Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa An Cư Kiết Đông 10 ngày tại Tổ Đình Viên Giác - Hannover - Đức Quốc năm 2023. PL: 2567

12/12/202321:24(Xem: 2116)
Khóa An Cư Kiết Đông 10 ngày tại Tổ Đình Viên Giác - Hannover - Đức Quốc năm 2023. PL: 2567

an cu-chua vien giac-2023-1


letterhead-chua vien giac

Hannover, ngày 22.09.2023

THƯ CUNG THỈNH

Kính gửi : Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni thuộc GHPGVNTN Âu Châu

Đồng kính gửi : Chư Tôn Đức Tăng Ni, các Chùa, Tự Viện, Niệm Phật Đường tại Âu Châu


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Hằng năm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu đều tổ chức An Cư Kiết Đông tại chùa Khánh Anh. Theo sự chỉ đạo của Ban Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, chúng con thừa hành Hòa Thượng Phương Trượng sẽ tổ chức An Cư Kiết Đông năm nay tại Tổ Đình Viên Giác vào thứ hai ngày 11 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, nhằm thúc liểm thân tâm, trau dồi giới đức.

Lễ Kiết Giới An Cư Kiết Đông sẽ chính thức vào chiều thứ ba ngày 12/12/2023 và lễ Kiết Đông sẽ kết thúc vào sáng thứ tư ngày 20/12/2023.

Đại diện đại chúng chùa Viên Giác, chúng con cung kính cung thỉnh Quý Ngài thân lâm đến chùa Viên Giác để cùng kiết giới cũng như An Cư Kiết Đông theo thời gian nói trên.

Nhân dịp An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình Viên Giác, bổn tự chúng tôi kêu gọi quý Phật tử gần xa phát tâm cúng dường tịnh tài và tịnh vật để tạo phước báu cho mai hậu, cũng như ủng hộ cho Phật sự được thập phần viên mãn. Vì lẽ không gian của Tổ Đình bị giới hạn, nên Chùa chỉ có thể cung ứng cho 100 vị Tăng Ni cư trú trong 10 ngày. Riêng quý Phật tử xin cố gắng về chùa tham dự khóa tu Tịnh Độ từ ngày 25 đến 31 tháng 12 năm 2023.

Kính cầu nguyện chư Tôn Thiền Đức pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, Bồ Đề quả mãn và Phật sự viên thành.

Kính chúc quý Phật tử và gia đình luôn ấm no hạnh phúc và tiến tu trên đường đạo.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM. GHPGVNTN,Chi Bộ Đức Quốc

Chi Bộ Trưởng

 Tk. Thích Hạnh ĐịnhLưu ý:

+ Đón và đưa tại phi trường

Chúng con xin Chư Tôn Đức Tăng Ni cho chúng con chuyến bay khứ hồi của máy bay hoặc xe lửa và ngày giờ để ban tổ chức sắp xếp.

+ Liên lạc

Trụ trì TT Thích Hạnh Định: 0176 6140 7805, Tri Sự Đ Đ Thích Hạnh Lý: 0176 4381 4588

Văn phòng Phật tử Thiện Đạo: 0511 – 879630

+ Phật tử cúng dường xin gởi vào Chùa Konto IBAN: DE40 2505 0180 0910 4030 66; BIC: SPKHDE2HXXX


Chương Trình Tu Học của Khóa An Cư Kiết Đông năm 2023

bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023,

tại Chùa Viên Giác, Hannover – Đức quốc

Ngày thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Quý Mão) vân tập về chùa

Ngày thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 30 tháng 10 năm Quý Mão)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

06:45            : Lễ Tác pháp Yết Ma An cư Kiết Đông

08:00            : Điểm tâm

10:00 -11:00 : Khai kinh Đại Bảo Tích

12:00            : Quá Đường

12:45            : Chỉ tịnh

15:00 -16:30 : Lễ Sám Hối Hồng Danh

17:30            : Dược thực

19:00 - 20:00 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích

20:00 - 20:30: Tọa thiền

21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ tư đến thứ sáu 13 - 15 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 01-03 tháng 10 năm Quý Mão)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Bố Tát Tỳ Kheo

08:00            : Điểm tâm

10:00 -11:00 :  Bố Tát Tụng Giới

12:00            : Quá Đường

12:45            : Chỉ tịnh

15:00 -16:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích & Mông Sơn Thí Thực

17:30            : Dược thực

19:00 -20:00 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích

20:00–20:30 : Tọa thiền

21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 04 tháng 10 năm Quý Mão)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm - Lễ Thù Ân

08:00            : Điểm tâm

09:00 -11:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 1 – Hòa Thượng và Chư Phật Tử)

11:00 -13:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 2 - Thượng Tọa và Chư Phật Tử)

13:00 -15:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 1 - Thượng Tọa và Chư Phật Tử)

15:00 -17:00 : Niệm Phật miên mật suốt ngày (Ban 2 - Thượng Tọa và Chư Phật Tử), Mông Sơn Thí Thực

17:30            : Dược thực

19:00            : Giáo Hội Họp / Sinh hoạt cá nhân

21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 05 tháng 10 năm Quý Mão)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm

08:00            : Điểm tâm

09:30 -10:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích

11:00            : Lễ Cầu siêu hàng tuần, cúng Vong và pháp thoại cho Phật tử

12:00            : Quá Đường

15:00 -16:15 : Chư Tăng Ni sinh hoạt Phật Pháp cá nhân

16:30            : Công Phu Chiều Tụng Kinh A Di Đà & Mông Sơn Thí Thực

17:30            : Dược thực

19:00 -20:00 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích

21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 06 tháng 10 năm Quý Mão)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm

08:00            : Điểm tâm

10:00 -11:00 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích

12:00            : Quá Đường

12:45            : Chỉ tịnh

15:00 -16:30 : Trì tụng kinh Đại Bảo Tích & Mông Sơn Thí Thực

17:30            : Dược thực

19:00            : Tiệc Trà kết khoá

21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ ba Ngày 19 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 07 tháng 10 năm Quý Mão)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm

07:00            : Giải chế An cư Kiết Đông

08:00            : Điểm tâm

12:00            : Ngọ Trai

12:45            : Chỉ tịnh

16:00            : Công Phu Chiều Tụng Kinh A Di Đà & Mông Sơn Thí Thực

17:30            : Dược thực

21:30            : Chỉ tịnh.

Ngày thứ tư 20 tháng 12 năm 2023 (nhằm ngày 08 tháng 10 năm Quý Mão)

05:45            : Tọa Thiền và trì tụng Thần chú Thủ Lăng Nghiêm

08:00            : Điểm tâm.

Cung tiển Chư Tôn Thiền Đức hồi quy bổn tự và đưa tiển Phật tử trở về trú xứ, hẹn năm sau gặp lại.

Ghi chú: Chương trình có thể thay đổi ít nhiều để hợp với hoàn cảnh và thì giờ của địa phương.


Kính mời xem hình ảnh
Khóa An Cư Kiết Đông của GHPGVNTNAC tại chùa Khánh Anh Evry, Pháp Quốc từ ngày 3 đến 12/01/2023

an cu khanh anh (17)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/12/2023(Xem: 526)
- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành - Chiếu biên bản phiên họp của Giáo Hội tại Khóa Tu Học PPUC kỳ 21 tại Y Camp Adair, Papakura, Auckland ngày 26/12/2023, nay: QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại đất trại Woodhouse Activity Centre, Piccadilly, South Australia 5151 Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22: -Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí -Phó Ban điều hành tổng quát: ĐĐ Thích Viên Thành -Phó Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn -Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy: Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục -Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh. Phó Thư ký: Đh. Hải Hạnh -Thủ Quỹ: Đh. Lý Tố Lan. Phó Thủ Quỹ: Đh. Thiện Tâm -Ban Vận Chuyển: Trưởng Ban: Đh. Đồng Khiết -Ban Trần Thiết: Trưởng Ban: ĐĐ Thích Chúc Hân. Phó Ban: Đh. Trúc Lâm -Ban Cư Trú: Trưởng Ban: Đh. Giác Định -Ban Ẩm Thực: Trưởng Ban: SC TN
15/12/2023(Xem: 15103)
An lạc thảnh thơi là chất liệu tâm linh, là dược nguồn năng lượng mà mỗi người con Phật đều mong ước tìm cầu và trải nghiệm. Để đáp ứng nhu cầu thiết thực đó và tạo thuận duyên cho hàng Phật tử xa gần đến Auckland - NZ tu tập và tận hưởng suối nguồn an lạc, khóa tu học “AN LẠC THẢNH THƠI” sẽ được tổ chức tại trại YMCA Camp Adair nhằm giúp cho mỗi học viên tự trải nghiệm sự tinh thông của trí tuệ, an lạc của thân tâm, và thảnh thơi của tâm hồn thông qua việc thực hành giáo lý Phật Đà.
29/10/2023(Xem: 756)
Đại diện nhà Chùa, Thầy Thích Nhuận Ân chia sẽ: “Về văn hoá và ngôn ngữ giữa hai nước Nhật- Việt, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đời sống của bà con nơi đây. Và những khó khăn nhất định mà mọi người sẽ đối diện thường nhật từ sự rào cản này.” Tiếp lời, Sư cô Thích Nữ Giới Bảo cho biết: “Từ sự ngăn ngại về văn hoá và ngôn ngữ, các bậc phụ huynh và con cái sinh ra, lớn lên được tiếp xúc với môi trường, hoàn cảnh hiện tại. Nên giữa hai thế hệ sẽ gặp khó khăn về mặt truyền thông, giáo dục, văn hoá kể cả tín ngưỡng tâm linh. Thứ đến, vì cuộc sống kinh tế và gia đình nên bà con mình làm việc cũng nhiều hơn, đôi lúc những áp lực từ công việc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. Chính vì vậy, mỗi khi bà con về chùa được quý Thầy, quý Sư Cô hướng dẫn thực hành theo sự chỉ dạy của Đức Phật qua nhiều phương pháp như: tụng kinh, ngồi thiền, cầu nguyện…cũng phần nào giúp ích cho bà con về mặt tinh thần an tịnh và tích cực hơn, tháo gỡ những khó khăn về mặt tâm lý và cảm xúc trong cuộc sống”.
29/10/2023(Xem: 2579)
Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức Khóa Huân Tu Tịnh Độ và xuất gia gieo duyên trong 3 ngày, từ Thứ Sáu, 8-12-2023 đến Chủ Nhật 10-12-2023. Chương trình tu học mỗi ngày gồm có công phu, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, lễ sám, nghe Pháp, ăn cơm trong chánh niệm, chia sẻ pháp đàm . Mọi phương tiện, ăn uống, ngủ nghỉ… đều miễn phí.
28/10/2023(Xem: 1907)
Thấm thoát đã 40 năm kể từ ngày Phật tử Việt Nam tại Hòa Lan cùng nắm tay nhau gây dựng nền móng Phật sự tại quê hương mới này. 40 năm, một chặng đường dài, một chặng đường lịch sử đánh dấu sự thành hình của Phật giáo Việt Nam tại Hòa Lan nói chung và Chùa Vạn Hạnh nói riêng.
25/10/2023(Xem: 919)
Chùa An Lạc tọa lạc tại số 5249 E. 30th Street, thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. Vào lúc 6 giờ chiều ngày chủ nhật 22/10/2023, chùa tổ chức chương trình Ca nhạc gây quỹ xây dựng hội trường và Trường Việt ngữ chùa An Lạc tại Adaggios Banquet Hall, số nhà 5999 W. Memory Ln Ste C., Greenfield, Indiana 46140 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của GĐPT. chùa An Lạc và các ca sĩ: Quách Thành Danh, Minh Hiếu, Hồ Lệ Thu, Tuấn Hiền, Jennifer Ngọc, Châu Nhật Long, Diễm Tuyết, Mỹ Hiền …
22/10/2023(Xem: 1306)
Lễ Xuất Gia của hai Tịnh nhơn Duyên Đức và Nguyên Quảng Tấn tại Chùa Đức Sơn, 27 Patrick Street, Bothwell, Tasmania, Thứ Bảy ngày 21/10/2023 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567