Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

05/06/201313:31(Xem: 5802)
Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

Đại lễ Khánh thành Tu viện Quảng Đức - Melbourne- Australia

Ban tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu Viện Quảng Đức (10, 11, 12 tháng 10 năm 2003)

for_all

Trưởng Ban: Thượng Tọa Viện Chủ Thích Tâm Phương
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thiết Trí Trang Hoàng: TT. Thích Thiện Hiền.
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Thư Ký Hành Chánh: ÐÐ. Thích Nguyên Tạng
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Cung Ðón Chư Tôn Ðức: ÐÐ. Thích Thông Tịnh
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Cư Trú & Thị Giả: ÐÐ. Thích Chơn Ðạt
Phó Trưởng Ban Ðặc trách Ẩm Thực & Nhà Trù: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên
Ban thư ký: Trưởng Ban: ÐÐ Thích Nguyên Tạng; Phó Ban: ÐÐ. Thích Phổ Huân;
Ban Viên: Quảng Tịnh, Nguyên Nhật An, Chris Dunk, Hải Hạnh.
Ban Thủ Quỹ Tài Chánh (tiếp lễ): Trưởng Ban: Huệ Thuyền Nguyễn Văn Tân;
Phó Ban: Thiện Hưng Ngyễn Văn Ðạt; Ban Viên: Tuyết Vân, Mỹ Hạnh, Như Huyền, Tuyết Mai, Diệu Hiền.

Ban Xướng Ngôn- Trưởng Ban: TT.Thích Nhật Tân; Phó Ban: Nguyên Thịnh Nguyễn Văn Hoàng; Ban Viên: Nguyên Nhật Thiên Kiều Thu, Erin Armstrong.
Ban Thiết Trí Trang Hoàng- Trưởng Ban:TT Nguyên Trực, TT. Thích Thiện Hiền; Phó Ban chuyên trách về trang trí: Sư Cô Thích Nữ Huệ Khiết; Phó Ban: Chuyên Trách về Cắm Hoa: SC Thích Nữ Bảo Trường; Phó Ban: chuyên trách về chưng trái cây: SC Thích Nữ Nhật Liên; Phó Ban chuyên trách biểu ngữ: Ðạo Hữu Văn Ngọc Thiện Lý; Ban Viên: Ni cô Tịnh Trí, Diệu Khuyết, Thục Ðức, Thanh Tùng, Kim Anh, Kim Phượng Ngọc Cẩm, Mỹ Lệ Thu, Cẩm Loan.
Ban Hương Ðăng - Trưởng Ban: Sư Cô Thích Nữ Tâm Vân; Phó Ban: Bác Nguyên Lượng Nguyễn Văn Ðộ; Ban Viên: Hương Ngọc, Diệu Ngộ, Quảng Hiếu, Quảng Diệu, Quảng Như.
Ban Trai Soạn - Trưởng Ban: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên; Phó Ban: Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu; Phó Ban: Diệu Phước Trang Thị Kiến. Phát Tâm Phụ Tá Ban Trai Soạn gồm có: Cụ Bạch Vân, Ðức Ngọc, Diệu Ngữ, Diệu Kim, Hạnh Ngọc, Nguyên Như, Thanh Phi, Diệu Thủy, Thiện Ngọc (Chị Vân Danh), Diệu Hương, Nguyên Nhuận, Nguyên Hóa, Nguyên Thảo, Quảng Thi, Quảng Hạnh, Tịnh Nguyệt, Quảng Hỷ, Chân Mỹ Lương, Diệu Ðường, Diệu Toàn, Chị Tư, Nguyên Nhật Thiện, Bích Ngọc, Trần Thị Yến, Phạm Thị Lan, Văn Thị Hạnh, Lệ Hoa, Nguyễn Thị Lời .. cùng tất cả quí Phật tử từ khắp các tiểu bang xa gần, đồng về dự lễ, quý vị đã đồng phát tâm, công quả, chia xẻ hàng trăm công việc khác nhau, từ nhà bếp đến phòng trai đường. Nhân Danh Viện chủ Tu Viện Quảng Ðức, chúng tôi, TK Thích Tâm Phương, xin ghi nhận công đức toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Tu Viện Quảng Ðức, cũng như quý Phật tử xa gần đã nhiệt tâm lo phụ giúp nhiều công việc khác nhau, chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn sự phân công này sẽ có rất nhiều vị thiếu tên ở đây, cũng như sẽ có nhiều thiếu sót, ngưỡng niệm quý vị từ bi thông cảm cho công việc Phật sự chung của ngày Ðại Lễ được an lạc.

Ban Hành Ðường: Trưởng Ban: Ðại Ðức Thích Chơn Ðạt; Phó Ban: SC Thích Nữ Diệu Trang, SC Thích Nữ Hạnh Nguyên; Phụ Tá Chuyên Trách Hành Ðường Cho Chư Tôn Ðức: SC Thích Nữ Như Lan, Quí Ðạo Hữu Chùa Phước Trí, SC Thích Nữ Bảo Sơn, SC Diệu Anh, SC Hạnh Ngọc, SC Nguyên Khai, SC Trí Kim. Ðồng thời ghi nhận công Ðức quý đạo hữu chuyên trách về hành đường Chư Tôn Ðức: Thím Hồng & Quý Ðạo Hữu Chùa Pháp Hoa Nam Úc. Nguyên Hân, Chúc Diệu, Chúc Thiên, Chúc Huệ, Chúc Trần, Hải Hạnh, Chân Huệ, Ðông Phương, Châu Ngọc, Nguyên Ánh, Chúc Nhiệm, Giác Hương, Anh Minh, Kim Hồng, Hồng Hạnh, Thọ Tâm, Thọ Nghĩa, Giác Quí, Hoa Tiên, Diệu Hiền, Nguyên Hỷ, Thục Ðức, Nguyên Nhật Minh, Như Thảo, Hoa Giác, Minh Chính, Chúc Huệ, Chúc Trần, Thiên An, Ngọc Hân, Nguyên Nhật Nghiêm, Nguyên Nhật Hỷ, Nguyên Nhật Bình, Trí Chánh, Quảng Niệm, Quảng Phước, Quảng Hỷ, Quảng Hiền, Quảng Giác, Quảng Diệu, Quảng Như, Quảng Hương, Quảng Trí, Quảng Nghĩa, Mạnh Thiều, Dũng Thiều, Sơn Thiều, Văn Thành, Gia Nghĩa, John Fricbe, Steven Ho, Nam Nguyễn, Vĩnh Tiến, Ðồng Thủy, Quảng Tâm (Canada), Diệu Quế, Chúc Phước, ... cùng quý Phật tử xa gần về tham dự khánh thành, đồng phát tâm hộ giúp hàng trăm công việc, từ trai đường, nhà bếp, khu vực triển lãm, phóng khách, v.v... Nhân danh Trụ Trì, Thầy luôn ghi nhận công đức của toàn thể quý vị, ngưỡng niệm quý vị hoan hỷ nếu Ban Tổ Chức có những gì vụng về thiếu sót.

Ban Rước Lễ Dâng Hoa: Trưởng Ban: Ðạo hữu Nguyên Giác Minh Chung; Phó Ban: Kim Ánh Nguyên Nhật Minh, Như Thảo, Hoa Giác và Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức, cùng Các Gia Ðình Phật Tử bạn, Như Ðại Bi Quan Âm, Chánh Ðạo, Ðại Hoan Hỷ, Pháp Hoa, Pháp Quang, Huyền Quang, Pháp Bảo, Chánh Pháp, Vạn Hạnh từ các tiểu bang đồng chia nhau phụ trách. Ghi Chú: 40 Thiếu nữ mặc Quốc phục áo dài khăn đóng Việt Nam để rước lễ.

Ban Thị Giả: Trưởng Ban Ðiều Hợp: Ðại Ðức Thích Chơn Ðạt; Phó Ban: Sư Cô Thích Nữ Từ Ngọc, Sư Cô Thích Nữ Thông Hữu cùng quý Ðạo Hữu Tâm Ðạo Kim Hồng, Nguyên Châu, Giác Ðịnh, Quảng Nghĩa, Thiện Hạnh, Quảng Phước, Quảng Hương, Chân Huệ.
Ban Âm Thanh Ánh Sáng: Trưởng Ban: Nguyên Tâm Thiều Văn Ðức; Phó Ban1: Anh Châu, Anh Nhuần Chuyên Trách về Ðiện ; Phó ban 2: Quảng Tịnh Thiều Bình, Minh Chính, Chúc Phục, Văn Mạnh, Anh Ðạt, Anh Tài; Phụ Tá: Chuyên Trách về âm thanh: Anh Dũng.
Ban Tiếp Tân Chư Tôn Ðức, Quan Khách Úc: Trưởng Ban: TT. Thích Quảng Ba, ÐÐ. Thích Nguyên Tạng; Phó Ban: Luật Sư Nguyễn Tấn Sĩ, Luật sư Lê Ðình Hồ, Nhân Viên Di Trú Võ Ðại Sinh, Steve Lowe, Chris Dunk, Thế Viêm, Xuân Bình, Như Huyền, Mỹ Hạnh.
Ban Tiếp Tân Quan Khách Cộng Ðồng Hội Ðoàn: Trưởng Ban: Nguyên Lượng Nguyễn Văn Ðộ; Phó Ban: Hà Thúc Sáng, Trần Triệu Khang, Nguyễn Xuân Quang, Quảng Tịnh Thiều Bình, Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Xuân Ninh, Tích Lam, Hồng Nghiêm Betty, Bích Hằng, Võ Hồng, Bích Ngọc Bickkie; Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng (tiếp GÐPT); Quảng Niệm Ngọc Tiên (tiếp quan khách người Hoa). Jayampathy Unantenne ( tiếp quan khách người Tích Lan)

Ban Thông Tin Báo Chí : Trưởng Ban: Ông Long Quân, Chủ Nhiệm Tuần Báo Nhân Quyền; Phó Ban: Ông Nguyên Hải Hồng Hà, Chủ Nhiệm Thời Báo, Ban viên: Phổ Trí, Chúc Khâm.
Ban Quay Phim Nhiếp Ảnh: Trưởng Ban: Anh Tý; Phó Ban: Văn Ðạt, anh Thắng, Huy Thông, Thanh Long.
Ban Triển Lãm Văn Hóa Phật Giáo: Trưởng Ban: Tiến Sĩ Lâm Như Tạng;
Phó Ban: Alexandra Quảng Ðịnh, Kim Reid Quảng Kiến, Như Thảo, Giác Tâm.
Ban Vận Chuyển Ðưa Ðón Chư Tôn Ðức: Trưởng Ban: ÐÐ. Thích Thông Tịnh; Phó Ban: Ðạo hữu Thiện Lý, Văn Danh Trí Thanh, Nguyên Văn, Anh Bé; Phụ Tá: Hán Tòng, Văn Ðạt, Văn Tuân, Nguyên Nhật Thiện, Thục Hà, Nguyên Dũng, Nguyên An, Nguyên Hân, Nguyên Thành, Hoa Giác, Huệ Thuyền, Hớn Nghĩa, Từ Thuần (Hải), Tú Hoài, Tâm Quang, Quảng Lực, Quảng Phương, Quảng Tâm, Quảng Trí, Quảng Nghĩa, Quảng Hương, Quảng Giác, Chris Dunk, Jay Wilkins, Bobby Sjoycevki, Minh Chính, Chúc Huệ, Chúc Trần. Văn Bé, Văn Ðạt, Nhị Hưng, Văn Út.
Ban Trật Tự: Trưởng Ban: Võ Sư Trần Hán Tòng; Phó Ban: Anh Thành, Anh Nguyễn Văn Duyên Nguyên Truyền; Bobby Sjoycevki, Phụ Tá: Thí Sinh Võ Ðường Thái Cực Ðạo, Gia Ðình Phật Tử Quảng Ðức.
Ban Vận Chuyển, chuyên lo về ẩm thực nhà bếp: Trưởng Ban: Từ Thuần, Diệu Thủy. Phó Ban: Anh Bằng, Nguyên Như; Phụ Tá: Nguyên Yên, Quảng Phước, Nguyên Ðà, Tú Hoài, Thanh Phi.
Ban Trang Trí Xe Hoa, Khu Vực Triễn Lãm: Trưởng Ban: Xuân Hiền Tâm Quang;
Phó Ban: Thục Hà, Thủ Lang, Trường Chinh Chúc Phục, Tạ Văn Thành.
Ban Chuyên Lo Ẩm Thực ăn uống cho Phật Tử: Trưởng Ban: Dì Bảy Diệu Phước; Phụ Tá: cùng Dì Bảy Trưởng Ban, Thầy kêu gọi toàn bộ Ban Trai Soạn tại Tu Viện Quảng Ðức, cũng như quý Phật Tử xa gần về dự lễ đồng phát tâm phụ giúp, vì khâu lo ăn uống cho hơn 1500 Phật tử về tham dự lễ rất nặng cho Ban Trai Soạn.
Ban Gây Quỹ Xã Hội, Hộ Trì Tam Bảo: Trưởng Ban: Bác Hải Nguyên Pháp; Phó Ban: Chị Diệu Hương, Hớn Nghĩa; Phụ Tá: Tâm An, Thiện Kim, Ngọc Ánh, Ngọc Cúc, Tịnh Châu, Andrew Thái Hoàng, Nghiêm Thị Duyên, Ngọc Vân Thiện Ngọc, Nhật Nghiêm, Anh Chị Nhân, Anh Chị Châu, Chị Thu, Nguyên Thi.
Ban Chuyên Trách Parking (Lo chỗ đậu xe): Trưởng Ban: Nguyên An;
Phó Ban: Jay Wilkins, Bobby Sjoycevki, Thủ Lang, cùng Thí Sinh Võ Ðường Thái Cực Ðạo.
Bảo vệ môi trường (Vệ sinh tổng quát): Trưởng Ban: Thiện Bảo Steve Lowe; Phó Ban: Anh Tyï, Thục Hà, Shantha, Jay Wilkins, Nguyên Như, Quảng Thi, Quảng Hạnh, Quảng Chánh, Bobby Sjoycevki.
Ban Y Tế Sức Khỏe: Trưởng Ban: Bác Sĩ Hồ Công Dương; Phó Ban: Bác Sĩ Hồ Minh Dung, Bác Sĩ Bùi Ðắc Thông; Phụ Tá: Dược Sĩ Thùy Hương, Dược Sĩ Diệu Hiền, Mỹ Hạnh.
Ban Thực Hiện Phóng ảnh Slide Show và Paltalk (truyền trực tiếp buổi lễ qua internet):
Ðạo hữu Phú Ðức và nhóm Em Việt
Ban Thực Hiện Kỷ yếu: ÐÐ Thích Nguyên Tạng; ÐÐ. Thích Phổ Huân; Phổ Trí, Chris Dunk, Steve Lowe, Nhị Tường, Hải Hạnh Thục Ðức, Diệu Nga, Tấn Nhứt, Nguyên Nhật An Trà My;

Thay mặt Ban Tổ Chức và nhân danh Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức, chúng tôi xin tri ân, cảm niệm công đức của quý Thầy, quý Sư Cô, cùng tất cả quý đạo hữu Phật tử xa gần từ khắp tất cả các tiểu bang về tham dự Ðại Lễ Khánh Thành, quý vị phát tâm cúng dường công quả mọi công việc Phật Sự cho ngày Ðại Lễ. Chắc chắn Ban Tổ Chức sẽ có nhiều điều thiếu sót, trong việc cắt đặt công tác Phật Sự chung, ngưỡng niệm quý vị vì tương lai của Chánh Pháp, vì sự an lạc hạnh phúc của người con Phật mà hoan hỷ bỏ qua cho.

Trụ Trì Tu Viện Quảng Ðức,
Cẩn bái , Tỳ Kheo Thích Tâm Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/2022(Xem: 951)
Tết Trung Thu 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu từ 6 giờ đến 9 giờ tối thứ bảy ngày 10/09/2022 (Rằm tháng 8 Nhâm Dần) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
03/07/2022(Xem: 4372)
“Nếu Hạ lạp trang nghiêm đời tu sĩ, thì An cư là năng lượng dẫn đến Đạo Bồ Đề”. Sau 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, nay chính phủ Úc cho mở cửa sinh hoạt trở lại, được sự chứng minh và đồng thuận của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn cùng Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Victoria, Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức khóa An Cư Kiết Đông một tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni tại tiểu bang Victoria cùng về dự khóa An Cư này và kính mời quý Phật tử gần xa hoan hỷ về tham dự tùng hạ, công phu, công quả, nghe pháp thoại trong dịp này. Chương trình dự kiến như sau: 🌷Lễ Khai Hạ: Thứ Hai, 4/7/2022: 8:00am: Chư Tăng Ni và Phật tử câu hội và ổn định chỗ ở. 9:00am: Lễ kiết giới trường, công bố nội quy tu học, lịch giảng pháp..v.v… 11:30am: Quá đường, kinh hành niệm Phật. 🌷Lễ Giải Hạ: Chủ Nhật, 10/07/2022: 8:am: Lễ Xả Giới Tự Tứ, Bế Mạc Khóa An Cư, 12:30pm: Lễ Trai Tăng Cú
29/05/2022(Xem: 1356)
Trong hoàn cảnh, chùa là một khoảng đất trống không có gì ngoài ngôi chánh điện, chúng con cũng đã cố gắng cùng với các Đạo hữu Phật tử ổn định mọi mặt, tạo dựng ngôi nhà tu học bằng vòm mái tôn cho 120- 140 Phật tử lân cận đến tu tập mỗi kỳ hai tháng.Chùa chưa có nhà Tổ, nhà bếp, nhà ăn, nơi vệ sinh tập thể cho chúng về tu tập. Chính vì vậy, tháng 3/2020 chúng con khởi duyên đặt đá xây nhà bếp thì đại dịch covid 19 bùng phát, tiếp đến trận lụt lịch sử tháng 9/2020 xảy ra buộc chúng con phải dừng công trình xây dựng, hoãn mọi sự kêu gọi. Hôm nay, con vẫn biết cuộc sống khắp nơi còn đang khó khăn nhưng vì ngôi nhà chung Thanh Xuân, chúng con tha thiết kêu gọi quý ân nhân, quý Phật tử gần xa chung một bàn tay giúp con, giúp chùa gieo duyên thiện lành công đức.
15/04/2022(Xem: 2390)
Ngược dòng thời gian, cách đây 2646 năm, Bồ tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Suất thị hiện giáng trần qua hiện thân của Thái tử Tất Đạt Đa, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya
01/04/2022(Xem: 4277)
Có những cái chết âm thầm lặng lẽ. Người nằm xuống rồi ra đi với chiếc quan tài đơn sơ được vùi trong đáy mồ hoang lạnh. Có những cái chết khổ sở, đau đớn, tủi nhục, tức tưởi, đành ôm mối hận ngàn đời vẫn chưa rửa sạch. Có những cái chết vinh quang hiển hách, . . .
08/03/2022(Xem: 4247)
Qua thông tin của truyền thông đại chúng ( các đài truyền Úc và Vietface tivi) suốt 2 tuần qua tiểu bang New South Wales và Queensland, Úc Châu, đã hứng chịu những cơn mưa như trút nước chưa từng có trong nhiều thập niên qua, từ đó dẫn đến những cơn lũ lụt lớn, khiến cho hàng nghìn người phải sơ tán và nước lũ cũng cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc, phá hủy các tuyến đường giao thông giữa 2 tiểu bang miền đông nước Úc này. Riêng tại New South Wales, có hơn 11 vùng hiện bị ngập nước là: Chipping Norton, East Hills, Georges Hall, Holsworhy, Lansvale, Milperra, Moorebank, Warwick Farm, Sandy Point, Pleasure Point, Picnic Point.Trong khi tại tiểu bang Queensland có hơn 18.000 ngôi nhà ở phía đông nam Queensland được cho là đã bị ngập lụt, và gần 60.000 ngôi nhà khác trên toàn khu vực bị mất điện. Tính cho đến giờ này chúng tôi đang viết thư ngỏ này vào 9 giờ sáng 8/3/2022, tiểu bang Queensland có 13 người chết và NSW có 4 người tử vong vì trận lụt kinh hoàng này.
30/01/2022(Xem: 4029)
MỪNG XUÂN DI LẶC – NHÂN DẦN 2022 Phật Lịch: 2566 - Tây Lịch: 2022 - Việt Lịch: 4901 Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật. Kính gởi: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Đồng Hương Phật tử gần xa, Đông tàn, chấm dứt một năm qua Xuân đến, hân hoan khắp mọi nhà Quảng Đức mừng Xuân cùng khấn nguyện Nhâm Dần, hỷ sự tỏa lan xa. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Nhâm Dần 2022: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyê
22/10/2021(Xem: 3754)
Thiền Sư Tín Học (? - 1190) Đời thứ 10, Thiền Phái Vô Ngôn Thông (Vào thời Vua Lý Cao Tông) Đây là Thời Pháp Thoại thứ 299 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 21/10/2021 (16/09/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/ https://www.facebook.com/quangducwebsite Tu Viện Quảng Đức 85-105 Lynch Road Fawkner, VIC 3060 Australia Tel: 03. 9357 3544; 0481 169 631 Webs
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,481,191