Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 5: Tụng Kinh và Giảng Pháp tại Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Thứ Tư, 10/7/2024)

11/07/202404:28(Xem: 346)
Day 5: Tụng Kinh và Giảng Pháp tại Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Thứ Tư, 10/7/2024)
Day 5 (Thứ Ba, 10/7/2024)
Tụng Kinh và Giảng Pháp tại Khóa An Cư kỳ 22
tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
***

Công phu khuya
Chứng minh: HT Quảng Niệm
Duy Na: TT Đạo Nguyên
Duyệt chúng: ĐĐ Huyền Thọ
Khai thị: HT Như Định

***

Pháp thoại buổi sáng:
ĐĐ Viên Thành
ĐĐ Đồng Thiên
***

Pháp thoại buổi tối
NS Nhật Liên
NS Thảo Liên
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Chương trình sinh hoạt khoá An Cư Kiết Hạ kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức 

Ngày  5 Thứ Tư: 10/07/2024 (05/06/Giáp Thìn)——05:00 am Thức chúng

 05:45am: Hô canh tọa thiền :TT Thích Hạnh Minh 

Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, 

Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. 

Liễu triệt Tam thừa dung Nhị đế.

Cao huyền huệ nhựt tịnh vân mai (mê). 

Sanh tử đại sự tấn tốc vô thường 

Ngưỡng lao đại chúng các các tỉnh tâm niệm Phật.

——06:00am-07: 00am : Công phu khuya 

Chứng minh : HT Thích Tịnh Minh 

Duy Na : TT Thích Đạo Nguyên 

Duyệt chúng : ĐĐ Huyền Thọ 

Lời phục nguyện của HT Thích Tịnh Minh đã làm chấn động tâm can mọi hành giả hiện diện ,  trước hết Ngài  tri ân đến ân Thầy, ân Cha  mẹ dưỡng sanh , ân Thiền môn lưu tình và Hải chúng thập phương đàn na tín chủ sau  cầu chúc tứ chúng thân  tâm thường an lạc, tật bịnh tiêu trừ, an vui tu tập hằng ngày , pháp giới đồng tu, đồng giác ngộ 

Thêm vào đó lời thỉnh cầu đến chư Thiên Lòng bát bộ, Tứ đại thiên vương, Hộ pháp phóng quang tiếp độ tất cả chư hương linh đang được ký gửi tại Tu viện Quảng Đức được đồng đăng Phật quốc 

—-07:00am-07:15 am : Khai thị HT Thích Tâm Minh 

Như thường lệ TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng với giọng trầm ấm đã dẫn nhập dẫn nhập bài thơ Khuyến tu của HT Thích Huyền Vi để thỉnh mời HT Hội Chủ Thích Tâm Minh có đôi lời khai thị như sau: 

Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày,  

Tu hành gắng lấy, để cầm tay,  

Bến mê lánh khỏi trăm phần khó,  

Cửa Pháp nương nhờ lắm chuyện may !  

Nợ trước bốn ơn, lo gắng trả,  

Thân sau ba cõi, nguyện đừng vay,  

Vô thường niệm niệm xin ghi nhớ,  

Chớ bỏ trôi qua uổng tháng ngày!"

Kính bạch Trưởng  lão HT Thiền chủ , HT Phó thiền chủ , HT Hội chủ cùng chư tôn đức Tăng Ni 

Kính thưa quý hành giả tùng hạ 

Kính bạch quý Ngài,

Khoá An Cư Kiết hạ kỳ thứ 22 của GHPGVNTN Hải ngoại Úc Châu & Tân Tây Lan tại Tu viện Quảng Đức - thành phố  Melbourne- Australia đã chính thức bước sang ngày thứ 5, Chúng con cùng pháp hộ kính mong được lắng nghe lời khai thị của Hoà Thượng Hội Chủ đạo hiệu Thích Tâm Minh ban pháp nhũ 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Và HT Hội Chủ Thích Tâm Minh đã có lời khai thị đến hội chúng như sau 

Kính bạch Chư tôn Trưởng Lão HT, HT Thiền chủ, HT Phó thiền chủ, TT Hoá Chủ và ĐĐ Tăng, Ni Sư

Lời cuối của bài Hô Canh “ Sanh tử sự đại, vô thường đến mau “ đã nhắc nhở chúng ta thấy quả thật” Sống chết quan trọng là bao và khi vô thường đến, nhanh hơn chúng ta tưởng”  . Cuộc đời của chúng ta không ai có thể tiên đoán sẽ ra đi lúc nào , không  ai hứa hẹn với ta …chúng ta không bảo đảm mình phải sống đến bao lâu, rồi phải giả từ  do vậy cần chạy đua gấp rút với thời gian để đạt mục tiêu của người tu nhắm đến …đó là phải là GIẢI THOÁT LUÂN HỒI 

Thật đúng vậy, cuộc đời chúng ta là những lữ hành , thì cuộc hành trình dài ngắn ra sao, rồi ngày mai cũng  ra đi  cho nên bao nhiêu phiền phức của những người chung quanh , ta đâu cần để ý.

Chúng ta phải có ý niệm mỗi sáng thức dậy là thiện pháp nên hành trì, ác pháp cần buông bỏ thì mới có được sự an lạc trong hiện tại 

Do vậy những buổi công phu chúng tôi tụng chú Lăng Nghiêm thường đọc nhanh để nghĩ đến , cái chết rồi sẽ đến như thác đổ , như bó đuốc 

Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở hội chúng những điều này và kính chúc quý vị được trọn vẹn một ngày mới  an lạc.

Thượng tọa Hoá Chủ đã thay mặt hội chúng kính tri ân lời khai thị về Sanh tử Sự Đại và kính chúc HT Hội chủ được pháp thể khinh an, pháp thân vô ngại 

Kính cảm nhận những lời Khai thị mỗi ngày, con tự nhủ thầm “Đây chính  là phần thưởng tinh thần và lợi ích nhất cho tất cả hành giả an cư cũng như người lữ hành đi trong đêm, sương rất mong manh những sẽ thấm ướt dần 

Phật tử Huệ Hương kính ghi 

—-07:30am: Tiểu thực

08:00am: Chấp tác, công quả

09:00am -10:00am : Thọ trì Phẩm Phổ Môn /Kinh Pháp Hoa  (Tăng Ni & Phật tử) 

chứng minh HT Quảng Niệm

Duy Na : TT Đạo Nguyên 

Duyệt chúng ĐĐ Huyền Thọ 

10:00am-11:00 am Pháp thoại ngắn 

Giảng Sư ĐĐ Viên Thành & ĐĐ Đồng Viên  (sẽ ghi lại riêng ) 

11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm - 04:00pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (Tăng Ni & Phật tử 

5:30 pm Dược thực 

07:pm-07:30pm: Khóa Lễ Tịnh Độ (Tăng Ni và Phật tử)

 07:40pm-09:00pm:

*Tăng Ni: Họp toàn Giáo Hội tại Giảng Đường Hoa Sen * 

Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện 

Ni Sư Thảo Liên - Ni Sư Nhật Liên  

Đề tài Suối nguồn An Lạc 

( sẽ trình pháp riệng)

09:30pm-10:00pm: Hô Canh và Tọa Thiền

Nhứt canh dĩ đáo thượng thiền đường 
Tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan. 
Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, 
Chỉ tu nhứt hướng nhập Linh Sơn 

Kỳ Nhật qua tấn tốc vô thường 
Ngưỡng lao đại chúng các các nhứt tâm niệm Phật.

10:30pm: Chỉ tịnh

Ghi nhanh tối 10/7/2024

PT Huệ Hương day 5-an cu (1)day 5-an cu (2)day 5-an cu (3)day 5-an cu (4)day 5-an cu (5)day 5-an cu (6)day 5-an cu (7)day 5-an cu (8)day 5-an cu (9)day 5-an cu (10)day 5-an cu (11)day 5-an cu (12)day 5-an cu (13)day 5-an cu (14)day 5-an cu (15)day 5-an cu (16)day 5-an cu (17)day 5-an cu (18)day 5-an cu (19)day 5-an cu (20)day 5-an cu (21)day 5-an cu (22)day 5-an cu (23)day 5-an cu (24)day 5-an cu (25)day 5-an cu (26)day 5-an cu (27)day 5-an cu (28)day 5-an cu (29)day 5-an cu (30)day 5-an cu (31)day 5-an cu (32)day 5-an cu (33)day 5-an cu (34)day 5-an cu (35)day 5-an cu (36)day 5-an cu (37)day 5-an cu (38)day 5-an cu (39)day 5-an cu (40)day 5-an cu (41)day 5-an cu (42)day 5-an cu (43)day 5-an cu (44)day 5-an cu (45)day 5-an cu (46)day 5-an cu (47)day 5-an cu (48)day 5-an cu (49)day 5-an cu (50)day 5-an cu (51)day 5-an cu (52)day 5-an cu (53)day 5-an cu (54)day 5-an cu (55)day 5-an cu (56)day 5-an cu (57)day 5-an cu (58)day 5-an cu (59)day 5-an cu (60)day 5-an cu (61)day 5-an cu (62)day 5-an cu (63)day 5-an cu (64)day 5-an cu (65)day 5-an cu (66)day 5-an cu (67)day 5-an cu (68)day 5-an cu (69)day 5-an cu (70)day 5-an cu (71)day 5-an cu (72)day 5-an cu (73)day 5-an cu (74)day 5-an cu (75)day 5-an cu (76)day 5-an cu (77)day 5-an cu (78)day 5-an cu (79)day 5-an cu (80)day 5-an cu (81)day 5-an cu (82)day 5-an cu (83)day 5-an cu (84)day 5-an cu (85)day 5-an cu (86)day 5-an cu (87)day 5-an cu (88)day 5-an cu (89)day 5-an cu (90)day 5-an cu (91)day 5-an cu (92)day 5-an cu (93)day 5-an cu (94)day 5-an cu (95)day 5-an cu (96)day 5-an cu (97)day 5-an cu (98)day 5-an cu (99)day 5-an cu (100)day 5-an cu (101)day 5-an cu (102)day 5-an cu (103)day 5-an cu (104)day 5-an cu (105)day 5-an cu (106)day 5-an cu (107)day 5-an cu (108)day 5-an cu (109)day 5-an cu (110)day 5-an cu (111)day 5-an cu (112)day 5-an cu (113)day 5-an cu (114)day 5-an cu (115)day 5-an cu (116)day 5-an cu (117)day 5-an cu (118)day 5-an cu (119)day 5-an cu (120)day 5-an cu (121)day 5-an cu (122)day 5-an cu (123)day 5-an cu (124)day 5-an cu (125)day 5-an cu (126)day 5-an cu (127)day 5-an cu (128)day 5-an cu (129)day 5-an cu (130)day 5-an cu (131)day 5-an cu (132)day 5-an cu (133)day 5-an cu (134)day 5-an cu (135)day 5-an cu (136)day 5-an cu (137)day 5-an cu (138)day 5-an cu (139)day 5-an cu (140)day 5-an cu (141)day 5-an cu (142)day 5-an cu (143)day 5-an cu (144)day 5-an cu (145)day 5-an cu (146)day 5-an cu (147)day 5-an cu (148)day 5-an cu (149)day 5-an cu (150)day 5-an cu (151)day 5-an cu (152)day 5-an cu (153)day 5-an cu (154)day 5-an cu (155)day 5-an cu (156)day 5-an cu (157)day 5-an cu (158)day 5-an cu (159)day 5-an cu (161)day 5-an cu (162)day 5-an cu (163)day 5-an cu (164) day 5-an cu (166)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 4006)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 880)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4195)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21762)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 751)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 678)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000