Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phương Danh Chư Tôn Đức & Quý Phật Tử cúng dường trùng tu Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức (tháng 4/2024)

08/04/202408:59(Xem: 428)
Phương Danh Chư Tôn Đức & Quý Phật Tử cúng dường trùng tu Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức (tháng 4/2024)


huong linh nam-1
huong linh nu-3

Phương Danh

Chư Tôn Đức & Quý Phật Tử
CÚNG DƯỜNG TRÙNG TU
HẬU TỔ VÀ LINH ĐƯỜNG
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
(đợt 2, tháng 4 năm 2024)

 1. Sư Cô Giác Anh: $300
 2. Hương linh Dư Thị Vĩnh, pd: Thiện Duyên: $5000
 3. Ngô Hoàng Ngọc Lan (hồi hướng cho Dì Bùi Thị Lầu): $5000
 4. Gia đình Nguyên Quảng Hương-Lê V. Hoàng: $1000
 5. Trịnh Minh Hùng: $200
 6. Ngọc Linh, Ngọc Châu: $300
 7. Nguyên Hằng, Nguyên Tường: $1000
 8. Bánh mì Hoàng Lan: $5000
 9. Xuân Hung, Kim Đoan: $1000
 10. Nguyên Nhật Tín, Thiện Phẩm: $5000
 11. Hồng Hạnh-Đình Hải: $10,000
 12. Loan-Tỷ: $3000
 13. Cụ bà Lâm Trân, pd: Nguyên Quảng Thọ: $1,300
 14. Nguyên Cần: $200
 15. Findlay: $50
 16. Hồng Vy: $50
 17. Gia đình Sơn Ngọc $200
 18. Gia đình Nguyên Cát và Nguyên Như $200
 19. Hồi hướng HL Cụ Trịnh Chỉnh PD Minh Thiện
 20. Gđ Quỳnh Trâm (hồi hướng cho HL Trịnh Chỉnh PD Minh Thiện): $500
 21. Dương Tích Quyên PD Diệu Âm $600 (Hồi hướng HL Huỳnh Thị Thu Thúy PD Diệu Tâm)
 22. Minh Đăng & Viên Thường $100

 23. Cụ Diệu Phước $100

 24. Thu Thảo Diệu Thơm & Bằng Từ Bình $500

 25. HL Bùi Thị Lầu PD Nguyên Quảng Giác $900

 26. Ong Jennifer $500

 27. Cao Kim Du $500

 28. Cao Kim Si $500

 29. Cao Kim Sen $500

 30. Cao Kim Len $500

 31. Thọ Thái: $200
 32. Đồng Ngọc Minh (Adelaide): $5000
 33. Quảng Thiện Duyên (Adelaide): $500
 34. Diệu Hòa Ngọc Dung (Sydney): $300
 35. Hồi Hướng HL Bùi Thị Lầu, pd: Nguyên Quảng Giác: $500
 36. Huệ Hương: $200
 37. Tuyết Mai: $1.000
 38. Châu Đức: $200
 39. Triết: $100
 40. Tịnh Hoa: $100
 41. Cô Lộc: $50
 42. Diệu Pháp: $200
 43. Bàn 41: $200
 44. Diệu Toàn Liễu: $100
 45. Quảng Thiện, Quảng Ngộ: $200
 46. GĐ Lê Thị Ái Hoa, Pd: Minh Hưng: $150
 47. Quỳnh Dung, Pd Diệu Mỹ: $100
 48. Đặng Như Thái: $50
 49. Hồi Hướng HL Nguyễn Thị Vui, Pd Diệu Mỹ:
 50. -Gia đình Hà Diễm, Tân: $200
  -Gia Đình Tiến Đạt: $100
  -Gia đình Phượng Kiều: $200
 51. Chị Danh: $100
 52. Khánh Xuân: $100
 53. Diệu Yến: $50
 54. Huệ Ngọc: $50
 55. Quảng An: $30
 56. Lê Thúy An: $20
 57. Lê Minh Tâm: $20
 58. Mai Thiện Bảo: $100
 59. Nguyên Thành: $50
 60. Quảng Đức Đạo Ca: $300
 61. Thiện Tịnh, Diệu Liên: $2.000
 62. Nguyên Nhật Khai: $100
 63. Gđ Hà Thiên Thanh & Chương: $1.000
 64. Tuyết Đông: $100
 65. Gđ Giang Lai, Giang Thúy Bình, Natasha Giang, Calinn Giang: $1.000
 66. Hoàng Thị Hường, Pd Như Ngộ: $50
 67. Công Thành: $20
 68. Nhật Thảo: $20
 69. Như Lan: $20
 70. Nguyên Nhật Mỹ: $500
 71. Nguyên Quảng Tiến, Nguyên Quảng Thạnh: $500
 72. Quách Mỹ Dung: $200
 73. Quách Hương : $50
 74. Mẹ HL Jack Phạm: $500
 75. Cụ Ngọc Hoa, Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $300
 76. Mai Thị Tái, Pd Hòa An: $200
 77. Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $200
 78.  Gđ Nguyên Quảng Tịnh, Nguyên Quảng Tú: $1.000
 79. Gđ Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường: $1.000
 80. Ẩn Danh: $100
 81. Gđ Nguyên Lập: $200
 82. Thị Trường: $200
 83. Khánh Đào: $50
 84. Lê Ngọc: $200
 85. Trần Thị Kim Tuyến: $50
 86. Nguyên Tuệ Châu: $50
 87. Nguyên Trâm: $50
 88. Gđ Lệ Hiển, Lệ Nguyên: $50
 89. Gđ Trịnh Nhàn, Pd Chơn Lâm: $1,000
 90. Trịnh Thanh Cần: $50
 91. Nguyên Quảng Hiền: $200
 92. Ẩn Danh: $150
 93. Chi Mẩn On: $50
 94. Nhóm bạn Hồng Yến: $400
 95. Khánh Vân Diệu Đài: $300
 96. Quỳnh Anh Diệu Thư: $50
 97. Kim Trung, Diệu Thư: $50
 98. Nguyên Nhật Hưng: $50
 99. Nguyên Diệu Kính: $50
 100. Bàn 29 Đồng Thanh Minh: $500
 101. Kha: $50
 102. Nguyễn Hào: $100
 103. Sư Cô Liên Nghiêm: $200
 104. Thiện Phước, Diệu Bạch, Diệu Thuận: $100
 105. Tâm Trung: $100
 106. Lệ Nghiêm, Hoằng Lân, Xuân Khang: $400
 107. Khánh Linh, Diệu Tánh: $100
 108. Bàn 56: $410
 109. Từ Múi: $100
 110. Lê Văn Lý: $100
 111. Lê Văn Thuận: $100
 112. Đỗ Thị Kim Chi: $50
 113. Nguyên Thiện Bảo, Nguyên Thiện Hạnh: $200
 114. Hoàng Thị Loan: $100
 115. Khánh Thọ, Đức Phúc: $100
 116. Chiếu Từ Tâm: $80
 117. Gđ Trần Minh, Liên Ngọc Anh: $900
 118. Gđ Đàm Thái Sơn: $100
 119. Bàn 19-Hội Cao Niên Preston: $900
 120. Bàn 21- Hội Cao Niên Preston: $255
 121. Bàn 20- Hội Cao Niên Preston: $520
 122. Bàn 40- Phật Tử Chùa Bảo Minh: $1050
 123. Âu Mỹ Thắm: $50
 124. Bàn 57: Dương Thị Thơm: $50,
 125. Ngọc Tâm: $50,
 126. Karen Tu: $50
 127. Huỳnh Thu: $50
 128. Kim Oanh: $50
 129. Xuân Kiều: $50
 130. Thục Kim: $50
 131. GĐ Hoàng Ngân HH HL Nguyễn Tấn Cương, Pd Minh Trực: $2.000
 132. Bảo Diệu Nguyện: $100
 133. Bàn 49, 50: Gđ Cụ Trần Văn Căn: $500
 134. Bảo Diệu Lợi: $500
 135. Bàn 34- Tịnh Bảo: $600
 136. Gđ Bùi Thị Yến: $500
 137. Gđ Lý Thị Huệ: $200
 138. Bàn 42: $320
 139. Bảo Diệu Hạnh: $100
 140. Quảng Diệu Trí: $200
 141.  Mỹ Kim: $100
 142. Huệ Mai: $100
 143. Diệu Nguyện: $100
 144. Chúc Hoa, Hoàng Bảo: $100
 145. Quảng Xuân: $50
 146. Giác Liên Thanh: $100 (BanK)
 147. Thy Diệu Đức: $100 (Bank)
 148. Chị Bé: $50 (Bank)
 149. Bàn số 4: $1.000
 150. Bàn số 5: $500
 151. Nguyễn Tiến Đức: $100
 152. Bàn 38- Túy Hà: $700
 153. Diệu Hiếu: $50
 154. Bảo Kim Tú: $50
 155. North Victoria Buddhist Asociation: $50
 156. Nguyên Thảo: $50
 157. Bàn 28: $170
 158. Chánh, Hà: $100
 159. Ẩn Danh: $200
 160. Bàn 17: $700
 161. Bàn 54: $435
 162. Bàn $53: $210
 163. HL Võ Thị Hoàn: $100
 164. Bàn 46 -Gđ Hl Nguyễn Thị Bé: $500
 165. Ẩn danh: $170
 166. Bàn 47- G đ HL Nguyễn Thị Bé:  $500
 167. Bàn 55: 200
 168. Bàn 24: 950
 169. Đàm Hữu Thuận, Mai Ong: $200
 170. Gđ Trần Nguyên: $50
 171. Bàn 26: $860
 172. Chí Thành hồi hướng công đức cho Bà Ngoại : $200
 173. Hạnh Tấn; $200
 174. Bàn 22: $435
 175. Trân Thị Lê: $100
 176. Sunny Dương: $100
 177. Aidan Sun: $50
 178. Ẩn danh: $450
 179. G đ Lê Thị Ngọc Phượng: $100
 180. Bàn 51: $140
 181. Bàn 32 - Nhóm Huệ An: $470
 182. Thái Thị Lâm: $100
 183. Bàn 45: $200
 184. Chung Ngọc Anh: $100
 185. Khánh Hương: $50
 186. Ẩn danh: $50
 187. Bàn 18 - $200
 188. Sui Wah: $100
 189. Mộng Kiều, Pd Từ Thảo Nghiêm: $50
 190. Nguyên Nhật Thảo: $100
 191. Quảng Thảo Quý: $100
 192. Trinh: $50
 193. Ẩn danh: $100
 194. Nguyên Từ, nguyên Nhật Hỷ: $200
 195. Ẩn danh: $100
 196. Gđ Diệu Minh: $150
 197. Bàn 23: $400
 198. Ẩn Danh: $300
 199. Trinh Huệ Tịnh: $100
 200. Ẩn Danh $50
 201. Nguyên Nhật Hải: $30
 202. GĐ Cụ Ông Lâm Minh Châu: $1000
 203. Từ Đức: $200
 204. GĐ Triết: $50
 205. Auction: PT Ngọc Hạnh cúng dường một máy lọc nước Kangen, Hương Châu Phi Phi mua ủng hộ để gây quỹ $5.200.
 206. Diệu Minh Hoàng Kim Nguyệt và gia đình: $1000
 207. Bảo Đoàn + Phạm Minh Tú: $500
 208. (đang cập nhật)


Xem danh sách cúng dường Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

HT. Viện Chủ Thích Thông Mẫn

TT. Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ. Tri Sự Thích Đăng Từ

 
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/05/2024(Xem: 299)
Quý vị đang cầm trên tay tập Kỷ Yếu Kỷ Niệm Chu Niên 32 Năm (1990-2022) Thành Lập Tu Viện Quảng Đức, lẽ ra tập kỷ yếu này đã ra mắt ngay sau Đại Lễ, nhưng do bận rộn nhiều Phật sự, nay mới chính thức ra mắt nhân dịp Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 của Giáo Hội, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2024, như một món quà thành kính cúng dường đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và gởi tặng đến quý ân nhân, thân hữu cùng Đồng Hương Phật tử gần xa. Tập Kỷ yếu này cũng được gởi biếu đến Thư viện quốc gia Úc tại Canberra, và các thư viện công cộng trên toàn liên bang Úc Châu như là một món quà khiêm tốn của Tu Viện Quảng Đức đối với quần chúng Úc-Việt.
05/04/2024(Xem: 3245)
Là một con người hay bất cứ loài chúng sanh nào, cũng muốn được sống yên ổn và nhiều hạnh phúc. Biết như vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân, sống không thù hận, không tị hiềm, ganh tị, không dối trá gạt lường, không tham ô, bốc lột, không tranh giành quyền lực qua nhiều thủ đoạn oán thù. Mà phải sống bằng trái tim biết đến nỗi khổ niềm đau của nhân thế, sống trong hiểu biết và bao dung, giúp đỡ những người thấp yếu hơn mình… Làm được như vậy thì chúng ta, những người con Phật hân hoan đón mừng ngày Phật Đản Sanh mới có ý nghĩa. Để cùng hòa chung niềm vui của những người con Phật, Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức long trọng cử hành Ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2648 vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật 19/05/2024 nhằm ngày 12/4/Giáp Thìn.
20/03/2024(Xem: 2117)
An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại: Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060 Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024
01/03/2024(Xem: 7432)
Thưa quý Phật tử, Chư Tổ Sư đã dạy “Cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một khi mất thân người khó được lại thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa? Nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn.
05/04/2023(Xem: 20739)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
14/05/2024(Xem: 670)
Dù ở phương trời xa Con yêu mái chùa Thầy Tên Bồ Tát Quảng Đức Đã vị pháp thiêu thân Ngọn lửa thiêng bừng sáng Như lời kinh vang lừng Để đạo pháp trường tồn
09/05/2024(Xem: 307)
Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn chị Kim Hoàng và ban Biên tập đài Vietface tivi Úc Châu đã có lời hỏi thăm về buổi lễ này. Thầy xin vắn tắt để quý khán giả khắp nơi biết thêm về chương trình Đại lễ. Tu Viện Quảng Đức do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Tâm Phương khai sơn vào năm 1990 ở tại vùng Broadmeadows, chỉ là một ngôi nhà nhỏ 3 phòng, trước đó Ngài xuất thân từ Nha Trang, đệ tử xuất gia của đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý, Ngài vào Sàigon học tới năm 1986 thì vượt biên tới Mã Lai , lưu trú 1 năm ở trại tị nạn Pula Bidong, sau đó Ngài Giáo Hội PGVNTN tại Úc bảo lãnh sang Úc định cư, lúc đó lãnh đạo GH là Thích Tắc Phước ở Chùa Phước Huệ Sydney ký đơn bảo lãnh sang Úc định cư vào đầu năm 1987, sau 1 tuần ở Sydney, Giáo Hội cử Ngài xuống Melbourne Trụ Trì Chùa Quang Minh. Ngài ở đó làm việc được 3 năm, từ 1987 đến1990, vì bệnh duyên nên không thể nào cáng đáng được, Chùa Hội Phật sự quá nhiều nên Ngài đổ bệnh và những hình ảnh Thầy Viện Chủ Thích Tâm Phương lúc đó bây giờ nhìn lại rất là tội,
04/05/2024(Xem: 293)
Phật về sen nở vườn xanh Chim kêu ríu rít trên cành vô ưu Thiên thượng thiên hạ nhất như Độc tôn duy ngã, giác từ chính ta Thương chúng sanh cõi Ta bà Thị hiện truyền dạy Phật là chân tâm Sinh tử do bởi mê lầm Chấp thân này thật, chấp tâm vô thường
30/04/2024(Xem: 603)
Con người thường hay thắc mắc tại sao mình có mặt ở cõi giới Ta Bà này để chịu khổ triền miên. Câu trả lời thường được nghe là: Để trả nghiệp. Nhưng nghiệp là gì? Và làm sao để thoát khỏi? Then chốt cho câu trả lời được gói ghém trong 2 câu: “Ái bất trọng, bất sanh Ta Bà Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh Độ” Có nghĩa là: “Nghiệp ái luyến không nặng, sẽ không tái sanh ở cõi Ta Bà Niệm Phật không nhất tâm, sẽ không vãng sanh về Tịnh Độ”
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567