Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
khoa an cu vien giac (26)

Kết Duyên

Kính dâng Chư Tôn Đức Tăng Ni
đang tham dự khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình Viên Giác,
 Hannover Đức Quốc (từ 12 đến 20/12/2023)Hành trì là kết nhân duyên,
Với Phật, với  pháp, tinh chuyên  tăng già.
Nơi đâu mà có tà ma.
Ánh sáng của Phật khiến tà thối lui.
Chấp tay lạy Phật không nguôi,
Nghiệp căn đời trước, kiếp ni tiêu mòn.
Lạy Phật ba lạy hỷ hoan,
Tâm con thanh thoát, lòng con an bình.
Bồ Đề hạt giống kết tinh.
Chơn Như Bờ Giác vô minh dứt trừ.
Còn sức chớ có chần chừ,
Hãy mau lạy Phật dứt trừ nghiệp xưa.
Phật ơi! Kiếp trước xa xưa,
Vụng tu, xin hứa nguyện chừa từ nay.

Hannover, Đức Quốc (từ 12 đến 20/12/2023)
Thích Viên Giác TVGPhiLong
🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻
***

day 2-an cu vien giac (7)TU TẬP LÀ DUYÊN

Kính họa bài thơ của TT Phi Long Viên Giác


Yên bình tu tập là duyên
Lòng an đúng pháp tinh chuyên mới là
Tâm nhơ giải đãi là ma
Già lam học đạo đường tà trốn lui
Phiền nan nghiệp chướng dần nguôi
Vô minh khốn khổ dần qui phúc tròn
Lạy Phật đại từ giúp con
Kiên trì giáo điển lo toan tâm bình
Sát - na chẳng vướng nguyền tinh
Quay về bờ giác khổ sinh được trừ
Vén công mở trí ngay chừ (Ngay bây giờ)
Chẳng ngần chướng nạn từ từ bước qua
Xin nguyền xích lại tánh ta ( Bổn tánh trong ta)
Tam đồ lục đạo rời xa nguyện trường…

Sài Gòn, 13/12/2023
PT. Minh Đạo (Kính hoạ)
🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻
day 2-an cu vien giac (2)

ĐỦ DUYÊN TU HỌC

Kính họa bài thơ của TT Phi Long Viên Giác


Đủ duyên tham dự Kiết Đông
Về chùa lễ Phật chuyên tâm tu hành
Trời đông vẫn ấm lòng thành
Nhờ có Chánh pháp ma đành thối lui
Hành trì lễ lạy quá vui
Thân tâm an lạc đắng, bùi thản nhiên
Bồ Đề hạt giống thiêng liêng
Gieo mầm kết trái oan khiên dứt trừ
Hào quang tuệ giác nhất như
Chí thành tu học ơn chừ khó quên
Tương lai đạo pháp vững bền
Chư Tôn Thiền Đức xây nền thăng hoa
Đèn tuệ soi sáng ta bà
Bên trời Viên Gíác san hà tỏa hương


Jacksonville, Florida 13/12/2023
PT. Châu Ngọc Lê Hoa Nhụyday 2-an cu vien giac (7)


LẠY PHẬT CHUYỂN HÓA

Kính họa bài thơ của TT Phi Long Viên Giác


Lạy Phật phát khởi duyên lành
Dứt bao ô nhiễm khởi sanh tâm từ.
Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu trừ
Tiêu tan tội lỗi kiếp người vô minh.
Cơ thể vận động điều hoà
Sức khỏe hồi phục nhạt nhoà bệnh tai
Tâm thân thanh thản đêm ngày
Thanh tịnh ba nghiệp ngập tràn hỉ hoan.
Phiền não nhanh chóng biến tan
Thiện căn tăng trưởng vô vàn tình thương.
Lạy Phật chuyển hoá mọi đường
Tâm linh phát triển khiêm nhường tạo duyên
Hồi hướng công đức về thiên
Bao nhiêu ân nghĩa thiện duyên trao người.
Lạy Phật tăng trưởng tín tâm
Trang nghiêm cúi lạy niệm thầm Hồng Danh
Hít thở đều đặn chớ nhanh
Thân tâm thanh tịnh lòng thành kính dâng.
Trí tuệ tư tưởng sáng dần
Pháp môn chư Tổ truyền thừa chẳng sai.
Suốt đời con nguyện theo Ngài
Công hạnh Đức Phật chẳng ai sánh bằng
Siêng năng sám hối chân thành
Tội tiêu tâm tịnh vãng sanh đời này.

Jacksonville, Florida 13/12/2023
Cư sĩ Tâm Minh


day 2-an cu vien giac (1)

An Cư Kiết Đông Hannover

Kính họa bài thơ của TT Phi Long Viên Giác

An cư cốt lõi tạo duyên
Tăng Ni hội tụ tham thiền tĩnh tâm
Cùng sách tấn tránh sai lầm
Dồn công lực hành trì chăm từng giờ
Quyết tâm cố gắng vô bờ
Ý chí mãnh liệt đường tu tròn đầy
Từ bi trí tuệ mỗi ngày
Lại càng tăng trưởng thêm dày thêm cao
Thời gian ba tháng qua mau
Nhưng mà phước huệ thâm sâu vô cùng
Nhân khóa An Cư Kiết Đông
Ở Hannover Đức hãy cùng về đây
Phật từng dạy phải hăng say
Ra công tu trả ơn Thầy tổ ta
Ơn cha mẹ ơn quốc gia
Đã nuôi dưỡng bản thân ta nên người
Duyên lành đã đến đây rồi
Chư Tôn Thiền Đức không lơi hành trì
Con đường Giác Ngộ quyết đi
Công năng tu tập không gì cản ngăn
Đệ tử xin kính chúc mừng
Quý Chư Tôn Đức Đạo tăng Phước đầy.


Strasbourg, 13/12/2023
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

 
day 2-an cu vien giac (5)


An Cư truyền thống Tăng Già

Kính họa bài thơ của TT Phi Long Viên GiácKiếp xưa từng kết Giác duyên
Đời nầy tiếp nối tâm chuyên du già
Bụi trần bám vạt Cà Sa
Về đây cẳt sóng âm tà vọng vang

Chấp tay quỳ giữa Đạo Tràng
Phát lồ, Sám hối nghiệp tan tội trừ
Giữ tâm thường trụ an như
Giảng sư giáo giới an cư lục hòa

Ngàn năm truyền thống Tăng Già
Chúng sanh quy ngưỡng trước tòa quang minh
Bắc Âu vọng bái chí thành
Nguyện cầu trái đất an lành bình yên.


Phần Lan 13.12.2023
Minh Đạo


day 2-an cu vien giac (1)


Phát Lòng Tu Niệm

Kính họa bài” Kết Duyên” của TT. Thích Viên Giác
Kính dâng tặng đến chư Tôn Đức Tăng Ni & Phật Tử trong khoá An Cư Kiết Đông
tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc. Kính nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni & Phật Tử thân khỏe tâm an đắc nhiều hỷ lạc trong khoá tu.


Phát lòng niệm Phật kết duyên
Não phiền tan biến đạo huyền lan xa
Người người chuyển hoá mê tà
Quay về hướng thiện thiết tha không rời
Vườn tâm hoa nở đẹp tươi
Đêm ngày thanh thản thảnh thơi nghiệp mòn
Niềm vui hiển hiện ngập tràn
Thong dong dạo bước ra vòng lợi danh
Trao dồi trí tuệ tinh anh
Đoạn dần túc trái, vô minh nguyện trừ
Tinh cần tinh tấn chuyên tu
Tụng kinh lễ Phật bi từ mẫn đưa
Quyết gìn bản thệ nguyền xưa
Xây nền đạo Pháp bốn mùa an yên

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát

Tu Viện An Lạc, California, 3:00 am 14-12-2023
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( kính họa) 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/12/2023(Xem: 526)
- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành - Chiếu biên bản phiên họp của Giáo Hội tại Khóa Tu Học PPUC kỳ 21 tại Y Camp Adair, Papakura, Auckland ngày 26/12/2023, nay: QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại đất trại Woodhouse Activity Centre, Piccadilly, South Australia 5151 Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22: -Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí -Phó Ban điều hành tổng quát: ĐĐ Thích Viên Thành -Phó Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn -Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy: Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục -Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh. Phó Thư ký: Đh. Hải Hạnh -Thủ Quỹ: Đh. Lý Tố Lan. Phó Thủ Quỹ: Đh. Thiện Tâm -Ban Vận Chuyển: Trưởng Ban: Đh. Đồng Khiết -Ban Trần Thiết: Trưởng Ban: ĐĐ Thích Chúc Hân. Phó Ban: Đh. Trúc Lâm -Ban Cư Trú: Trưởng Ban: Đh. Giác Định -Ban Ẩm Thực: Trưởng Ban: SC TN
15/12/2023(Xem: 15103)
An lạc thảnh thơi là chất liệu tâm linh, là dược nguồn năng lượng mà mỗi người con Phật đều mong ước tìm cầu và trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu thiết thực đó và tạo thuận duyên cho hàng Phật tử xa gần đến Auckland - NZ tu tập và tận hưởng suối nguồn an lạc, khóa tu học “AN LẠC THẢNH THƠI” sẽ được tổ chức tại trại YMCA Camp Adair nhằm giúp cho mỗi học viên tự trải nghiệm sự tinh thông của trí tuệ, an lạc của thân tâm, và thảnh thơi của tâm hồn thông qua việc thực hành giáo lý Phật Đà.
12/12/2023(Xem: 2117)
Thời tiết đã vào Thu, hoa lá đã chuyển màu, không mấy chốc mùa Đông sẽ trở về trên xứ Âu Châu. Cũng là thời gian của Khoá An Cư Kiết Đông 10 ngày sắp đến. Năm nay Giáo Hội quyết định tổ chức An Cư Kiết Đông tại : - Địa điểm : Tổ Đình Viên Giác - Hannover - Đức Quốc. - Thời gian : từ ngày 10.12.2023 đến 20.12.2023
29/10/2023(Xem: 756)
Đại diện nhà Chùa, Thầy Thích Nhuận Ân chia sẽ: “Về văn hoá và ngôn ngữ giữa hai nước Nhật- Việt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đời sống của bà con nơi đây. Và những khó khăn nhất định mà mọi người sẽ đối diện thường nhật từ sự rào cản này.” Tiếp lời, Sư cô Thích Nữ Giới Bảo cho biết: “Từ sự ngăn ngại về văn hoá và ngôn ngữ, các bậc phụ huynh và con cái sinh ra, lớn lên được tiếp xúc với môi trường, hoàn cảnh hiện tại. Nên giữa hai thế hệ sẽ gặp khó khăn về mặt truyền thông, giáo dục, văn hoá kể cả tín ngưỡng tâm linh. Thứ đến, vì cuộc sống kinh tế và gia đình nên bà con mình làm việc cũng nhiều hơn, đôi lúc những áp lực từ công việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Chính vì vậy, mỗi khi bà con về chùa được quý Thầy, quý Sư Cô hướng dẫn thực hành theo sự chỉ dạy của Đức Phật qua nhiều phương pháp như: tụng kinh, ngồi thiền, cầu nguyện…cũng phần nào giúp ích cho bà con về mặt tinh thần an tịnh và tích cực hơn, tháo gỡ những khó khăn về mặt tâm lý và cảm xúc trong cuộc sống”.
29/10/2023(Xem: 2579)
Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Khóa Huân Tu Tịnh Độ và xuất gia gieo duyên trong 3 ngày, từ Thứ Sáu, 8-12-2023 đến Chủ Nhật 10-12-2023. Chương trình tu học mỗi ngày gồm có công phu, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ sám, nghe Pháp, ăn cơm trong chánh niệm, chia sẻ pháp đàm . Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ… đều miễn phí.
28/10/2023(Xem: 1907)
Thấm thoát đã 40 năm kể từ ngày Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan cùng nắm tay nhau gây dựng nền móng Phật sự tại quê hương mới này. 40 năm, một chặng đường dài, một chặng đường lịch sử đánh dấu sự thành hình của Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan nói chung và Chùa Vạn Hạnh nói riêng.
25/10/2023(Xem: 919)
Chùa An Lạc tọa lạc tại số 5249 E. 30th Street, thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. Vào lúc 6 giờ chiều ngày chủ nhật 22/10/2023, chùa tổ chức chương trình Ca nhạc gây quỹ xây dựng hội trường và Trường Việt ngữ chùa An Lạc tại Adaggios Banquet Hall, số nhà 5999 W. Memory Ln Ste C., Greenfield, Indiana 46140 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của GĐPT. chùa An Lạc và các ca sĩ: Quách Thành Danh, Minh Hiếu, Hồ Lệ Thu, Tuấn Hiền, Jennifer Ngọc, Châu Nhật Long, Diễm Tuyết, Mỹ Hiền …
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567