Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp Quảng Đức

04/08/201723:51(Xem: 17475)
Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp Quảng Đức
Xay Dung Nha Bep Quang Duc
xay dung nha bep Quang Duc

 

Danh sách Phật tử Tu Viện Quảng Đức
Cúng Dường Xây Dựng Nhà Bếp
& Khu Vệ Sinh Công Cộng 

 

 

 1. TT Minh Thường: $400
 2. Sư Cô Giác Trí: $500
 3. Gia Đình Cụ Thanh Hảo: $2000
 4. Gia Đình Đức Nghiêm-Diệu Hiếu: $5000 (bank)
 5. Gia Đình Cô Xuân Lộc Nguyên Trường: $5000 (bank)
 6. Gia Đình Minh Trí - Huệ Hòa: $5000
 7. Bác Quảng Ngạn & Phật tử Darwin: $1000
 8. Phật tử Tu Viện Quảng Đức (cuối tuần): $1000
 9. Cụ Bà Thiện An Hoàng Thị Quế: $1000
 10. Phòng phát hành (tháng 7): $900
 11. Tiền cúng dường Tam Bảo (tháng 8): $1000
 12. Quảng Niệm- Quảng Giải: $2000
 13. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên: $500
 14. Cụ bà Quảng Thọ: $500
 15. Quảng Tịnh Hạnh (Thục Nga): $500
 16. Lệ Mỹ - Lệ An: $1500
 17. Chân Mỹ Lương: $500
 18. Thiện Tịnh Phạm Ngọc My Catherine: $1000
 19. Nguyên Nhật Mỹ: $600
 20. Đồng Túy: $500
 21. Nguyên Nhât Lâm: $1,500
 22. Cô Diệu Trí (BS Tâm Chân): $500
 23. Cô Diệu Trí (Canberra): $1000
 24. Thiện Đạt (Lâm Quang)  - Thiện Minh (Phương Lâm): $500
 25. Diệu Âm Trần Khắc Xuân: $100
 26. Diệu Lan Nguyễn Kim Phượng: $100
 27. Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $400
 28. Đặng Thị Hồng Diễm (France): $280
 29. Gia Đình Nguyên Hằng: $1000
 30. Diệu Ngọc- Ngọc Trâm (Coffee): $300
 31. Minh Đăng-Ngọc Đức: $100
 32. Nguyên Thiện Phúc: $50
 33. Cụ Nguyên Hưng Nguyễn Tiến Thạnh: $300
 34. Nguyên Nhật Tâm: $300
 35. Nguyên An - Nguyên Bình: $300
 36. Gia đình Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $500
 37. Diệu Không & Gia Đình Họ Hồ: $500
 38.  Nguyên Quảng Trí - Nguyên Quảng Diệu: $500
 39. Nguyên Nhật Đà Thục Bích: $200
 40. Diệu Hòa Ngọc Dung: $1000
 41. Ẩn danh: $50
 42. Tâm Nguyệt & Tâm Thông: $3000
 43. Huỳnh Đức Thanh, pd Nguyên Thiện Lương: $2000
 44. Cụ Bà Nguyên Cần: $500
 45. Quảng Tuệ - Quảng Đạt: $50
 46. Quảng Hạnh - Quảng Tâm: $1000
 47. Tony & Sophie Thạch: $7000
 48. Đạo Tràng Ưu Đàm: $300
 49. Đạo Tràng Ni Viện Như Ý: $300
 50. Đào Tràng Ngọc Sáng: $400
 51. Quảng Peter - Quảng Hương: $300
 52. Thanh Hiền-Thiện Đạt: $200
 53. Phật tử Chùa Phật Tổ: $700
 54. Tịnh Thất Hiền Như: $700
 55. Thiện Vũ - Thiện Niệm: $300
 56. Tâm Huệ Trần Thị Mai: $100
 57. Dung Ngọc: $100
 58. Huệ Phước: $100
 59. Nguyên Hạnh-Diệu Thảo: $100
 60. Phật tử Chùa Hải Đức: $1000
 61. Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy: $1000
 62. Phật tử Chùa Địa Tạng (Montreal)): $500
 63. Phật tử Chùa Quan Âm (Montreal): $500
 64. Cô Mai (Montreal): $700
 65. Cô Quảng Diệu Nguyên (Montreal): $2000
 66. Anh chị Lý (Montreal): $100
 67. Cụ bà Hồng Hoa (Montreal): $200
 68. Ẩn danh (Montreal): $1000
 69. Linh Chí : $200
 70. GĐ Tường Vân (Footscray): $200
 71. Nguyễn Thị Mỹ Dung: $100
 72. Gia đình Bích Vân: $1000
 73. Alison Monkshouse: $500
 74. Lâm Thị Tuyết Mai: $500
 75. Thân Khai Anh - Diệu Kim: $5000
 76. Lương Văn Kiên - Giác Liên: $5000
 77. Mala (Chùa Tích Lan): $100
 78. Nguyên Quảng Hương: $100
 79. Nguyên Nhật Diệu (Bông): $500
 80. Tâm Nhân: $200
 81. Gia đình Hồng Hạnh-Đình Hải: $1000
 82. Gia đình Nguyên Thảo-Nguyên Tân: $500
 83. Thị Trường Nguyễn Thị Vĩnh: $100
 84. Ca Sĩ Thái Thanh: $500
 85. Nguyễn Văn Tốt & Trần Thị Thành Nhân: $2,700
 86. Sổ số may mắn: $830
 87. Phòng Phát hành (30-10-2016): $2000
 88. Diệu Ngọc & Thanh Anh (Coffee shop): $700
 89. Cụ Bà Quảng Hỷ: $500
 90. Diệu Toàn (Liễu): $500
 91. Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $5000
 92. Minh Trí, Huệ Hòa: $5000 (lần 2)
 93. Gian hàng đồ chay: $6000
 94. Tô Thị Thanh Thoa: $100
 95. Gia đình Anh Nguyễn Khương Ninh: $300
 96. Gia đinh Hà Chấn Hùng và Minh Huệ: $500
 97. Gia đình Võ Thanh Phong: $500
 98. Cụ Đức Ngọc Mai Thị Phiến: $500
 99. Gia đình Huệ Thuyền: $300
 100. Nguyên Tuệ Châu: $100
 101. Quang Phạm: $100
 102. Hương Linh Huỳnh văn Thơ và Võ Thị Ân: $500
 103. Tuyết Nga: $50
 104. Diệu Hương: $50
 105. Chơn Trì: $50
 106. Huỳnh Ngọc Cúc: $100
 107.  Gia đình Bạch Tấn Hưng: $100
 108.  Ngọc Hoa: $100
 109. Nguyên Giác & Thục Hà: $100
 110.  Gia đình Huệ Tấn: $100
 111. Gia đình Long Tuyền: $1000
 112. Diệu Chơn: $50
 113. Huỳnh Nhật Thảo: $500
 114. Phước Duyên: $100.
 115. Chú Huy: $100
 116. Diệu Toàn: $50
 117. Nguyên Thiện Hạnh & Thiện Bảo: $200
 118. Nguyễn Thị Khánh Vân Pháp danh Diệu Đài: $100
 119. Quảng Tịnh Lạc: $100
 120. Cụ Diệu Mỹ & Đồng Thanh Minh: $200
 121. Quảng Giải, Quảng Mẫn & Quế Chi: $500
 122. Thu Bùi: $1000
 123. Ẩn danh: $50
 124. Nguyên Trâm: $50
 125. Lê Thị Ái Hoa: $100
 126. Diệu Ân Vân Cung: $300
 127. Việt & Nam: $50
 128. Nguyễn Thị Lợi: $20
 129. Gia đình Nhã An: $200
 130. Jason Ly: $50
 131. Alfredo Munoz: $20
 132. Ghi Trịnh: $100
 133. Liên Huệ: $100
 134. Bùi Kim Anh, pd: Nguyên Điệp: $50
 135. Huỳnh Chánh Đức, pd: Nguyên Pháp: $50
 136. Ngô Thị Hương Lan: $500
 137. William Trần, Tracey Trần & Xiêu Muối Ly: $100
 138. Đào Thị Thuỷ Pháp danh Hạnh Vân: $50
 139. Nguyễn Mạnh Hùng & Mum: $50
 140. Hữu Long & Hữu Ngọc: $300
 141. Lý Thành Phúc: $100
 142. Phạm Thị Xôn: $250
 143. Lương Thị Dư: 100
 144. Mỹ Ý: $50
 145. Phước Ý: $50
 146. Nguyễn Bình: $100
 147. Bảo Long: $100
 148. Nguyên Đạt: $200
 149. Phú Hồ: $50
 150. Nguyên Nhật Thơ: $500 
 151. Khánh Hương Phan Thị Hường: $150
 152. Bảo Diệu Thường Phan Thị Xuân: $100
 153. Diệu Tịnh-Bảo Vương-Tuấn-Bảo Lân: US$2000
 154. Võ Khắc Thiên Kim: $30
 155. Võ Quang Vinh: $30
 156. Võ Ngọc Nhất Linh: $30
 157. Thiên Mãn (Hương Từ Bi-Sydney): $100
 158. Tâm Thư (Sydney): $200
 159. Diệu Yên (Sydney): $200
 160. Diệu Nghiêm: $100
 161. Hai Phật tử ở Âu Châu: $200
 162. Debbie Đào (Canberra): $200
 163. Quảng Thiện Giác - Trần Thị Be (Darwin): $2000
 164. Quảng Hương Nghiêm (Nha Trang, VN: 25 triệu VND
 165. Thiện Bảo Võ Thị Mai : $550
 166. Gia đình Thầy Nguyễn Thế Viêm: $300
 167. Tâm Thiền: $50
 168. Nhật Hối: $50
 169. Nhật Hoa: $50
 170. Bác Nguyễn Khương Ninh: $100
 171. Diệu Thân: $50
 172. Huỳnh Hùng: $500
 173. Diệu Ngộ - Quảng Tịnh: $200
 174. Chúc Ngân & Quảng Đại An: $150
 175. Thiện Đức Lê Xuân Hoàng: $100
 176. Văn Nghệ Gây Quỹ ngày 2/4/2017
 177. Gia đình Đình Hải - Hồng Hạnh: $1000
 178. Cô Thiện An Hoàng Thị Quế: $500
 179. Gia đình Duyên-Chương: $2000
 180. Gia đình Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Thị Vui: $1000
 181. Gia đình Hương Linh Catherine Phạm Ngọc My: $1000
 182. Cụ Diệu Đông: $200
 183. Gia Đình Hương Linh Cụ Bà Nguyễn Thị Đào: $1000
 184. Gia Đình Hương Linh Phật tử Nguyên Minh Nguyễn Quốc Anh: $2000
 185. Quầy thức ăn chay: $6000
 186. Quầy Phở chay Kim Ngọc: $6500
 187. Vé sổ số may mắn: $1350
 188. Quầy hoa tặng ca sĩ: $270
 189. Tâm An-Phòng phát hành: $1800
 190. Bác Sĩ Tâm Chân: $1000
 191. Gia đình Ngọc Hoa, Thiện Hưng, NNKhánh: $1000
 192. La Kim Kịch: $200
 193. Nguyên Đức Ngộ: $50
 194. Tô Ngũ: $50
 195. Lễ Phật Đản 2641 (2017)
 196. Cụ Thanh Hảo: $500
 197. Tâm An-Phòng phát hành: $900
 198. Quầy Thực Phẩm Chay: $8000
 199. Ghi Danh cúng dường: $7000
 200. Diệu Đắc: $200
 201. Anh Chị Thiện Phước - Diệu Kim : $10,000
 202. Anh Chị Chí Quốc Phương: $500
 203. Mai Thành Lập: $1000
 204. Bác Sĩ Nguyễn Thanh Long: $100
 205. HL Đỗ Lâm Quang (Thiện Đạt) & Đỗ Phương Lâm (Thiện Minh): $300
 206. Lệ Không (Richmond): $300
 207. Anh Chị Tường Vân: $500
 208. Cô Nguyên Châu: $400
 209. Nguyên Quảng Hương: $200
 210. Cụ Bà Diệu Mỹ (Lem): $300
 211. Cụ Bà Quảng Pháp Thiện Hoàng Thị Linh: $500
 212. Nha Sĩ Phương Chi: $1000 Úc Kim
 213. Dr Thế Vinh: $1000 Úc Kim
 214. Dr Như Nguyện: $1000 Úc Kim
 215. Cụ Bà Thông Ngọc: $500
 216. Tâm An-Phòng Phát hành (23/7/2017): $1,150
 217. Trương Hòa (hồi hướng cho Trương Trí Đông): $200
 218. Diệu Trí (Canberra): $1000
 219. Cụ bà Tăng Lập: $1000
 220. Gia đình Jack: $50
 221. Cô Ngô Thị Hương Lan: $1000
 222. Nhuận Pháp Nguyên Phượng Liên: $2000
 223. Nguyên Như: $500
 224. Quảng Hạnh: $500
 225. Tâm Chân-Diệu Trí: $500
 226. Nguyên Pháp-Nguyên Điệp: $10,000
 227. Tâm Bạch-Tâm Đắc: $3000
 228. Cúng dường tại Lễ Vu Lan 2017
 229. Gia Đình Ngộ Chân Giác: $440
 230. Gia đình Bảo - Tú (Ngô Thị Tường): $1000
 231. Minh Đăng-Ngọc Đức: $500
 232. Nguyên Lành: $2000
 233. Cô Tám Hạnh Ngọc: $200
 234. Cụ Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $300
 235. Gia đình Nguyên Nhật Đà: $500
 236. Cụ Bà Quảng Thọ: $5000 
 237. Nguyên Nhật Thường: $3000
 238. Diệu Thơm Thu Thảo: $500
 239. Liên Minh:  $50
 240. Nguyễn Bình: $100
 241. Lê Mỹ Dung: $200
 242. Christina: $200
 243. Gia đình anh Lìn (HL Võ Văn Cường): $400
 244. Nguyên An-Nguyên Bình: $200
 245. Nguyên Hằng-Nguyên Tường: $1000
 246. Cúng dường Trai Tăng (nhóm Quảng Tịnh): $1550
 247. Cúng dường Trai Tăng (nhóm Thanh Phi): $2450
 248. Thùng Phước Sương: $3200
 249. Gian hàng đồ chay: $7000 (Nguyên Như, Quảng Hạnh...)
 250. Gian hàng phở chay: $7000 (Thiện Kim, Hoa Nhân...)
 251. Phòng phát hành: $1200 (Tâm An, Ngọc Hân)
 252. Đại chúng cúng dường (ghi sổ): $14.000 (Ban Thủ Quỹ, Hồng Hạnh)
 253. Gia đình chị Bích Vân: $5,800 (install solar)
 254. Gia đìnnh Hương Linh Cụ Ông Thiện Pháp Huỳnh Bửu Dinh: $10,800 (install solar)
 255. Gia đình Hương Linh Phật tử Lệ Đạo Nguyễn Minh Đức: $3000 (gắn solar)
 256. Gia đìh Hương Linh Phật tử Minh Ngộ Ngô Phương Đông: $2,500 (install solar)
 257. Gia đình Hương Linh Phật tử Thiện Chơn Võ Đức Trưng: $2,300 (install solar)
 258. Gia đình Hương Linh Phật tử Tâm Phước Hồ Công Lộ: $1,500
 259. Gia đình Hương Linh Phật tử Diệu Dung Lê Thị Cúc: $5000
 260. Văn Nghệ Gây Quỹ  Xây Dựng Parking (22-10-2017)
 261. Gia đình chị Lê Thị Hường (Queensland): $1000
 262. Gian hàng đồ chay (Nguyên Như, Quảng Hạnh....): $7000
 263. Cúng dường tại bàn thủ quỹ (Hồng Hạnh, Nguyên Giác): $13,000
 264. Ca Sĩ Mai Thiên Vân ận động : $4,260
 265. Ca Sĩ Đan Nguyên vận động: $4,237
 266. Sổ số may mắn: $1,400
 267. Đấu giá chuỗ ngọc: $1,100
 268. Gia đình Cụ bà Diệu Lan, Diệu Ngọc, Thanh Anh: $2000
 269. Gia đình Hồng Hạnh, Đình Hải: $1000
 270. Cụ Diệu Mỹ: $100
 271. Cô Tịnh Hoa: $500
 272. Gia đình Hương linh Cụ Ông Nguyễn Xuân Thọ: $2000
 273. Gia đình Hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Hơn: $2000
 274. Ms Tuyết Mai (Allison Monkshouse): $500
 275. Quảng Tuệ, Quảng Đạt: $500
 276. Quảng Hạnh, Quảng Tâm, Quảng Mỹ, Quảng Nguyện: $1000
 277.  Nguyên Nhật Thơ , Trương Phúc: $500..
 278. Chị Thanh: $50.....
 279. Bích Dung: $50
 280. Quảng Diệu Trí: $200
 281. Nguyên Trâm: $50
 282. Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $200
 283. Nguyên Nhật Phúc: $60
 284. Diệu Toàn: $50
 285. Diệu Đông: $50
 286. Lê Thị Cẩm Nhung: $50
 287. Vân Cung PD Diệu Âm: $200
 288. Đồng Thanh Minh: $100
 289. Thiện Quý: $50
 290. Võ Doãn Phúc: $50
 291. Anh Quế: $50
 292. Nguyên Tuệ Châu: $100
 293. Tâm Trung: $100
 294. Thanh Nguyên: $50
 295. Diệu Hương: $50
 296. Trịnh Thị Hồng Vi: $50
 297. Thanh An: $100
 298. Thanh Mỹ: $200
 299. Thanh Kim: $50
 300. Gia đình Lệ Nghiêm: $500
 301. Nguyễn Thị Hồng Nga, Bùi Thị Xiêm: $100
 302. Catherine Mỹ Ngọc Phạm: $50
 303. Huỳnh Thị Thắm: $50
 304. Trần Công Lý: $100
 305. Nguyễn Thị Quỳnh Dung: $200
 306. Nguyễn Thị Khánh Vân: $100
 307. Trần Thị Mới: $20
 308. Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $500
 309. Quảng Bảo: $200
 310. Nguyễn Thái Hoàng: $300
 311. Như Ngộ: $50
 312. Tuyết Nga và bạn: $50
 313. Chị Nên: $100
 314. Anh Ngọc Quân PD Nguyên Quảng Ân: $500
 315. Diệu Viên: $50
 316. Phương: $50
 317. Diệu Chơn  $50
 318. Mỹ Ý: $50
 319. Trương Quang Phụng: $100
 320. Hồng Hạnh: $100
 321. Lê Hồng Niệm: $50
 322. Steve: $50
 323. Nguyễn Kim Hương: $100
 324. Phấn: $50
 325. Thiện An: $500
 326. Diệu Huệ: $200
 327. Huỳnh Phú: $300
 328. Anh Chị Tư Hoà nhà hàng Rose : $200
 329. Đỗ Thị Huệ: $200
 330. Quảng Tâm: $200
 331. Huệ Tấn: $100
 332. Mr. Job: $100
 333. Gia đình Ngô Thị Mai Thanh: $200
 334. Tắc Nhuỵ: $50
 335. Xuân Lai và Chị Ngân: $100
 336. Huệ Lạc: $200
 337. Lê Thị Kim Anh: $200
 338. Loan Phan PD Tịnh Bảo: $100 & ẩn tống Kinh Cầu An & Cầu Siêu: $500
 339. Diệu Hảo. $50
 340. Lê Minh Tâm: $50
 341. Bảo Long: $100
 342. Phạm Mộng Kiều, Hứa Quốc Chỉ: $100
 343. Diệu Minh: $200
 344. Phật tử vô danh: $180
 345. Kim Huỳnh: $50
 346. Nguyễn Văn Thu: $50
 347. Huỳnh Muội: $50
 348. Thanh Trịnh: $20
 349. Vân Lê: $100
 350. Khánh Hương: $300
 351. Nguyên Quảng Hương: $200
 352. Cụ Tịnh Hoà, Long Tuyền: $500....
 353. Cô Diệu Ngọc: $1000.....
 354. Chị Trâm: $1000.....
 355. Nguyên Nhật Thường: $1000....
 356. Huệ Hoà, Huệ Trí: $500..
 357. Anh Chị LS Nguyễn Tấn Hải: $500 (bank)
 358. Ca sĩ Thái Thanh cúng dường rau cải: $380
 359. Ông Bà Nguyên Lượng, Nguyên Hải cúng dường một bộ chuỗi
   ngọc để đấu giá.
 360. Chị Đồng Tuý cúng dường hai bộ chuỗi ngọc để đấu giá.
 361. Hương Linh Tâm Nguyệt: $150
 362. (

  Cập nhật ngày 29/10/2017)

 

Theo yêu cầu của quý Đồng Hương Phật tử, Tu Viện xin niêm yết số bank account ở đây để quý vị gởi tịnh tài vào cúng dường cho công trình xây dựng, xin quý vị gởi vào đây:

Account name: Quang Duc Buddhist Welfare Assciation
- BSB: 063 135
- Account number : 1023 2394
(Bank name: Commonwealth Bank)

Thay mặt, Ban Trị Sự Tu Viện Quảng Đức, Ban Kiến Thiết xây dựng thành tâm tán thán công đức của quý Phật tử đã phát tâm đóng góp, cúng dường và kính mong quý vị tiếp tục cùng chung góp một tấm lòng, thành tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật gia hộ cho mọi công tác Phật sự tại Tu Viện sớm thành tựu và trở lại sinh hoạt như cũ sau thời gian xây dựng.

 

 

Kính chúc quý đồng hương Phật tử cùng gia quyến vô lượng an lành trong ánh hào quang của Chư Phật.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Nay Kính Thông Báo,

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Tâm Phương

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Nguyên Tạng

 

Hình ảnh nền đất

sẽ xây dựng khu vực nhà bếp Tu Viện Quảng Đức


Nen dat nha bep Quang Duc (17)

Ý kiến bạn đọc
23/09/201620:59
Khách
Nam mô Thích Quảng Đức Bồ Tác
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
29/05/2022(Xem: 1819)
Trong hoàn cảnh, chùa là một khoảng đất trống không có gì ngoài ngôi chánh điện, chúng con cũng đã cố gắng cùng với các Đạo hữu Phật tử ổn định mọi mặt, tạo dựng ngôi nhà tu học bằng vòm mái tôn cho 120- 140 Phật tử lân cận đến tu tập mỗi kỳ hai tháng.Chùa chưa có nhà Tổ, nhà bếp, nhà ăn, nơi vệ sinh tập thể cho chúng về tu tập. Chính vì vậy, tháng 3/2020 chúng con khởi duyên đặt đá xây nhà bếp thì đại dịch covid 19 bùng phát, tiếp đến trận lụt lịch sử tháng 9/2020 xảy ra buộc chúng con phải dừng công trình xây dựng, hoãn mọi sự kêu gọi. Hôm nay, con vẫn biết cuộc sống khắp nơi còn đang khó khăn nhưng vì ngôi nhà chung Thanh Xuân, chúng con tha thiết kêu gọi quý ân nhân, quý Phật tử gần xa chung một bàn tay giúp con, giúp chùa gieo duyên thiện lành công đức.
15/04/2022(Xem: 3282)
Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya
01/04/2022(Xem: 5019)
Có những cái chết âm thầm lặng lẽ. Người nằm xuống rồi ra đi với chiếc quan tài đơn sơ được vùi trong đáy mồ hoang lạnh. Có những cái chết khổ sở, đau đớn, tủi nhục, tức tưởi, đành ôm mối hận ngàn đời vẫn chưa rửa sạch. Có những cái chết vinh quang hiển hách, . . .
08/03/2022(Xem: 5215)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
30/01/2022(Xem: 5302)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
22/10/2021(Xem: 5035)
Thiền Sư Tín Học (? - 1190) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 299 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 21/10/2021 (16/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631 Webs
09/01/2021(Xem: 10268)
Quảng Đức, hương thơm khấn nguyện cầu Mong cho nhân loại bớt khổ đau Nguyên niên Tân Sửu nhiều an lạc Thành tựu muôn phần ta chúc nhau. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Tân Sửu 2021: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyên, Đạo quả viên thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Thay mặt Ban Trị Sự Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức TT. Thí
01/10/2020(Xem: 8592)
Như Cổ đức từng dạy: "Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa Thiền môn hưng thịnh do đàn việt phát tâm" Thật vậy, truyền thống "Truyền Đăng Tục Diệm, Phật Pháp Xương Minh, Hộ Trì và Tam Bảo vệ Chánh Pháp" là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của người đệ tử Phật chúng ta. Như quý vị đã biết, hơn chín tháng qua, đại dịch Vũ Hán Covid-19 đã mang đến sự tác hại và khủng hoảng từ tinh thần đến vật chất cho mọi người trên toàn thế giới nói chung, và cho những người con Phật nói riêng.
01/09/2020(Xem: 15131)
Kỷ Yếu 31 năm (1990-2021) Chu Niên Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Australia Huế không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh lung linh huyền ảo. Đây còn là cái nôi của những ngôi chùa cổ kính, mỗi ngôi chùa lại chứa đựng một câu chuyện đầy tính văn hóa – lịch sử. Hãy cùng điểm danh 12 ngôi chùa đẹp ở Huế mà bạn nhất định phải ghé khi đến Huế nhé!
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,986,572