Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mừng Sinh Nhật Phật

10/05/202417:55(Xem: 1644)
Mừng Sinh Nhật Phật


duc phat dan sanh

MỪNG SINH NHẬT PHẬT

 

Thế là ngày sinh nhật Phật lại đến với chúng ta, mọi người hân hoan nao nức mừng ngày đản sanh của đấng cha lành. Rằm tháng Tư hoa nở chim ca, muôn loài tươi mới, khắp nơi dâng hương hoa cúng dường. Trong tâm tưởng hàng Phật tử chúng ta còn “thấy” chư thiên rải hoa mạn thù sa, mạn đà la cúng dường đức Thế Tôn.

Kinh sách thường bảo mười ngàn thế giới chấn động ba lần ấy là khi đức Phật thị hiện ra đời, đức Phật thành đạo và lúc đức Phật nhập niết bàn. Sự chấn động ấy đúng thực nghĩa hay là biểu trưng cũng đều đầy đủ ý nghĩa vô tiền khoáng hậu của sự kiện. Đức Phật thị hiện ra đời để khai phá con đường sáng, con đường giải thoát. Ngài thị hiện ở thế gian để nói cho con người biết sự thật chơn tướng của con người và vạn sự ở thế gian. Con người từ lâu mê mờ không rõ sự thật, chìm đắm trong ngũ dục lục trần, lạc lối trong khu rừng vô minh tăm tối mờ mịt không biết đường ra. Con người khổ mà không thấy khổ, không biết vì sao mình khổ, có đôi khi biết nhưng tặc lưỡi cho qua. Con người lấy khổ làm vui. Con người quanh quẩn lên xuống trong tam đồ lục đạo… Bởi vậy mà Phật thị hiện ra đời để cứu khổ ban vui. Đừng hiểu cứu khổ ban vui kiểu thánh thần có phép tắc có thể ban phước giáng họa. Phật cứu khổ bằng cách nói cho ta biết tại sao ta khổ, nguyên nhân cái khổ, phương cách thoát khổ, con đường đi đến hết khổ, giải thoát, niết bàn…Ban vui ấy chính là khi biết khổ, loại bỏ nguyên nhân gây khổ thì sẽ vui, dứt sanh tử luân hồi sẽ vui trong tịch tịnh niết bàn. Cứu khổ ban vui tùy theo trình độ, căn cơ của mỗi con người, xu hướng và tính cách của mỗi nhóm người… Bởi vậy mà Phật “Quyền thật phương tiện thuyết”. Căn bản Phật pháp vẫn là tứ diệu đế, bát chánh đạo, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, lục độ ba la mật… nhưng vì chúng sanhcăn cơ sai biệt, tính cách đa dạng, xu hướng không giống nhau nên mới có nhiều phương pháp độ sanh, cho dù có tám vạn bốn ngàn pháp môn hay không thì Phật pháp vẫn phải phù hợp, khế cơ, khế lý thì mới độ được người.

Đức Phật đản sanh thị hiện ở vườn Lâm Tỳ Ni, quang minh rực rỡ sáng hơn cả ánh sáng trời trăng, lục chủng chấn động khắp mười ngàn thế giới. Thiên nhân chấn động tâm. Ma vương cũng bị chấn động, một sự kiện hy hữu ở thế gian này. Ngài thị hiện vào hòang cung rồi xuất gia học đạo, rồi lại từ bỏ tu khổ hạnh để thực hành trung đạo, cuối cùng hiện chứng thành chánh đẳng chánh giác. Đây là cả một quá trình vượt thoát vô cùng vĩ đại. Ngài đã thành Phật, cuộc đời đức Phật như một đóa hoa sen, hoa sen từ trong bùn nhơ hôi tanh vươn lên khỏi mặc nước để nở hoa và tỏa hương.

 Đức Phật từ một con người bình thường như bao con người khác, rồi ngài thực hành trung đạo mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Con người nếu tu theo giáo pháp của ngài thì cũng thành tựu như ngài. Đức Phật tuyên bố: “Ta là phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Đây là một câu nói vô tiền khoáng hậu. Một câu nói chấn động tâm nhân thiên, từ trước đến giờ chưa từng có ai nói như thế cả! Ấn Độ lúc ấy có chín mươi sáu tôn giáo, thế giới loài người từ cổ sơ đến giờ có hàng trăm tôn giáo khác nhau nhưng chưa từng có một vị giáo chủ hay một thủ lĩnh nào nói với mọi người là ai cũng có thể đạt địa vị như mình, chứng đắc như mình. Với các tôn giáo ở thế gian này thì tất cả tín đồ vĩnh viễn là tôi đòi phải nghe lời và thần phục tuyệt đối, các tín đồ chịu sự phán xét hay ban thưởng của giáo chủ,  phải trung thành và phục tùng vô điều kiện...Thế gian này chưa có một vị giáo chủ nào cho phép tín đồ của mình bằng mình. Đừng nói là ở lĩnh vực tôn giáo, ngay cả đời thường thế tục cũng không hề có việc này. Chưa từng có một ông vua, thủ lãnh, nguyên thủ nào cho phép kẻ dưới bằng địa vị của mình. Câu nói: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” vĩ đại thật khó có thể nghĩ bàn hay dùng ngôn ngữ để tán tụng. Xưa nay chúng ta thường nói đến đấu tranh cho tự do, dân chủ, bình đẳng… nhưng suốt chiều dài lịch sử nhân loại chúng ta chưa hề đạt được điều đó. Chỉ riêng có Phật đạo là có thể. Đạo Phật đã chứng minh như thế. Câu nói của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  là một bằng chứng. Lịch sử tu và chứng của các thánh giả Phật giáo là những minh chứng. Ngay cả danh tự mà chúng ta vẫn thường tôn xưng cũng nói lên tính bình đẳng, dân chủ tuyệt đối. Ngài là Bổn Sư, là ông thầy dạy đạo căn bản. Điều này mọi người có thể nhận thấy không hề có ở trong các tôn giáo khác. Với các tôn giáo khác thì chỉ có đấng tối cao, giáo chủ và tín đồ mà thôi!

Rằm tháng Tư năm nay hay rằm tháng Tư của 2568 năm trước và rồi rằm tháng Tư của những năm sau này nhân loại vẫn hân hoan đón chào ngày sinh nhật của đức Phật. Khi nào con người con khổ và chỉ có mỗi con đường giải thoát này. Khi nào mà con người còn chìm đắm trong ngũ dục lục trần, tâm còn đầy tam độc thì giáo pháp của đức Bổn Sư Thích ca Mâu Ni vẫn còn hiệu nghiệm để giải trừ khổ, giải thoát, đi đến tịch tĩnh niết bàn.

Mừng ngày Phật đản sanh, hương hoa cúng dường, ngôn văn tán tụng, cờ xí trang nghiêm, lễ lạc thành kính… ấy vẫn chỉ là hình tướng để tỏ bày. Thật sự nhớ ơn Phật, tạ ơn Phật, tôn kính Phật ấy chính là y giáo phụng hành, thực hành sống đạo, thực tập lời Phật dạy, áp dụng giáo pháp vào trong cuộc sống hàng ngày. Đạo Phật là đạo đến để thấy, để hành chứ không phải để nói suông, huyên thuyên chữ nghĩa.

Mừng ngày Phật đản sanh, ba ngàn thế giới hoan hỷ cung nghinh, nhân thiên thành tâm lễ kính, người bốn phương hướng về Lâm Tỳ Ni ngưỡng vọng, người xa gần về các đạo tràng để đảnh lễ chiêm bái tôn tượng của đức Bổn Sư. Ngày nay đạo Phật đã truyền bá khắp năm châu, người con Phật bây giờ có đủ mọi màu da, sắc dân và những truyền thống văn hóa khác nhau. Tuy nhiên tất cả đồng lòng hướng về Bồ Đề đạo tràng để cùng tưởng niệm hoa Ưu Đàm nở, một sự kiện hy hữu ở thế giới Sa Bà.

 

Tiểu Lục Thần Phong (Thanh Nguyễn)

Ất Lăng thành, 0424
phat dan sanh 2


HOA KHAI ÁNH ĐẠO VÀNG

Thế Tôn thị hiện độ đời

Quyền thật phương tiện nói lời đại bi

Conn người tham đắm sân si

Chìm trong bể khổ cũng vì vô minh

Từ ngày có Phật đản sinh

Con đường Trung Đạo định hình tương lai

Phật về hương tỏa hoa khai

Trời người với cả muôn loài hỷ hoan

Khói trầm phảng phất nhẹ loang

Dâng cúng dường Phật lòng càng thiết tha

Này đây một cõi Sa Bà

Tín tâm sanh khởi hằng hà nhân duyên

Sống trong giây phút hiện tiền

Lời Phật khai ngộ vô biên nhiệm màu

Ngõ hầu giải thoát về sau

Người người nhắn nhủ cùng nhau phụng hành

Ưu đàm nở dưới trời xanh

Đạo vàng khai mở tựu thành độ sinh

Mười ngàn thế giới quang minh

Lục chủng chấn động cung nghinh Phật về

Một ngày thức tỉnh thôi mê

Theo lời Phật dạy dựa kề Như Lai

 

NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG VĨ ĐẠI

Mừng lễ Phật đản sanh

Vườn hồng rải cánh trên thảm cỏ xanh

Đón bước chân bậc Chánh Đẳng Chánh Giác

Cây mộc lan ngát hương

Cúng dường

Bậc Thiện Thệ, Thế Gian Giải

Bao nhiêu loài hoa rực rỡ dưới tôn tượng Như Lai

Ong bướm thì thầm điệp khúc sinh nhật

Chim véo von giai điệu hoan ca

Gió vi vu lời Tâm kinh Bát Nhã

Ngày trời xanh biêng biếc

Đêm trăng vàng lung linh

Trong Phật điện khói trầm thơm cung kính

Hai mười sáu thế kỷ như mới hôm qua

Khi hoa ưu đàm nở

Hiện tướng giữa nhân gian

Ba ngàn thế giới mừng Phật đản sanh

Trời người hoan hỷ

Mạn thù sa, mạn đà la trắng cả trời mây

Ngài đã đến

Người mở đường vĩ đại

Một con đường chưa từng có xưa nay

Thế giới dị biệt đông tây

Con người bất đồng nam bắc

Bao chẻ chia cách biệt sang – hèn

Những kỳ thị giàu – nghèo, trí – ngu

Đều dấn bước đi chung con đường Trung Đạo

Mừng sinh nhật Phật tưởng nhớ ơn Như Lai

Hoa trong vườn, hoa nở trong tâm

Ánh sáng trí huệ soi ba ngàn thế giới

Lòng đại bi xuyên suốt muôn đời

 

Đồng Thiện

Ất Lăng thành, 0524
XỨ XỨ HƯƠNG

 

Thế Tôn thị hiện Sa Bà

Quảng truyền chánh pháp hằng hà độ sinh

Tam giới tứ chúng hữu tình

Ngũ thừa lục đạo tùy hình tượng thân

 

Dị loại thô tế bất phân

Đại bi huệ lực tương lân thánh phàm

Chân nhơn tự thức quỹ tàm

Phật tánh giác ngộ bao hàm nhân thiên

 

Trung đạo thượng thiện thánh hiền

Nhất chơn pháp giới vô biên nguyện thề

Bát nhã đoạn hoặc muội mê

Đê đầu đảnh lễ tâm cơ tỏ tường

 

Mãn thiên hoa

xứ xứ hương

Hỷ hoan khánh đản cúng dường Như Lai

Ưu đàm hoa

độ mãn khai

Sơn cùng thủy tận thiên nhai bồ đề

 

Đồng Thiện

Ất lăng thành, 0424

 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/04/2024(Xem: 1907)
Đã 2568 năm qua, kể từ ngày Đức Thế Tôn thị hiện Niết Bàn, giáo pháp của Ngài vẫn còn giá trị thực tiễn cho nhân loại, cho những ai tìm nguồn hạnh phúc an lạc chân thật. Giáo lý thậm thâm như dòng sữa pháp nuôi lớn và tắm mát những tâm hồn biết bỏ bến mê quay về bờ giác. Ngày nay âm vang tiếng giảng pháp trên non Linh Thứu vẫn còn vọng lại, nhưng lòng của hậu thế chúng sanh như những lữ khách tha phương, mải cất bước rong ruổi xa xăm đuổi theo những ảo tưởng phù du hư giả không thật. Là đệ tử chân truyền nối dòng chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả thành viên của Giáo Hội tùy duyên, tùy xứ sở sắm sửa hương hoa trai nghi lễ phẩm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ. Nguyện cầu thế giới an bình, đao binh chấm dứt, thiên tai động đất dịch bệnh không còn. Chúng sanh buông bỏ tham sân si, sớm ngộ vô thường, khổ, không, vô ngã mà chuyên tâm tu tập theo đạo giải thoát. Cầu cho tất cả chúng sanh chứng thành đạo quả.
25/05/2024(Xem: 96)
Lễ Phật Đản 2648 (2024) tại Chùa Giác Nhiên, Auckland, Tân Tây Lan
25/05/2024(Xem: 91)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
24/05/2024(Xem: 112)
Trong nền phát triển rực rỡ của kỹ thuật công nghệ trên khắp năm châu, khoảng cách văn minh của nhân loại ngày càng thu hẹp lại hơn. Cho dù chúng ta sống ở đất nước nào đi chăng nữa, nhưng nếu có mạng lưới internet thì chúng ta cũng có thể biết được những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển tốt đẹp đó, cũng còn đâu đây những hệ lụy của kiếp nhân sinh. Lòng tham, sự thù hận, đố kỵ, chiến tranh… vẫn còn. Giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là một giáo lý sống vì lòng từ bi, vô ngã, vị tha, khơi nguồn cho một nếp sống thanh bình, bất bạo động, làm vơi bớt nỗi khổ đau cho mọi người.
24/05/2024(Xem: 291)
Đêm nay rằm tháng tư Ánh trăng tròn vằng vặc Soi sáng cả bầu trời Nơi khung trời xứ Đức Cơn gió nhẹ nhàng thổi Lòng con sao bình an Nhìn về Quê hương con
23/05/2024(Xem: 77)
Ngoài trời mưa lất phất bay Bóng ai thấp thoáng dưới cây mận già Chim kêu buồn não ruột ra Sầu vương thương nhớ người xa chạnh lòng Mẹ già tóc bạc bên song Chiều mưa ảm đạm mong con mỏi mòn
23/05/2024(Xem: 88)
Chấp tay thành đóa hồng liên Nguyện cầu trăm họ mọi miền an vui Hôm nay là Khánh Đản rồi Hoa Từ Bi nở rạng ngời tâm ta Cầu mong khắp cõi ta-bà Đời phù vân bớt trầm kha miên trường
22/05/2024(Xem: 459)
.. Con xin tắm Phật trong con Lặng nhìn nghiệp chướng theo dòng nước trôi Tâm là gốc tạo luân hồi Tâm là nhân của thảnh thơi Niết bàn.
22/05/2024(Xem: 205)
Trân trọng kính chào toàn thể nhân dân và gửi lời chào thân mến đến quý cộng đồng Phật giáo trên cả nước. Bằng tất cả tấm lòng của mình, tôi xin chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL. 2024. Từ ngài Trưởng lão Hòa thượng Jinwoo (진우스님), Tổng vụ trưởng Thiền phái Tào Khê đời thứ 37 đến chư Tôn đức Tăng già Phật giáo Hàn Quốc đã luôn cho tôi những bài học tuyệt vời, tôi trân trọng tri ân quý Ngài.
21/05/2024(Xem: 94)
Nắng lung linh, Hồ tịnh trong Suối Hoa bát ngát, Xanh dòng Huyền Vi. Tưởng như trời biển thầm thì Kinh vô ngôn đẹp lối về Giác Hoa Không còn thơ chẳng còn ta Tịnh không như huyễn... la đà khói sương ...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567