Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Day 4: Tụng Kinh và Giảng Pháp tại Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Thứ Ba, 9/7/2024)

09/07/202422:27(Xem: 240)
Day 4: Tụng Kinh và Giảng Pháp tại Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Thứ Ba, 9/7/2024)

Ngày 4 tu học - Tại Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 Tu Viện Quảng Đức

Ngày 4- Thứ Ba: 09/07/2024 (04/06/Giáp Thìn)

-05:00: Thức chúng

 -05:45am: Hô canh tọa thiền- TT Thích Nguyên Tạng 

Canh năm vừa đến pháp mở bày 

Đại chúng cùng lên bát nhã đài 

Thấu rõ ba thừa dung hai đế 

Đèn tuệ soi cao sạch mây mờ 

Sống chết là việc lớn, bất chợt đến mau 

Cúi mong đại chúng an toạ trong thiền, các các nhiếp tâm đồng niệm Phật ! 
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (3) 

—-06:00am-07.:00 am Công phu khuya ( kinh Lăng Nghiêm , Chú đại bi , Sám quy mạng ) 

 Trưởng Lão HT Thích Bảo Lạc đã phục nguyện với lời từ bi trang nghiêm đến tứ phương tất cả  chúng sanh , âm siêu dương thới, giai cộng thành Phật Đạo

—-07:00am - 07:15 am Khai thị HT Thích Như Định 

Giống như ba ngày đã trôi qua, TT Hoá chủ Thích Nguyên Tạng rất khiêm cung đảnh lễ HT Thiền  chủ, HT Phó thiền chủ , HT Hội chủ , và HT Giám luật, và đã  giới thiệu dẫn nhập với hai câu thơ để  thỉnh mời HT Thích Như  Định có lời khai thị như sau: 

“Hư không dù có chuyển di 

Nguyện con muôn kiếp không suy chút nào “ 

Được biết HT Như Định là cố vấn chứng minh giáo hội và là viện chủ Thiền viện Thiên Ấn tại Sydney, ngài thâm hiểu Tổ Sư Thiền, đồng chơn xuất gia từ lúc mới 7 tuổi nên lời khai thị rất thực tế và đượm chất khôi hài tế nhị. 

Hội chúng đã được khuyến tấn như sau 

Kính bạch Chư tôn Hoà Thượng, chư tôn Thượng Toạ, Đại Đức, Ní, Sư, Sư Cô 

Kính thư quý Phật Tử tùng hạ 

Trong không gian rét lạnh của mùa đông Melbourne năm nay, với không gian thanh tịnh trạng nghiêm nơi Tu viện Quảng Đức , hội chúng đã được sống chung những ngày qua đã trải nghiệm những chung đụng , những va chạm và đôi khi bức xúc . Nhưng nếu những điều ấy đã làm mình cảm nhận được đây là một trợ duyên trên bước đường tu tập thì người ấy sẽ thăng tiến trên đường tu tập và cảm thấy an lạc., bằng như nếu không có cảm nhận này thì kết quả sẽ ngược lại .

Trong Tam Tạng kinh điển lúc nào cũng nhắc nhở , người con Phật lúc nào cũng biết quay về soi rọi chính mình thì mới hưởng an lạc từ tâm , và đời tu mới thăng hoa vậy, 

Một khi đã tùng hạ an cư, hành giả ấy đã biết từ bỏ những riêng tư để hoà mình với hội chúng thì hãy giữ vững tâm ấy được trường viễn.

Có câu: 

 “ Xuất Trần việc ấy rất phi thường 

Nắm chặc đầu dây vững lập trường 

Nếu chẳng một phen sương ngấm lạnh 

Hoa Mai đâu dễ ngát mùi hương ! 

( Hoàng Bá Thiền Sư ) 

Điều ấy chứng tỏ nhờ va chạm mới có thể nghiệm ra làm thế nào để xả ly và giải thoát, và thật dí dỏm , HT Như Định chỉ sửa lại một chữ CHUÔNG thành chữ NGÁY trong câu thơ của Sư Ông Nhất  Hạnh khiến mọi người cười xoà …vui hẳn lên .

Đó là: 

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

Tiếng chuông huyền diệu đưa vào nhất tâm 

Cho nên nếu đã tham dự khoá an cư phải luôn luôn tâm niệm, lúc nào cũng tha thứ cho nhau và tự mình hoan hỷ đem nguồn an lạc đến cho mình 

Cũng chính nhờ sự khôi hài ấy mà hội chúng còn biết thêm về HT Như Định qua lời giải thích của HT Phó thiền chủ Thích Thông Mẫn rằng với 70 năm nơi thiền môn , H T Như Định đã thấm thật sư mùi tương chao và thật sự và vị chân tu đạo đức.

 Một lần nữa chúng con đê đầu cảm tạ những lời khai thị mỗi ngày của khá an cư kiết hạ kỳ 22 này để làm tư lương cho bước đường tu tập. 

Kính nguyện sẽ tinh tấn thực hành theo lời chỉ dạy của chư tôn Hoà Thượng , Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng Ni. 

Phật tử Huệ Hương kính ghi 

 
__________


—-07:30am: Tiểu thực

—-08:00am: Chấp tác, công quả

—-09:00am -11:00am: Thọ trì Từ Bi Thuỷ Sám Thủy Sám (Tăng Ni & Phật tử) 

Chứng minh HT Tịnh Đạo 

Duy Na :TT Viên Trí

Duyệt chúng: ĐĐ   Tâm Huy 

—11:00am - 11:40 Pháp thoại ngắn HT Thích Như Định - ĐĐ Huyền Thọ ( sẽ trình pháp riêng)

—-11:45am: Quá Đường & Kinh hành niệm Phật

01:00pm: Chỉ tịnh

02:30pm - 04:00pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (Tăng Ni & Phật tử) 04:45pm: Công phu chiều

Duy Na:Sư Cô Quảng Tịnh 

Duyệt chúng : Sư Cô Hạnh Nghiêm 

——05:30pm: Dược thực

—-07:00PM Thời kinh Tịnh độ 

 Chứng minh HT Tịnh Đạo 

Duy Na TT Viên Trí 

Duyệt chúng : ĐĐ Tâm Huy

—-07:40pm - 09:00pm:

Lớp Tăng học tại Bát Nhã Đường (lầu 3, nhà Tây)
Giáo Thọ:

HT Thích Bổn Điền
HT Thích Như Định
HT Thích Thông Mẫn

 

Lớp Ni học tại Giảng Đường Hoa Sen,

Giáo Thọ:
NS Thích Nữ Như Tuyết
NS Thích Nữ Hạnh Từ

Trong khi đó,  Phật tử nghe pháp tại Chánh Điện:

Giảng Sư: TT Hạnh Phẩm & TT Thông Hiếu 

Đề tài Tính thiết thực  của Pháp ( sẽ trình pháp riêng ) 

—-09:30pm-10:00pm: Hô Canh và Tọa Thiền TT Thích Nguyên Tạng 

Hôm nay mưa rơi suốt ngày nên bài Hô Canh tọa thiền của TT Hoá chủ  đã làm hội chúng xao xuyến và quay về nội tâm:

 

Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu,
Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư,
Muôn kiếp đến nay chẳng sanh diệt,
Đâu cần sanh diệt diệt gì ư ?
Gẫm xem các pháp đều như huyễn,
Bổn tánh tự không đâu dụng trừ,
Nếu biết tâm tánh không tướng mạo,
Lặng yên chẳng động tự như như.

 

Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần 

Như cá cạn nước nào có vui chi 

Cúi mong đại chúng an tọa trong thiền 

Các các nhiếp tâm đồng niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

—-10:30pm: Chỉ tịnh


***

Sydney tối 9/7/2024

PT Huệ Hương ghi nhanh


day 4-an cu (1)day 4-an cu (2)day 4-an cu (3)day 4-an cu (4)day 4-an cu (5)day 4-an cu (6)day 4-an cu (7)day 4-an cu (8)day 4-an cu (9)day 4-an cu (10)day 4-an cu (11)day 4-an cu (12)day 4-an cu (13)day 4-an cu (14)day 4-an cu (15)day 4-an cu (16)day 4-an cu (17)day 4-an cu (18)day 4-an cu (19)day 4-an cu (20)day 4-an cu (21)day 4-an cu (22)day 4-an cu (23)day 4-an cu (24)day 4-an cu (25)day 4-an cu (26)day 4-an cu (27)day 4-an cu (28)day 4-an cu (29)day 4-an cu (30)day 4-an cu (31)day 4-an cu (32)day 4-an cu (33)day 4-an cu (34)day 4-an cu (35)day 4-an cu (36)day 4-an cu (37)day 4-an cu (38)day 4-an cu (39)day 4-an cu (40)day 4-an cu (41)day 4-an cu (42)day 4-an cu (43)day 4-an cu (44)day 4-an cu (45)day 4-an cu (46)day 4-an cu (47)day 4-an cu (48)day 4-an cu (49)day 4-an cu (50)day 4-an cu (51)day 4-an cu (52)day 4-an cu (53)day 4-an cu (54)day 4-an cu (55)day 4-an cu (56)day 4-an cu (57)day 4-an cu (58)day 4-an cu (59)day 4-an cu (60)day 4-an cu (61)day 4-an cu (62)day 4-an cu (63)day 4-an cu (64)day 4-an cu (65)day 4-an cu (66)day 4-an cu (67)day 4-an cu (68)day 4-an cu (69)day 4-an cu (70)day 4-an cu (71)day 4-an cu (72)day 4-an cu (73)day 4-an cu (74)day 4-an cu (75)day 4-an cu (76)day 4-an cu (77)day 4-an cu (78)day 4-an cu (79)day 4-an cu (80)day 4-an cu (81)day 4-an cu (82)day 4-an cu (83)day 4-an cu (84)day 4-an cu (85)day 4-an cu (86)day 4-an cu (87)day 4-an cu (88)day 4-an cu (89)day 4-an cu (90)day 4-an cu (91)day 4-an cu (92)day 4-an cu (93)day 4-an cu (94)day 4-an cu (95)day 4-an cu (96)day 4-an cu (97)day 4-an cu (98)day 4-an cu (99)day 4-an cu (100)day 4-an cu (101)day 4-an cu (102)day 4-an cu (103)day 4-an cu (104)day 4-an cu (105)day 4-an cu (106)day 4-an cu (107)day 4-an cu (108)day 4-an cu (109)day 4-an cu (110)day 4-an cu (111)day 4-an cu (112)day 4-an cu (113)day 4-an cu (114)day 4-an cu (115)day 4-an cu (116)day 4-an cu (117)day 4-an cu (118)day 4-an cu (119)day 4-an cu (120)day 4-an cu (121)day 4-an cu (122)day 4-an cu (123)day 4-an cu (124)day 4-an cu (125)day 4-an cu (126)day 4-an cu (127)day 4-an cu (128)day 4-an cu (129)day 4-an cu (130)day 4-an cu (131)day 4-an cu (132)day 4-an cu (133)day 4-an cu (134)day 4-an cu (135)day 4-an cu (136)day 4-an cu (137)day 4-an cu (138)day 4-an cu (139)day 4-an cu (140)day 4-an cu (141)day 4-an cu (142)day 4-an cu (143)day 4-an cu (144)day 4-an cu (145)day 4-an cu (146)day 4-an cu (147)day 4-an cu (148)day 4-an cu (149)day 4-an cu (150)day 4-an cu (151)day 4-an cu (152)day 4-an cu (153)day 4-an cu (154)day 4-an cu (155)day 4-an cu (156)day 4-an cu (157)day 4-an cu (158)day 4-an cu (159)day 4-an cu (160)day 4-an cu (161)day 4-an cu (162)day 4-an cu (163)day 4-an cu (164)day 4-an cu (165)day 4-an cu (166)day 4-an cu (167)day 4-an cu (168)day 4-an cu (169)day 4-an cu (170)day 4-an cu (171)day 4-an cu (172)day 4-an cu (173)day 4-an cu (174)day 4-an cu (175)day 4-an cu (176)day 4-an cu (177)day 4-an cu (178)day 4-an cu (179)day 4-an cu (180)day 4-an cu (181)day 4-an cu (182)day 4-an cu (183)day 4-an cu (184)day 4-an cu (185)day 4-an cu (186)day 4-an cu (187)day 4-an cu (188)day 4-an cu (189)🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Kính mời

Xem hình ảnh Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức:

-Day 1: Lễ Kiết Giới Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 (06/07/2024)
-Day 1: Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 (06/07/2024)
-Day 1: An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quan Âm (06.07/2027)

-Day 1: Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật (06/07/2024)
-Day 1: Tụng Kinh & Pháp Thoại buổi tối (06/07/2024)
-Day 2: Công Phu khuya-Khai Thị, tụng Thủy sám & Pháp thoại (07/07/2024)
-Day 2: Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật (07/07/2024)
-Day 2: Tụng Kinh & Pháp Thoại (07/07/2024)

-Day 3: Tụng Kinh & giảng Pháp (08/7/2024)

-Day 4: Tụng Kinh & giảng Pháp (09/7/2024)
-Day 5: Tụng Kinh & giảng Pháp (10/7/2024)
-Day 6: Tụng kinh & giảng Pháp (11/7/2024)
-Day 7: Công phu khuya & Bố Tát (12/7/2024)
-Day 7: Lễ Hiệp Kỵ 5 đời Tăng Thống & HT Như Huệ (12/7/2024)

-Day 7: Lễ Cúng Dường Trai Tăng cuối Khóa An Cư (12/7/2024)
-Day 7: Đêm Thiền Trà Đạo Tình (12/7/2024)
-Day 8: Lễ Tự Tứ Giải Chế Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Thứ Bảy 13/7/2024)
-Day 8: Lễ Bế Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22

-Day 8: Lễ mừng khánh tuế Chư Tôn Đức và Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 4006)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 880)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4194)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21762)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 751)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 677)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000