Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

khoa an cu 2024
logo-an cu-2024-viet


AN CƯ NẠP NĂNG LƯỢNG

Kính dâng Quý Hành Giả An Cư 
tại Trường Hạ Quảng Đức năm 2024


Mùa an cư cấm túc đến gần rồi !
Chuẩn bị hành trang câu hội thôi !
Quảng Đức Đạo Tràng cung hỷ đón
Melbourne tứ chúng phước nhân đôi
Bảy ngày thúc liễm thân tâm tỉnh
Một thất tu hành diệt “cái tôi”
Năng lượng bồ đề hằng phát triển
Trang nghiêm hạ lạp đức lên ngôi.

Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 13/6/2024 (8/5/Giáp Thìn)
TK, Thích Viên Thành

kinh hanh


KIẾT HẠ AN CƯ
Bát vĩ đồng âm – Thủ vĩ ngâm
Kính họa bài của TT Viên ThànhKiết Hạ an cư đã đến rồi
Tinh thần sáng rạng nguyện hành thôi
Già lam Quảng Đức tâm từ đối
Tứ chúng Úc Châu hạnh đức bồi
Soát xét thời qua nguyền sám lỗi
Soi tìm kệ giải ngẫm về tôi…
Ân điền pháp bảo hằng đem lối
Kiết Hạ an cư đã đến rồi.

SG, 13/6/2024
PT. Minh Đạo

cung qua duong-2AN CƯ - TỰ TÂM VÔ NGÃ


Kính họa bài của TT Viên Thành


Tháng Bảy mùa đông đã đến rồi
An cư kiết hạ sẵn sàng thôi
Hạ Trường Quảng Đức lo nghinh đón
Bận rộn trong ngoài việc gấp đôi

Tứ chúng hỷ hoan đồng tâm tỉnh
Thân tâm thúc liễm cái nào tôi?
Tự tâm vô ngã nguồn phát triển
Phật tánh Chơn như rõ định ngôi.

Kính nguyện Chư Tôn Đức Tăng Ni có được một tuần An Cư thật an lạc.
Kính chúc quý Phật tử tùng hạ phước lạc được nhân đôi.

Nam Mô A Di Đà Phật
Phật tử Thanh Phi


cung qua duong

An Cư nhiều lợi íchKính dâng Quý Hành Giả An Cư 

tại Trường Hạ Quảng Đức năm 2024

(Kính họa bài thơ của Thầy Thích Viên Thành theo cùng vần ) Cùng nhau câu hội tại một nơi 

Trú xứ Melbourne được chọn rồi 

Học hỏi bổ sung thân, ý giáo 

Đạo tràng Quảng Đức bảy ngày thôi 

“Thép không luyện kỹ không thành thép” 

Đổi trao kinh nghiệm diệt CÁI TÔI 

Nguyên tắc an cư nhiều lợi ích 

Nương nhau thiết thực Đức dung bồi! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 Sydney 13/6/2024 (8/5/Giáp Thìn) 

Phật tử Huệ  Hương 

 


1-banner-an cu-2024

PHƯỚC HUỆ SONG TU


Kính dâng Quý Hành Giả An Cư 

tại Trường Hạ Quảng Đức năm 2024

Kính họa bài thơ của Thầy Thích Viên Thành 

Mùa Phật Đản xong chuẩn bị rồi
An cư kiết hạ trở về thôi
Hành trì hộ pháp Như Lai Tạng
Phước Huệ song tu hạnh sánh đôi
Cắt sóng nhiễu nhương đang tạp loạn
Giới hòa tịnh độ lắng ta Tôi
Già Lam Quảng Đức đang nghênh đón
Đại chúng tu hành tạo Phật ngôi.

Tampere, Phần Lan 13.6.2024

Minh Đạo Phương Biên


2-banner-an cu-2024

Mùa Về Tứ Chúng Nhập An Cư

Kính họa vần thơ của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Quý Hành Giả An Cư tại Trường Hạ

Tu Viện Quảng Đức năm 2024

Mùa về nắng ấm trải muôn nơi

Bổng gặp tin vui khắp bốn trời

Tu Viện Quảng Đức hoan hỷ báo

Tứ chúng huân tu gởi thiệp mời

Thúc liễm thân tâm cùng an tịnh

Gạn đục khơi trong những ý lời

Bảy ngày nhập hạ tu chánh niệm

Chỉ thấy trên cao Phật mĩm cười.

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany 13.6.2024

Cư Sĩ Đan Hà


banner-an cu-2024-truong duong dao tamTỨ CHÚNG ĐỒNG TUKính họa vần thơ của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Quý Hành Giả An Cư tại Trường Hạ

Tu Viện Quảng Đức năm 2024


Quảng Đức an cư đã chọn rồi
Bảy ngày tu tập được về ngôi
Đạo tràng hoan hỉ lo chào đón
Tứ chúng đồng tu phước đức bồi
Dốc lòng tu tập thân tâm tịnh
Nhìn lại tìm đâu thấy cái tôi
Lục hòa thúc liễm vui vô lượng
Thắng duyên cảm kích mãi không thôi

 

Jacksonville, Florida, USA 13/6/2024

Cư sĩ Châu Ngọc

  


2-banner-an cu-2024


MỘT TUẦN AN CƯ


Kính họa vần thơ của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Quý Hành Giả An Cư tại Trường Hạ

Tu Viện Quảng Đức năm 2024


An cư kiết hạ đến nơi rồi
Chuẩn bị hành trang đến dự thôi.
Quảng Đức thiền môn lòng hoan hỉ
Melbourne tứ chúng dạ bồi hồi.
Đạo tràng tâm tịnh nhìn ra tội
Đại chúng thân an thấy cái tôi.
Tu học đêm ngày năng lượng nạp
Một  tuần câu hội phước thêm bồi.

Jacksonville, Florida, USA 13/6/2024
Cư sĩ Tâm Minh


'khoa an cu 2024Huyền Nhiệm Đạo VàngKính họa vần thơ của Thầy Thích Viên Thành

Kính dâng Quý Hành Giả An Cư tại Trường Hạ

Tu Viện Quảng Đức năm 2024


Mùa An Cư đã đến kề rồi
Tu Viện sẵn sàng rộng mở thôi
Phẩm hạnh trang nghiêm về hội tụ
Pháp hành giới đức được tăng đôi
Đạo tràng Quảng Đức truyền lưu mãi
Tứ chúng đồng tu nguyện diệt_ Tôi.
Huyền nhiệm Đạo Vàng _ Ôi, đẹp quá!
Phật ân vi diệu mãi cao ngôi.

Strasbourg 14/06/2024
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp


1-banner-an cu-2024

An Cư Kiết Hạ
(Bát vĩ đồng âm)
Kính họa bài: “An Cư Nạp Năng Lượng” của Thầy Thích Viên Thành.
Kính dâng chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni tại Trường Hạ Tu Viện Quảng Đức- Úc Châu-PL.2568


An cư Kiết Hạ đến bên rồi
Nhiếp niệm tâm thành nỗ lực thôi
Quảng Đức già lam Tăng đạo hội
Tâm Phương viện chủ Phước ân bồi
Vun trồng thiện nghiệp hương nguyền nối
Trưởng dưỡng chơn thiền hạnh nguyện soi
Nguyên Tạng trú trì gìn nghĩa cội
Tăng nhân khắp chốn hướng tâm ngời..!


Tu Viện An Lạc, California, Mùa An Cư PL.2568
Trúc Nguyên- Thích Chúc Hiền ( Kính họa)🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️Mời xem tiếp:

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 4006)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 880)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 4195)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21762)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 751)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 901)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 495)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 678)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
50,000,000