Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Ưu Đàm Hoa Nở Sáng Hôm Nay (Tuyển Tập Thơ Mừng Phật Đản)

17/05/202410:53(Xem: 347)
Ưu Đàm Hoa Nở Sáng Hôm Nay (Tuyển Tập Thơ Mừng Phật Đản)

phat dan sanh-qd
ƯU ĐÀM HOA NỞ SÁNG HÔM NAY

 
Mỗi độ mùa hoa rộ sắc hương
Bốn loài ba cõi khắp mười phương
Đản sinh từ phụ tràn hoan hỷ
Tỉnh thức bừng lên như ánh dương
 
Dưới cội bồ đề trí huệ khai
Ba lần chuyển pháp ở vườn Nai
Khổ tập và đây là diệt đạo
Con đường giải thoát mở tương lai
 
Phật đến nơi này để độ sinh
Vô biên trí huệ phá vô minh
Trời người tứ chúng đồng hoan hỷ
Lục đạo quần  sanh với hữu tình
 
Rộn tiếng chim ca ngát hương bay
Ưu đàm hoa nở sáng hôm nay
bảy bước mở ra đường giải thoát
Từ bi thị hiện cõi này đây
 
Tháng tư tam hợp hỷ hoan ca
Bao nhiêu đèn nến với hương hoa
Lời kinh đồng vọng trong trời đất
Tưởng niệm thâm ân của Phật Đà
 
 
TRĂNG TRÒN THÁNG TƯ
 
Vạn lý trời xanh vạn lý hành
Diệu kỳ khoảnh khắc sử ghi danh
Tán hương hoa vũ chư thiên kính
Nhân loại mừng vui đảnh lễ ngài
             Một sớm chan hòa trong nắng mai
             Ba ngàn thế giới đón Như Lai
             Vô sanh vô diệt tùy nghi hiện
             Quốc độ Sa Bà hiển thánh nhân
Ở xứ Tây Thiên ứng hóa thân
Để đem giáo pháp độ phong trần
Bao nhiêu diệu đế dần khai sáng
Lục chủng rung rinh rạng cõi người
             Dưới cội ưu đàm hoa thắm tươi
             Hương bay ngược gió tỏa muôn nơi
             “Duy ngã độc tôn” đây chánh pháp
             Lưu bố nhân thiên khắp đất trời
Trung đạo đương tu rất tuyệt vời
Lần đầu tuyên thuyết bởi tôn sư
Xưa nay chưa thấy trong tam giới
Phạm chúng, chư thiên với vạn loài
             Thị hiện ra đời độ chúng sanh
             Nhập thiền miên mật suốt năm canh
             Sao mai lấp lánh bừng khai ngộ
             Ba lần chuyển pháp chỗ vườn nai
Cho đến ngày kia nhập niết bàn
Việc làm đã tận ở nhân gian
Từ đây giới luật làm căn bản
Hoằng hóa rộng sâu ánh đạo vàng
             Tháng tư tam hợp đón mùa sang
             Ngũ sắc cờ bay dưới nắng vàng
             Tưởng nhớ bổn sư cung kính lễ
             Những người con Phật ở trần gian
 
 
PHẬT ĐẢN SANH
 
Phật đản sanh cho hòa bình khắp chốn
Từ thị thành đến sơn dã lâm thôn
Đường giải thoát nhiều phương tiện, pháp môn
Nhưng cốt lõi phải bảo tồn căn bản!
 
Phật đản sanh cả đất trời tươi sáng
Tâm từ bi bao phủ khắp thế gian
Trời rải hoa, người chiêm ngưỡng hân hoan
Sư tử hống, ánh đạo vàng trí tuệ.
 
Phật đản sanh bình minh trên nhân thế
Ở vườn Nai tứ diệu đế giảng bày
Đấng pháp vương cho thuốc trị thật hay
Đường trung đạo kể từ nay rộng mở.
 
Phật đản sanh sao trên trời rạng rỡ
Dưới cội cây ngài đắc đạo bồ đề
Bậc tỉnh thức độ đồ chúng đang mê
Đường giải thoát đưa người về bến giác.
 
Phật đản sanh đời hoan ca khúc hát
Chư thiên thần tấu lễ nhạc cúng dường
Hương quang thơm lan tỏa thấu mười phương
Từ Đâu Suất đến tận đường địa ngục.
 
Phật đản sanh con về đây phủ phục
Tạ thâm ân đấng cụ túc nhị nghiêm
Người từ lâu nhân loại ngưỡng vọng tìm
Người đã đến, trí huệ kiêm từ ái.
 
Phật đản sanh lành thay và mãi mãi
Ngọn hải đăng dẫn dắt đến ngày mai
Trời và người đồng đảnh lễ Như Lai
Niệm tỉnh giác ngay phút giây hiện tại.
 
 
MỪNG NGÀY KHÁNH ĐẢN
 
Phật về hoan hỷ bản trường ca
Quang minh rạng rỡ cõi Sa Bà
Nhân loại từ đây vui sống đạo
Con đường giải thoát tạo tương lai
 
Thị hiện an lành một sớm mai
Ba lần chuyển pháp ở vườn Nai
Tứ đế là đây căn bản pháp
Trung đạo con đường quả thánh nhân
 
Phật về thế giới lại thanh tân
Dẫu đời lầm lạc lắm phù vân
Đam mê từ thuở vô cùng tận
Nay tỉnh dần ra cảnh sắc trần
 
Phật về từ ái gần gũi thay
Chuyển ý hồi tâm đã chỉ bày
Chánh pháp tùy duyên ngày tháng thuyết
Đại bi vô tận nguyện độ sanh
 
Đạo vàng là cả những tinh anh
Pháp học đồng song với pháp hành
Điều phục thân tâm thanh tịnh ý
“Nhập tri kiến Phật” chí tôn sư
 
Giáo pháp không ngoài lẽ chơn như
Trí huệ vô biên đấng đại từ
Ngài đến nơi này vì đại sự
Độ người đau khổ, sử Phật ghi
 
Thương hết muôn loài chẳng nệ chi
Độc hành ly viễn bước đường đi
Rừng sâu núi tuyết tâm bền bỉ
Bồ đề quả mãn khi sáng sao
 
Từ cõi nhơn gian đến trời cao
Lũ chúng con đây thấy tự hào
Mừng ngày khánh đản trào dâng cảm
Tưởng nhớ Như Lai tâm xuyến xao
 
 
XỨ XỨ HƯƠNG
 
Thế Tôn thị hiện Sa Bà
Quảng truyền chánh pháp hằng hà độ sinh
Tam giới tứ chúng hữu tình
Ngũ thừa lục đạo tùy hình tượng thân
 
Dị loại thô tế bất phân
Đại bi huệ lực tương lân thánh phàm
Chân nhơn tự thức quỹ tàm
Phật tánh giác ngộ bao hàm nhân thiên
 
Trung đạo thượng thiện thánh hiền
Nhất chơn pháp giới vô biên nguyện thề
Bát nhã đoạn hoặc muội mê
Đê đầu đảnh lễ tâm cơ tỏ tường
 
Mãn thiên hoa
xứ xứ hương
Hỷ hoan khánh đản cúng dường Như Lai
Ưu đàm hoa
độ mãn khai
Sơn cùng thủy tận thiên nhai bồ đề
 
 
KHÁNH ĐẢN HÂN HOAN
 
Ngài vẫn an nhiên giữa cuộc đời
Dù đời loạn động đến tàn hơi
Thị phi bất tận lời bao biện
Giữa chúng trung tôn hiện dáng người
 
Lớn nhỏ chi chăng chỉ mỉm cười
Giới hương đức hạnh tỏa muôn nơi
Niêm hoa khoảnh khắc đầy vi diệu
Tay chỉ mặt trăng chiếu sáng ngời
 
Tứ chúng đồng tu nhớ lấy lời
Giới luật nào đâu phải chuyện chơi
Là thầy của cả trời người vậy
Cứ thế vâng theo, thấy tuyệt vời
 
Người đến nơi đây chỉ một thời
Mà ơn đức ấy chẳng hề vơi
Người trong nhân thế mừng lễ tạ
Khánh đản hân hoan cả đất trời
 
Chim hót ngàn hoa nở khắp tươi
Pháp âm như sấm vọng trùng khơi
Đến đi như thế từ muôn thuở
Giác ngộ đường đi mở lối rồi
 
 
KHÁNH ĐẢN
 
Thị hiện nơi này giữa thế gian
Hân hoan chung hưởng ánh đạo vàng
Phật về khai mở con đường sáng
Tháng tư trăng tỏ rạng muôn nơi
 
Mạn thù sa trắng thoảng rơi rơi
Chư thiên đảnh lễ tự cung trời
Chấn động mười phương ngàn thế giới
Muôn loài hoan hỷ với Như Lai
 
Một sớm vừa xanh ánh sao mai
Trí huệ bừng lên độ mãn khai
Sanh tử từ đây lìa mãi mãi
Ngài đến vườn Nai khai pháp môn
 
Từ đây thành thị chí sơn thôn
Tứ chúng đồng tu theo Thế Tôn
Từ bi trải rộng, lòng khiêm tốn
Hữu tình Phật tánh vốn đồng nhau
 
Hỏa trạch hiểm nguy hãy ra mau
Tam giới này đây lắm thương đau
Tam đồ mạt lộ đầy lửa máu
Luân hồi lên xuống sáu đường mê
 
Trăng tròn Vesak khắp sơn khê
Khánh đản mừng vui lễ lại về
Trời người cung kính lời xưng thệ
Y chỉ phụng hành theo Thế Tôn
 
 
KHAI MỞ ĐƯỜNG RA
 
Khánh đản hân hoan với chúng ta
Tưng bừng hoa nở với chim ca
Trong ngoài châu quận trời xanh quá
Mừng sinh nhật Phật tạ thâm ân
 
Thế Tôn thị hiện độ thiên nhân
Bốn loài ba cõi khắp xa gần
phương pháp, đường đi qua khổ tận
Bao đời nay vẫn mãi thanh tân
 
Trầm đốt hương xông khói nhẹ loang
Trang nghiêm tahnh tịnh kết hoa vàng
Pháp tràng cao thụ bay trong gió
Giới đức Phật thân tỏa thập phương
 
Nhập chốn nhân gian để độ đời
Gióng lên trống pháp khắp nơi nơi
Đốt đèn trí huệ xua tăm tối
Khai mở đường ra lối tự do
 
HOA KHAI ÁNH ĐẠO VÀNG
Thế Tôn thị hiện độ đời
Quyền thật phương tiện nói lời đại bi
Conn người tham đắm sân si
Chìm trong bể khổ cũng vì vô minh
Từ ngày có Phật đản sinh
Con đường Trung Đạo định hình tương lai
Phật về hương tỏa hoa khai
Trời người với cả muôn loài hỷ hoan
Khói trầm phảng phất nhẹ loang
Dâng cúng dường Phật lòng càng thiết tha
Này đây một cõi Sa Bà
Tín tâm sanh khởi hằng hà nhân duyên
Sống trong giây phút hiện tiền
Lời Phật khai ngộ vô biên nhiệm màu
Ngõ hầu giải thoát về sau
Người người nhắn nhủ cùng nhau phụng hành
Ưu đàm nở dưới trời xanh
Đạo vàng khai mở tựu thành độ sinh
Mười ngàn thế giới quang minh
Lục chủng chấn động cung nghinh Phật về
Một ngày thức tỉnh thôi mê
Theo lời Phật dạy dựa kề Như Lai
 
NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG VĨ ĐẠI
Mừng lễ Phật đản sanh
Vườn hồng rải cánh trên thảm cỏ xanh
Đón bước chân bậc Chánh Đẳng Chánh Giác
Cây mộc lan ngát hương
Cúng dường
Bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải
Bao nhiêu loài hoa rực rỡ dưới tôn tượng Như Lai
Ong bướm thì thầm điệp khúc sinh nhật
Chim véo von giai điệu hoan ca
Gió vi vu lời Tâm kinh Bát Nhã
Ngày trời xanh biêng biếc
Đêm trăng vàng lung linh
Trong Phật điện khói trầm thơm cung kính
Hai mười sáu thế kỷ như mới hôm qua
Khi hoa ưu đàm nở
Hiện tướng giữa nhân gian
Ba ngàn thế giới mừng Phật đản sanh
Trời người hoan hỷ
Mạn thù sa, mạn đà la trắng cả trời mây
Ngài đã đến
Người mở đường vĩ đại
Một con đường chưa từng có xưa nay
Thế giới dị biệt đông tây
Con người bất đồng nam bắc
Bao chẻ chia cách biệt sang – hèn
Những kỳ thị giàu – nghèo, trí – ngu
Đều dấn bước đi chung con đường Trung Đạo
Mừng sinh nhật Phật tưởng nhớ ơn Như Lai
Hoa trong vườn, hoa nở trong tâm
Ánh sáng trí huệ soi ba ngàn thế giới
Lòng đại bi xuyên suốt muôn đời
 
ĐẢN SANH ĐỘ CHÚNG
 
Bồ đề quang quảng thiên nhai
Năng Nhân Tịch Mặc minh đài vô ngôn
Đê đầu đảnh lễ Thế Tôn
Tứ đế, bát chánh độ hôn mê trầm
Lục niên khổ hạnh sơn lâm
Thất tuần nhập định nhất tâm tựu thành
Tam thân tứ trí tinh anh
Ngũ nhãn đạt tục hạnh hành chiếu chơn
Lục thông thấu tận nguồn cơn
Quyền thật phương tiện uất đơn châu tuần
Thập nhị pháp chuyển tam luân
Hoa khai ngũ diệp Kiều Trần đệ huynh
Hỷ hoan thị hiện đản sinh
Thuận thế gian cố hữu tình tác tư
Độ sanh thuyết pháp chơn như
 
ƯU ĐÀM HOA NỞ SÁNG HÔM NAY
 
Mỗi độ mùa hoa rộ sắc hương
Bốn loài ba cõi khắp mười phương
Đản sinh từ phụ tràn hoan hỷ
Tỉnh thức bừng lên như ánh dương
 
Dưới cội bồ đề trí huệ khai
Ba lần chuyển pháp ở vườn Nai
Khổ tập và đây là diệt đạo
Con đường giải thoát mở tương lai
 
Phật đến nơi này để độ sinh
Vô biên trí huệ phá vô minh
Trời người tứ chúng đồng hoan hỷ
Lục đạo quần  sanh với hữu tình
 
Rộn tiếng chim ca ngát hương bay
Ưu đàm hoa nở sáng hôm nay
bảy bước mở ra đường giải thoát
Từ bi thị hiện cõi này đây
 
Tháng tư tam hợp hỷ hoan ca
Bao nhiêu đèn nến với hương hoa
Lời kinh đồng vọng trong trời đất
Tưởng niệm thâm ân của Phật Đà
 
 
THÁNG TƯ TAM HỢP TRĂNG TRÒN
 
Tháng tư thánh thiện trăng tròn
Trời người ba cõi hỷ hoan đón chào
Hàng Phật tử những tự hào
Đản sanh từ phụ biết bao ân tình
 
Phật là tất cả quang minh
Vốn từ vô tướng hiện hình độ sanh
Chí nguyện vô lượng an lành
Ở trong ngũ dục mà thành đạo sư
 
Chỉ bày lẽ thật chơn như
Diệt sanh bất tận cũng từ niệm tâm
Tháng tư tam hợp trăng rằm
Bốn loài ba cõi vẫn hằng ngưỡng mong
 
Phật về trời đất thong dong
Thái hòa an lạc ở trong tâm người
Phật về thế giới nhuận tươi
Học buông bỏ để cho đời lạc an
 
Phật về sáng ánh đạo vàng
Tam châu cảm ứng rõ ràng lối đi
Trí huệ tinh tấn từ bi
Tứ chúng tin tưởng giáo y phụng hành
 
Tháng tư trong sáng an lành
Dâng hương đảnh lễ ngày sanh Phật đà
Người trong pháp giới Sa Bà
Dựa nương tam bảo cùng là Thế Tôn
 
 
MỪNG VESAK
 
Trời tháng tư lòng người hoan hỷ quá
Nắng vàng tươi và gió hát chim ca
Cờ năm màu phất phới khắp gần xa
Mừng đản sanh cõi Sa Bà vào hội
      Mình ôn lại chuyện sử xưa nguồn cội
      Phật Thích Ca đến mở lối hoằng dương
      Thị hiện đây chấn động cả mười phương
      Ánh quang minh thấu tận đường địa ngục
Ứng hóa thân phàm phu trong ngũ dục
Rồi xuất gia tu khổ hạnh rừng già
Ngài biết rằng tam giới chẳng thể ra
Bèn buông bỏ để mà vào trung đạo
      Trong đêm trường đám ma quân nhộn nhạo
       Không muốn ngài thành chánh qủa Như Lai
       Đêm dần tàn lấp lánh ánh sao mai
       Bậc tuệ giác đã triệt khai đại ngộ
Tám mươi năm rộng hoằng dương phổ độ
Tăng, tín đồ được lợi lạc vô biên
Người liễu sanh, kẻ đắc quả sanh thiên
Tùy phước huệ và nhân duyên giữ giới
      Mình hãy nhớ vô thường không thể đợi
      Hiện tướng sanh, Phật nhập diệt niết bàn
      Nhưng thế gian còn lại ánh đạo vàng
      Tiếng trống pháp vẫn rền vang chấn tác
Ngày tam hợp tháng trăng tròn Vesak
Dâng hương hoa tấu lễ nhạc cúng dường
Trời và người tin tưởng vững dựa nương
Đèn chánh pháp cõi vô thường soi sáng
 
KHAI MỞ CON ĐƯỜNG SÁNG
 
Ngài rời bỏ điện ngọc đền vàng
Từ tạ lạc thù đời ngũ trược buộc ràng
Vượt thành cao băng sông rộng lên đàng
Quyết chí tìm thầy tu đạo
Sáu năm khổ hạnh chốn rừng già
Chỉ con da bọc xương
Vẫn không thấy con đường giải thoát
Ngài dứt khoát từ đây
Ngồi dưới gốc cây thề không đứng dậy
Bốn mươi chín ngày miên mật thiền định
Khi sao mai lấp lánh trên bầu trời
Quang minh bừng lên khắp ba ngàn thế giới
Chư thiên hoan hỷ mưa hoa cúng dường
Đất rùng rùng sáu cách rung động mạnh
Đường trung đạo mở ra cho hết thảy chúng sanh
Ngài thành đạo
Chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác
Thầy của hàng trời người
Cả muôn loại hữu tình
Đường trung đạo rực rỡ quang minh
Chuyển phàm thành thánh
Đưa người mê đến giác ngộ niết bàn
Tứ diệu đế, bát chánh đạo… là giáo lý căn bản
Phật dạy ta nên nhớ lấy thực hành
Phật đạo nhiều tông môn, lắm dị biệt không đồng
Nhưng giữ lấy cốt lõi ắt dung thông
Kỷ niệm ngày thành đạo tưởng nhớ công ơn đức Phật
Đời hôm nay dẫu tất bật ngược xuôi
Hãy nhớ lấy ánh sao mai buổi sớm
Cung kính dân hoa quả hương thơm
Thắp nén nhang tưởng nớ Phật ân
Trí huệ siêu việt
Dõng mãnh vô úy
Từ bi vô hạn
Thuyết trung đạo mở con đường sáng
Khai ánh đạo vàng
Sự kiện vô tiền khoáng hậu chốn nhân gian
 
Đồng Thiện (TLTL)
Ất Lăng thành, 2022 - 2024
 
 
 
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/04/2024(Xem: 2339)
Đã 2568 năm qua, kể từ ngày Đức Thế Tôn thị hiện Niết Bàn, giáo pháp của Ngài vẫn còn giá trị thực tiễn cho nhân loại, cho những ai tìm nguồn hạnh phúc an lạc chân thật. Giáo lý thậm thâm như dòng sữa pháp nuôi lớn và tắm mát những tâm hồn biết bỏ bến mê quay về bờ giác. Ngày nay âm vang tiếng giảng pháp trên non Linh Thứu vẫn còn vọng lại, nhưng lòng của hậu thế chúng sanh như những lữ khách tha phương, mải cất bước rong ruổi xa xăm đuổi theo những ảo tưởng phù du hư giả không thật. Là đệ tử chân truyền nối dòng chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả thành viên của Giáo Hội tùy duyên, tùy xứ sở sắm sửa hương hoa trai nghi lễ phẩm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ. Nguyện cầu thế giới an bình, đao binh chấm dứt, thiên tai động đất dịch bệnh không còn. Chúng sanh buông bỏ tham sân si, sớm ngộ vô thường, khổ, không, vô ngã mà chuyên tâm tu tập theo đạo giải thoát. Cầu cho tất cả chúng sanh chứng thành đạo quả.
19/06/2024(Xem: 202)
Khi nói tới chuyện trao truyền y bát, chỉ là sử dụng một kiểu ngôn ngữ ước lệ. Nơi đây, chúng ta muốn nói tới một thẩm quyền sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nghĩa là, một thẩm quyền tối hậu để nương tựa. Khi dò lại kinh, chúng ta sẽ thấy câu chuyện phức tạp hơn. Vì có nơi Đức Phật nói rằng sau khi ngài nhập Niết Bàn, tứ chúng hãy chỉ dựa vào Chánh pháp. Kinh lại nói rằng tứ chúng chỉ nên dựa vào Kinh và Luật. Mặt khác, Đức Phật nói rằng có những kinh cần giải nghĩa (tức là, hãy nhìn mặt trăng, chứ đừng chấp vào ngón tay, và từ đây mở đường cho các bộ Luận và Kinh Đại Thừa). Có lúc Đức Phật chia đôi chỗ ngồi và trao y cho ngài Ca Diếp. Có kinh ghi lời Đức Phật trao pháp kế thừa cho ngài A Nan. Và có kinh ghi lời Đức Phật ủy thác quyền lãnh đạo cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thế rồi, một hình ảnh thơ mộng từng được kể qua truyện tích Niêm Hoa Vi Tiếu, rằng Đức Phật lặng lẽ, cầm hoa lên, và ngài Ca Diếp mỉm cười. Tích này kể lời Đức Phật nói rằng ngài có một pháp môn vi diệu, không dự
14/06/2024(Xem: 221)
Mỗi mùa xuân đến, hoa mai hoa đào đua nhau nở, pháo nổ tưng bừng chào đón những ngày mới của năm. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng xúng xính trong bộ quần áo mới, quây quần bên mâm bánh chưng bánh tét, chúc tết, tặng nhau phong bì lì xì may mắn (lucky money) màu đỏ, đó là lúc chúng ta rất vui vì ai cũng được thêm một tuổi và trưởng thành hơn.
10/06/2024(Xem: 1178)
Hình ảnh Lễ Phật Đản 2648 (Sunday 09/06/2024) tại Tu Viện Từ Ân, Narren Warren, Victoria, Úc Châu
05/06/2024(Xem: 257)
.. Mùa Phật Đản con về bên đức Phật Lắng nhìn tâm.. nở đẹp đóa sen lòng.. Mùa Phật đản đường trần thôi tất bật Ngắm Từ Tôn.. con bước chậm thong dong..
04/06/2024(Xem: 382)
Thời gian: 10:00 tối thứ 6 giờ Việt Nam (7:00 sáng thứ 7 giờ Cali) bắt đầu học trong 2 tiếng, 2 tuần học một buổi. Dự kiến học trong 3 tháng (nếu có nghỉ buổi nào thì học bù buổi đó) Thời gian bắt đầu: ngày 29 tháng 06 năm 2024 (June 29th) Địa điểm: học online ( qua Google Meet hay Zoom, etc.) Học phí: miễn phí (nhưng người học tự mua giáo trình sách giấy hay sách điện tử hay sách nói, chỉ một cuốn) Giáo trình chính: sách Nguồn Gốc Phật Giáo: Bối Cảnh Hình Thành Những Giáo Lý Ban Đầu của tác giả Richard F. Gombrich giáo sư Phật học Đại học Oxford. Giảng viên: theo hình thức gần như học cùng nhau nên không có một giảng sư chính. Tuy vậy, vẫn có một nhóm nòng cốt điều phối lớp. Có thể học theo hình thức thuyết trình. Tỳ kheo Pháp Cẩn (thạc sĩ Phật học ở Graduate Theological Union, Berkeley, California, Hoa Kỳ) sẽ cùng tham gia học và chia sẻ với lớp.
04/06/2024(Xem: 781)
Cùng toàn thể giới tử thọ trì Bát quan trai giới một ngày một đêm tại trú xứ Tăng già-lam Phước duyên, thành phố Huế, hiện diện quý mến. Một ngày một đêm quý vị ở trong Tịnh giới với niềm tin thanh tịnh, kiên cố, bất hoại đối với Tam bảo. Nhờ niềm tin này mà quý vị không để cho Giới pháp của mình bị sứt mẻ ở trong đi, ở trong đứng, ở trong nằm, ở trong ngồi, ở trong sự nói năng, giao tiếp. Quý vị có được niềm tin này là nhờ quý vị nuôi lớn sáu tính chất của Tam bảo, khiến cho ba nghiệp của quý vị được an tịnh, an tịnh về thân hành, an tịnh về ngữ hành, an tịnh về ý hành. Sáu tính chất của Tam bảo, quý vị phải thường quán chiếu sâu sắc, để thể nhập và tạo ra chất liệu cho chính mình, ngay đời này và đời sau. Sáu tính chất của Tam bảo gồm:
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567