Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hội Đồng Điều Hành

10/05/201521:52(Xem: 3459)
Hội Đồng Điều Hành


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI tại ÚC ĐẠI LỢI - TÂN TÂY LAN 
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation Of Australia - New Zealand 
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH 
* Văn Phòng Hội Chủ, Chùa Pháp Bảo,  148 Edensor Road, St Johns Park, NSW 2176,Australia 
Tel (02). 9610 5452  ; Fax (02) 9823 8748 ; Email: phapbao@bigpond.net.au
* Văn Phòng Tổng Thư Ký, Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia 
Tel 07-33721113  Mobile 0402-442431 Fax 07-33729988  
Email thnhattan@yahoo.com.au ; www.phatgiaoucchau.com

___________________________________________________________________ 

  

 HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2015-2019)

Hội Chủ: HT Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ: HT Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT Thích Trường Sanh

Tổng Thư Ký: TT Thích Nhật Tân                           
Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng             
Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Giác Tín                   

Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết             
Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Viên Thông
Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Thể Viên      
               

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Bổn Điền                
Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Giác Tín
Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Đạo Thông                                
Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí                                    
Vụ Phó Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo                                                

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Minh Hiếu
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Như Định                   
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Nguyên Tạng                    

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: HT. Thích Trường Sanh          
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Hiển                
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Đạo hữu TS. Lâm Như Tạng

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Tâm Minh      
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Giác Tín              
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT:  ĐĐ Thích Đạo Hiển
            

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương        
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Phổ Hương
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: ĐĐ Thích Viên Trí                                        
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết            
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai
      

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Tâm Lạc                 
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Nguyên Trực                         
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT Thích Phổ Hương     
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : ĐĐ Thích Thông Hiếu     

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  TT Thích Thiện Hiền            
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Nhuận Chơn                
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Tịnh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Trí

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/04/201310:45(Xem: 2032)
Xem bản đồ đường đến Tu viện Quảng Đức ...