Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

05/06/201313:31(Xem: 6209)
Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

for_all

Trưởng Ban: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thiết Trí Trang Hoàng: TT. Thích Thiện Hiền.
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thư Ký Hành Chánh: ÐÐ. Thích Nguyên Tạng
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Cung Ðón Chư Tôn Ðức: ÐÐ. Thích Thông Tịnh
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Cư Trú & Thị Giả: ÐÐ. Thích Chơn Ðạt
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Ẩm Thực & Nhà Trù: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Ban thư ký: Trưởng Ban: ÐÐ Thích Nguyên Tạng; Phó Ban: ÐÐ. Thích Phổ Huân;
Ban Viên: Quảng Tịnh, Nguyên Nhật An, Chris Dunk, Hải Hạnh.
Ban Thủ Quỹ Tài Chánh (tiếp lễ): Trưởng Ban: Huệ Thuyền Nguyễn Văn Tân;
Phó Ban: Thiện Hưng Ngyễn Văn Ðạt; Ban Viên: Tuyết Vân, Mỹ Hạnh, Như Huyền, Tuyết Mai, Diệu Hiền.

Ban Xướng Ngôn- Trưởng Ban: TT.Thích Nhật Tân; Phó Ban: Nguyên Thịnh Nguyễn Văn Hoàng; Ban Viên: Nguyên Nhật Thiên Kiều Thu, Erin Armstrong.
Ban Thiết Trí Trang Hoàng- Trưởng Ban:TT Nguyên Trực, TT. Thích Thiện Hiền; Phó Ban chuyên trách về trang trí: Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết; Phó Ban: Chuyên Trách về Cắm Hoa: SC Thích Nữ Bảo Trường; Phó Ban: chuyên trách về chưng trái cây: SC Thích Nữ Nhật Liên; Phó Ban chuyên trách biểu ngữ: Ðạo Hữu Văn Ngọc Thiện Lý; Ban Viên: Ni cô Tịnh Trí, Diệu Khuyết, Thục Ðức, Thanh Tùng, Kim Anh, Kim Phượng Ngọc Cẩm, Mỹ Lệ Thu, Cẩm Loan.
Ban Hương Ðăng - Trưởng Ban: Sư Cô Thích Nữ Tâm Vân; Phó Ban: Bác Nguyên Lượng Nguyễn Văn Ðộ; Ban Viên: Hương Ngọc, Diệu Ngộ, Quảng Hiếu, Quảng Diệu, Quảng Như.
Ban Trai Soạn - Trưởng Ban: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên; Phó Ban: Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu; Phó Ban: Diệu Phước Trang Thị Kiến. Phát Tâm Phụ Tá Ban Trai Soạn gồm có: Cụ Bạch Vân, Ðức Ngọc, Diệu Ngữ, Diệu Kim, Hạnh Ngọc, Nguyên Như, Thanh Phi, Diệu Thủy, Thiện Ngọc (Chị Vân Danh), Diệu Hương, Nguyên Nhuận, Nguyên Hóa, Nguyên Thảo, Quảng Thi, Quảng Hạnh, Tịnh Nguyệt, Quảng Hỷ, Chân Mỹ Lương, Diệu Ðường, Diệu Toàn, Chị Tư, Nguyên Nhật Thiện, Bích Ngọc, Trần Thị Yến, Phạm Thị Lan, Văn Thị Hạnh, Lệ Hoa, Nguyễn Thị Lời .. cùng tất cả quí Phật tử từ khắp các tiểu bang xa gần, đồng về dự lễ, quý vị đã đồng phát tâm, công quả, chia xẻ hàng trăm công việc khác nhau, từ nhà bếp đến phòng trai đường. Nhân Danh Viện chủ Tu Viện Quảng Ðức, chúng tôi, TK Thích Tâm Phương, xin ghi nhận công đức toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Tu Viện Quảng Ðức, cũng như quý Phật tử xa gần đã nhiệt tâm lo phụ giúp nhiều công việc khác nhau, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn sự phân công này sẽ có rất nhiều vị thiếu tên ở đây, cũng như sẽ có nhiều thiếu sót, ngưỡng niệm quý vị từ bi thông cảm cho công việc Phật sự chung của ngày Ðại Lễ được an lạc.

Ban Hành Ðường: Trưởng Ban: Ðại Ðức Thích Chơn Ðạt; Phó Ban: SC Thích Nữ Diệu Trang, SC Thích Nữ Hạnh Nguyên; Phụ Tá Chuyên Trách Hành Ðường Cho Chư Tôn Ðức: SC Thích Nữ Như Lan, Quí Ðạo Hữu Chùa Phước Trí, SC Thích Nữ Bảo Sơn, SC Diệu Anh, SC Hạnh Ngọc, SC Nguyên Khai, SC Trí Kim. Ðồng thời ghi nhận công Ðức quý đạo hữu chuyên trách về hành đường Chư Tôn Ðức: Thím Hồng & Quý Ðạo Hữu Chùa Pháp Hoa Nam Úc. Nguyên Hân, Chúc Diệu, Chúc Thiên, Chúc Huệ, Chúc Trần, Hải Hạnh, Chân Huệ, Ðông Phương, Châu Ngọc, Nguyên Ánh, Chúc Nhiệm, Giác Hương, Anh Minh, Kim Hồng, Hồng Hạnh, Thọ Tâm, Thọ Nghĩa, Giác Quí, Hoa Tiên, Diệu Hiền, Nguyên Hỷ, Thục Ðức, Nguyên Nhật Minh, Như Thảo, Hoa Giác, Minh Chính, Chúc Huệ, Chúc Trần, Thiên An, Ngọc Hân, Nguyên Nhật Nghiêm, Nguyên Nhật Hỷ, Nguyên Nhật Bình, Trí Chánh, Quảng Niệm, Quảng Phước, Quảng Hỷ, Quảng Hiền, Quảng Giác, Quảng Diệu, Quảng Như, Quảng Hương, Quảng Trí, Quảng Nghĩa, Mạnh Thiều, Dũng Thiều, Sơn Thiều, Văn Thành, Gia Nghĩa, John Fricbe, Steven Ho, Nam Nguyễn, Vĩnh Tiến, Ðồng Thủy, Quảng Tâm (Canada), Diệu Quế, Chúc Phước, ... cùng quý Phật tử xa gần về tham dự khánh thành, đồng phát tâm hộ giúp hàng trăm công việc, từ trai đường, nhà bếp, khu vực triển lãm, phóng khách, v.v... Nhân danh Trụ Trì, Thầy luôn ghi nhận công đức của toàn thể quý vị, ngưỡng niệm quý vị hoan hỷ nếu Ban Tổ Chức có những gì vụng về thiếu sót.

Ban Rước Lễ Dâng Hoa: Trưởng Ban: Ðạo hữu Nguyên Giác Minh Chung; Phó Ban: Kim Ánh Nguyên Nhật Minh, Như Thảo, Hoa Giác và Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức, cùng Các Gia Ðình Phật Tử bạn, Như Ðại Bi Quan Âm, Chánh Ðạo, Ðại Hoan Hỷ, Pháp Hoa, Pháp Quang, Huyền Quang, Pháp Bảo, Chánh Pháp, Vạn Hạnh từ các tiểu bang đồng chia nhau phụ trách. Ghi Chú: 40 Thiếu nữ mặc Quốc phục áo dài khăn đóng Việt Nam để rước lễ.

Ban Thị Giả: Trưởng Ban Ðiều Hợp: Ðại Ðức Thích Chơn Ðạt; Phó Ban: Sư Cô Thích Nữ Từ Ngọc, Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu cùng quý Ðạo Hữu Tâm Ðạo Kim Hồng, Nguyên Châu, Giác Ðịnh, Quảng Nghĩa, Thiện Hạnh, Quảng Phước, Quảng Hương, Chân Huệ.
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Trưởng Ban: Nguyên Tâm Thiều Văn Ðức; Phó Ban1: Anh Châu, Anh Nhuần Chuyên Trách về Ðiện ; Phó ban 2: Quảng Tịnh Thiều Bình, Minh Chính, Chúc Phục, Văn Mạnh, Anh Ðạt, Anh Tài; Phụ Tá: Chuyên Trách về âm thanh: Anh Dũng.
Ban Tiếp Tân Chư Tôn Ðức, Quan Khách Úc: Trưởng Ban: TT. Thích Quảng Ba, ÐÐ. Thích Nguyên Tạng; Phó Ban: Luật Sư Nguyễn Tấn Sĩ, Luật sư Lê Ðình Hồ, Nhân Viên Di Trú Võ Ðại Sinh, Steve Lowe, Chris Dunk, Thế Viêm, Xuân Bình, Như Huyền, Mỹ Hạnh.
Ban Tiếp Tân Quan Khách Cộng Ðồng Hội Ðoàn: Trưởng Ban: Nguyên Lượng Nguyễn Văn Ðộ; Phó Ban: Hà Thúc Sáng, Trần Triệu Khang, Nguyễn Xuân Quang, Quảng Tịnh Thiều Bình, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Xuân Ninh, Tích Lam, Hồng Nghiêm Betty, Bích Hằng, Võ Hồng, Bích Ngọc Bickkie; Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng (tiếp GÐPT); Quảng Niệm Ngọc Tiên (tiếp quan khách người Hoa). Jayampathy Unantenne ( tiếp quan khách người Tích Lan)

Ban Thông Tin Báo Chí : Trưởng Ban: Ông Long Quân, Chủ Nhiệm Tuần Báo Nhân Quyền; Phó Ban: Ông Nguyên Hải Hồng Hà, Chủ Nhiệm Thời Báo, Ban viên: Phổ Trí, Chúc Khâm.
Ban Quay Phim Nhiếp Ảnh: Trưởng Ban: Anh Tý; Phó Ban: Văn Ðạt, anh Thắng, Huy Thông, Thanh Long.
Ban Triển Lãm Văn Hóa Phật Giáo: Trưởng Ban: Tiến Sĩ Lâm Như Tạng;
Phó Ban: Alexandra Quảng Ðịnh, Kim Reid Quảng Kiến, Như Thảo, Giác Tâm.
Ban Vận Chuyển Ðưa Ðón Chư Tôn Ðức: Trưởng Ban: ÐÐ. Thích Thông Tịnh; Phó Ban: Ðạo hữu Thiện Lý, Văn Danh Trí Thanh, Nguyên Văn, Anh Bé; Phụ Tá: Hán Tòng, Văn Ðạt, Văn Tuân, Nguyên Nhật Thiện, Thục Hà, Nguyên Dũng, Nguyên An, Nguyên Hân, Nguyên Thành, Hoa Giác, Huệ Thuyền, Hớn Nghĩa, Từ Thuần (Hải), Tú Hoài, Tâm Quang, Quảng Lực, Quảng Phương, Quảng Tâm, Quảng Trí, Quảng Nghĩa, Quảng Hương, Quảng Giác, Chris Dunk, Jay Wilkins, Bobby Sjoycevki, Minh Chính, Chúc Huệ, Chúc Trần. Văn Bé, Văn Ðạt, Nhị Hưng, Văn Út.
Ban Trật Tự: Trưởng Ban: Võ Sư Trần Hán Tòng; Phó Ban: Anh Thành, Anh Nguyễn Văn Duyên Nguyên Truyền; Bobby Sjoycevki, Phụ Tá: Thí Sinh Võ Ðường Thái Cực Ðạo, Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức.
Ban Vận Chuyển, chuyên lo về ẩm thực nhà bếp: Trưởng Ban: Từ Thuần, Diệu Thủy. Phó Ban: Anh Bằng, Nguyên Như; Phụ Tá: Nguyên Yên, Quảng Phước, Nguyên Ðà, Tú Hoài, Thanh Phi.
Ban Trang Trí Xe Hoa, Khu Vực Triễn Lãm: Trưởng Ban: Xuân Hiền Tâm Quang;
Phó Ban: Thục Hà, Thủ Lang, Trường Chinh Chúc Phục, Tạ Văn Thành.
Ban Chuyên Lo Ẩm Thực ăn uống cho Phật Tử: Trưởng Ban: Dì Bảy Diệu Phước; Phụ Tá: cùng Dì Bảy Trưởng Ban, Thầy kêu gọi toàn bộ Ban Trai Soạn tại Tu Viện Quảng Ðức, cũng như quý Phật Tử xa gần về dự lễ đồng phát tâm phụ giúp, vì khâu lo ăn uống cho hơn 1500 Phật tử về tham dự lễ rất nặng cho Ban Trai Soạn.
Ban Gây Quỹ Xã Hội, Hộ Trì Tam Bảo: Trưởng Ban: Bác Hải Nguyên Pháp; Phó Ban: Chị Diệu Hương, Hớn Nghĩa; Phụ Tá: Tâm An, Thiện Kim, Ngọc Ánh, Ngọc Cúc, Tịnh Châu, Andrew Thái Hoàng, Nghiêm Thị Duyên, Ngọc Vân Thiện Ngọc, Nhật Nghiêm, Anh Chị Nhân, Anh Chị Châu, Chị Thu, Nguyên Thi.
Ban Chuyên Trách Parking (Lo chỗ đậu xe): Trưởng Ban: Nguyên An;
Phó Ban: Jay Wilkins, Bobby Sjoycevki, Thủ Lang, cùng Thí Sinh Võ Ðường Thái Cực Ðạo.
Bảo vệ môi trường (Vệ sinh tổng quát): Trưởng Ban: Thiện Bảo Steve Lowe; Phó Ban: Anh Tyï, Thục Hà, Shantha, Jay Wilkins, Nguyên Như, Quảng Thi, Quảng Hạnh, Quảng Chánh, Bobby Sjoycevki.
Ban Y Tế Sức Khỏe: Trưởng Ban: Bác Sĩ Hồ Công Dương; Phó Ban: Bác Sĩ Hồ Minh Dung, Bác Sĩ Bùi Ðắc Thông; Phụ Tá: Dược Sĩ Thùy Hương, Dược Sĩ Diệu Hiền, Mỹ Hạnh.
Ban Thực Hiện Phóng ảnh Slide Show và Paltalk (truyền trực tiếp buổi lễ qua internet):
Ðạo hữu Phú Ðức và nhóm Em Việt
Ban Thực Hiện Kỷ yếu: ÐÐ Thích Nguyên Tạng; ÐÐ. Thích Phổ Huân; Phổ Trí, Chris Dunk, Steve Lowe, Nhị Tường, Hải Hạnh Thục Ðức, Diệu Nga, Tấn Nhứt, Nguyên Nhật An Trà My;

Thay mặt Ban Tổ Chức và nhân danh Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức, chúng tôi xin tri ân, cảm niệm công đức của quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả quý đạo hữu Phật tử xa gần từ khắp tất cả các tiểu bang về tham dự Ðại Lễ Khánh Thành, quý vị phát tâm cúng dường công quả mọi công việc Phật Sự cho ngày Ðại Lễ. Chắc chắn Ban Tổ Chức sẽ có nhiều điều thiếu sót, trong việc cắt đặt công tác Phật Sự chung, ngưỡng niệm quý vị vì tương lai của Chánh Pháp, vì sự an lạc hạnh phúc của người con Phật mà hoan hỷ bỏ qua cho.

Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức,
Cẩn bái , Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 671)
Hằng năm Gia Đình Phật tử Quảng Đức đều tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam, năm nay ngoài việc trao tặng lòng đèn và bánh Trung Thu cho các em, Trường có tổ chức thi hát và đọc thơ, văn, ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa Việt Nam và Tết Trung Thu VN. Đây là hình ảnh Tết Trung Thu 2023 được tổ chức tối Thứ Bảy ngày 30-09-2023 ( nhằm 16-08-Quý Mão) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060. Kính chúc quý vị một mùa thu an lành trong ánh hào quang của chư Phật. TM.Gia Đình Phật tử Quảng Đức Gia Trưởng Htr. Nguyên Dũng Liên Đoàn Trưởng Htr. Tuệ Hoàng
10/09/2023(Xem: 454)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 12/11/2023)
22/08/2023(Xem: 1572)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 27/8/2023
05/04/2023(Xem: 16457)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
18/09/2023(Xem: 542)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
30/05/2023(Xem: 1958)
Khấp Báo Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu (1924-2023)
22/05/2023(Xem: 1226)
Trưa nay, Thứ Hai 22/5/2023, HT Hội Chủ Thích Tâm Minh, TT Tổng Thư Ký Thích Nguyên Tạng, NS Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện TN Tâm Lạc, NS Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện TN Thành Liên, SC Thư Ký TV Từ Thiện TN Huệ Nhẫn cùng một số Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan đã có chuyến thăm viếng Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ và trao tấm cheque $55,000 Úc kim để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
23/04/2023(Xem: 4250)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp
04/04/2023(Xem: 1461)
96 học sinh tiểu học viếng Tu Viện Quảng Đức: ngày 8/3/2023, Sáu Thầy, Cô giáo cùng 96 học sinh lớp 4 thuộc Trường Tiểu Học Fawkner, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật; TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn, hướng dẫn ngồi thiền và giảng giải giáo lý cơ bản cho các em. Phần lớn các em là học sinh da trắng Úc theo đạo Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn chay, vô thường và sự tái sinh của người quá cố, có nghĩa là sau khi chết có thể trở lại làm người, có thể đọa lạc vào loài cầm thú hay rơi vào địa ngục, ngạ quỷ... Đây là những điều mới mẻ đối với các em. Hằng năm có nhiều trường tiểu học trong tiểu bang thường đưa các em đến Tu Viện Quảng Đức để tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, văn hóa và giáo lý Đạo Phật, sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 bài essay về buổi học ngoại khóa của mình, đây là 1 nét sinh hoạt đặc biệt của học đường tại Úc châu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567