Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   


7-tt tam phuongtt tam phuong 3tt tam phuong

ht tam phuong (8)


Kính Khánh Tuế 70
Hoà Thượng Thích Thông Mẫn
(Khai Sơn & Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu)
Kính nguyện Phật thường gia hộ cho HT pháp thể thường an đạo thọ miên trường
Thông Mẫn tăng nhân dựng đạo tràng
Thiền môn Quảng Đức thật nghiêm trang
Quê người chẳng ngại gian lao khó
Đất khách không màng khổ cực nan
Một dạ tu hành xây phước thiện
Năm châu rảo bước trải niềm an
Bảy mươi tuổi chẳn mừng sinh nhật
Chúc thọ miên trường hương đức lan..!

Nam Mô A Di Đà Phật
Tu Viện An Lạc, California 1:30 sáng 23-03-2024
Hậu Học- Thích Chúc Hiền (kính đề)


***


ht tam phuong

QUẢNG ĐỨC VANG DANH

Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc HiềnQuảng Đức vang danh Tịnh đạo tràng
Cửa thiền tịch tĩnh nét nghiêm trang
Công người kiến tạo bao gian khó
Phật đạo lưu truyền chẳng ngại nan
Hòa Thượng Thông Mẫn, người tâm thiện
Đạo đời đối nghĩa tạo vui an
Chúc Ngài tăng thọ ngày Sinh Nhật
Đạo nghiệp viên tròn hương giới lan.

Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne, 24/3/2024

Thanh Phi


ht tam phuong (2)

THIỀN MÔN QUẢNG ĐỨC

Kính mừng Khánh Tuế HT. Thích Thông Mẫn
Kính hoạ bài Kính Khánh Tuế 70 của TT. Thích Chúc Hiền


Thiền môn Quảng Đức toả đàn quang
Thông Mẫn khai sơn tiếp đạo tràng
Rộn rã duyên trần vui cái khó
Yên bình cửa Tổ lắng đời nan
Nhìn quanh khắp chúng mà gầy dựng…
Rõ cả bao đường để thấy lan.
Khánh Tuế nhân gian Người thể nhập
Miên trường rải đức ánh từ an…

Sài Gòn 24/03/2024

PT. Minh Đạo 

TT Tam Phuong

HOẰNG PHÁP ĐỘ SANH

Kính mừng khánh tuế 70

Hòa Thượng Thích Thông Mẫn
(Khai Sơn & Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu)
Kính nguyện Phật thường gia hộ cho HT pháp thể thường an
đạo thọ miên trường

Xuất thân tu học tại Nha Trang
Sang Úc thắp lên ánh Đạo vàng
Tu viện Quảng Đức nhờ công hạnh
“Cải gia vi tự” hiện Già Lam
Hoằng pháp độ sinh gìn phước thiện
Chăm lo Tứ chúng vẫn chu toàn
Sinh nhật bảy mươi xin cầu chúc
Thầy Thích Thông Mẫn được bình an..!

Nam Mô A Di Đà Phật
Germany ngày 24-03-2024
Cư sĩ Đan Hà 


le cung tong kim quan-ht quang do (14)


HÓA ĐỘ MUÔN NGƯỜI

Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc HiềnKÍNH mừng Tu Viện có đàn tràng
CHÚC Quảng Đức danh ngời web trang
KHÁNH lễ lạc thành vui tổ chức
TUẾ niên gìn giữ chẳng hề nan
HÒA yên hóa độ muôn người lạc
THƯỢNG nguyện hoằng dương dạ trí an
THÔNG suốt điển kinh tài đức tỏa
MẪN lân vô úy tiếng truyền lan.


Strasbourg 24.03.2024
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp7-tt tam phuong

BỒ TÁT DẤN THÂN

Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc Hiền


Quảng Đức gian lao lập đạo tràng
Thông Mẫn đứng đầu khổ cực nan
Mưa sa bão lũ không ngần ngại
Bồ Tát dấn thân sáng đạo vàng
Rải hạt từ tâm ra bốn biển
Tâm Phương thơm tiếng ngát hương bay
Chúc mừng phước đức thêm trường thọ
Thất thập cổ lai, đẹp tháng ngày.

Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 24/3/2024

Châu Ngọc Lê Hoa Nhụy


tt tam phuongTRI ÂN HÒA THƯỢNG

Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc HiềnQuảng Đức hôm nay rạng ánh vàng
Duyên lành tu viện thật khang trang.
Dựng xây kiến thiết bao công khó
Tái tạo trùng tu chẳng thở than.
Trí tuệ thâm sâu truyền chánh pháp
Từ bi trải rộng tạo bình an.
Tri ân Hòa Thượng công đức lớn
Chí nguyện cao vời hạnh tỏa lan.

Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 24/3/2024

Cư sĩ Tâm MinhTT Tam Phuong vieng On Quang Do (6)HẠNH NGUYỆN ĐỘ THA


Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc Hiền


KHÁNH hỷ thanh lương khắp đạo tràng
TUẾ xuân quang Phật cảnh nghiêm trang
HÒA an tứ chúng tâm Quảng Đức
THƯỢNG lạc giới quy giải chướng nan
THƯỢNG hạnh độ tha Nam cực quốc
THÔNG dung ứng dụng Pháp hòa an
HẠ nầy Thầy bảy mươi và mãi
MẪN tuệ khinh an phúc đức lan.

Nam Mô A Di Đà Phật
Tampere, Phần Lan 24/3/2024

Cư Sĩ Minh Đạo Phương Biên


Thay Tam Phuong Thay Nguyen tangKính Khánh Tuế 70

Hòa THượng Thích Thông Mẫn

 

Thông Mẫn một đời vì đạo nghiệp

Tu Viện Quảng Đức Bồ Tát hành

Sá gì gian khổ nơi đất khách

Nối chí người xưa dựng đạo tràng.

Phật tử có nơi về nương tựa

Ân đức sâu dầy nguyện khắc ghi

Khánh tuế bảy mươi vui an hưởng

Tâm cả muôn đời hậu thế lưu.

 
Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 24/3/2024

Trí Lạcht tam phuong (1)ĐẠO HẠNH

(Kính hoạ nguyên vận bài “Kính Khánh Tuế 70

Hoà Thượng Thích Thông Mẫn” của Thầy Thích Chúc Hiền)

 

 

Trải biết bao đêm với hạt tràng

Kinh vàng Giới ngọc làm hành trang

Thuyền ra biển lớn qua u tối

Chí khắc tâm lành vượt khổ nan

Bến lạ xây chùa nên tịnh xứ

Miền xa độ chúng được pháp an

Nhân sinh thất thập vui hoà Đạo

Hạnh nguyện viên toàn hương toả lan.

 

Nha Trang 25/3/2024

Tâm Không Vĩnh Hữu


ht tam phuong (3)

ƯƠM MẦM BỒ ĐỀ

Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc Hiền


Mừng Khánh Tuế Ôn thọ miên trường
Tăng nhân Thông Mẫn trú Úc phương
Thiền môn Quảng Đức Người khai sáng
Hoằng truyền Chánh Pháp vạn cát tường!
Cả đời tu hành và độ chúng
Ươm mầm Bồ Đề trải tình thương
Sinh nhật bảy mươi Hoà Thượng khoẻ
Đức hạnh Người ai nấy tỏ tường!

Houston, Texas,  USA 25/6/2024

Quảng Anht tam phuong

BẢO SỞ QUY NGUYÊN

Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc Hiền

Đức lưu lân mẫn dựng đàn tràng

Diệu pháp hoằng dương đẹp mỗi trang

Bảo sở quy nguyên dầu khách địa

Chân tâm tịnh hạnh vượt nghi nan

Thiền lâm QUẢNG ĐỨC cơ hưng vượng

Thanh sử VIỆT NAM nếp thịnh an

Thất thập lai hi – mừng khánh tuế

Thượng nhân THÔNG MẪN tiếng thơm lan.

Đồng Nai 25/3/2024

Hạnh Phương Hoàng Kim Bính


 ht tam phuong (5)

Kính Mừng Khánh Tuế 70 Hoà Thượng Thông Mẫn

(Khai Sơn & Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu)

Kính nguyện Phật thường gia hộ cho HT pháp thể thường an đạo thọ miên trường

Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc Hiền

Đức độ hoà nhu khắp đạo tràng

Khai Sơn Tự Viện khéo an bang

Hai lần đổi chỗ theo thiên ý

Quảng Đức ngày nay danh tiếng vang

Viện Chủ, Trụ trì cùng Giáo Hội

An Cư kiết Hạ rất chu toàn

Khánh tuế bảy mươi dâng mừng thọ

Chí Đạo tràn hồng hương ngát lan


Úc Châu 25/3/2024

Phật tử Huệ Hươngtu thien vn (2)tu thien vn (9)


LỢI DANH KHÔNG MÀNG

Kính mừng khánh tuế 70 HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn
Kính họa theo vần bài thơ của TT Thích Chúc Hiền

CHÚC cho sư phụ an yên
MỪNG ngày khánh tuế thiêng liêng trong đời
SINH ra giữa chốn đất trời
NHẬT nguyệt soi sáng tỏa ngời minh châu
HÒA cùng tăng chúng trước sau
THƯỢNG trên hạ dưới cùng nhau tu hành
THÍCH tử lòng vì chúng sanh
THÔNG minh tu học lợi danh không màng
MẪN cần vun đắp đạo tràng
Khai Sơn Lập Tự gian nan quên mình.


***

Khánh tuế Sư Ông tuổi bảy mươi
Người đem chánh pháp thắp soi đời
Khai sơn lập tự xây công đức
Mở lối đường tu giúp mọi người
Quảng Đức kỳ công thành bảo tự
Thiền môn chọn giống đã xanh tươi
Chúc cho Viện Chủ tâm luôn sáng
Sức khỏe dồi dào trí chẳng vơi.

Bến Tre 25/3/2024

Quảng Pháp Ngôn

10 TT Tâm Phương


Kính Mừng Khánh Tuế
Hoà Thượng Thích Thông Mẫn
Khai Sơn & Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu


Kính mừng Khánh Tuế thật nghiêm trang
Thông Mẫn khai sơn toả pháp tràng
Quảng khoát Ngài luôn lần tụê dưỡng
Quang huy đạo chẳng nệ lòng than
Vì thương tứ chúng bày nhân thiện
Bởi nhận trăm đường tỏ phước an
Thế thái dương trần vui diễn kệ
Điềm nhiên hạnh nguyện đức từ lan

*

Điềm nhiên hạnh nguyện đức từ lan
Quảng Đức thiền môn ánh đạo vàng
Giảng giải kinh thâm cầu tuệ độ
Lưu truyền kệ diệu cảm Thầy mang (*)
Quê người triển giáo yên dân lạ
Đất khách khai sơn lắm kẻ an
Xứ Úc hai mươi năm đã dựng
Miên trường khánh tuế pháp hoài ban.

SG, 24/03/2024
PT. Minh Đạo (Kính đề)

 ***
le cung tong kim quan-ht quang do (11)


Kính Mừng Khánh Tuế
Hoà Thượng Thích Thông Mẫn
Khai Sơn & Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu


Chân cứng đá mềm trời đất lạ

Mộng đẫm hồn xanh biếc cửa Không

Thương đời loạn lạc chuông ngân vọng

Tưởng cõi Di Đà mõ chiều vang

U uẩn trầm hương cô quạnh tỏa

Lặng lẽ đèn khuya thắp nỗi niềm

Gởi trăng huyền nhiệm lời tâm nguyện:

Đá mềm chân cứng xin đi mãi

Trí tuệ từ bi ắp nhiệm màu

“Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của Tổ tông” (HT Mãn Giác)

Chẳng tiếc thanh xuân, chẳng tiếc đời

Từng hơi thở một tha thiết mãi...

Trên đá xanh ngời biếc đóa sen

Quảng Đức tuyệt vời nêu chánh pháp

Hôm nay Thầy vừa tròn thất thập

Cũng vừa tròn mộng tuổi thanh xuân

Thành kính con dâng lời khấn nguyện

Thân tâm huệ mạng Thầy sen báu

Hương nồng thấm đẫm cõi nhân gian

Chư Phật mười phương đồng gia hộ

Gia hộ cho Thầy mãi tiến tu

Công phu hoàn mãn, quả viên thành.

Trăm năm một giấc trong đời

Sen vàng trên đá, tuyệt vời sắc hương.Adelaide, 26/3/2024

Đệ tử lạc loài của Thầy
Diệu Thiện Trần Thị Thân


 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/03/2024(Xem: 376)
Trung tâm sinh hoạt này rộng rãi, được bao bọc bởi rừng cây mát mẽ, môi trường thiên nhiên trong sạch. Cách phi trường Adelaide 30 phút lái xe và cách chùa Pháp Hoa 40 phút. Hệ thống phòng ngủ, vệ sinh và những khu vực sinh hoạt ngoài trời rất đầy đủ và tiện nghi. THAM GIA KHÓA TU: *Quý Phật tử tham gia khóa tu nên đăng ký nơi ngôi chùa mình đang sinh hoạt hoặc đăng ký trực tiếp với ban tổ chức qua email: vientri15@yahoo.com.au. *Các học viên ở ngoài tiểu bang Nam Úc xin hoan hỷ mua vé máy bay đến phi trường Adelaide từ sáng đến trước 3:00pm ngày 25-12-2024. Tất cả sẽ được BTC đón tại phi trường và đưa về nơi Khóa Tu Học. * Ngày 30/12/24 mãn khóa, học viên sẽ được đưa ra phi trường sau 12:00pm và đến phi trường khoảng 2:00pm. Phật tử học viên nào đến và đi sớm hoặc trễ hơn thời gian nói trên, xin sử dụng phương tiện tự túc.
28/12/2023(Xem: 778)
- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành - Chiếu biên bản phiên họp của Giáo Hội tại Khóa Tu Học PPUC kỳ 21 tại Y Camp Adair, Papakura, Auckland ngày 26/12/2023, nay: QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại đất trại Woodhouse Activity Centre, Piccadilly, South Australia 5151 Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22: -Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí -Phó Ban điều hành tổng quát: ĐĐ Thích Viên Thành -Phó Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn -Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy: Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục -Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh. Phó Thư ký: Đh. Hải Hạnh -Thủ Quỹ: Đh. Lý Tố Lan. Phó Thủ Quỹ: Đh. Thiện Tâm -Ban Vận Chuyển: Trưởng Ban: Đh. Đồng Khiết -Ban Trần Thiết: Trưởng Ban: ĐĐ Thích Chúc Hân. Phó Ban: Đh. Trúc Lâm -Ban Cư Trú: Trưởng Ban: Đh. Giác Định -Ban Ẩm Thực: Trưởng Ban: SC TN
15/12/2023(Xem: 16241)
An lạc thảnh thơi là chất liệu tâm linh, là dược nguồn năng lượng mà mỗi người con Phật đều mong ước tìm cầu và trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu thiết thực đó và tạo thuận duyên cho hàng Phật tử xa gần đến Auckland - NZ tu tập và tận hưởng suối nguồn an lạc, khóa tu học “AN LẠC THẢNH THƠI” sẽ được tổ chức tại trại YMCA Camp Adair nhằm giúp cho mỗi học viên tự trải nghiệm sự tinh thông của trí tuệ, an lạc của thân tâm, và thảnh thơi của tâm hồn thông qua việc thực hành giáo lý Phật Đà.
12/12/2023(Xem: 2791)
Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc mùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu. Cũng là thời gian của Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày sắp đến. Năm nay Giáo Hội quyết định tổ chức An Cư Kiết Đông tại : - Địa điểm : Tổ Đình Viên Giác - Hannover - Đức Quốc. - Thời gian : từ ngày 10.12.2023 đến 20.12.2023
29/10/2023(Xem: 925)
Đại diện nhà Chùa, Thầy Thích Nhuận Ân chia sẽ: “Về văn hoá và ngôn ngữ giữa hai nước Nhật- Việt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đời sống của bà con nơi đây. Và những khó khăn nhất định mà mọi người sẽ đối diện thường nhật từ sự rào cản này.” Tiếp lời, Sư cô Thích Nữ Giới Bảo cho biết: “Từ sự ngăn ngại về văn hoá và ngôn ngữ, các bậc phụ huynh và con cái sinh ra, lớn lên được tiếp xúc với môi trường, hoàn cảnh hiện tại. Nên giữa hai thế hệ sẽ gặp khó khăn về mặt truyền thông, giáo dục, văn hoá kể cả tín ngưỡng tâm linh. Thứ đến, vì cuộc sống kinh tế và gia đình nên bà con mình làm việc cũng nhiều hơn, đôi lúc những áp lực từ công việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Chính vì vậy, mỗi khi bà con về chùa được quý Thầy, quý Sư Cô hướng dẫn thực hành theo sự chỉ dạy của Đức Phật qua nhiều phương pháp như: tụng kinh, ngồi thiền, cầu nguyện…cũng phần nào giúp ích cho bà con về mặt tinh thần an tịnh và tích cực hơn, tháo gỡ những khó khăn về mặt tâm lý và cảm xúc trong cuộc sống”.
29/10/2023(Xem: 2878)
Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Khóa Huân Tu Tịnh Độ và xuất gia gieo duyên trong 3 ngày, từ Thứ Sáu, 8-12-2023 đến Chủ Nhật 10-12-2023. Chương trình tu học mỗi ngày gồm có công phu, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ sám, nghe Pháp, ăn cơm trong chánh niệm, chia sẻ pháp đàm . Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ… đều miễn phí.
28/10/2023(Xem: 2202)
Thấm thoát đã 40 năm kể từ ngày Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan cùng nắm tay nhau gây dựng nền móng Phật sự tại quê hương mới này. 40 năm, một chặng đường dài, một chặng đường lịch sử đánh dấu sự thành hình của Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan nói chung và Chùa Vạn Hạnh nói riêng.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567