Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật tử tùng hạ An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức (từ ngày 6 đến 13 tháng 7 năm 2024)

03/06/202409:29(Xem: 380)
Danh Sách Phật tử tùng hạ An Cư kỳ 22 tại Tu Viện Quảng Đức (từ ngày 6 đến 13 tháng 7 năm 2024)

banner-an cu-2024-uom mam tue giac 

 

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL

Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22
(từ 5 đến 13/7/2024 tại Tu Viện Quảng Đức)Danh Sách
Phật tử tùng hạ An Cư kỳ 22
tại Tu Viện Quảng Đức  

 

 

 

 

Stt

Học và tên

Pháp danh

Đơn vị tự viện

Nghỉ lại đêm

       1          

Nguyễn Bá Thanh Thủy

Phương Tuyền

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       2          

Đỗ Ngọc Trúc Lâm

Thiện Thanh

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       3          

Phan Thị Huê

Đại Giác

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       4          

Phan Thị Ánh Tuyết

Diệu Ngà

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       5          

Lâm Thị Vân

Mã Hiền Thanh

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       6          

Khuất Thị Minh Yến

Thiện Phương

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       7          

Lê Thị Thu Hồng

Thiện Hảo

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       8          

Hồ Thị Sương

Đồng Ngọc Minh

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

       9          

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

    10          

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Thiện Hiền

Chùa Pháp Hoa, Adelaide

ở lại

    11          

Lê Thị Hà

Nguyên Hải

Chùa Giác Nhiên, Auckland

ở lại

    12          

Nguyễn Thị Long

Nguyên Bảo Châu

Chùa Giác Nhiên, Auckland

ở lại

    13          

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    14          

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    15          

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    16          

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    17          

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    18          

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    19          

Nguyễn Thị Khánh Vân

Diệu Đài

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    20          

Huỳnh Thị Tuyết Hà

Nguyên Hồng

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    21          

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    22          

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    23          

Nguyễn T. Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    24          

Nguyễn Hoàng Mai

Diệu Hoàng

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    25          

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    26          

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Nguyên Thuần

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    27          

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu  Đắc

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    28          

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    29          

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    30          

Phan Thị Hường

Khánh Hương

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    31          

Võ Thị Hồng Mai

Thiện Bảo

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    32          

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    33          

Võ Trương Bích Duy

Tâm Tuệ

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    34          

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    35          

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    36          

Chung Chinh

Đức Tịnh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    37          

Lê Thị Rê

Quảng Bảo Quý

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    38          

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    39          

La Văn Khôn

Nguyên Quảng Thông

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    40          

Lê Xuân Hiệp

Nguyên Đức Ân

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    41          

Lâm Hàng Nhất Luân

Nhất Luân

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    42          

Lý Bảo Nhơn

Minh Bi

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    43          

Đỗ Đình Tiến

Minh Đăng

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    44          

David Casey

Quảng Minh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    45          

Daniel Thiều

Nguyên Quảng Công

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

ở lại

    46          

Trần Tú Hoài

Hồng Hạnh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    47          

Nguyễn Văn Tâm

Thiện Tịnh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    48          

Lâm Thị Quế Hương

Diệu Liên

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    49          

Thiều Văn Bình

Quảng Tịnh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    50          

Nguyễn Anh Dũng

Tâm Từ

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    51          

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyên Thanh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    52          

Trần Hữu Huề

Quảng An

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    53          

Lê Thị Mận

Tâm Mỹ

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    54          

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    55          

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    56          

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    57          

Kha Kim Hoàng

Nguyên Nhật Thuận

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    58          

Nguyễn Dũng Sĩ

Linh Chí

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    59          

Trần Thị Mỹ Lệ

Linh Hoa

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    60          

Lê Thị Lý

Liên Minh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    61          

Phạm Thị Hà Diễm

Diệu Phúc

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    62          

Huỳnh Thu Kim

Nguyên Thảo

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    63          

Võ Thị Kim Anh

Viên Ngọc

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    64          

Lê Đặng

Nguyên Quảng Hiền

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    65          

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    66          

Nguyễn Thị Lợi

Nguyên Nhật Tịnh

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    67          

Nguyễn Thị Nhuận

Nguyên Nhật Tú

Tu Viện Quảng Đức, Victoria

Ko ở lại

    68          

 

 

 

 

    69          

(đang cập nhật)

 

 

 

    70          

 

 

 

 

    71          

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
27/05/2024(Xem: 2624)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
16/05/2024(Xem: 602)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 3858)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
05/04/2023(Xem: 21085)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
25/05/2024(Xem: 539)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
14/05/2024(Xem: 845)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 401)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 436)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567