Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Danh Sách Phật tử Tham dự 3 ngày Huân Tu Tịnh Độ tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 18 đến 20/11/2022 🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

25/10/202209:21(Xem: 770)
Danh Sách Phật tử Tham dự 3 ngày Huân Tu Tịnh Độ tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 18 đến 20/11/2022 🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Khoa huan tu tinh do 2022-0  

day 1 khoa huan tu-2021 (16) 

day 1 khoa huan tu-2021 (11)day 1 khoa huan tu-2021 (12)day 1 khoa huan tu-2021 (13)day 1 khoa huan tu-2021 (14)day 1 khoa huan tu-2021 (15)
day 1 khoa huan tu-2021 (32)
 


DANH SÁCH PHẬT TỬ

Tham dự 3 ngày Huân Tu Tịnh Độ tại Tu Viện Quảng Đức
từ ngày 18 đến 20/11/2022

 

 

Stt

Học và tên

Pháp danh

Cư trú

Ghi chú

       1          

Ngô Trấn Ngọc

Quảng Thọ

ở lại

Nữ

       2          

Hoàng Thị Quế

Thiện An

ở lại

Nữ

       3          

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

ở lại

Nữ

       4          

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

ở lại

Nữ

       5          

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

ở lại

Nữ

       6          

Trần Thị Giàu

Diệu Chơn

ở lại

Nữ

       7          

Hoàng Thục Luân

Nguyên Nhật Thường

ở lại

Nữ

       8          

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

ở lại

Nữ

       9          

Nguyễn Thị Khánh Vân

Diệu Đài

ở lại

Nữ

     10          

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

ở lại

Nữ

     11          

Huỳnh Thị Tuyết Hà

Nguyên Hồng

ở lại

Nữ

     12          

Võ Thị Hồng Mai

Thiện Bảo

ở lại

Nữ

     13          

Lê Thị Rê

Quảng Bảo Quý

ở lại

Nữ

     14          

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

ở lại

Nữ

     15          

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

ở lại

Nữ

     16          

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

ở lại

Nữ

     17          

Võ Tuyết Ánh

Bảo Diệu Nguyện

ở lại

Nữ

     18          

Dương Thị Nhàn

Bảo Diệu Hạnh

ở lại

Nữ

     19          

Trương Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

ở lại

Nữ

     20          

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

ở lại

Nữ

     21          

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

ở lại

Nữ

     22          

Đinh Minh Phượng

Hạnh Ngọc

ở lại

Nữ

     23          

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

ở lại

Nữ

     24          

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

ở lại

Nữ

     25          

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

ở lại

Nữ

     26          

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

ở lại

Nữ

     27          

Trần Thị Diệu Tuyết

Lệ Trinh

ở lại

Nữ

     28          

Chung Chinh

Đức Tịnh

ở lại

Nữ

     29          

Lâm Thanh Thanh

Trung Nhàn

ở lại

Nữ

     30          

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu Đắc

ở lại

Nữ

     31          

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

ở lại

Nữ

     32          

Lê Kim Loan

Giác Liên Thanh

ở lại

Nữ

     33          

Phan  Thị Hường

Khánh Hương

ở lại

Nữ

     34          

Ngô Thị Bích Vân

Diệu Tràng

ở lại

Nữ

     35          

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

ở lại

Nữ

     36          

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyên Quảng Khánh

ở lại

Nữ

     37          

Huỳnh Thị Thùy Trang

Quảng Hương Nghiêm

ở lại

Nữ

     38          

Trần Thị Mỹ Lệ

Linh Hoa

ở lại

Nữ

     39          

Hồ Thị Kim Liên

Chơn Diệu Phước

ở lại

Nữ

     40          

Lê Thị Thúy Hằng

Diệu Hoa

ở lại

Nữ

     41          

Thiều Thị Thu Uyên

Diệu Tâm

ở lại

Nữ

     42          

Văn Thị Thu Vi

Huệ Trí

ở lại

Nữ

     43          

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

ở lại

Nữ

     44          

Lê Mộng Kiều

Từ Hảo Nghiêm

ở lại

Nữ

     45          

Nguyễn Thị Tho

Khánh Xuân

ở lại

Nữ

     46          

 Lâm Thị Ngọc Điệp

Huệ Ngọc

ở lại

Nữ

     47          

Lâm Thị Anh

Diệu Yến

ở lại

Nữ

     48          

Huỳnh Chánh Đức

Nguyên Pháp

ở lại

Nam

     49          

Ngô Bình Phong

Nguyễn Quảng Tường

ở lại

Nam

    50         ‘

Trần Hữu Huề

Quảng An

ở lại

Nam

     51          

Nguyễn Chí Sơn

Thục Hà

ở lại

Nam

     52          

Ngô Quang Lãnh

Nguyên Quảng Tánh

ở lại

Nam

     53          

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

ở lại

Nam

     54          

Nguyễn Trí

Bổn Tiến

ở lại

Nam

     55          

Lê Xuân Hiệp

Nguyên Đức Ân

ở lại

Nam

    56         ‘

Kevin Lê

Tâm Thuần

ở lại

Nam

     57          

Daniel Thiều

Nguyên Quảng Công

ở lại

Nam

     58          

John Hòa Lâm

Nguyên Như

ở lại

Nam

     59          

Nguyễn Văn Tâm

Thiện Tịnh

Không ở lại

Nam

     60          

Lâm Thị Quế Hương

Diệu Liên

Không ở lại

Nữ

     61          

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

Không ở lại

Nam

     62          

Nguyễn Dũng Sĩ

Linh Chí

Không ở lại

Nam

     63          

Lý Cần

Nguyên Thiện Ngộ

Không ở lại

Nam

     64          

Trần Tú Hoài

Hồng Hạnh

Không ở lại

Nữ

     65          

Huỳnh Thu Kim

Nguyên Thảo

Không ở lại

Nữ

     66          

Đặng Thị Minh Chung

Nguyên Giác

Không ở lại

Nữ

     67          

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

Không ở lại

Nữ

     68          

Nguyễn Như Hoàng

Thiện Thành

Không ở lại

Nữ

     69          

Tina Nguyễn

Chúc Cát

Không ở lại

Nữ

     70          

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

Không ở lại

Nữ

     71          

Lê Thị Lý

Liên Minh

Không ở lại

Nữ

     72          

Quách Vũ Ngọc

Linh Ngọc

Không ở lại

Nữ

     73          

Tăng Thị Hồng Hường

Nguyên Quảng Hương

Không ở lại

Nữ

     74          

Tô Kiều Loan

Nguyện Ngọc

Không ở lại

Nữ

     75          

Nguyễn Thị Đát

Từ Tôn

Không ở lại

Nữ

     76          

Phan Thị Huệ

Diệu Trí

Không ở lại

Nữ

     77          

Ngô Thị Hạ Huyền

Quảng Vân

Không ở lại

Nữ

     78          

 

 

 

 

     79          

 

 

 

 

     80          

 

 

 

 

     81          

Đang cập nhật

 

 

 

     82          

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25/10/2022(Xem: 1275)
Nhờ sự gia trì của Thập Phương Tam Bảo và sự yểm trợ tài công vật lực của quý đồng hương Phật tử gần xa mà Lễ Hội Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Ngày Về Nguồn kỳ 12 và Lễ Mừng Chu Niên 32 năm (1990-2022) Tu Viện Quảng Đức được tổ chức từ ngày 9 đến 16/10/2022 vừa qua đã thành tựu viên mãn. Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức xin thành tâm tán dương công đức và cảm tạ quý Phật tử. Như lệ thường cuối mỗi năm, dù vừa xong Lễ hội chu niên, Tu Viện Quảng Đức vẫn tổ chức Huân Tu Tịnh Độ 3 ngày tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày Thứ Sáu, 18 đến Chủ Nhật 20 tháng 11 năm 2022 sắp tới, đặc biệt khóa tu này có sự chứng minh và thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc (Ngài cũng là Đệ Nhị Chủ Tịch Giáo Hội PGVN Thống Nhất Âu Châu kiêm Phó Chủ Tịch Hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới)
08/10/2022(Xem: 742)
Tâm Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung Việt Nam của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL
07/12/2022(Xem: 203)
Thank You Ceremony - Connectors & Local Partners Celebration in Merri-Bek City Council, Victoria, Australia, Hình ảnh tối ngày thứ Ba 6/12/2022, trong Lễ tuyên dương công đức Người kết nối và Đối tác địa phương thuộc thành phố Merri-Bek (vừa đổi tên, tên cũ là Moreland). Sự kiện này được thành phố địa phương Merri-Bek lên kế hoạch trong nhiều tháng qua để cảm niệm tri ơn và tôn vinh tất cả những đóng góp thiết thực của các cá nhân, các tổ chức cộng đồng đã tiếp tay hỗ trợ cho Merri-Bek qua các Chương trình kết nối các cộng đồng sắc tộc để ngăn chận sự lây nhiễm của đại dịch Covid-19 từ năm 2020 đến cuối năm 2021 vừa qua. Buổi lễ được tân thị trưởng thành phố Merri-Bek, Nghị viên Angelica Panopoulos đọc diễn văn, tiếp theo sau là trao bằng công đức và cuối cùng nghe văn nghệ giúp vui và ăn tối.
06/12/2022(Xem: 238)
Tu Viện Viên Đức Khai sơn: HT Thích Như Điển Trụ Trì: TT Thích Hạnh Vân Rebholzstr. 36, 88214 Ravensburg Bayern, Germany
03/12/2022(Xem: 297)
Hình ảnh Chư tôn Hoà Thượng, chư Thượng Toạ , Đại Đức Tăng Ni chứng minh tham dự Lễ Tiểu Tường của Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn, Khai Sơn Chùa Phổ Hiền, Strasbourge, Pháp Quốc từ ngày 2 đến 4 tháng 12 năm 2022
02/12/2022(Xem: 213)
Chiều thứ Năm, 1/12/2022, Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Tâm Phương cùng quý Phật tử địa phương Nha Trang đã đến thăm ủy lạo và tặng 100 phần quà tình thương cho đồng bào nghèo, người già neo đơn tại Chùa Kim Quang, Thủy Tú, Vĩnh Thái, Nha Trang; mỗi người được tặng 1 thùng mì gói, 5 ký gạo và 1 bao thư tiền mặt 200 VNĐ (đợt 2 quà xuân Quý Mão sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 1/2023). Thành tâm tán thán công đức quý Phật tử Tu Viện Quảng Đức đã gởi tịnh tài ủng hộ cho công việc từ thiện này. Sáng cho người thêm niềm vui. Chiều giúp người bớt khổ. Đệ tử Phật nguyện sống cuộc đời thiểu dục, có nếp sống lành mạnh an hòa, để có khả năng, có cơ hội tiếp tục lên đường làm từ thiện, đem niềm vui yêu thương đến cho mọi người.
01/12/2022(Xem: 175)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Lễ Vía Di Đà & Trai Đàn Cầu Siêu, Chẩn Tế Bạt Độ Âm Linh tại Chùa Bảo Quang, Cali, Hoa Kỳ (9-10/12/2022) 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸
01/12/2022(Xem: 421)
Chùa Hương Sen ở thành phố Perris, Riverside County, được ni sư tiến sĩ Thích Nữ Giới Hương thành lập từ tháng 4/2010, gồm có 10 mẫu đất, là một tổ chức vô vị lợi. Hiện nay có 6 đệ tử tu ni và 3 chú chó nhỏ đang tu tại chùa.
30/11/2022(Xem: 309)
HT Thích Như Điển giảng pháp tại chùa Linh Sơn, Brisbane, Úc châu, tối 29/11/2022
27/11/2022(Xem: 1531)
Trước ánh sáng từ bi từ nơi Đức Phật, giờ này chúng con được quỳ nơi đây, dưới sự chứng minh của quý Ngài là một phước duyên lớn lao cho chúng con. Chúng con phải rời xa cha mẹ và anh chị từ rất sớm, nên đã thiếu đi sự nhắc nhở và dạy bảo của gia đình, mà lao vào vòng xoáy của những sự hưởng thụ, những cuộc vui không lành mạnh và chìm đắm trong vòng danh lợi tưởng như không có lối ra. Từ khi chúng con có được nhân duyên về Chùa, được nghe những bài pháp ngắn vào mỗi chủ nhật hàng tuần của Thầy giáo thọ Thích Phổ Huân và của Sư Cô Bổn Sư Thích Nữ Giác Anh, tâm con như bầu trời trong xanh bừng sáng không còn bị mây mù che phủ.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,300,727