Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử cúng dường Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức

09/07/202418:05(Xem: 384)
Tán thán công đức quý Phật tử cúng dường Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức


logo-an cu-2024-viet
DANH SÁCH PHẬT TỬ

CÚNG DƯỜNG

KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ 2024
TẠI VIỆN QUẢNG ĐỨC


1. HT Nhật Tân (Chùa Pháp Quang, QLD): $1000
2. ĐĐ Tâm Huy $1000 (Chùa Quan Âm, Adelaide)
3. Ni Sư Hạnh Từ (TT Huệ Lâm, Sydney): $1000
4. Ni Sư Như Tuyết, SC Hạnh Nghiêm (Chùa Diệu Âm): $1000
5. Ni Sư Như Như cúng dường trai phạn, 40 chai xì dầu & bánh trán gạo lức mè
6. Ni Sư Chân Kim và Chùa Phật Quang: $2000
7. Ni Sư An Hiếu (TT Pháp Quang, Sydney) $2000
8. Ni Sư Thảo Liên (TX Thanh Lương): trai phạn ($2000), rong biển, bánh đậu xanh (& Tam Bảo TVQĐ: $1000)
9. Ni Sư Nhật Liên, Viên Thông cúng dường trai phạn & rong biển
10. Sư Cô Hạnh Hiếu (TT An Lạc, Sydney) $1000
11. Sư Cô Huệ Minh (Hương Vân Lãn Nhã, Sydney) $1000
12. SC Như Liên & TV Minh Quang Nam Úc: $1000
13. Sa Di Ni Diệu Pháp: $200
14. SC Viên Minh (Springvale): $500 Springvale
15. SC Nguyên Khai (NPĐ An Lạc Hạnh) $1000
16. Mỹ Xuân Quách Kim Ánh (Tịnh Thất Diệu Hỷ, Sydney): $500
17. Nguyên Nhật Như Mai: $100
18. Mẫn Vương Tâm (Tasmania): $200
19. Hồng Hạnh $500
20. Hồng Lê Huyền Đức $50
21. Diệu Nga $50
22. Gia đình Cụ Diệu Phước (Thanh) $500
23. Diệu Đài $100
24. Tịnh Hoa $200
25. Thiện An $100
26. Diệu Hương $40
27. Huệ An $100
28. Quỳnh Dung $100
29. Đan Thị Hoàn $500
30. Nguyễn Hải Dương PD Nguyên Đại $650
31. Thảo Diệu Thơm $200
32. Ần danh $55
33. Nguyên Đăng, Nguyên Đại: $3000
34. Nguyên Kim Ngọc: $1000
35. Nguyên Quảng Ngọc: $1000
36. Vivian Trân: $100
37. Tiffany Trần: $100
38. Christina Hà Trần: $100
39. Alyssa Hà Trần: $100
40. Tâm Huệ (Chùa Pháp Bảo) $200
41. Thanh Vân Diệu Tuyết $500. TVQĐ
42. Nguyễn Thị Sĩ Diệu Lộc $500
43. Diệu Hạnh $100
44. Bích Thuận $50
45. Mai Diệu Hoàng $500
46. Gia đình Thiện Trí $200
47. Thiện Tịnh Diệu Liên $800. TVQĐ
48. Thiện Hiền $300 (Chùa Pháp Hoa)
49. Nhất Luân $500 (TV Minh Quang)
50. Diệu Ánh $500 (TV Minh Quang)
51. Diệu Hoà $500 (TV Minh Quang)
52. Ngọc Trân $500 (TV Minh Quang)
53. Tâm Bối $200 (TV Minh Quang)
54. Thiện An $100 (TV Minh Quang)
55. Diệu Hiền $100 (TV Minh Quang)
56. Bửu Ngọc $100 (TV Minh Quang)
57. Tâm Hậu Tâm Phương $100 (TV Minh Quang)
58. Tâm Khánh $100 (TV Minh Quang)
59. Hải Ngọc $185 (TV Minh Quang)
60. Nhật Đức $40 (TV Minh Quang)
61. Như Minh $25 (TV Minh Quang)
62. Thiện Giang $50 (TV Minh Quang)
63. Diệu Thư $50 (TV Minh Quang)
64. Hoa Tâm $100 (TV Minh Quang)
65. Tâm Từ $200 (TV Minh Quang)
66. Ngọc Minh $100 (TV Minh Quang)
67. Nguyệt Hậu $100 (TV Minh Quang)
68. Tâm Viên $100 (TV Minh Quang)
69. Ngọc Tâm $200 + Trai Tăng $200 (TV Minh Quang)
70. Diệu Mai $150+Trai Tăng $150 (TV Minh Quang)
71. Trúc Ngọc $500 TVQĐ
72. Ngọc Hạnh $100 VN
73. Diệu Châu $200+ Trai Tăng $200 (Chùa Huyền Quang)
74. Tâm Huệ $100 TVQĐ
75. Liên Minh $100 TVQĐ
76. Bảo Kim Mai $100 (Chùa Bảo Vương)
77. Truyền Ngọc $100 VN
78. Sư Cô Lệ Giác $500
79. Ha Diễm $100
80. Quảng Xuân $50
81. Linh Hoa Linh Chí $200
82. Khánh Đào $100
83. HL Nguyên Đại $100
84. Diệu Từ $500 + Trai Tăng $300
85. Gia Đình Văn Kiếp Phát $600 Trai Tăng
86. Tâm Thanh $100
87. Nguyên Quảng Hiền $100 TVQĐ
88. Kim Chi Hồng Ngọc $200 TVQĐ
89. Gia đình Chiếu Cẩn $150
90. Nguyên Thiện Hạnh & Thiện Bảo $300 Trai Tăng TVQĐ
91. Viên Ngọc Kim Anh $300 + $200 Trai Tăng TVQĐ
92. Ẩn danh $200
93. Thiện Tâm $100 (Chùa Pháp Hoa)
94. Quảng Tường Nguyên $50
95. Tịnh Hoa $100 Trai Tăng TVQĐ
96. Chùa Bồ Đề $500
97. Từ Hảo Nghiêm $50
98. Thục Đức $200 TVQĐ
99. Diệu Tuyết Thanh Vân $1000 (cúng trai phạn)
100. Ẩn danh $50
101. Gia đình Trúc Lâm $300 + $300 Trai Tăng
102. HL Đinh Duy Hoành PD Bảo Sơn $600 (Chùa Pháp Hoa)
103. Chơn Phúc Điền $200 (Chùa Pháp Hoa)
104. Quảng Thọ & Nguyên Nhật Thường $600 TVQĐ
105. Nguyên Giác Chung $300 TVQĐ
106. Nguyên Nhật Thảo $200 TVQĐ
107. Thầy Tâm Huy $1000 (Chùa Pháp Hoa)
108. Đồng Thuận Thuỷ $200 (Chùa Pháp Hoa)
109. Chị Năm $150 (Chùa Bảo Minh)
110. Trần Thị Lệ Thuỷ, Tông Huỳnh, Ung Huy Li Huỳnh $1000 (Chùa Bảo Minh)
111. Đồng Ngọc Minh $50
112. Mãn Hiền Thanh $50
113. Dương Đức Long (bank): $100
114. Quảng Diệu Thiện $200. TVQĐ
115. Hoà Ngọc $200
116. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh $200. TVQĐ
117. Quảng Bảo Quý 60 TVQĐ
118. Huỳnh Dũng $300 Trai Tăng TVQĐ
119. Ẩn danh $100 + $8 US
120. Dương Đức Lâm $100 Bank
121. Quảng Tịnh (Bình) $100
122. Lê Thị Thư PD Nguyên Minh $50 (Chùa Giác Nhiên)
123. Diệu Ngà $100 Chùa Pháp Hoa
124. Nguyễn Thị Đào $50 TVQĐ
125. Lưu Kim Chi $50
126. Quyên Lý Trần $400 Trai Tăng TVQĐ
127. Trúc Ngọc $200 Trai Tăng TVQĐ
128. Khánh Hương $200+$200 Trai Tăng TVQĐ
129. Diệu Tâm $200 Trai Tăng TVQĐ
130. Giác Liên Thanh $200
131. Mai Thiện Bảo $200 TVQĐ
132. Diệu Hòa $100 TV MĐQ
133. Diệu Ánh TV $100 MĐQ
134. Nguyên Lộc $100
135. Diệu Tuyết Thanh Vân:$100
136. Văn Kiếp Phát $200 (Chùa Pháp Quang)
137. Diệu Từ $200
138. Gia đình Thiện Trí $200
139. Từ Hảo Nghiêm $50
140. Gia Đình Trúc Lâm $100
141. HL Dư Thị Vĩnh PD Thiện Duyên $300
142. Tâm Huệ $130 (bank)
143. Diệu Loan Phương $50
144. Ẩn danh $60
145. Dương Đức Long: $100 (Bank)
146. Tịnh Bảo (Yung Tran) & George Short (Sydney): $1000 (Bank)
147. Trần Thị Thúy, pd: Diệu Vinh: $100
148. Đồng Từ Lang $300 + $500 Trai Tăng Chùa Pháp Hoa
149. Minh Hy $50 Chùa Pháp Hoa
150. Quảng Đại Tâm & Quảng Diệu Hương $500 + $500 Trai Tăng TVQĐ
151. Bổn Tiến & Nguyên Quảng Khánh $500 Tasmania BANK
152. Bác Diệu Phúc (Sydney): $25
153. Nguyễn Thị Sĩ (Bank): $200

 

🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

(đang cập nhật)


Xem thêm danh sách

Cúng dường tiệc chay gây quỹ hỗ trợ Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 23/06/2024

****

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

Phó Thiền Chủ Trường Hạ

HT. Viện Chủ Thích Thông Mẫn

Hóa Chủ Trường Hạ

TT. Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Kính mời xem hình ảnh Khóa An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức:

Lễ Kiết Giới Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22
Lễ Khai Mạc Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22
Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quan Âm
Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật (day 1)
Tụng Kinh & Pháp Thoại buổi tối  (day 1)
Công Phu khuya-Khai Thị, tụng Thủy sám & Pháp thoại buổi sáng (day 2)
- Cúng Quá Đường & Kinh Hành Niệm Phật (day 2)
Tụng Kinh & Pháp Thoại buổi tối (day 2)


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 4006)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 880)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4194)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21762)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 751)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 676)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000