Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính Mừng Phật Đản (thơ)

04/05/202407:54(Xem: 548)
Kính Mừng Phật Đản (thơ)

Phat Dan quang duc (75)phat dan cali

Kính Mừng Phật Đản I

(Thất ngôn, Thập nhị cú)

Cúi đầu đảnh lễ thắp đèn hương
Hoa quả dâng lên nguyện cúng dường
Năm sắc cờ bay khơi phúc lạc
Ba hồi trống rước mở tâm lương
Trầm xông bảo điện trang nghiêm tượng
Đức toả càn khôn tịch tĩnh đường
Bảo kệ cao âm lan diệu pháp
Ngọc kinh diệu nghĩa trải chơn chương
Xua tan chướng nghiệp lìa hư ảo
Rửa sạch oan khiên học đạo thường
Đón Phật Đản Sanh sen tỏa ngát
Băng rôn biểu ngữ kết huyền trương…!


***

Kính Mừng Phật Đản II
(Bát vĩ đồng âm, thất ngôn, thập nhị cú)


Năm sắc cờ bay rợp đất trời
Đón mừng Phật Đản khắp muôn nơi
Đèn hoa thắp sáng thiền tâm rọi
Cửa đạo khai thông mắt tuệ soi
Mõ nhịp kinh trì an định lối
Chuông ngân pháp diễn tịnh nghiêm lời
Gieo mầm thiện hạnh thiêng ân gội
Tựa đấng chân nhân ác nghiệp rơi
Ẩn nhẫn tu hành hương đạo nối
Thiền thi xướng vịnh ánh quang ngời..!

Tu Viện An Lạc, California, 3 giờ sáng, 03-05-2024
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Kính đề)


***

Kính Mừng Phật Đản III
(Bát vĩ đồng âm, thất ngôn, thập nhị cú)

Phật Đản cờ bay khắp nẻo đường
Lễ đài hoa nở ngát thơm hương
Tăng Ni nhất niệm tâm thành dưỡng
Phật Tử chung lòng ý tịnh nương
Mõ nhịp kinh văn trì phúng tụng
Chuông ngân pháp bảo khải hoằng dương
Nguyền mong cửa đạo luôn an vượng
Nguyện hướng thiền nguyên mãi tịnh trường
Bốn biển thanh bình thiên địa vững
Năm châu thịnh mãn quốc dân hưng
Tĩnh tại như nhiên quy chí thượng
Duyên lành hiển hiện lắng trần vương.

Tu Viện An Lạc, California, 3:00 giờ sáng 07 05-2024
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Kính đề)

***

Kính Mừng Phật Đản IV
(Thất ngôn, Thập nhị cú)

Kính mừng Phật Đản mở tâm thiền
Tụng đọc chơn kinh lắng nghiệp duyên
Thiết trí lễ đài treo biểu ngữ
Diễn khai pháp nhũ thắp hương nguyền
Trầm xông tỏa ngát khơi niềm tịnh
Kệ bỗng ngân vang tỏa đạo thiêng
Bảo tượng trang nghiêm tròn diệu tướng
Vườn chùa tịch tĩnh mãn chơn viên
Cờ bay phất phới tung năm sắc
Chim hót hân hoan trải khắp miền
Ánh tuệ bừng lên soi mọi nẻo
Thanh bình thế giới chuyển oan khiên.

Tu Viện An Lạc, California, 1 giờ 30 sáng 08-05-2024
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Kính đề)

***

Kính Mừng Phật Đản V
(Bát vĩ đồng âm-Thất ngôn-Thập nhị cú)

Thích Ca thị hiện độ quần sanh
Dẫn dắt người mê thoát khổ hành
Thuyết pháp tuyên dương an lạc hạnh
Khai phương diễn giảng hỷ bi thanh
Tùy duyên giáo hoá thiền ân thạnh
Thuận cảnh truyền trao lẽ đạo thành
Đức tuệ trang nghiêm lìa tục gánh
Căn trần tịch tĩnh bặt hư danh
Hằng sa pháp giới quy chơn tánh
Biển sóng trần gian hướng thiện lành
Nhất niệm hồi đầu nương pháp chánh
Niềm vui toả chiếu hiển bao quanh…!


Tu Viện An Lạc, California 8 giờ 30 tối, 08-05-2024
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Kính đề)

 Phat Dan quang duc (26)

Họa:
Kính Mừng Phật Đản

Kính mừng Đại lễ cúng hoa hương
Ngũ quả - lòng thành mãi cúng dường
Ngũ lực mãn viên bồi phúc Huệ
Ngũ căn chu biến tạo thanh lương
Kệ kinh chánh niệm viên thân ý
Chỉ quán nhất tâm ngộ diệu thường
Giới hạnh như bưng ly nước ắp
Nguồn Bi tợ mở suối nguyên chương
Tịnh thiền rửa sạch bao oan kết
Tĩnh lự xua tan những oán ương
Năm sắc Cờ bay luôn nhắc nhớ
Tam vô lậu học phải hằng nương.


Chùa Lầu, Duy Xuyên, Quảng Nam
TT.Thích Như Giải ( Cảm họa)


Phat Dan quang duc (1)


Kính Mừng Phật Đản I
(Thất ngôn, Thập nhị cú)


Gập gối tâm thành khấn nguyện hương

Sen vàng tháp lộng ánh vầng dương

Bát phong khép lại ân niềm lạc

Sáu nẻo khai mờ rõ thiện lương

Rạng rỡ hoa đèn nghiêm bảo tượng

Yên bình cõi thế sáng thiền đường

Lời cầu gõ thức trì kinh pháp

Kệ dục liễu tri nhập đạo chương

Trần đó giăng giăng miền mộng ảo

Lòng đây rộn rộn cảnh vô thường

Nhang trầm lặng toả ngàn phương ngát

Phật Đản truyền ban chẳng tính lường

***

Kính Mừng Phật Đản II

(Bát vĩ đồng âm, thất ngôn, thập nhị cú)

Mừng vui tháp tượng rạng xanh trời

Phật Đản đang về toả khắp nơi

Nhật sáng thênh thang cùng chiếu rọi

Kinh huyền diệu dụng vẫn ngời soi

Già lam rộng trải người tìm lối

Cửa Tổ truyền khai chúng cảm lời

Nước ấm từ bi trao pháp gội

Thuyền từ quảng khoát chớ ân lơi

Kiếp nầy mãi mãi nguyền luôn nối

Tánh lặng hằng đem nghiệp chướng rời.


***

Kính Mừng Phật Đản III

(Bát vĩ đồng âm, thất ngôn, thập nhị cú, Thủ vĩ ngâm)

Vui mừng khắp giới tỏa ngàn hương
Phật Đản cờ hoa rạng nẻo đường
Niệm niệm dân tình, chân pháp dưỡng
Thành thành tuệ đức, diệu kinh nương
Thầy khai hạnh nguyện rèn tâm tướng
Kệ mở người tu rõ đạo trường
Ước thảy dương trần luôn sáng vượng
Nguyền qui cửa Tổ mãi an tường
Ân nhuần giữ lấy bao đời vững
Lộc thắm cầu cho vạn bước hưng
Sống trọn duyên nầy tầm đúng hướng
Vui mừng khắp giới tỏa ngàn hương

SG, 08/05/2024
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)


***


Kính Mừng Phật Đản IV
(Thất ngôn, Thập nhị cú)


Phật Đản đài cao tỏa cảnh thiền
Dương trần hưởng lộc sống tùy duyên
Huy hoàng lễ thiết bừng hoa ngữ
Lẳng lặng cầu kinh xứng tánh nguyền
Mõ kệ râm ran truyền giới tịnh
Lời Thầy quảng khoát thấm nguồn thiêng
An lòng vạn khắc ngời nhân tướng
Diệu đạo muôn trời sáng pháp viên
Khắp cõi ân nhuần vun thắm sắc
Bao thu nghĩa rạng tỏ vui miền
Cam Lồ trải mát xanh cùng nẻo
Tế độ quần sinh thoát khổ phiền.


SG, 09/05/2024
PT. Minh Đạo (Kính họa)


***

Kính Mừng Phật Đản V
(Bát vĩ đồng âm-Thất ngôn-Thập nhị cú- Thủ vĩ ngâm)

Phật Đản ra đời cứu chúng sanh
Truyền khai giáo hóa đạo tâm hành
Lòng trong gọt não tầm an hạnh
Tuệ sáng xua phiền khởi diệu thanh
Lấy kệ nguyền tu mừng phúc thạnh
Cầu kinh rõ thế đẹp duyên thành
Mơ màng sắc tướng, đừng tham cảnh
Chộn rộn dương trần, chớ đắm danh
Thảy thảy qui nguồn nơi bổn tánh
Chung chung tựa pháp bến căn lành
Bao thời lý sự luôn cần chánh
Phật Đản ra đời cứu chúng sanh.

SG, 09/05/2024
PT. Minh Đạo (Kính họa)


 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/04/2024(Xem: 1908)
Đã 2568 năm qua, kể từ ngày Đức Thế Tôn thị hiện Niết Bàn, giáo pháp của Ngài vẫn còn giá trị thực tiễn cho nhân loại, cho những ai tìm nguồn hạnh phúc an lạc chân thật. Giáo lý thậm thâm như dòng sữa pháp nuôi lớn và tắm mát những tâm hồn biết bỏ bến mê quay về bờ giác. Ngày nay âm vang tiếng giảng pháp trên non Linh Thứu vẫn còn vọng lại, nhưng lòng của hậu thế chúng sanh như những lữ khách tha phương, mải cất bước rong ruổi xa xăm đuổi theo những ảo tưởng phù du hư giả không thật. Là đệ tử chân truyền nối dòng chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả thành viên của Giáo Hội tùy duyên, tùy xứ sở sắm sửa hương hoa trai nghi lễ phẩm cúng dường ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ. Nguyện cầu thế giới an bình, đao binh chấm dứt, thiên tai động đất dịch bệnh không còn. Chúng sanh buông bỏ tham sân si, sớm ngộ vô thường, khổ, không, vô ngã mà chuyên tâm tu tập theo đạo giải thoát. Cầu cho tất cả chúng sanh chứng thành đạo quả.
25/05/2024(Xem: 101)
Lễ Phật Đản 2648 (2024) tại Chùa Giác Nhiên, Auckland, Tân Tây Lan
25/05/2024(Xem: 93)
Lễ Phật Đản 2648 của cộng đồng Phật tử Nepal tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức (Buddha Jayanti 2024 of Tamu Samaj Nepalese community at Quang Duc Monastery), Saturday 25/5/2024
24/05/2024(Xem: 113)
Trong nền phát triển rực rỡ của kỹ thuật công nghệ trên khắp năm châu, khoảng cách văn minh của nhân loại ngày càng thu hẹp lại hơn. Cho dù chúng ta sống ở đất nước nào đi chăng nữa, nhưng nếu có mạng lưới internet thì chúng ta cũng có thể biết được những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển tốt đẹp đó, cũng còn đâu đây những hệ lụy của kiếp nhân sinh. Lòng tham, sự thù hận, đố kỵ, chiến tranh… vẫn còn. Giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực sự là một giáo lý sống vì lòng từ bi, vô ngã, vị tha, khơi nguồn cho một nếp sống thanh bình, bất bạo động, làm vơi bớt nỗi khổ đau cho mọi người.
24/05/2024(Xem: 296)
Đêm nay rằm tháng tư Ánh trăng tròn vằng vặc Soi sáng cả bầu trời Nơi khung trời xứ Đức Cơn gió nhẹ nhàng thổi Lòng con sao bình an Nhìn về Quê hương con
23/05/2024(Xem: 77)
Ngoài trời mưa lất phất bay Bóng ai thấp thoáng dưới cây mận già Chim kêu buồn não ruột ra Sầu vương thương nhớ người xa chạnh lòng Mẹ già tóc bạc bên song Chiều mưa ảm đạm mong con mỏi mòn
23/05/2024(Xem: 88)
Chấp tay thành đóa hồng liên Nguyện cầu trăm họ mọi miền an vui Hôm nay là Khánh Đản rồi Hoa Từ Bi nở rạng ngời tâm ta Cầu mong khắp cõi ta-bà Đời phù vân bớt trầm kha miên trường
22/05/2024(Xem: 461)
.. Con xin tắm Phật trong con Lặng nhìn nghiệp chướng theo dòng nước trôi Tâm là gốc tạo luân hồi Tâm là nhân của thảnh thơi Niết bàn.
22/05/2024(Xem: 218)
Trân trọng kính chào toàn thể nhân dân và gửi lời chào thân mến đến quý cộng đồng Phật giáo trên cả nước. Bằng tất cả tấm lòng của mình, tôi xin chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2568 - DL. 2024. Từ ngài Trưởng lão Hòa thượng Jinwoo (진우스님), Tổng vụ trưởng Thiền phái Tào Khê đời thứ 37 đến chư Tôn đức Tăng già Phật giáo Hàn Quốc đã luôn cho tôi những bài học tuyệt vời, tôi trân trọng tri ân quý Ngài.
21/05/2024(Xem: 94)
Nắng lung linh, Hồ tịnh trong Suối Hoa bát ngát, Xanh dòng Huyền Vi. Tưởng như trời biển thầm thì Kinh vô ngôn đẹp lối về Giác Hoa Không còn thơ chẳng còn ta Tịnh không như huyễn... la đà khói sương ...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567