô Thị Mai Thanh: $200
 334. Tắc Nhuỵ: $50
 335. Xuân Lai và Chị Ngân: $100
 336. Huệ Lạc: $200
 337. Lê Thị Kim Anh: $200
 338. Loan Phan PD Tịnh Bảo: $100 & ẩn tống Kinh Cầu An & Cầu Siêu: $500
 339. Diệu Hảo. $50
 340. Lê Minh Tâm: $50
 341. Bảo Long: $100
 342. Phạm Mộng Kiều, Hứa Quốc Chỉ: $100
 343. Diệu Minh: $200
 344. Phật tử vô danh: $180
 345. Kim Huỳnh: $50
 346. Nguyễn Văn Thu: $50
 347. Huỳnh Muội: $50
 348. Thanh Trịnh: $20
 349. Vân Lê: $100
 350. Khánh Hương: $300
 351. Nguyên Quảng Hương: $200
 352. Cụ Tịnh Hoà, Long Tuyền: $500....
 353. Cô Diệu Ngọc: $1000.....
 354. Chị Trâm: $1000.....
 355. Nguyên Nhật Thường: $1000....
 356. Huệ Hoà, Huệ Trí: $500..
 357. Anh Chị LS Nguyễn Tấn Hải: $500 (bank)
 358. Ca sĩ Thái Thanh cúng dường rau cải: $380
 359. Ông Bà Nguyên Lượng, Nguyên Hải cúng dường một bộ chuỗi
   ngọc để đấu giá.
 360. Chị Đồng Tuý cúng dường hai bộ chuỗi ngọc để đấu giá.
 361. Hương Linh Tâm Nguyệt: $150
 362. (

  Cập nhật ngày 29/10/2017)

 

Theo yêu cầu của quý Đồng Hương Phật tử, Tu Viện xin niêm yết số bank account ở đây để quý vị gởi tịnh tài vào cúng dường cho công trình xây dựng, xin quý vị gởi vào đây:

Account name: Quang Duc Buddhist Welfare Assciation
- BSB: 063 135
- Account number : 1023 2394
(Bank name: Commonwealth Bank)

Thay mặt, Ban Trị Sự Tu Viện Quảng Đức, Ban Kiến Thiết xây dựng thành tâm tán thán công đức của quý Phật tử đã phát tâm đóng góp, cúng dường và kính mong quý vị tiếp tục cùng chung góp một tấm lòng, thành tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho mọi công tác Phật sự tại Tu Viện sớm thành tựu và trở lại sinh hoạt như cũ sau thời gian xây dựng.

 

 

Kính chúc quý đồng hương Phật tử cùng gia quyến vô lượng an lành trong ánh hào quang của Chư Phật.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Nay Kính Thông Báo,

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Tâm Phương

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Nguyên Tạng

 

Hình ảnh nền đất

sẽ xây dựng khu vực nhà bếp Tu Viện Quảng Đức


Nen dat nha bep Quang Duc (17)

Ý kiến bạn đọc
23/09/201620:59
Khách
Nam mô Thích Quảng Đức Bồ Tác
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
19/03/2023(Xem: 853)
Vào ngày 6/2/2023, một trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter đã xảy ra tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) ước tính tổng cộng gần 26 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất này và tính cho đến hết ngày 28/2/2023, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 50.325 người.
24/02/2023(Xem: 1331)
Sau một thời gian tạm ngưng tổ chức khóa tu Bát Quan Trai vì Đại Dịch Covid-19, nay mọi sinh hoạt xã hội đã trở lại bình thường, cho nên Tu Viện mở lại Khóa tu Bát Quan Trai hằng tháng như mọi năm. Thưa quý Phật tử, Chư Tổ Sư đã dạy “cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một mất thân người khó được thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa ? nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn Trên tinh thần đó, thay mặt Đạo
21/03/2023(Xem: 335)
"Tử sanh là ải phải đi qua Đi mãi nhưng ai đã đến nhà? Qua lại 3 đường cùng sáu cõi Muốn ra cần phải niệm A Di Đà" Muốn ra phải niệm A Di Đà. Đây là câu khai thị bắt đầu trong nghi cúng Linh, Khi đọc tới câu này chúng ta nhớ tới Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống, Đức Trưởng Lão Thích Huyền Quang, câu đó do Ngài soạn. Hòa Thượng soạn tất cả nghi cúng Hương linh, cúng chư Giác linh. Quý vị vào trang nhà Quảng Đức gõ "Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ".
15/03/2023(Xem: 577)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà chúng con, chúng tôi là: Hương linh Phật tử: LÊ THỊ KHẢ ÁI Pháp danh: BẢO TƯỜNG KÍNH Sinh ngày: 2/8/1955 (Ất Mùi) tại Đà Nẵng, Việt Nam Mãn phần lúc: 10:21am Thứ Hai, 27/02/2023 (08/02/Quý Mão) tại Bệnh Viện Sunshine, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 69 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Lễ nhập liệm, Phát tang: 03pm, Thứ Năm, 16/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức (105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 09pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 11am, Thứ Sáu, 17/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức (105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060). Sau đó Linh Cữu của Phật tử sẽ được đưa đi hỏa táng tại Joyce Chapel, nghĩa trang Fawkner , sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh
10/03/2023(Xem: 414)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức/Trang Nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Thân Mẫu của Phật tử Quảng Diệu Trí Kathy Đặng, Nguyên Quảng Hiền Lê Đặng (Thành viên Ban Hương Đăng, Ban Trai Soạn Tu Viện Quảng Đức, Melbourne), là: Cụ Bà NGUYỄN CẨM MỸ LỆ Sinh ngày 18/06/1937 (Đinh Sửu) tại Vĩnh Long Mãn phần lúc 10am, Thứ Sáu, 10/03/2023 (19/02/Quý Mão) tại Bình Minh, Vĩnh Long Hưởng thượng thọ: 87 tuổi Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Phật tử Quảng Diệu Trí Kathy Đặng, Nguyên Quảng Hiền Lê Đặng cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà: Nguyễn Cẩm Mỹ Lệ VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC Nay Thành kính Phân Ưu *** Hòa Thượng Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
02/03/2023(Xem: 439)
CÁO PHÓ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Mẹ, Bà chúng con, chúng tôi là: Hương linh Phật tử: VĂN THỊ BẠCH Pháp danh: BẢO HOA Sinh ngày: 1934 (Quý Dậu) tại Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu Mãn phần lúc: 9pm, Thứ Ba 28/02/2023 (09/02/Quý Mão) tại Viện Dưỡng Lão Footscray, Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 90 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Lễ nhập liệm, Phát tang: 05pm, Chủ Nhật, 05/03/2023 tại Vãng Sanh Đường Ern Jensen (2 Arthur St, St Albans VIC 3021), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 09pm. Lễ Động Quan & An Táng: 8:30am, Thứ Hai, 06/03/2023, sau đó Linh Cữu của Cụ bà sẽ được đưa đi an táng tại Keilor Cemetery, sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ cùng sự trợ niệm của
27/02/2023(Xem: 481)
26/2/2023: HT Viện Chủ TV Quảng Đức Thích Tâm Phương cùng chúng đệ tử Nguyên Đà, Tâm Hương (từ Úc về) và quý Phật tử địa phương đã đến phát quà từ thiện tại Viện Dưỡng Lão và Bệnh Viện Tâm Thần tại Nha Trang, Khánh Hòa
15/02/2023(Xem: 522)
Thế giới ngày nay mà chúng ta gọi là “thời đại mới” đổi thay đến chóng mặt, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống trong đó có tôn giáo. Tuy không có “thánh chiến” được công khai tuyên bố, nhưng cạnh tranh để bành trướng, giành giật tín đồ, mua chuộc dưới mọi hình thức để cải đạo, kể cả bằng bạo lực đã diễn ra hàng ngày và gần như trên quy mô toàn cầu.
01/02/2023(Xem: 562)
Nam Mô A Di Đà Phật, Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử, Tu Viện Quảng Đức đang làm lại hình ảnh thờ chư Hương Linh quá vãng theo kỹ thuật điện toán hiện đại, hình ảnh Chư Hương linh được chiếu trên màn hình slideshow tivi và thân nhân được cung cấp barcode (mã vạch) để xem trực tiếp hình của Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ… của mình mỗi khi đến thắp nhang tưởng niệm. Quý vị xem hình ảnh Chư Hương Linh quá vãng đang thờ tại Tu Viện Quảng Đức, và hạ tải (Download form Chi Tiết Hương Linh-Details of deceased) form theo đường link và hoan hỷ điền vào form đầy đủ chi tiết, lưu ý ghi đúng số thứ tự hình thân nhân (đã được ban admin ghi chú dưới mỗi hình) của mình ở gốc phải của form và gởi lại form qua email: quangduc@quangduc.com or secretaryquangduc@gmail.com để Ban admin sẽ gởi lại barcode (mã vạch) đến quý vị sau khi quý vị gởi lại form này. Chân thành cảm ơn quý đồng hương Phật tử sẽ hồi âm nhanh sau khi nhận được thông báo này.
01/02/2023(Xem: 14336)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường hộ trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️ HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200 Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300 Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert) Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan) Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400 Tâm Thư (Sydney): $200 Nguyên Quảng Hương: $200 Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500 Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000 Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500 Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100 Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500 Khánh Vân, Khánh Linh: $100 Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200 Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000 Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung (Cali, USA): $200 Bảo Diệu Hạnh (hồi hướng cho em trai Dương Hồng Anh): $500 Phi Thị Lan, Trần Văn Dũng (
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
105,158,086