Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

05/06/201313:31(Xem: 5110)
Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

for_all

Trưởng Ban: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thiết Trí Trang Hoàng: TT. Thích Thiện Hiền.
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thư Ký Hành Chánh: ÐÐ. Thích Nguyên Tạng
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Cung Ðón Chư Tôn Ðức: ÐÐ. Thích Thông Tịnh
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Cư Trú & Thị Giả: ÐÐ. Thích Chơn Ðạt
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Ẩm Thực & Nhà Trù: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Ban thư ký: Trưởng Ban: ÐÐ Thích Nguyên Tạng; Phó Ban: ÐÐ. Thích Phổ Huân;
Ban Viên: Quảng Tịnh, Nguyên Nhật An, Chris Dunk, Hải Hạnh.
Ban Thủ Quỹ Tài Chánh (tiếp lễ): Trưởng Ban: Huệ Thuyền Nguyễn Văn Tân;
Phó Ban: Thiện Hưng Ngyễn Văn Ðạt; Ban Viên: Tuyết Vân, Mỹ Hạnh, Như Huyền, Tuyết Mai, Diệu Hiền.

Ban Xướng Ngôn- Trưởng Ban: TT.Thích Nhật Tân; Phó Ban: Nguyên Thịnh Nguyễn Văn Hoàng; Ban Viên: Nguyên Nhật Thiên Kiều Thu, Erin Armstrong.
Ban Thiết Trí Trang Hoàng- Trưởng Ban:TT Nguyên Trực, TT. Thích Thiện Hiền; Phó Ban chuyên trách về trang trí: Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết; Phó Ban: Chuyên Trách về Cắm Hoa: SC Thích Nữ Bảo Trường; Phó Ban: chuyên trách về chưng trái cây: SC Thích Nữ Nhật Liên; Phó Ban chuyên trách biểu ngữ: Ðạo Hữu Văn Ngọc Thiện Lý; Ban Viên: Ni cô Tịnh Trí, Diệu Khuyết, Thục Ðức, Thanh Tùng, Kim Anh, Kim Phượng Ngọc Cẩm, Mỹ Lệ Thu, Cẩm Loan.
Ban Hương Ðăng - Trưởng Ban: Sư Cô Thích Nữ Tâm Vân; Phó Ban: Bác Nguyên Lượng Nguyễn Văn Ðộ; Ban Viên: Hương Ngọc, Diệu Ngộ, Quảng Hiếu, Quảng Diệu, Quảng Như.
Ban Trai Soạn - Trưởng Ban: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên; Phó Ban: Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu; Phó Ban: Diệu Phước Trang Thị Kiến. Phát Tâm Phụ Tá Ban Trai Soạn gồm có: Cụ Bạch Vân, Ðức Ngọc, Diệu Ngữ, Diệu Kim, Hạnh Ngọc, Nguyên Như, Thanh Phi, Diệu Thủy, Thiện Ngọc (Chị Vân Danh), Diệu Hương, Nguyên Nhuận, Nguyên Hóa, Nguyên Thảo, Quảng Thi, Quảng Hạnh, Tịnh Nguyệt, Quảng Hỷ, Chân Mỹ Lương, Diệu Ðường, Diệu Toàn, Chị Tư, Nguyên Nhật Thiện, Bích Ngọc, Trần Thị Yến, Phạm Thị Lan, Văn Thị Hạnh, Lệ Hoa, Nguyễn Thị Lời .. cùng tất cả quí Phật tử từ khắp các tiểu bang xa gần, đồng về dự lễ, quý vị đã đồng phát tâm, công quả, chia xẻ hàng trăm công việc khác nhau, từ nhà bếp đến phòng trai đường. Nhân Danh Viện chủ Tu Viện Quảng Ðức, chúng tôi, TK Thích Tâm Phương, xin ghi nhận công đức toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Tu Viện Quảng Ðức, cũng như quý Phật tử xa gần đã nhiệt tâm lo phụ giúp nhiều công việc khác nhau, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn sự phân công này sẽ có rất nhiều vị thiếu tên ở đây, cũng như sẽ có nhiều thiếu sót, ngưỡng niệm quý vị từ bi thông cảm cho công việc Phật sự chung của ngày Ðại Lễ được an lạc.

Ban Hành Ðường: Trưởng Ban: Ðại Ðức Thích Chơn Ðạt; Phó Ban: SC Thích Nữ Diệu Trang, SC Thích Nữ Hạnh Nguyên; Phụ Tá Chuyên Trách Hành Ðường Cho Chư Tôn Ðức: SC Thích Nữ Như Lan, Quí Ðạo Hữu Chùa Phước Trí, SC Thích Nữ Bảo Sơn, SC Diệu Anh, SC Hạnh Ngọc, SC Nguyên Khai, SC Trí Kim. Ðồng thời ghi nhận công Ðức quý đạo hữu chuyên trách về hành đường Chư Tôn Ðức: Thím Hồng & Quý Ðạo Hữu Chùa Pháp Hoa Nam Úc. Nguyên Hân, Chúc Diệu, Chúc Thiên, Chúc Huệ, Chúc Trần, Hải Hạnh, Chân Huệ, Ðông Phương, Châu Ngọc, Nguyên Ánh, Chúc Nhiệm, Giác Hương, Anh Minh, Kim Hồng, Hồng Hạnh, Thọ Tâm, Thọ Nghĩa, Giác Quí, Hoa Tiên, Diệu Hiền, Nguyên Hỷ, Thục Ðức, Nguyên Nhật Minh, Như Thảo, Hoa Giác, Minh Chính, Chúc Huệ, Chúc Trần, Thiên An, Ngọc Hân, Nguyên Nhật Nghiêm, Nguyên Nhật Hỷ, Nguyên Nhật Bình, Trí Chánh, Quảng Niệm, Quảng Phước, Quảng Hỷ, Quảng Hiền, Quảng Giác, Quảng Diệu, Quảng Như, Quảng Hương, Quảng Trí, Quảng Nghĩa, Mạnh Thiều, Dũng Thiều, Sơn Thiều, Văn Thành, Gia Nghĩa, John Fricbe, Steven Ho, Nam Nguyễn, Vĩnh Tiến, Ðồng Thủy, Quảng Tâm (Canada), Diệu Quế, Chúc Phước, ... cùng quý Phật tử xa gần về tham dự khánh thành, đồng phát tâm hộ giúp hàng trăm công việc, từ trai đường, nhà bếp, khu vực triển lãm, phóng khách, v.v... Nhân danh Trụ Trì, Thầy luôn ghi nhận công đức của toàn thể quý vị, ngưỡng niệm quý vị hoan hỷ nếu Ban Tổ Chức có những gì vụng về thiếu sót.

Ban Rước Lễ Dâng Hoa: Trưởng Ban: Ðạo hữu Nguyên Giác Minh Chung; Phó Ban: Kim Ánh Nguyên Nhật Minh, Như Thảo, Hoa Giác và Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức, cùng Các Gia Ðình Phật Tử bạn, Như Ðại Bi Quan Âm, Chánh Ðạo, Ðại Hoan Hỷ, Pháp Hoa, Pháp Quang, Huyền Quang, Pháp Bảo, Chánh Pháp, Vạn Hạnh từ các tiểu bang đồng chia nhau phụ trách. Ghi Chú: 40 Thiếu nữ mặc Quốc phục áo dài khăn đóng Việt Nam để rước lễ.

Ban Thị Giả: Trưởng Ban Ðiều Hợp: Ðại Ðức Thích Chơn Ðạt; Phó Ban: Sư Cô Thích Nữ Từ Ngọc, Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu cùng quý Ðạo Hữu Tâm Ðạo Kim Hồng, Nguyên Châu, Giác Ðịnh, Quảng Nghĩa, Thiện Hạnh, Quảng Phước, Quảng Hương, Chân Huệ.
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Trưởng Ban: Nguyên Tâm Thiều Văn Ðức; Phó Ban1: Anh Châu, Anh Nhuần Chuyên Trách về Ðiện ; Phó ban 2: Quảng Tịnh Thiều Bình, Minh Chính, Chúc Phục, Văn Mạnh, Anh Ðạt, Anh Tài; Phụ Tá: Chuyên Trách về âm thanh: Anh Dũng.
Ban Tiếp Tân Chư Tôn Ðức, Quan Khách Úc: Trưởng Ban: TT. Thích Quảng Ba, ÐÐ. Thích Nguyên Tạng; Phó Ban: Luật Sư Nguyễn Tấn Sĩ, Luật sư Lê Ðình Hồ, Nhân Viên Di Trú Võ Ðại Sinh, Steve Lowe, Chris Dunk, Thế Viêm, Xuân Bình, Như Huyền, Mỹ Hạnh.
Ban Tiếp Tân Quan Khách Cộng Ðồng Hội Ðoàn: Trưởng Ban: Nguyên Lượng Nguyễn Văn Ðộ; Phó Ban: Hà Thúc Sáng, Trần Triệu Khang, Nguyễn Xuân Quang, Quảng Tịnh Thiều Bình, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Xuân Ninh, Tích Lam, Hồng Nghiêm Betty, Bích Hằng, Võ Hồng, Bích Ngọc Bickkie; Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng (tiếp GÐPT); Quảng Niệm Ngọc Tiên (tiếp quan khách người Hoa). Jayampathy Unantenne ( tiếp quan khách người Tích Lan)

Ban Thông Tin Báo Chí : Trưởng Ban: Ông Long Quân, Chủ Nhiệm Tuần Báo Nhân Quyền; Phó Ban: Ông Nguyên Hải Hồng Hà, Chủ Nhiệm Thời Báo, Ban viên: Phổ Trí, Chúc Khâm.
Ban Quay Phim Nhiếp Ảnh: Trưởng Ban: Anh Tý; Phó Ban: Văn Ðạt, anh Thắng, Huy Thông, Thanh Long.
Ban Triển Lãm Văn Hóa Phật Giáo: Trưởng Ban: Tiến Sĩ Lâm Như Tạng;
Phó Ban: Alexandra Quảng Ðịnh, Kim Reid Quảng Kiến, Như Thảo, Giác Tâm.
Ban Vận Chuyển Ðưa Ðón Chư Tôn Ðức: Trưởng Ban: ÐÐ. Thích Thông Tịnh; Phó Ban: Ðạo hữu Thiện Lý, Văn Danh Trí Thanh, Nguyên Văn, Anh Bé; Phụ Tá: Hán Tòng, Văn Ðạt, Văn Tuân, Nguyên Nhật Thiện, Thục Hà, Nguyên Dũng, Nguyên An, Nguyên Hân, Nguyên Thành, Hoa Giác, Huệ Thuyền, Hớn Nghĩa, Từ Thuần (Hải), Tú Hoài, Tâm Quang, Quảng Lực, Quảng Phương, Quảng Tâm, Quảng Trí, Quảng Nghĩa, Quảng Hương, Quảng Giác, Chris Dunk, Jay Wilkins, Bobby Sjoycevki, Minh Chính, Chúc Huệ, Chúc Trần. Văn Bé, Văn Ðạt, Nhị Hưng, Văn Út.
Ban Trật Tự: Trưởng Ban: Võ Sư Trần Hán Tòng; Phó Ban: Anh Thành, Anh Nguyễn Văn Duyên Nguyên Truyền; Bobby Sjoycevki, Phụ Tá: Thí Sinh Võ Ðường Thái Cực Ðạo, Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức.
Ban Vận Chuyển, chuyên lo về ẩm thực nhà bếp: Trưởng Ban: Từ Thuần, Diệu Thủy. Phó Ban: Anh Bằng, Nguyên Như; Phụ Tá: Nguyên Yên, Quảng Phước, Nguyên Ðà, Tú Hoài, Thanh Phi.
Ban Trang Trí Xe Hoa, Khu Vực Triễn Lãm: Trưởng Ban: Xuân Hiền Tâm Quang;
Phó Ban: Thục Hà, Thủ Lang, Trường Chinh Chúc Phục, Tạ Văn Thành.
Ban Chuyên Lo Ẩm Thực ăn uống cho Phật Tử: Trưởng Ban: Dì Bảy Diệu Phước; Phụ Tá: cùng Dì Bảy Trưởng Ban, Thầy kêu gọi toàn bộ Ban Trai Soạn tại Tu Viện Quảng Ðức, cũng như quý Phật Tử xa gần về dự lễ đồng phát tâm phụ giúp, vì khâu lo ăn uống cho hơn 1500 Phật tử về tham dự lễ rất nặng cho Ban Trai Soạn.
Ban Gây Quỹ Xã Hội, Hộ Trì Tam Bảo: Trưởng Ban: Bác Hải Nguyên Pháp; Phó Ban: Chị Diệu Hương, Hớn Nghĩa; Phụ Tá: Tâm An, Thiện Kim, Ngọc Ánh, Ngọc Cúc, Tịnh Châu, Andrew Thái Hoàng, Nghiêm Thị Duyên, Ngọc Vân Thiện Ngọc, Nhật Nghiêm, Anh Chị Nhân, Anh Chị Châu, Chị Thu, Nguyên Thi.
Ban Chuyên Trách Parking (Lo chỗ đậu xe): Trưởng Ban: Nguyên An;
Phó Ban: Jay Wilkins, Bobby Sjoycevki, Thủ Lang, cùng Thí Sinh Võ Ðường Thái Cực Ðạo.
Bảo vệ môi trường (Vệ sinh tổng quát): Trưởng Ban: Thiện Bảo Steve Lowe; Phó Ban: Anh Tyï, Thục Hà, Shantha, Jay Wilkins, Nguyên Như, Quảng Thi, Quảng Hạnh, Quảng Chánh, Bobby Sjoycevki.
Ban Y Tế Sức Khỏe: Trưởng Ban: Bác Sĩ Hồ Công Dương; Phó Ban: Bác Sĩ Hồ Minh Dung, Bác Sĩ Bùi Ðắc Thông; Phụ Tá: Dược Sĩ Thùy Hương, Dược Sĩ Diệu Hiền, Mỹ Hạnh.
Ban Thực Hiện Phóng ảnh Slide Show và Paltalk (truyền trực tiếp buổi lễ qua internet):
Ðạo hữu Phú Ðức và nhóm Em Việt
Ban Thực Hiện Kỷ yếu: ÐÐ Thích Nguyên Tạng; ÐÐ. Thích Phổ Huân; Phổ Trí, Chris Dunk, Steve Lowe, Nhị Tường, Hải Hạnh Thục Ðức, Diệu Nga, Tấn Nhứt, Nguyên Nhật An Trà My;

Thay mặt Ban Tổ Chức và nhân danh Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức, chúng tôi xin tri ân, cảm niệm công đức của quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả quý đạo hữu Phật tử xa gần từ khắp tất cả các tiểu bang về tham dự Ðại Lễ Khánh Thành, quý vị phát tâm cúng dường công quả mọi công việc Phật Sự cho ngày Ðại Lễ. Chắc chắn Ban Tổ Chức sẽ có nhiều điều thiếu sót, trong việc cắt đặt công tác Phật Sự chung, ngưỡng niệm quý vị vì tương lai của Chánh Pháp, vì sự an lạc hạnh phúc của người con Phật mà hoan hỷ bỏ qua cho.

Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức,
Cẩn bái , Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/10/201311:23(Xem: 15838)
1. TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; thơ: Tuệ Kiên; Họp Ca Nhóm Cadillac 2. QUẢNG ĐỨC MÁI CHÙA CHUNG Nhạc: Nguyễn Tuấn; thơ: Tuệ Kiên; Ca Sĩ Tuyết Mai 3. MỪNG CHU NIÊN 20 NĂM TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Lê Minh Hiền; thơ: Thích Viên Tịnh; Họp Ca Nhóm Tuệ Đăng 4. ĐẠO TRÀNG TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Nhạc: Khánh Hoàng; Thơ: Thích Nhật Tân; Ca Sĩ Thùy Dương 5. CHIẾC CẦU TỪ BI. Nhạc: Khánh Hoàng; thơ: Thanh Phi; Ca Sĩ Bảo Lộc 6. ÁNH HÀO QUANG QUẢNG ĐỨC Nhạc: Võ Tá Hân; Thơ: Lâm Như Tạng. Nhóm Cadillac 7. BÀI TƯỜNG THUẬT ĐẠI LỄ CHU NIÊN 20 NĂM TV QUẢNG ĐỨC Bài của Thích Tịnh Tuệ, giọng đọc: Tường Dinh (Đài Radio FM 97.4) 8. TT THÍCH NGUYÊN TẠNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN Thông Tín Viên VOA Hoa Kỳ, Ngọc Hân thực hiện 9. KIẾN TRÚC CỦA TU VIỆN QUẢNG ĐỨC Bài của TT Nguyên Tạng, giọng đọc: Diễm Hương (VOA, Hoa Kỳ)
05/06/201313:37(Xem: 6336)
After three years, concerted community action, hard work and single mindedness, the construction the Quang Duc Buddhist Monastery’s 2 story complex, consisting of the upper worship hall and ground floor multi-purpose hall, has been completed ...
10/10/201707:37(Xem: 5790)
Ban Âm Thanh Tu Viện Quảng Đức (Quang Duc Sound Productions) - Nguyên Tâm và Quảng Đại Tâm , Từ trái sang: Đạo hữu Quảng Đại Tâm (Công Đạo) & Đạo hữu Nguyên Tâm (Trần Đức) thuộc Ban Âm Thanh Ánh Sáng của Tu Viện Quảng Đức trong hơn 10 năm qua. Thành tâm tán dương công đức đóng góp công quả của hai Phật tử và Cầu Phật gia hộ cho hai Phật tử vui khỏe, tinh tấn & công việc thiện nguyện của ban Âm Thanh luôn được thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật. (TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng). Công việc thuyện nguyện đã làm của ban âm thanh TV Quảng Đức: · Các buổi Đại Lễ Phật Đản, Vu Lan, Tết Nguyên Đán....tại tu viên Quảng Đức (xem hình) · Lễ An Vị Phật Chùa Bảo Vương Tự (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho tu học cuối năm 2017 tai Port Sea (xem hình) Tết Trung Thu 2017 tại Tu Viện Quảng Đức (xem hình) · Tiệc chay gây quỹ cho Chùa Giác Hoàng. Các đại lễ tiếp theo: · Lễ Khánh Thành Hưng An Tự (03-12-2017) · Khóa Tu
01/05/200907:17(Xem: 17424)
Bản Tin Định Kỳ ( Mừng Xuân Di Lặc, Phật Đản và Vu Lan ) của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
05/06/201313:26(Xem: 6248)
Ban Việt Ngữ SBS Radio Sydney trân trọng kính mời quí đồng hương tại Melbourne tham dự hai buổi phát thanh lưu động với chi tiết như sau ...
05/06/201313:19(Xem: 5170)
Đạo Phật truyền vào Việt Nam đã hơn hai ngàn năm; Hơn hai ngàn năm qua, chư vị Tổ Sư truyền giáo tùy theo hoàn cảnh, phong tục, tập quán đã áp dụng giáo lý của Đức Phật vào đời sống hằng ngày cho người dân Việt. Những ngôi Chùa đã có mặt khắp ba miền đất nước
01/04/201417:40(Xem: 12136)
Tu Viện Quảng Đức trân trọng chào đón quý đồng hương, Phật tử đến ủng hộ buổi văn nghệ gây quỹ giúp xây dựng Giảng Đường Hoa Sen được khai mạc lúc 01 giờ trưa Chủ Nhật 20 tháng 04 năm 2014 tại Tu Viện Quang Đức, số 105 Lynch Rd, Fawkner. Với những tiếng hát được yêu mến như Nữ Ca sĩ Phi Nhung, Ca Sĩ Cát Tiên, nam ca sĩ Mạnh Quỳnhđến từ Hoa Kỳ, cùng quí anh chị ca sĩ tại Melbourne như Tâm Như, Vĩnh Huy, Thụy Kim; Ban Nhạc Viễn Phương,Âm thanh ánh sáng: Anh Bằng.
05/06/201313:11(Xem: 6438)
Ca khúc: Kính mừng Quảng Đức 20 năm, Thơ : Thích Viên Tịnh, Nhạc : Lê Minh Hiền, Trình bày: Ban hợp ca Tuệ Đăng
05/06/201313:05(Xem: 5574)
Quảng đại tâm pháp giới tùy duyên quy diệu dụng, Ðức lưu phương Tăng già nhập thế hiển chơn như ...