Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã Cúng Dường Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức nhân Đại Lễ Vu Lan PL 2567 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

02/08/202318:24(Xem: 374)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã Cúng Dường Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức nhân Đại Lễ Vu Lan PL 2567 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa
đã Cúng Dường Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
nhân Đại Lễ Vu Lan PL 2567
🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️




1- Diệu Ngọc, Thanh Anh: $500- (TP)
2- Thanh Phi: $200 (TP)
3- Hồng Hạnh: $200 (TP)
4- Diệu Hiền: $200- (TP)
5- Phương Mai: $200- (TP)
6- Tú Mỹ: $500 (Bank)
7- Lệ Trinh Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh: $800 (TP)
8- Chị Hoàng Lan (Tiệm Bánh Mì) $500 *
9- Nguyên Kim Ngọc: $500 (TP)
10- Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường: $1000 *
11- Tâm Nhân: $500 *
12- Viên Thường Minh Đăng: $100
13- Long Tuyền: $ 300
14- Nguyên Đức Quý: $100
15- Bảo Diệu Nguyện: $100 (Bank)
16- Cụ Bà Quảng Hỷ - Jimmy Bình: $500 (BanK)
17- Văn Lâm (SA): $500 (Bank)
18- Linh Hoa: $100
19- Helene Trần: $500
20- Huỳnh Khắc Toàn, Nguyễn Ngọc Nhung: $600
21- Lý Truyền Toàn: $100
22- Chương Huệ Lan: $100
23- Nguyên Như: $100
24- Quảng Tịnh Bình: $100
25- Nguyên Quảng Ngọc: $500 (TP)
26- Nguyên Nhật Tịnh $500 (TP)
27- Bích Vân: $300 (TP)
28- Loan Tỷ: $200 (TP)
29- Thiện Tịnh, Diệu Liên: $500 (TP)
30- Nguyên Giác, Thục Hà: $300
31- Nguyễn Thị Vĩnh, Thị Trường: $100
32- Liễu Diệu Toàn: $50
33- Diệu Kiên: $50
34- Trần Thị Ngọc Thúy: $150
35- Nguyễn Thị Khánh Vân: $300
36- Ngô Thanh Liên: $50
37- Nguyễn Thị Khánh Thọ : $200
38- Nguyễn Thị Lan Chi: $100
39- Giàu Diệu Chơn: $50
40- Nguyễn Thị Mai Nguyên Trâm: $150
41- Nguyên Đức Ngộ: $100
42- Ông Bà Lệ Hiển, Lệ Nguyện: $50
43- Đồng Thể: $100
44- Du Tiểu Phượng: $50
45- Ẩ danh: $50
46- Phạm Thị Mai: $50
47- Nguyên Đức: $100
48- Trần Công Lý: $150
49- Phạm Chúc Thúy: $50
50- Tâm Thiện: $50
51- Âu Mỹ Thắm: $50
52- Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $40
53- Nguyên Từ Nguyên: $50
54- Trần Thị Lục Diệu Hạnh: $50
55- Lê Thị Cấp Diệu Ngộ: $100
56- Du Anh Kiệt: $300
57- Mạnh Thiều: $100
58- Phạm Nguyễn Tường Vi: $20
59- Mỹ Phước: $100
60- Penny Kha: $50
61- Sissi Nguyen: $50
62- Võ Quốc Dũng: $50
63- Châu, Nguyên Từ: $220
64- Quách Hương: $50
65- Liễu: $100
66- Nguyễn Quốc Tuấn: $50
67- Nguyễn Bích Nguyệt: $50
68- Nguyên Quảng Ngọc: $50
69- Ẩn Danh: $60
70- Đặng Thịnh Nhân: $500
71- Nguyễn Thị Kim Thanh: $50
72- Nguyễn Phúc Mai Hân: $50
73- Ẩn danh: $345
74- Viên Thường, Minh Đăng: $100
75- Long Tuyền: $300
76- Nguyên Đức Quý: $100
77- Linh Hoa: $100
78- Helene Trần: $500
79- Huỳnh Khắc Toàn, Nguyễn Ngọc Dung: $600
80- Lý Truyền Toàn: $150
81- Chương Huệ Lan: $100
82- Nguyên Như: $100
83- Quảng Tịnh Bình: $100
84- Lê Thị Yến: $100
85- Nguyên Thanh Hà: $200
86- GĐ anh Phong cúng dường tiền phúng điếu: $2180
87- Thanh Thúy: $50
88- Hồng Ngọc (Chi): $100
89- Diệu Ngọc cúng dường 5 thùng nấm tươi + 1 bao gạo
90- Nguyên Quảng Lương: $300
91- Diệu Ngọc, Thanh Anh: Cúng dường bao tay, bao nylon cuộn, 2 thùng đền cầy, trà
92- Ken Nguyên Nhật Thanh: Cúng dường 4 thùng cam, 4 thùng táo.
93- Lệ Mỹ: Cúng dường 2 thùng táo
94- Vũ Thị Tuyết: $100
95- Lê Thị Thống: $100
96- Nguyên Nhật Liên (Hương): $100
97- Nguyên Quảng Hương: $100
98- Ngọc Hoa, Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $200
99- Nguyên Thảo, Nguyên Tân: $200
100- Diệu Hòa: $200
101- Tâm Nguyện $100
102- Thiện Bảo: $100
103- Ngọc Tâm: $100
104- Nhuận Đạo: $100
105- Ngọc Minh: $100
106- Diệu Mai $100
107- Thiện Lực: $100
108- GĐ Trần Minh: $350
109- Viên Ngọc: $100
110- Tâm Nguyệt, Tâm Thông: $200
111- Nguyên Nhật Thảo: $100
112- Mai Thiện Bảo: $50
113- Diệu Hiền Thúy Vân: $50
114- Tâm Huệ: $200
115- GĐ Mỹ +Dung: $500
116- Hữu Thu: $100
117- Phương Tú Mùi: $100
118- Phương Kim: $100
119- Huỳnh Thị Ngọc Hạnh: $200
120- Huỳnh Ngọc Hạnh: $100
121- Huỳnh Văn Điệu: $100
122- GĐ Bảo Tú: $200
123- Nguyên Thiện Hạnh: $200
124- Nhị & Thức: $100
125- Lê Thị Ái Hoa: $100
126- Lan Trương: $100
127- Lâm Thị Anh Diệu Yến: $100
128- Nguyên Quảng Hòa: $50
129- Thanh Nga Nguyên Lý: $50
130- Tuyết Đông: $100
131- Huệ Ngọc: $100
132- Nguyễn Tuấn Việt: $50
133- Diệu Ngộ: $100
134- Nguyên Quảng Hiền: $100
135- Nguyên Hằng: $300
136- Minh Trí, Huệ Hòa: 200
137- Hữu Huỳnh: $100
138- Nguyên Ngọc: $100
139- GĐ Nguyên Lượng, Nguyên Hải: $250
140- Đào Thị Nhuộm: $100
141- Chơn Lý: $100
142- Thiện An: $100
143- Liên Minh: $100
144- Nguyễn Xuân Thủy Nguyên Lạc: $100
145- Nguyên Pháp, Nghuyên Điệp: $100
146- Mai Thị Xuân Đào: $50
147- Trần Thị Bạch Mai: $200
148- Nguyễn Thị Thảo Diệu Hồng: $100
149- Tô Châu: $50
150- Mỹ An: $20
151- Diệu Hồng: $200
152- Hồ Văn Thanh Hữu Long: $100
153- Đào Nguyên Phúc: $100
154- Quảng Xuân: $100
155- Diệu Hương: $50
156- Quảng Pháp: $100
157- Huỳnh Mỹ Hòa Thanh Lương: $100
158- Nguyễn Thị Bé: $300
159- Quảng Thanh Hòa: $40
160- Diệu Trí Phương: $200
161- Quảng Nhật: $100
162- Nguyễn Thị Hiếu: $50
163- Nguyễn Bình: $50
164- Nguyên Quảng Hiện: $100
165- Diệu Trí, Nguyên Thông, Tâm Lý: $300
166- Trần Thúy Liễu: $100
167- Trí Lệ: $50
168- Trần Đình Kỉnh: $50
169- Trần Liên Phương: $100
170- Trần Thị Nhung: $50
171- Đồng Túy: $100
172- GĐ Lê Thiện Phúc: $100
173- Phước Duyên: $100
174- Nguyên Quảng Tiến, Nguyên Quảng Thạnh: $200
175- Nguyễn Thị Kim Cúc: $20
176- Lê Thúy An: $10
177- Lê Minh Tâm: $10
178- Nguyễn Minh Hiếu: $10
179- Nguyễn Liên: $30
180- Đào Thị Phượng: $50
181- Lê Thị Huệ Diệu Tâm: $300
182- Thảo Diệu Thơm: $300
183- Cụ Thanh Hảo: $200
184- Trịnh Thanh Loan Chiếu Minh: $50
185- Văn Phương Lan: $100
186- Thiên Kim: $50
187- Nguyên Nhật Đức: $50
188- Ngô Quyền: $100
189- Ngô Văn Đức: $750
190- Hồ Diệu Minh Hồng: $100
191- Thu Nga Hoa Minh: $50
192- Trần Trí Anh: $250
193- Bùi Thị Tiến Vạn Độ: $200
194- Nguyên Bích: $200
195- Lê Thị Bình: $50
196- Hồng Thị Lến: $300
197- Nguyên Khôi: $300
198- Bùi Hồng Tràng: $100
199- Huỳnh Hưng: $100
200- Giang Tô Muối: $100
201- Lý Huệ Mai: $150
202- Tâm Huệ: $50
203- Diệu Pháp: $100
204- Đồng Thanh Minh: $500
205- Diệu Phúc: $50
206- Vạn Mỹ: $50
207- Diệu Pháp $100
208- Lê Chi Lâm: $100
209- Vy Bùi Diệu Tâm: $50
210- Đồng Trực: $100
211- Thiện Quang: $50
212- Quảng Diệu Trí: $300

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG VU LAN 2023

213- Diệu Ngọc, Thanh Anh: $500- (TP)
214- Thanh Phi: $200 (TP)
215- Hồng Hạnh: $200 (TP)
216- Diệu Hiền: $200- (TP)
217- Phương Mai: $200- (TP)
218- Tú Mỹ: $500 (Bank)
219- Lệ Trinh Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh: $800 (TP)
220- Chị Hoàng Lan (Tiệm Bánh Mì) $500 *
221- Nguyên Kim Ngọc: $500 (TP)
222- Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường: $1000 *
223- Tâm Nhân: $500 *
224- Viên Thường Minh Đăng: $100
225- Long Tuyền: $ 300
226- Nguyên Đức Quý: $100
227- Bảo Diệu Nguyện: $100 (Bank)
228- Cụ Bà Quảng Hỷ - Jimmy Bình: $500 (BanK)
229- Văn Lâm (SA): $500 (Bank)
230- Linh Hoa: $100
231- Helene Trần: $500
232- Huỳnh Khắc Toàn, Nguyễn Ngọc Nhung: $600
233- Lý Truyền Toàn: $100
234- Chương Huệ Lan: $100
235- Nguyên Như: $100
236- Quảng Tịnh Bình: $100
237- Nguyên Quảng Ngọc: $500 (TP)
238- Nguyên Nhật Tịnh $500 (TP)
239- Bích Vân: $300 (TP)
240- Loan Tỷ: $200 (TP)
241- Thiện Tịnh, Diệu Liên: $500 (TP)
242- Nguyên Giác, Thục Hà: $300
243- Nguyễn Thị Vĩnh, Thị Trường: $100
244- Liễu Diệu Toàn: $50
245- Diệu Kiên: $50
246- Trần Thị Ngọc Thúy: $150
247- Nguyễn Thị Khánh Vân: $300
248- Ngô Thanh Liên: $50
249- Nguyễn Thị Khánh Thọ : $200
250- Nguyễn Thị Lan Chi: $100
251- Giàu Diệu Chơn: $50
252- Nguyễn Thị Mai Nguyên Trâm: $150
253- Nguyên Đức Ngộ: $100
254- Ông Bà Lệ Hiển, Lệ Nguyện: $50
255- Đồng Thể: $100
256- Du Tiểu Phượng: $50
257- Ẩ danh: $50
258- Phạm Thị Mai: $50
259- Nguyên Đức: $100
260- Trần Công Lý: $150
261- Phạm Chúc Thúy: $50
262- Tâm Thiện: $50
263- Âu Mỹ Thắm: $50
264- Lệ Tâm, Lệ Hiếu: $40
265- Nguyên Từ Nguyên: $50
266- Trần Thị Lục Diệu Hạnh: $50
267- Lê Thị Cấp Diệu Ngộ: $100
268- Du Anh Kiệt: $300
269- Mạnh Thiều: $100
270- Phạm Nguyễn Tường Vi: $20
271- Mỹ Phước: $100
272- Penny Kha: $50
273- Sissi Nguyen: $50
274- Võ Quốc Dũng: $50
275- Châu, Nguyên Từ: $220
276- Quách Hương: $50
277- Liễu: $100
278- Nguyễn Quốc Tuấn: $50
279- Nguyễn Bích Nguyệt: $50
280- Nguyên Quảng Ngọc: $50
281- Ẩn Danh: $60
282- Đặng Thịnh Nhân: $500
283- Nguyễn Thị Kim Thanh: $50
284- Nguyễn Phúc Mai Hân: $50
285- Ẩn danh: $345
286- Viên Thường, Minh Đăng: $100
287- Long Tuyền: $300
288- Nguyên Đức Quý: $100
289- Linh Hoa: $100
290- Helene Trần: $500
291- Huỳnh Khắc Toàn, Nguyễn Ngọc Dung: $600
292- Lý Truyền Toàn: $150
293- Chương Huệ Lan: $100
294- Nguyên Như: $100
295- Quảng Tịnh Bình: $100
296- Lê Thị Yến: $100
297- Nguyên Thanh Hà: $200
298- GĐ anh Phong cúng dường tiền phúng điếu: $2180
299- Thanh Thúy: $50
300- Hồng Ngọc (Chi): $100
301- Diệu Ngọc cúng dường 5 thùng nấm tươi + 1 bao gạo
302- Nguyên Quảng Lương: $300
303- Diệu Ngọc, Thanh Anh: Cúng dường bao tay, bao nylon cuộn, 2 thùng đền cầy, trà
304- Ken Nguyên Nhật Thanh: Cúng dường 4 thùng cam, 4 thùng táo.
305- Lệ Mỹ: Cúng dường 2 thùng táo
306- Vũ Thị Tuyết: $100
307- Lê Thị Thống: $100
308- Nguyên Nhật Liên (Hương): $100
309- Nguyên Quảng Hương: $100
310- Ngọc Hoa, Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh: $200
311- Nguyên Thảo, Nguyên Tân: $200
312- Diệu Hòa: $200
313- Tâm Nguyện $100
314- Thiện Bảo: $100
315- Ngọc Tâm: $100
316- Nhuận Đạo: $100
317- Ngọc Minh: $100
318- Diệu Mai $100
319- Thiện Lực: $100
320- GĐ Trần Minh: $350
321- Viên Ngọc: $100
322- Tâm Nguyệt, Tâm Thông: $200
323- Nguyên Nhật Thảo: $100
324- Mai Thiện Bảo: $50
325- Diệu Hiền Thúy Vân: $50
326- Tâm Huệ: $200
327- GĐ Mỹ +Dung: $500
328- Hữu Thu: $100
329- Phương Tú Mùi: $100
330- Phương Kim: $100
331- Huỳnh Thị Ngọc Hạnh: $200
332- Huỳnh Ngọc Hạnh: $100
333- Huỳnh Văn Điệu: $100
334- GĐ Bảo Tú: $200
335- Nguyên Thiện Hạnh: $200
336- Nhị & Thức: $100
337- Lê Thị Ái Hoa: $100
338- Lan Trương: $100
339- Lâm Thị Anh Diệu Yến: $100
340- Nguyên Quảng Hòa: $50
341- Thanh Nga Nguyên Lý: $50
342- Tuyết Đông: $100
343- Huệ Ngọc: $100
344- Nguyễn Tuấn Việt: $50
345- Diệu Ngộ: $100
346- Nguyên Quảng Hiền: $100
347- Nguyên Hằng: $300
348- Minh Trí, Huệ Hòa: 200
349- Hữu Huỳnh: $100
350- Nguyên Ngọc: $100
351- GĐ Nguyên Lượng, Nguyên Hải: $250
352- Đào Thị Nhuộm: $100
353- Chơn Lý: $100
354- Thiện An: $100
355- Liên Minh: $100
356- Nguyễn Xuân Thủy Nguyên Lạc: $100
357- Nguyên Pháp, Nghuyên Điệp: $100
358- Mai Thị Xuân Đào: $50
359- Trần Thị Bạch Mai: $200
360- Nguyễn Thị Thảo Diệu Hồng: $100
361- Tô Châu: $50
362- Mỹ An: $20
363- Diệu Hồng: $200
364- Hồ Văn Thanh Hữu Long: $100
365- Đào Nguyên Phúc: $100
366- Quảng Xuân: $100
367- Diệu Hương: $50
368- Quảng Pháp: $100
369- Huỳnh Mỹ Hòa Thanh Lương: $100
370- Nguyễn Thị Bé: $300
371- Quảng Thanh Hòa: $40
372- Diệu Trí Phương: $200
373- Quảng Nhật: $100
374- Nguyễn Thị Hiếu: $50
375- Nguyễn Bình: $50
376- Nguyên Quảng Hiện: $100
377- Diệu Trí, Nguyên Thông, Tâm Lý: $300
378- Trần Thúy Liễu: $100
379- Trí Lệ: $50
380- Trần Đình Kỉnh: $50
381- Trần Liên Phương: $100
382- Trần Thị Nhung: $50
383- Đồng Túy: $100
384- GĐ Lê Thiện Phúc: $100
385- Phước Duyên: $100
386- Nguyên Quảng Tiến, Nguyên Quảng Thạnh: $200
387- Nguyễn Thị Kim Cúc: $20
388- Lê Thúy An: $10
389- Lê Minh Tâm: $10
390- Nguyễn Minh Hiếu: $10
391- Nguyễn Liên: $30
392- Đào Thị Phượng: $50
393- Lê Thị Huệ Diệu Tâm: $300
394- Thảo Diệu Thơm: $300
395- Cụ Thanh Hảo: $200
396- Trịnh Thanh Loan Chiếu Minh: $50
397- Văn Phương Lan: $100
398- Thiên Kim: $50
399- Nguyên Nhật Đức: $50
400- Ngô Quyền: $100
401- Ngô Văn Đức: $750
402- Hồ Diệu Minh Hồng: $100
403- Thu Nga Hoa Minh: $50
404- Trần Trí Anh: $250
405- Bùi Thị Tiến Vạn Độ: $200
406- Nguyên Bích: $200
407- Lê Thị Bình: $50
408- Hồng Thị Lến: $300
409- Nguyên Khôi: $300
410- Bùi Hồng Tràng: $100
411- Huỳnh Hưng: $100
412- Giang Tô Muối: $100
413- Lý Huệ Mai: $150
414- Tâm Huệ: $50
415- Diệu Pháp: $100
416- Đồng Thanh Minh: $500
417- Diệu Phúc: $50
418- Vạn Mỹ: $50
419- Diệu Pháp $100
420- Lê Chi Lâm: $100
421- Vy Bùi Diệu Tâm: $50
422- Đồng Trực: $100
423- Thiện Quang: $50
424- Quảng Diệu Trí: $300
425- Diệu Tuyết (Thanh Vân): $200
426- Nguyên Nhật (Mai): $200
427- Bảo Minh Đạo Bá Phụng: $500
428- Hoà Ngọc cúng dường 15 packs nước suối
429- Quảng Đại Tâm, Quảng Diệu Hương: $100
430- Hoa Lan Thiện Giới: US$100
431- HL Nguyên Trí Nguyễn Hòa: 200 Euro
432- Diệu Thiện Phương Quỳnh: 100 Euro
433- Thị Thiện-Thiện Sắc: 100 Euro
434- Quảng Tịnh Bích Thủy: 50 Euro
435- Giang Hà - Nhuận Thắng: 50 Euro
436- Thạch Thắng: 50 Euro
437- Phật tử Chùa Vạn Hạnh: $300 Euro
438- Phan Thị Kim Thoa: 50 Pound
439- Phạm Thị Xuân: 50 Pound
440- Đạo tràng Chùa Khánh Anh: 500 Euro
441- Đạo tràng Chùa Thiện Minh: 1000 Euro
442- Đạo tràng Tu Viện Lộc Uyển: 1500 Euro
443- Quảng Trí Đức (Stuart)-Quảng Tuệ Hương (Hải): 500 Pound
444- Phật tử Thắng Đức Đạo Tràng: 500 Pound
445- NS Thích Nữ Tịnh Thiện: 500 Pound

Xem danh sách cúng dường Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

HT. Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT. Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ. Tri Sự Thích Đăng Từ

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 322)
Hằng năm Gia Đình Phật tử Quảng Đức đều tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam, năm nay ngoài việc trao tặng lòng đèn và bánh Trung Thu cho các em, Trường có tổ chức thi hát và đọc thơ, văn, ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa Việt Nam và Tết Trung Thu VN. Kính mời quý đồng hương Phật tử đưa con em của mình về tham dự vào lúc 4 giờ đến 9 giờ ngày Thứ Bảy ngày 30-09-2023 ( nhằm 16-08-Quý Mão) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
10/09/2023(Xem: 400)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 12/11/2023)
22/08/2023(Xem: 1518)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 27/8/2023
05/04/2023(Xem: 16415)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
18/09/2023(Xem: 493)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
30/05/2023(Xem: 1929)
Khấp Báo Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu (1924-2023)
22/05/2023(Xem: 1206)
Trưa nay, Thứ Hai 22/5/2023, HT Hội Chủ Thích Tâm Minh, TT Tổng Thư Ký Thích Nguyên Tạng, NS Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện TN Tâm Lạc, NS Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện TN Thành Liên, SC Thư Ký TV Từ Thiện TN Huệ Nhẫn cùng một số Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan đã có chuyến thăm viếng Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ và trao tấm cheque $55,000 Úc kim để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
23/04/2023(Xem: 4220)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp
04/04/2023(Xem: 1429)
96 học sinh tiểu học viếng Tu Viện Quảng Đức: ngày 8/3/2023, Sáu Thầy, Cô giáo cùng 96 học sinh lớp 4 thuộc Trường Tiểu Học Fawkner, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật; TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn, hướng dẫn ngồi thiền và giảng giải giáo lý cơ bản cho các em. Phần lớn các em là học sinh da trắng Úc theo đạo Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn chay, vô thường và sự tái sinh của người quá cố, có nghĩa là sau khi chết có thể trở lại làm người, có thể đọa lạc vào loài cầm thú hay rơi vào địa ngục, ngạ quỷ... Đây là những điều mới mẻ đối với các em. Hằng năm có nhiều trường tiểu học trong tiểu bang thường đưa các em đến Tu Viện Quảng Đức để tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, văn hóa và giáo lý Đạo Phật, sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 bài essay về buổi học ngoại khóa của mình, đây là 1 nét sinh hoạt đặc biệt của học đường tại Úc châu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567