Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

banner-khoa tu hoc

CHÀO MỪNG

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU Kỳ 21


Hạnh phúc trên đời đã đến rồi !
Chuyên tâm tu học mãi không thôi
Thế gian đau khổ vì tham dục
Phật Pháp hằng vui diệt được “tôi”
Auckland, New Zealand (1) tổ chức
Y Camp Adair (2) chốn trại phước tô bồi
Úc châu Giáo Hội toàn công vụ
Xứ tuyết trồng sen đã nẩy chồi.

Tổ Đình Pháp Hoa SA, 17/12/2023
Thích Viên Thành, kính xướng

Ghi chú:
(1) Đã 20 kỳ tổ chức tại Úc Đại Lợi (Australia), năm nay Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 21, đặc biệt được Tổ chức tại Auckland, Tân Tây Lan (New Zealand).
(2) Y Camp Adair: Địa danh của Khu đất trại mà Khóa Tu Học kỳ 21, sẽ tổ chức tại đây 5 ngày, từ 24-28/12/2023.


***


Nở Sen Ngời
(Bát vĩ đồng âm)
-Kính họa bài: “CHÀO MỪNG KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU Kỳ 21 của Thầy Thích Viên Thành.
-Kính dâng tặng chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Phật Tử tham dự Khoá Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21. Kính nguyện Phật thường gia hộ cho Khoá Tu được thành tựu viên mãn. Kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni & Phật Tử đắc nhiều hỷ lạc trong khoá tu.


Khoá Tu Phật Pháp cận kề rồi
Chuẩn bị hành trang nhập chúng thôi
Gát lại duyên trần quy hướng nội
Quay về ánh đạo chuyển lầm tôi
Tăng Ni giáo hóa tâm nguyền trỗi
Phật Tử tu trì chí nguyện bồi
Bốn chúng chung lòng xây nghĩa cội
Âu Châu tuyết trắng nở sen ngời

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Tu Viện An Lạc, California, 6:00 pm, 16-12-2023
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Kính họa)


***


KHÓA HỌC PHẬT TÂN TÂY LAN HAI MỐT

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.
 
KHÓA tu sắp sửa mở ra rồi
HỌC để tu bồi trí tuệ thôi
PHẬT dạy buông lơi đừng ngã dục
TÂN ngừng đeo đuổi khó thấy "tôi"
TÂY thiên muốn đến cần tu học
LAN đẹp vô ngần vẫn phải bồi
HAI chục năm ròng từng tổ chức
MỐT mai Giáo Hội Úc ươm chồi.

Strasbourg, 17/12/2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

***


Rạng ngời Châu Úc 
Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.



Khóa tu An Lạc đến đây rồi

Cùng nhau vân tập Auckland thôi

Sáu nẻo luân hồi tham đắm mãi

Sinh tử vào ra bởi chấp "tôi"

Tâm Kinh trì niệm tâm từ khởi

Bát Nhã khêu đèn tuệ sáng soi

Rạng ngời Châu Úc vui tu học

Phật Pháp thậ̣m thâm ấm áp đời


Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 17/12/2023
CHÂU NGỌC

***

Đất trại Y camp Adair chốn “Phước” bồi.

Kính dâng lời chúc mừng đến Chư Tôn Đức và quý đạo hữu Phật Tử tham dự Khoá Tu Học kỳ thứ 21 tại New Zealand do Giáo Hội PGVNTN Hải ngoại Úc Châu và Tân Tây Lan tổ chức.

Kính họa theo bài thơ “ CHÀO MỪNG KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU Kỳ 21” của Thầy Thích Viên Thành nhân dịp khoá tu sẽ khai mạc vào ngày 24/12/2023 và sẽ kết thúc vào ngày 28/12/2023.


Phật Pháp bàng bạc khắp mọi nơi

Ai người cầu tiến sẽ mừng thôi

Khoá tu hai mốt hằng mong đợi

Giáo lý uyên nguyên thật tuyệt vời

Tán dương Giáo Hội chẳng quản ngại

Làm sao cuối khoá tuỳ duyên….CHƠI

Địa danh cư trú phù hợp quá

Đất trại Y camp chốn “Phước” bồi !



Melbourne 17/12/2023

Phật tử Huệ Hương



***


NHÂN DUYÊN THÙ THẮNG

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.


Thù thắng nhân duyên đã đến rồi
Đạo tràng thành tựu tự nhiên thôi
Kiên trì định lực phòng ma chướng
Tín nguyện hành trì phá ngã tôi
Niệm giới quán soi ba nghiệp tội
Thiền hành niệm Phật phúc đức bồi
Huy hoàng Pháp hội bừng Nam Cực
Hoan hỷ tuyết liên đã đâm chồi

Tampere, Phần Lan, 17.12.2023
Minh Đạo

***


CHÀO MỪNG
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU Kỳ 21

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.



Phật pháp Úc Châu được vun bồi

Xiển dương giáo lý mãi không thôi

Sân si tham luyến càng thêm khổ

Chay tịnh trong lòng sẽ thảnh thơi

Tu học đến kỳ hai mươi mốt

Địa điểm New Zealand đã sẳn rồi

Chuẩn bị lâu nay mong đến hẹn

Tham quan xứ tuyết đóa sen ngời !



Germany ngày 17. 12. 2023

Cư sĩ Đan Hà (kính họa)


***



PHƯỚC HUỆ HUÂN TU

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.


Đông tàn, xuân mãn, hạ sang rồi
Tu học hằng năm luôn thúc thôi
Bình đẳng thân thù lìa bỉ thử
Từ bi năng sở hết ông tôi
Dụng công bái sám hành buông bỏ
Phước huệ huân tu nguyện đắp bồi
"Miệt Dưới" an hòa cùng tinh tấn
Tòa sen cõi tịnh sẽ đâm chồi

 Brisbane, Mạnh Hạ 2023
Tâm Quang Tiền Anh Thơ


***

SUỐI NGUỒN AN LẠC

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.


Tiếp nối khoá tu đã đến nơi
Suối nguồn an lạc thảnh thơi thôi.
Tâm tư phiền não đầy sân hận
Năng lượng bình yên sẽ đắp bồi.
Địa điểm tối ưu nơi trải nghiệm
Chương trình tu học thuận duyên tôi.
Nơi đây lắng đọng bao điều lạ
Cơ hội thăng hoa thật tuyệt vời.


Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 17/12/2023
PT Tâm Minh


***

Tu tập bỏ cái “tôi”

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.


Khóa tu Phật pháp sát bên rồi
Chu đáo trong ngoài đến thế thôi
Phật tử nơi nơi đều thúc giục
Cùng về tu tập bỏ cái “tôi”
Chư Tôn Thiền Đức hành thiên chức
Dẫn dắt độ sanh trí đức bồi
Khóa tu hai mốt tròn nghĩa vụ
(Tân) Tây Lan Phật pháp đã đâm chồi.

Nam Mô A Di Đà Phật

New Zealand, 18/12/2023
Phật tử Thanh Phi

***

Về đây tu học người ơi

Kính tặng Chư Tôn Đức & cùng quý Phật tử
tham dự Khóa Tu Học Kỳ 21 (tháng 12/2023) tại Auckland New Zealand.


Về đây tu học người ơi
Nghe trong vạn pháp muôn lời diệu kinh
Tâm người lộ ánh bình minh
Lật trang kinh sách lung linh đạo mầu
Đường Đời ta bước qua cầu
Bước vào cửa Đạo trái sầu rụng rơi
Ngẫm xem thế sự người ơi
Luân hồi sanh tử muôn nơi đoạ đày
Kiếp người có được mươi ngày?
Đạo tràng thiết lập, tâm này thảnh thơi.

Hannover 17/12/2023

Diệu Danh

***

Kính chào đón Khoá tu học lần thứ 21. 



Chỉ còn tuần lễ nữa, Phật tử  xa gần tề tựu,
Hân hoan chúc mừng….
Chư Tôn Đức, quý đạo hữu vượt gió vượt mây 
Mang lời dạy Phật đến xứ Tân Tây Lan này 
Nhắc  nhở nhau “Hãy tận hưởng suối nguồn an lạc!”


Kính tán dương Giáo Hội 
thuận duyên tạo cơ hội hỗ trợ được rà soát!  
Quá trình tu tập chuyển hoá tâm linh 
Phát huy năng lượng trải nghiệm của mình 
Và…..
Kính chúc thành phần nhân sự  thành toàn viên mãn! 


Nhìn lại cách tổ chức, chuẩn bị không chút giới hạn 
Tinh thần trách nhiệm kết nối chặt chẽ thân thương
 Giáo lý Phật Đà góp phần kiến tạo tư lương 
Luôn có một giá trị nhất định trong nguyện lực! 


Kính chúc quý đạo hữu, 
năm ngày luôn sống trong tỉnh thức !
Bình an thảnh thơi trong Chánh niệm từng giây 
Nội tâm nhẹ nhàng, 
thắm đượm tinh tuý bài giảng mỗi ngày, 
Ý chí là động lực, cầu chúc bạn khắc phục thử thách! 
Phải chăng 
đỉnh cao của thông minh là lắng nghe sâu sắc? 
Một lần nữa, 
chào đón chúc mừng khóa tu học lần thứ 21 !! 


Melbourne, 17/12/2023 
Phật tử Huệ Hương kính chúc 





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/01/2024(Xem: 2690)
Chủ Nhật 4/2/ 2024, nhằm ngày 25 tháng Chạp: 11:00 am: Lễ Cúng Tất Niên, Thượng Nêu; Cầu An, Cung tiến Chư Hương Linh; Chùa bắt đầu có bông Vạn Thọ, thức ăn Chay thuần khiết. Thứ Sáu 30 Tết tháng Chạp, nhằm ngày 9/2/24: 11:00 am: cúng Ngọ Phật. Cúng Tiến Chư Giác Linh, Chư Hương Linh; 5:00 pm: Cúng Thí Thực; 8:00 pm: Lễ Sám Hối cuối năm; 9:30 pm: Văn Nghệ Mừng Xuân; 11:00 pm: Lễ Trừ Tịch (Giao Thừa Đón Xuân Giáp THÌN 2024); Thứ Bảy Mùng 1 Tết, nhằm ngày 10/2/24: - 11:00 am: Cúng Ngọ Phật cầu Nguyện Quốc Thái Dân An. - Mừng Lễ Vía Di Lặc Tôn Phật Đầu Năm Mới. - Chư Phật tử Lễ Phật xin lộc đầu năm mới. Chủ Nhật Mùng 2 Tết, nhằm ngày 11/2/24: - Lễ Hội Mừng Xuân Giáp Thìn 2024. - Chương Trình Văn Nghệ Xuân Đặc Biệt. Thứ Ba Mùng 4 Tết, nhằm ngày 13/2/24: 7:00pm: Khai Kinh Dược Sư Cầu An Năm Mới. Thứ Bảy Mùng 8 tháng Giêng, nhằm ngày 17/2/24: Lúc 8:00 pm: Dâng Sớ Cầu An Năm Mới . Chủ Nhật 25/2/24, nhằm 16 tháng Giêng: Hành Hương Thập Tự, Cúng Rằm tháng Giêng.
05/01/2024(Xem: 2232)
Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn mùa tuần hoàn theo vũ trụ, nhưng mùa Xuân bao giờ cũng được người ta ví von ca ngợi nhiều nhất. Vì mùa Xuân được đất trời thiên nhiên ban tặng cho một khí hậu ôn hòa để ươm mầm và tăng sức sống cho nhiều loài cỏ cây, hoa trái... cùng khoe sắc như một tác phẩm nghệ thuật hài hòa sống động, phô bày với muôn ngàn vẻ đẹp. Mùa Xuân mang đến niềm tin yêu và hy vọng, mang đến nhiều ước mơ, nhiều kỳ vọng thanh cao tươi sáng. Ước mơ được bình an hạnh phúc cho mình và cho mọi người trên toàn cầu. Đó là một tâm thức cao đẹp nhất của người con Phật mừng đón mùa Xuân mới.
29/10/2023(Xem: 6795)
Như quý vị đã biết, trước bệnh tình nguy ngập của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, chúng tôi, những pháp lữ và những người học trò trực tiếp hay gián tiếp thọ nhận sự giáo huấn của Người, đã cố gắng trong một thời gian rất ngắn để thực hiện tập Kỷ Yếu này. Do hạn chế về thời gian, Kỷ Yếu chỉ là một tuyển tập đơn sơ gồm những sáng tác văn thơ, nhạc, họa, của chư Tôn Đức và văn thi hữu nhằm biểu lộ niềm tri ân đối với bậc Thầy lãnh đạo nòng cốt còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một học giả Phật học uyên thâm hiếm có của Phật giáo Việt Nam. Và cũng chính từ giới hạn đó, chúng tôi đã không kịp nhận được đầy đủ bài vở của chư Tôn Đức, văn thi hữu cùng quý Phật tử có lòng quý kính gửi dâng Hòa thượng Tuệ Sỹ.
05/04/2023(Xem: 19095)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
28/02/2024(Xem: 93)
Chư Tổ Sư đã dạy “Cần tu tập để giải thoát như cứu lửa đang cháy trên đầu”, vì thời gian trong đời mình còn lại quá ngắn ngũi, đừng hẹn đến ngày mai những gì mình có thể làm được hôm nay. Quý Ngài cũng nhắc nhở chúng ta “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhơn thân tái phục nan”, có nghĩa là “Ngàn năm cây sắt ra hoa dễ, một khi mất thân người khó được lại thân”. Đối với người đệ tử Phật chúng ta, nếu ngày nay mình không phát tâm tu tập, thì đừng mong đời mình thăng tiến trên bước đường tâm linh. Mình tự hỏi chính mình là niềm tin của mình vào Chánh Pháp có vững chắc chưa, nội lực tu tập của mình đã được tăng tiến hay chưa? Nếu chưa được tăng tiến và viên mãn thì chúng ta hãy cố gắng phát nguyện, tinh tấn tu tập để sống trọn vẹn.
08/02/2024(Xem: 909)
Rồi chắc chắn đêm giao thừa sẽ đến cũng như mọi buồn vui năm cũ sẽ khép lại để đón mừng mùa xuân mới. Chắc chắn như rằng, theo thường lệ trước thềm năm mới, mọi người ai ai cũng muốn gởi gắm vào đó những hy vọng mới, cùng cầu mong cho năm mới được may mắn hơn, tốt đẹp hơn năm cũ đã qua , và có lẽ trong một số người ai đó với một bước xa hơn trong thâm tâm, một ý nghĩ sẽ xuất hiện một niềm mơ ước miên viễn sẽ có được nhiều hơn nữa những mùa xuân trọn vẹn.
07/02/2024(Xem: 596)
Hãy cảm nhận hạnh phúc an lạc trên từng bước chân ta bước! Và theo tửng nhịp hơi thở của mình Chìa khoá an lạc tuỳ thuộc người thông hiểu kiếp nhân sinh, Sự an lạc như mặt hồ yên lặng, không gợn sóng! Nào hãy đón chào Xuân bằng cách: rèn luyện tâm ta rộng lớn là điều quan trọng.
01/02/2024(Xem: 331)
Lễ Cầu An & Cầu Siêu tại tư gia Phật tử Nguyên Thiện Định Trần Phẩm, Nguyên Nhật Tín Đỗ Thị Huệ (31/01/2024)
17/12/2023(Xem: 762)
Ngày 29/08/2023, Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng, cùng bác Thiện Phước từ Úc Châu về thăm Hòa Thượng Thích Phước Đức, Viện Chủ Chùa Hưng Thiền, TX Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cùng nhóm Phật tử từ thiện Mai Vàng đã tổ chức phóng sanh hơn 01 tấn cá (trên 20 triệu VNĐ). Ni Sư Như Hạnh cùng quý Sư Cô Chùa Hưng Thiền đã lái tàu đưa đoàn ra giữa sông Tiền để thả cá, tại đây TT Nguyên Tạng đã thực hiện nghi thức phóng sanh, sái tịnh, quy y Tam Bảo, hồi hướng công đức cầu siêu cho chư Hương Linh quá vãng cũng như cầu an cho quý Phật tử phát tâm hùn phước phóng sanh. Xin tán thán công đức quý Phật tử Sàigòn và Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu đã đóng góp ngân quỹ để tổ chức phóng sanh kỳ này.
15/12/2023(Xem: 15103)
An lạc thảnh thơi là chất liệu tâm linh, là dược nguồn năng lượng mà mỗi người con Phật đều mong ước tìm cầu và trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu thiết thực đó và tạo thuận duyên cho hàng Phật tử xa gần đến Auckland - NZ tu tập và tận hưởng suối nguồn an lạc, khóa tu học “AN LẠC THẢNH THƠI” sẽ được tổ chức tại trại YMCA Camp Adair nhằm giúp cho mỗi học viên tự trải nghiệm sự tinh thông của trí tuệ, an lạc của thân tâm, và thảnh thơi của tâm hồn thông qua việc thực hành giáo lý Phật Đà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567