Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính lạy Giác Linh Thầy, Tu viện Trúc Lâm, Atlanta, Georgia tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Minh

28/07/202206:02(Xem: 86)
Kính lạy Giác Linh Thầy, Tu viện Trúc Lâm, Atlanta, Georgia tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Minh

KÍNH LẠY GIÁC LINH THẦY!
(Tu viện Trúc Lâm, Atlanta, Georgia
tưởng niệm Hòa thượng Thích Như Minh)

(Thích Nữ Giới Hương)


Vào sáng chủ nhật ngày 24 tháng 07 năm 2022, tại Trung Tâm Phật Giáo - Tu viện Trúc Lâm (thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia), do Thượng tọa Thích Tâm Hiền trụ trì, đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm ân sư “Kính Lạy Giác Linh Thầy” hướng về Hòa thượng Thích Như Minh vừa viên tịch.


1. Ban tho HTNM
Hòa thượng Thích Như Minh (1954-2022)

Về chứng minh và cầu nguyện cho buổi lễ tưởng niệm hôm nay, có sự tham dự của chư tôn thiền đức tại địa phương và California như:
- Hòa Thượng Thích Thiện Hiền, trụ trì Chùa Đức Sơn, Atlanta, Georgia, chứng minh cho đại lễ
- Thượng tọa Thích Từ Tánh, Chùa Huyền Không, Atlanta
- Thượng tọa Thích Tín Hải, trụ trì chùa Phổ Quang, Atlanta
- Ni Sư Thích Nữ Giới Hương cùng 6 sư cô đệ tử, chùa Hương Sen, California
- Thượng tọa Thích Tâm Hiền trưởng ban tổ chức và Ni sư TN Tịnh Thành, Trúc Lâm Tu Viện, Atlanta, Georgia
cùng khoảng 100 Phật tử đồng hương của thành phố Atlanta và các vùng địa phương đồng tham dự.

Sau phần cung thỉnh Chư tôn thiền đức, chuông trống Bát Nhã, niêm hương, lễ Phật, và giới thiệu thành phần tham dự là đến phần lễ chính thức tưởng niệm cố Hòa thượng Tân Viên Tịch, THƯỢNG TỌA THÍCH TỪ TÁNH đã cung tuyên đọc tiểu sử của Hòa thượng Thích Như Minh:

“Lý tưởng và hạnh nguyện của Hòa thượng Tân Viên Tịch là phụng hiến cho Phật pháp nên suốt hành trình tu học từ khi có được duyên lành bước vào cổng chùa rồi trở thành chú tiểu đến một vị tỳ kheo và trãi qua chặng đường dài hoằng Pháp thì Hòa thượng luôn luôn bước theo gương sáng đức hạnh của các vị Thầy Bổn Sư mình. Hòa thượng đã suốt đời cẩn mật nghiêm trì giới luật, tìm hiểu và tham vấn kinh luật luận với hạnh nguyện hoằng Pháp lợi sanh trọn đời phụng hiến cho lý tưởng Đạo Phật Việt nam.
Hòa thượng Thích Như Minh đã đến và bước đi trong cõi trần gian huyễn mộng như vậy.”

THƯỢNG TỌA TRỤ TRÌ THÍCH TÂM HIỀN trong giây phút hoài niệm cộng hạnh của cố Hòa thượng Viện chủ Thiền Viện Thích Thiên Ân (Atlanta) và Chùa Việt Nam (Los Angeles) đã chia sẻ rằng Hòa thượng Thích Như Minh rất trung thành và cung kính các bậc thầy giáo thọ của Hòa thượng như Ôn Viện trưởng đại học Vạn Hạnh Thích Minh Châu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Ôn Hội chủ Thích Mãn Giác, Đại sư Tuệ Sĩ, Thầy Trí Siêu, Ni trưởng TN Trí Hải… Ví dụ như tại Chùa Việt Nam, Los Angeles, phòng của Ôn Mãn Giác lúc sinh tiền sắp xếp thế nào thì được để yên như vậy như để tưởng nhớ Ôn đang hiện diện tại mái chùa Việt nam thân yêu này; hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Huyền Không (Ôn hội chủ Mãn Giác) được khắc ngay cổng tam quan của chùa hay thành lập thư viện tại chùa Việt Nam được mang tên Huyền Không…

Ôn Hội chủ Thích Mãn Giác là một trong những vị cao tăng (trong giai đoạn đầu tiên Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ) đã bảo lãnh và giúp đỡ rất nhiều tăng ni Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ (số lượng tính đến cả 200 vị) mà không có yêu cầu bất cứ điều kiện gì. Sau khi có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, quý thầy cô có thể tự lực ra riêng, lập chùa độ sanh. Nối tiếp chí nguyện đó, Hòa thượng Như Minh cũng rất bao dung, bảo bọc và hỗ trợ tăng ni mới bước chân đến Hoa Kỳ và đặc biệt ủng hộ tinh thần cho những vị nào đang gặp nạn.

Hòa thượng Thích Như Minh đã thay Ôn Mãn Giác làm chứng minh đạo sư cho nhiều chùa như Tu viện Trúc Lâm Atlanta, Chùa Huyền Không Georgia, Chùa Từ Tâm New York, Chùa Tam Bảo Oklahoma, Tu Viện Tường Vân Boston, Tu viện Vạn Hạnh California, Chùa Phước Hậu Wisconsin, Chùa Hương Sen California, vv…

Hòa thượng Như Minh là bậc chân tu, có thể biết trước ngày giờ vãng sanh. Hòa thượng đã mượn điện thoại của Ni sư Thông Nghị để báo cho Thượng tọa Tâm Hiền biết đó là Vía của Đức Quan Thế Âm Bồ tát (19/6 âm lịch, năm Nhâm Dần), nhưng do bệnh viện chưa làm giấy xuất viện nên trễ đôi chút (21/6 âm lịch). Vâng với tinh thần minh tịnh sáng suốt, ngài đã nhẹ nhàng để lại báo thân mà du nhập vào cõi an tịnh như di bút của ngài đã nói: “Tâm tôi đã tĩnh lặng, nhất tâm thiền định từ nay về sau.”

2. Toan canh chanh dien

Quang cảnh lễ tưởng niệm


Thay mặt cho chư tôn thiền đức Atlanta, THƯỢNG TỌA THÍCH TÍN HẢI cầu nguyện Hòa thượng Tân viên tịch, chín phẩm hoa khai, cao đăng Phật quốc, sớm trở lại thế giới ta bà để hoàn thành chí nguyện độ sanh.

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HIỀN xin đại chúng chấp tay và đọc theo lời phát nguyện tu tập để đền ơn Hòa thượng Thích Như Minh:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con xin phát nguyện:
Quy Y Phật Pháp Tăng đến khi thành chánh giác.
Công đức lợi quần sanh, trước ba ngôi Tam Bảo, Phật đạo nguyên tu thành.
- Nguyện chúng sanh đắc nhân an lạc, sống vui từng sát na
- Nguyện chúng sanh muôn khổ xa lìa, thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian
- Nguyện chúng sanh dứt khổ hân hoan, vô lượng hỉ lạc từ quang sáng ngời
- Nguyện chúng sanh an trụ không rời, trong bình đẳng xã muôn đời vô ưu.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Trong không gian tĩnh mặc, trước linh đài chân dung Thầy hiền từ nhìn tứ chúng, NI SƯ TN GIỚI HƯƠNG cùng sáu sư cô đệ tử quỳ đảnh lễ tri ân cố Hòa thượng Thích Như Minh đã thay mặt Ôn Mãn Giác giúp cho sư Giới Hương cùng nhiều tăng ni khác hợp lệ giấy tờ định cư và ổn định trong những ngày đầu đặt chân tại Hoa Kỳ. 16 năm đã trôi qua, tính từ ngày Ôn Hội Chủ viên tịch (2006-2022), và với sự trợ duyên của Hòa thượng Thích Như Minh đóng vai trò như vị thầy tinh thần cho các tăng ni trẻ, mà hiện nay đã có thành quả ra hoa kết trái là các tăng ni trẻ đó của những thập niên 2005 đó, đã trở thành những trụ trì và thành lập nhiều ngôi tam bảo trang nghiêm tại nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ cũng như đứng ra giúp giấy tờ bảo lãnh cho nhiều tăng ni trẻ thế hệ sau này mới qua Hoa Kỳ.

3. Ns GH dang loi Tri an Giac Linh HTNM-2
Ni sư TN Giới Hương quỳ dâng lời hoài niệm tri ân Thầy


PHẬT TỬ QUẢNG THIỆN THÀNH đại diện cho quý Phật tử Trung Tâm Phật Giáo – Tu Viện Trúc Lâm để dâng lời hoài niệm, nhắc về những kỷ niệm được đi cùng với Hòa thượng Thích Như Minh để tham dự lễ Phật đản và An vị Phật Chùa Từ Tâm, New York, đặc biệt là qua Thiền viện Thích Thiên Ân làm công quả xây tháp chuông Thế giới Hòa bình. Được cùng làm, cùng ăn và cùng nói chuyện vui vẽ với cố Hòa thượng là một thắng duyên may mắn. Ôi! Hòa thượng thật gần gũi, giản di, bao dung.

Còn nữa biết bao kỷ niệm với ngài, nói hoài không hết… Nay còn đâu nữa hình bóng người, hiền lương đức độ, để chúng con nương tựa, giờ này chỉ biết chí thành năm vóc sát đất thành kính đảnh lễ Giác linh Ngài.

Tiếp theo chương trình, Ca sĩ Phật tử Bảo Vy đã hát cúng dường bài Kính Lạy Giác Linh Thầy như sau:

"Kính lạy giác linh Thầy,
Thầy ơi, Thầy ra đi như một hành tinh lạc,
Thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác.
Thầy đi mang theo cả tình đạo vị thương yêu,
Ngôi già lam còn nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ.
Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời,
Chúng con buồn quay quắt ngân ngấn lệ đầy vơi...”

Tất cả đại chúng xuất gia và tại gia ngồi yên bất động, lòng thật trầm lắng để nghe từng lời bài hát của ca sĩ thấm vào da thịt: “Thầy ra đi, ngôi già lam còn nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ…”.

Ngoài kia, qua khung cửa sổ của ngôi chánh điện, lá sồi nhè nhẹ rơi theo gió như kiếp người mỏng manh ngắn ngủi buông xuôi.
Kính lạy Giác Linh Thầy! Ôi sao buồn hiu hắt!
Bầu trời lất phất mưa khi tiễn Thầy đi!

Nam Mô Tân Viên Tịch Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Việt Nam Tự Los Angeles Trú Trì, Thiền Viện Thích Thiên Ân Atlanta Viện Trưởng, Húy Thượng Nguyên Hạ Không Tự Như Minh Hiệu Đại Phương Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng minh.


Mưa thu Atlanta, ngày 24 tháng 07 năm 2022

Kính tường,
Thích Nữ Giới Hương
huongsentemple@gmail.com4. Tuong Phat TC HTNM cung duong-2

Thượng tọa Thích Tâm Hiền, Ni sư Giới Hương
và các đệ tử Hương Sen chụp trước tượng Phật Thích Ca
do cố HT Như Minh cúng dường cho TV Trúc Lâm, Atlanta
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/07/2022(Xem: 2924)
Cáo Phó Lễ Tang: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
02/08/2022(Xem: 238)
Giáo sư Jonathan C. Gold dạy về các bộ môn tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, và nghiên cứu của ông tập trung vào các truyền thống tri thức Phật Giáo Phạn và Tạng ngữ đặc biệt các lý thuyết về sự giải thích, chuyển dịch, và học tập. Cuốn sách gần đây của ông, “Paving the Great Way: Vasubandhu’s Unifying Buddhist Philosophy” [Xây Đường Lớn: Triết Lý Phật Giáo Nhất Quán Của Ngài Thế Thân]
27/07/2022(Xem: 201)
Thiếu thời mộ Phật kết thiền âm Nương chốn già lam thoát khỏi trần Học đạo tinh cần dương chánh pháp Tu tâm dõng mãnh độ mê thần Kế thừa ấn tổ xây bờ thiện Dắt dẫn môn sinh hướng cõi chân Giới thể tinh nghiêm đèn tuệ sáng Hương thơm đức hạnh toả xa gần
09/07/2022(Xem: 852)
Do duyên lành đưa đẩy tôi mới quyết định xuống Chùa Tổ Viên Giác tại Hannover để dự lễ Khánh Tuế lần thứ 73 của Sư Ông Viên Giác vào ngày 28 tháng 6 năm 2022, mặc dù tôi chẳng được mời! Nhưng dù sao tôi cũng là đệ tử của Sư Ông, nhớ ngày sinh nhật của Sư Phụ đến chúc thọ cũng phải đạo.
02/07/2022(Xem: 1002)
Gần đây trên trang nhà Quảng Đức xuất hiện một tuyển tập thơ Bồ Đề gồm nhiều bài thơ tự cảnh tỉnh mình với bút hiệu Chiêu Đề, Thôi kệ, Tát Bà Ha từ HT Thích Đồng Bổn … khiến người viết có chút thắc mắc vì chỉ mới vài năm trước đây mỗi khi muốn tìm tiểu sử một nhân vật Phật Giáo VN nào trong thế kỷ 20 ( danh tăng) tôi thường tìm kiếm trên mạng để rồi download PDF mà tìm hiểu thêm và đã biết đến tiểu sử của Ngài qua mục tác giả của Trang nhà Quảng Đức, theo đó tôi được ghi lại như sau:
29/06/2022(Xem: 1361)
Hơi Thở, Đường Dẫn Đến Chánh Niệm (Bài viết của TT Nguyên Tạng tưởng niệm Sư Ông Làng Mai, do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh diễn đọc)
27/06/2022(Xem: 741)
Thông báo về Lễ Bách Nhật và Lễ Nhập Bảo Tháp HT Thích Đỗng Tuyên tại Tu Viện Quảng Hương, Già Lam, Sài Gòn (28/6/2022)
25/06/2022(Xem: 1080)
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, thế danh là Nguyễn văn Đồng, sanh năm Kỹ tỵ ( 1928 ) tại thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam. Thân phụ là ông Nguyễn văn Ngô, một nhà nho và cũng là một nhạc sĩ cổ nhạc . Thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Hương, Tỳ kheo ni Như Quả, thọ giới Cụ Túc năm 1968 tại đại giới đàn chùa Từ Nghiêm.. Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn Thanh Vân hiện cư ngụ tại Sàigòn
07/05/2022(Xem: 1287)
Đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 1986, ngày lễ Đức Phật thành đạo thì Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền viện Thường Chiếu. Hòa Thượng Bổn Sư là thượng Thanh hạ Từ cho pháp danh là Thích Tuệ Hải.
03/05/2022(Xem: 1283)
Ngài Thông Ân nghe Thiền sư đến xứ Bàu Trâm, liền thỉnh Sư về chùa Kim Quang xin truyền Cụ túc Tỳ khưu và Bồ tát giới cho Ngài, được ban Pháp hiệu là Hữu Đức vào năm 1847. Lúc ấy Thiền sư Bảo Tạng 30 tuổi và Ngài Hữu Đức 36 tuổi. Sau đó thầy trò chia tay. Ngài Thông Ân rời Bàu Trâm đến xứ Bàu Siêu, dân làng nghe được liền kéo đến tấp nập cầu xin trị bệnh và lập chùa Kỳ Viên cho Ngài trú trì.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
96,462,322