Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vượt Đường Du Tây (thơ điếu của Tỳ Kheo Thích Minh Thế từ Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, kính tưởng niệm HT Thích Như Minh)

25/07/202212:18(Xem: 155)
Vượt Đường Du Tây (thơ điếu của Tỳ Kheo Thích Minh Thế từ Tổ Đình Từ Hiếu, Huế, kính tưởng niệm HT Thích Như Minh)
ht thich nhu minh 3


Vượt Đường Du Tây.Sắc Tướng Thân, Nguyên Không Tự Tại.
Kiếp Xuất Trần, Ngẫm Lại Thời Gian.
Vững Tâm An trú Thanh Nhàn,
Vân Du Hoá Hạnh, Y Vàng Thong Dong.

Dấu Ấn Hiệu, Nhận Dòng Lâm Tế.
Truyền Như Minh, Phổ Thế Luật Nghi.
Phương Trời Ngoại Độ Từ Bi,
Thiền Cơ Nhiếp Phục, Khắc Ghi Mật Huyền.

Từ Xứ Việt, Nhã Viên Ngọc Tuệ.
Lời Sắc Vàng, Hậu Duệ Noi Gương.
Viện Vạn Hạnh Sáng Tâm Thường,
Đại Phương Hoà Thượng, Vượt Đường Du Tây.

Việt Nam Cổ, Hương Mây Xứ Mỹ.
Nhập Thiền Phong, Tri Kỹ Song Tu.
Ngữ Ngôn Ban Phát Thiên Thu,
Chỉ Duy Nhất Bộ, Chữ Tu Trọn Đời.

Thích Thiên Ân, Sáng Ngời Tâm Đạo.
Vị Khai Tông, Phổ Hoá Pháp Âm.
Từ Thời Một Chín Bẩy Lăm,
Hồng Trần Xứ Mỹ, Vận Thầm Nam Mô.

Truyền Kế Vị, Môn Đồ Thất Chúng.
Bái Di Đà, Sen Phúng Hoà Quang.
Mãn Phần Hành Độ Nhân Gian.
Thuyền Xưa Nhẹ Lướt, Niệm Vang Bửu Đài.

Cung Từ Tiễn Gói Hoa Khai,
Ngài Xã Hơi Mộng, Như Lai Đợi Chờ.

Hậu Học Chúng Con Vọng Bái Khể Thủ.
     Nhân duyên Học Pháp:
     Kính Bạch Giác Linh Ôn, chúng con Tỳ Kheo Thích Minh Thế, thuộc môn phong Tổ Đình Từ Hiếu- Huế, khi hay tin Ôn đã an nhiên xã hơi mộng năm uẩn sắc tướng về cõi tịnh, chúng con một dạ hướng về Xứ Mỹ, cung kính vọng thủ chấp Tay, hướng về Phật Quốc Tịnh Độ, nơi cảnh tuỳ duyên liên hoa ngự tọa, nơi ấy hầu kề có chư Lịch vị Tổ sư qua các thời kỳ Huân tu chờ đón ngự tọa đài sen, nghênh tiễn Ôn nhập vào dòng sử lưu tu mật, giữ gìn tâm pháp ca sa Như Lai, mà bao đời Liệt Tổ giữ gìn hương sắc hoa đàm. Nay chúng con một dạ cung kính bái biệt Ôn.
      Nhớ Lời Ôn Ban Trao:
     “ Người Tu Tập, nên duy trì Chánh Niệm đó là giới, phòng hộ tâm để an trú pháp Ngọc dòng bật tháng mà các đời chư Phật duy trì, nay chúng ta kẻ tu học hậu thế nên trao truyền noi gương.
       Người tu hành, nên lấy Chánh kiến làm kim chỉ nam học hỏi đó là Tuệ giác soi chiếu lại chính mình, chớ rơi vào tà thuyết mà bị ma vương, quán tâm thanh tịnh và hành thanh tịnh, thì thấy rõ thực tướng tuệ giác do sự tu học mà thành.
      Người tu sĩ phải ngộ rõ lý thiền, để an trụ thân pháp, trí pháp, tâm pháp, định pháp, giải thoát trí giải thoát tu thân, rồi ta thấy định như dấu ấn thiền gia, mà Bổn tôn chư Phật phải hành thiền chứng ngộ, không rơi vào ép sát hay buông lung các dục. Mà vững tâm dung nạp năng lượng bản tánh trong bát Chánh đi về bảo sở Như Lai…!”
      Lời Ôn dạy khá nhiều, cho chúng con khi diện kiến Ôn tại xứ Mỹ.
      Con nhớ Ôn dạy con rằng:
      “ Thầy Minh Thế, nhớ dụng tánh tuệ để quán sét nội thân, ngoại duyên, đó như một cái thấy thực tướng. Vì hai chữ minh thế như đi sâu trong thế gian nhưng chẳng nhiễm tục.”
      Nhìn Ôn cười tươi và xoa đầu con, cú lên ba cái và bảo:
        “Giờ Ôn cho cái này, lắng nghe cho kỷ…!
          Thực tướng pháp huyễn mộng
           Độ tánh thế minh chơn
           Dụng năng hành phổ nguyện
           Lạc niết bảo thường không…!
 Nhớ nắm lấy bảo sở thường không như pháp hiệu của con đắc pháp không thành…! Tu thật giỏi nghe con…!”
          Chúng con đã khắc sâu trong nội tại và vận hành trong tâm yếu.
        Hôm nay, hay tin Ôn về cõi Phật, chúng con cúi đầu nghinh tiếp giác linh Ôn cao đăng phẩm giới, khứ khứ Vân lai, độ độ cõi tịnh..!

Nam Mô Từ Lâm Tế tông tứ thập tứ thế Việt nam tự Los Angeles Trú trì, Thiền viện Thích Thiên Ân Atlanta Viện trưởng, húy thượng Nguyên hạ Không tự Như Minh hiệu Đại Phương Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ Chứng Giám.

                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 23-07-2022
                 Ngày Âm Lịch: 25-06-Nhâm Dần.
Viết bài Chốn Già Lam Giác Long Tự- tỉnh Vĩnh Long, giữa mùa Hạ thanh tịnh hoà hiệp chư Tăng. Nhân duyên lễ Pháp Hội Vu Lan vọng về.
🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

1_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Úc Châu
2_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Hoa Kỳ
3_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Âu Châu 

4_Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Canada

5_Điện Thư Phân Ưu của Tổng Hội Phật Giáo

6_Điện Thư Phân Ưu của Chùa Việt Nam Houston
7_Điện Thư Phân Ưu của Tu Viện Quảng Đức

8_Điện Thư Phân Ưu của Chùa Việt Nam Nhật Bản

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


1_Thơ điếu: Tán Thán Công Hạnh HT Như Minh (TT Chúc Hiền & nhiều tác giả khác)

2_Thơ điếu: Thân tiễn Hòa Thượng Thích Như Minh (HT Giác Nguyên)
3_Thơ điếu: Tròn Nguyền (NT Như Minh & nhiều tác giả khác)

4_Thơ điếu: Vượt Đường Du Tây (ĐĐ Minh Thế)
5_Thơ điếu: Kính lễ Bậc Xuất Trần Thượng Sĩ (Pt Huệ Hương)
6_ Thơ điếu: Vẹn Một Chân Tình (TT Phước Toàn)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20/07/2022(Xem: 3042)
Cáo Phó Lễ Tang: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
02/08/2022(Xem: 291)
Giáo sư Jonathan C. Gold dạy về các bộ môn tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, và nghiên cứu của ông tập trung vào các truyền thống tri thức Phật Giáo Phạn và Tạng ngữ đặc biệt các lý thuyết về sự giải thích, chuyển dịch, và học tập. Cuốn sách gần đây của ông, “Paving the Great Way: Vasubandhu’s Unifying Buddhist Philosophy” [Xây Đường Lớn: Triết Lý Phật Giáo Nhất Quán Của Ngài Thế Thân]
27/07/2022(Xem: 253)
Thiếu thời mộ Phật kết thiền âm Nương chốn già lam thoát khỏi trần Học đạo tinh cần dương chánh pháp Tu tâm dõng mãnh độ mê thần Kế thừa ấn tổ xây bờ thiện Dắt dẫn môn sinh hướng cõi chân Giới thể tinh nghiêm đèn tuệ sáng Hương thơm đức hạnh toả xa gần
09/07/2022(Xem: 910)
Do duyên lành đưa đẩy tôi mới quyết định xuống Chùa Tổ Viên Giác tại Hannover để dự lễ Khánh Tuế lần thứ 73 của Sư Ông Viên Giác vào ngày 28 tháng 6 năm 2022, mặc dù tôi chẳng được mời! Nhưng dù sao tôi cũng là đệ tử của Sư Ông, nhớ ngày sinh nhật của Sư Phụ đến chúc thọ cũng phải đạo.
02/07/2022(Xem: 1055)
Gần đây trên trang nhà Quảng Đức xuất hiện một tuyển tập thơ Bồ Đề gồm nhiều bài thơ tự cảnh tỉnh mình với bút hiệu Chiêu Đề, Thôi kệ, Tát Bà Ha từ HT Thích Đồng Bổn … khiến người viết có chút thắc mắc vì chỉ mới vài năm trước đây mỗi khi muốn tìm tiểu sử một nhân vật Phật Giáo VN nào trong thế kỷ 20 ( danh tăng) tôi thường tìm kiếm trên mạng để rồi download PDF mà tìm hiểu thêm và đã biết đến tiểu sử của Ngài qua mục tác giả của Trang nhà Quảng Đức, theo đó tôi được ghi lại như sau:
29/06/2022(Xem: 1456)
Hơi Thở, Đường Dẫn Đến Chánh Niệm (Bài viết của TT Nguyên Tạng tưởng niệm Sư Ông Làng Mai, do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh diễn đọc)
27/06/2022(Xem: 799)
Thông báo về Lễ Bách Nhật và Lễ Nhập Bảo Tháp HT Thích Đỗng Tuyên tại Tu Viện Quảng Hương, Già Lam, Sài Gòn (28/6/2022)
25/06/2022(Xem: 1133)
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, thế danh là Nguyễn văn Đồng, sanh năm Kỹ tỵ ( 1928 ) tại thành phố Cần Thơ, miền Nam Việt Nam. Thân phụ là ông Nguyễn văn Ngô, một nhà nho và cũng là một nhạc sĩ cổ nhạc . Thân mẫu là cụ bà Nguyễn thị Hương, Tỳ kheo ni Như Quả, thọ giới Cụ Túc năm 1968 tại đại giới đàn chùa Từ Nghiêm.. Gia đình có hai anh em, người em trai thế danh là Nguyễn Thanh Vân hiện cư ngụ tại Sàigòn
07/05/2022(Xem: 1342)
Đến ngày mùng 8 tháng 12 năm 1986, ngày lễ Đức Phật thành đạo thì Thầy được chính thức xuất gia tại Thiền viện Thường Chiếu. Hòa Thượng Bổn Sư là thượng Thanh hạ Từ cho pháp danh là Thích Tuệ Hải.
03/05/2022(Xem: 1332)
Ngài Thông Ân nghe Thiền sư đến xứ Bàu Trâm, liền thỉnh Sư về chùa Kim Quang xin truyền Cụ túc Tỳ khưu và Bồ tát giới cho Ngài, được ban Pháp hiệu là Hữu Đức vào năm 1847. Lúc ấy Thiền sư Bảo Tạng 30 tuổi và Ngài Hữu Đức 36 tuổi. Sau đó thầy trò chia tay. Ngài Thông Ân rời Bàu Trâm đến xứ Bàu Siêu, dân làng nghe được liền kéo đến tấp nập cầu xin trị bệnh và lập chùa Kỳ Viên cho Ngài trú trì.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
96,571,835