Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nhân ngày Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát (19 tháng sáu âm lịch) nhằm ngày 17/7/2022.

15/07/202216:32(Xem: 2710)
Nhân ngày Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát (19 tháng sáu âm lịch) nhằm ngày 17/7/2022.


quan am bo tat
Nhân ngày Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

(19 tháng sáu âm lịch) nhằm ngày

17/7/2022.

Kính mời cùng suy nghiệm về Bồ Tát Quán thế Âm qua sưu tầm trên các trang Phật Giáo điện tử.
 
Gần đây nhờ theo dõi thường xuyên các khoá An Cư Kiết Đông của Phật Giáo Đại thừa thường kiết giới bắt đầu từ rằm tháng tư và giải chế tự tứ vào rằm tháng 7 và một trong các thời khoá có nghi thức lạy Ngũ bách Danh Quan Thế Âm hoặc lạy mỗi chữ một lạy trong kinh Pháp Hoa mà cuối câu đều là Quán thế Âm thí dụ :
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Quan thế Âm (lạy)
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lượng Quan thế Âm (lạy)
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Quan thế Âm (lạy)
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Điều Quan thế Âm (lạy)
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kiến Quan thế Âm (lạy)
Trong khi Phật Giáo Phật giáo Nguyên Thủy, khóa An Cư lại bắt đầu từ rằm tháng sáu đến hết rằm tháng 9 âm lịch, trong tuần lễ đầu đó trùng hợp với lễ vía Quan Âm 19 tháng sáu âm lịch của Đại Thừa, người viết đã sưu tầm trên trang mạng để giải tỏa nhiều điều thắc mắc vấn vương trong đầu:
—. Có phải kinh đại thừa không do Phật thuyết ?
—Có phải chúng ta không nên lấy tâm phàm mà đo việc Thánh
—Có phải chúng ta nên hiểu rằng, “Linh tại ngã, bất linh tại ngã,”
—Hoặc nên suy ngẫm về phàm thánh đồng cư trong cõi thế gian này với câu : “Thấy thì không biết, biết thì không thấy”. trong những mẫu chuyện ghi lại về Ngài Phong Can, Hàn Sơn Thập Đắc , hoặc giữa Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ và Thiền Sư Hành Tu (biểu trưng cho Phật Định Quang Như Lai)
Nào mời các bạn chúng ta đi vào từng chi tiết một nhé:
Trộm nghĩ nếu cho rằng kinh điển Đại thừa giới thiệu các vị Bồ-tát như Bồ-tát Quán Thế Âm tiêu biểu cho lòng từ bi, Bồ-tát Địa Tạng tiêu biểu cho đại nguyện, Bồ-tát Văn Thù tiêu biểu cho trí huệ, Bồ-tát Phổ Hiền tiêu biểu cho hạnh dấn thân, v.v… không phải do kim khẩu Đức Phật nói, vì thế một số người cho rằng
Bồ-tát không có thật, mà chỉ mang ý nghĩa triết lý nào đó mà thôi! Và nhiều học giả kết luận thờ phụng và lễ lạy quý Ngài chỉ là để nhắc nhở mình cũng có những đức tính đó, và phát huy những đức tính đó ở nơi mình chứ không hề có Bồ-tát thật bên ngoài.
Thật ra người viết đã từng nghe rất nhiều pháp thoại, nếu cho rằng Kinh Đại thừa là giả lập thì Kinh Lăng Nghiêm là bằng chứng hùng hồn về kinh Đại thừa mà tường thuật đúng sự kiện Ngài A Nan và Ma Đăng Già (câu chuyện có thật thời tại thế) Ngài A nan ra ngoại thành khất thực, bị nàng Ma đăng già cám dỗ, mê hoặc đến nỗi gần mất giới thể. Đức Phật biết A Nan đang bị dâm thuật làm khốn, liền sai ngài Văn thù sư lợi đem thần chú đến hộ trì. Sau khi ngài A nan trở về tinh xá, nàng Ma đăng già cũng theo đến. Khi ấy đức Phật nói pháp chỉ dạy Ma đăng già và khiến nàng xuất gia học đạo.
Với kinh điển ghi lại câu chuyện này Phật giáo Nguyên Thuỷ không phản đối.
Phần nổi bậc nhất trong kinh này là 25 pháp môn viên thông ở quyển 5, trong đó, pháp môn thứ 24 bồ tát Đại thế chí trình bày về pháp niệm Phật viên thông, rất thường được tông Tịnh độ dẫn chứng và Bồ tát Văn Thù đã chọn Pháp Môn Nhĩ căn Viên Thông của Bồ Tát Quán Thé Âm là dễ tu dễ chứng
Ngoài ra . Kinh Lăng nghiêm nói về các yếu chỉ của pháp Thiền như: Khai thị tu thiền, Ngũ uẩn ma cảnh, v.v...
Vì trong phạm vi bài viết chỉ nói về sự xuất hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm nên kính xin ngoài lề một chút về kinh Kim Cang, kinh căn bản của Thiền tông, vì chứa đựng tinh hoa, cốt tủy của giáo lý Bát Nhã mà đối với người tu học Thiền, Kinh Kim Cang đóng một vai trò khai ngộ đặc biệt, bởi vì chính nhờ câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" trong bài Kinh mà Lục tổ Huệ Năng và nhà vua Trần Thái Tông đều đạt được đại ngộ. Tuy nhiên thời điểm của sự xuất hiện của Kinh Kim Cang vẫn chưa được xác định một cách rõ rệt. Theo Edward Conze, một trong những học giả uyên thâm nhất về Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứng tỏ rằng bộ kinh này được thịnh hành tại miền Tây Bắc Trung Á , và toàn bộ trong kinh Đức Phật đã giảng cho Ngài Tu Bồ Đề ( một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật )
Ta chỉ biết Đức Phật đã phá sạch không còn sót một kiến chấp nào để tiếp theo bộ kinh Phạm Võng với 62 tà kiến.
Trộm nghĩ diệu dụng của việc học kinh điển dù có giả lập hay thật sự từ kim khấu Phật miễn là chúng có giá trị siêu việt, chứa đựng tuệ giác và chất liệu giải thoát và kết quả đã độ được không biết bao nhiêu người đã chứng ngộ được thì điều đó không thành vấn đề vậy.
Trở lại Bổ Tát Quán Thế Âm mặc dù kinh điển Nguyên Thủy không thừa nhận sự tồn tại của những vị Bồ Tát như Quan Thế Âm Bồ Tát tuy nhiên trong thế giới phàm thánh đồng cư để trả lời cho câu hỏi có hay không vị Quan Thế Âm Bồ Tát thì câu trả lời chính xác là có. Vì sao vậy?
Theo giáo lý Nguyên Thủy thì chứng thánh quả A La Hán nghĩa là đã là quả vị Tối thắng, ngay cả 1 vị Phật cũng là 1 A La Hán,
Tuy nhiên Phật đạo từ bi, những vị A La Hán không những lúc giác ngộ xong liền khế nhập niết bàn, chúng ta vẫn biết có hằng hà sa những vị đó quay trở lại dân gian để phổ độ cho chúng sinh có cuộc sống cơ khổ, và người ta tạm gọi đó là Bồ Tát– nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏa.
Và trong các hằng hà sa thì vị A La Hán độ sinh trong đời, có thể Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị đã hiện thân để phổ độ cho chúng sinh trên con đường tu hành và nhận thức để giác ngộ.
Phải chăng sự xuất hiện đó là tùy duyên, và phụ thuộc vô Tâm Thức của người khởi tin. Điều này có thể giải thích như sau:
Dù ta tu Phật , học Phật, đang theo một tông phái nào , dù ta chỉ   tin vào 1 vị Phật duy nhất là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tuy nhiên lúc ta gặp nạn ta cầu cứu“ Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn” thì vẫn xuất hiện Quan Thế Âm Bồ Tát như tâm thức ta quán tưởng.
Và ta không nên chú trọng đến việc có hay không các vị Bồ Tát có danh xưng như thế, chỉ cần nhớ rằng mọi vị Phật, chư Phật Mười Phương, chư vị La Hán, A La Hán đều có thể là Quan Thế Âm Bồ Tát.
Phật Giáo Nguyên Thuỷ, trong các chuyện tiền thân Đức Phật vẫn gọi Ngài là Bồ Tát và trong thực tế lịch sử tôn giáo, có nhiều câu chuyện kể về sự xuất hiện cụ thể như: hòa thượng Bồ Đại là hiện thân của Di Lặc Bồ Tát để truyền đi thông điệp về từ bi hỷ xả, Bồ Tát Quán Thế Âm rưới nước lên người cứu ngài Huyền Trang khỏi chết khát trong sa mạc để tiếp tục hành trình thỉnh kinh…nhưng ngay khi bị phát hiện tung tích, các Ngài liền ẩn thân hoặc nhập diệt để tránh việc rối loạn lòng người.
Ngoài ra, các vị Bồ Tát cũng có thể xuất hiện trong cơn thiền định hoặc giấc chiêm bao của hành giả.lấy thí dụ trong hành trạng của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đã được ghi chép lại “ Trong lúc thiền quán Sư thấy đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó Sư được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về Thiền hoặc Tịnh mà chưa quyết định, ngài đến thiền viện của Trí Giả đại sư, làm hai lá thăm: một lá đề “Nhất tâm Thiền định”, còn lá kia là: “Trang nghiêm Tịnh độ” . Kế lại chí tâm đảnh lễ Tam Bảo sám hối, cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, luôn bảy lần đều nhằm lá Trang Nghiêm Tịnh Độ.
( trích bản dịch Việt của H T Thích Thiền Tâm)
Đúng là , ở cõi phàm thánh đồng cư này, chư Phật và Bồ-tát thường hóa thân xuống cứu độ, nhưng đều giấu tung tích. Đến khi bị lộ thì liền nhập diệt.
Lời kết :
Nếu trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Phật Thích Ca dạy rằng: trong vô lượng kiếp trước, Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai.. nhưng vì hạnh nguyện Đại Bi và muốn làm duyên phát khởi cho tất cả các vị Bồ Tát và mang đến hạnh phúc thực sự cho chúng sanh nên Ngài đã hiện thân Bồ Tát với danh hiệu Quán Thế Âm và trụ ở cõi Ta Bà, đồng thời Ngài cũng làm thị giả cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.
Chúng ta cần nên tin lời Đức Phật đã tuyên thuyết luôn chân thật, không hư dối.
Kính xin thưa, hơn thế nữa người viết đã chiêm nghiệm rằng….“Linh tại ngã, bất linh tại ngã,” tin thì có, không tin thì không có.
Và trộm nghĩ nếu Bồ-tát chỉ là một khái niệm, một biểu tượng triết học thì làm sao có những linh ứng hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm đã được ghi lại trên ngàn trang sử sách, và bản thân người viết đã được Ngài lắng nghe tiếng kêu cứu của mình giữa biển đông và những ngày di chuyển từ Mackay xuyên qua Toowoomba giữa trời khuya dầy đặc sương mù trên chiếc xe hơi cũ kỹ để về Melbourne trong thập niên 1985 .
Người viết đã chiêm nghiệm khi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp bạn tránh xa tính tham lam ích kỷ. Bởi khi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ được Ngài mở lòng từ bi, khiến bạn làm như điều thiện nguyện và trong lòng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ.
-Trong lúc bạn giận dữ khi niệm Quán Thế Âm sẽ cắt đứt sự tức giận, bạn không chỉ có sự từ bi mà còn được khai sáng trí tuệ. Có từ bi để bạn hiểu được vấn đề và có trí tuệ để biết những thứ vô thường, không nên ép buộc và không tức giận.
-Niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp loại bỏ si mê. Ngài sẽ lắng nghe sự phiền nào và giúp bạn khai thông trí tuệ, đem lại sự thanh tịnh trong tâm hồn, hiểu được chân lý của cuộc sống: mọi thứ có hợp rồi có tan, không bám chấp vào người và cảnh.
-Khi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp bạn tránh sự sợ hãi, loại bỏ ba loại độc tham là Tham, Sân, Si. Ngoài ra còn giúp trừ tà ma, tránh oán kết nhiều đời hay có thể bảo vệ chúng sinh khỏi thần chú, ác quỷ….
Như vậy những ai còn thiên kiến, duy lý hoặc không có thời gian để trải nghiệm đời sống tâm linh thì không thể cảm nhận được giá trị không thể nghĩ bàn do sức mạnh tâm linh đem lại, bởi vì chỉ có người tự mình uống nước mới biết nóng lạnh.
Và nếu Bồ-tát Quán Thế Âm không có thật và không có ảnh hưởng gì đến cuộc đời thì chắc chắn rằng hình ảnh của Ngài không thể tồn tại đến tận ngày nay.
Kính trân trọng,
Kính ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát,
Hạnh nguyện Từ Bi mang đến cho người
Rưới cam lồ với nhành dương thật xinh tươi
Chỉ mong “ Sáng thêm niềm vui, chiều bớt khổ”
Bao linh ứng cứu vớt trên biển…đời sóng gió
“Ba Hai hình tướng” hoá hiện Phật Thân
Với chúng sinh …
nguyện cầu rất thiết yếu đời sống tinh thần
Tăng trưởng năng lực tích cực …giúp vui sống
Kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm ban …hy vọng
Nhờ chất liệu nuôi dưỡng có được tín tâm
Ngày ngày trở nên thư thái giảm mọi bất an
Thông điệp Ngài truyền tải .. vi diệu huyền nhiệm!
Được Phước duyên trải nghiệm tâm linh.. kính niệm
NAM MÔ TẦM THỈNH CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT”
Huệ Hương kính bút
Nhân ngày lễ vía Quán thế Âm 19 tháng sáu âm lịch năm Nhâm Dần
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/08/2023(Xem: 664)
Từ khi Trí tuệ nhân tạo xuất hiện AI, một trong những đề tài theo tôi xem qua nhận thấy được nhiều người tham vấn vẫn là Tôn giáo và Khoa học, nhất là câu hỏi “tín ngưỡng có thể làm giảm đi tính chất khoa học trong tôn giáo không “ khi mà Albert Einstein đã cho rằng : “Science without religion is lame, religion without science is blind” tam dịch “ Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng, tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng”.
29/06/2023(Xem: 1110)
28/6/2023: Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Liên Hoa Sanh (Padmasambhava/Guru Rinpoche) tại Chùa Tây Tạng, Bendigo, Victoria, Úc Châu
15/06/2023(Xem: 4645)
Kinh Ma-ha Ca-diếp độ bần mẫu1 kể lại câu chuyện rất thú vị về một bà lão nghèo, nhờ cúng dường ngài Ca-diếp một chút nước cơm mà được sinh về cõi trời Đao-lợi. Phước cúng dường ấy còn lớn lao đến mức hiện thành hào quang sáng rực như bảy mặt trời đồng thời soi chiếu, khiến cho vị vua cõi trời ấy là Đế-thích cũng phải kinh ngạc. Và sau khi tìm hiểu biết được nhân duyên cúng dường được phước lớn lao này, đích thân Đế-thích cùng phu nhân của mình đã phát tâm hiện xuống cõi người, hóa thân thành một đôi vợ chồng già nghèo khổ để được có cơ hội cúng dường lên ngài Ca-diếp, vun bồi thêm phước báu của chính mình.
20/05/2023(Xem: 1268)
Kính ngưỡng Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Từ lâu con không đợi đến ngày Đại Lễ Đức Phật đản Sinh và Vía Lễ Đức Ngài Để dâng lời ca ngợi cung kính tỏ bày Vì trong con nhị vị bậc Đạo Sư là một Hằng ngày mỗi sáng công phu..... Thành tâm tán thán ân đức, trí đức cùng tột !
02/04/2023(Xem: 1044)
Lạy Đức Địa Tạng Vương Con xin làm hành khất Ngửa hai bàn tay gầy Giúp đời bớt bơ vơ Lạy Đức Địa Tạng Vương Con xin làm hành khất Để được nắm cơm thừa Ấm lòng đàn trẻ thơ Lạy Đức Địa Tạng Vương
26/08/2022(Xem: 2611)
Kính mừng Ngày Lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hạnh nguyện vĩ đại Ngài ...ý nghĩa diệu thâm Toát lên lòng từ bi biểu tượng Bản Tâm Chuyển hóa được tất cả chủng tử xấu ác Hình tượng Ngài... Tích trượng phá tan sáu khoen cửa giải thoát Đội mão tỳ ly, vầng sáng hào quang Tay trái Như Ý Châu...mọi đau khổ xua tan. Nguyện cứu độ tất cả ...Mới Thành Phật !!!
09/08/2022(Xem: 1645)
Thế Chí Đại sĩ, bình báu lung linh Thâu nhiếp niệm Phật thệ nguyện rộng thênh Biển cả bao la, hầu cận Di Đà Trừ mê cứu khổ thoát khỏi Ta Bà Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần).
13/06/2022(Xem: 3706)
Lễ An Vị Bồ Tát Quan Âm Tam Diện Lộ Thiên tại A Di Đà Land, Taralga, NSW, Úc Châu (11/6/2022) MC: Phật tử Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên -Phật tử tề tựu -Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm -Giới thiệu chương trình, chư tôn đức và quý quan khách tham dự -Lời chào mừng của Đạo hữu Tony Thạch Quân Thật, pd: An Hậu -Lời đạo từ của Thượng Tọa chứng minh -Lễ tụng kinh sái tịnh an vị (TT Nguyên Tạng & NS Như Như) -Tặng quà và phát bằng tán dương công đức đến quý Phật tử đóng góp công quả cho A Di Đà land trong thời gian qua -Chụp hình lưu niệm -Thọ trai và hoàn mãn
16/04/2022(Xem: 2686)
Phật Mẫu Chuẩn Đề ngự trên đài sen Vầng hào quang ánh tỏa ra rực rỡ Phật, Pháp,Tuệ nhãn chiếu soi cứu độ Chúng sanh khỏi kiếp khổ nạn đau thương
23/03/2022(Xem: 2305)
Kính lạy Đức Bồ Tát biểu tượng cho đại hạnh thực tiễn Hình thành nội hàm tín ngưỡng tinh thần BI, TRÍ, NGUYỆN, HẠNH của Phật giáo Bắc Tông (1) Điểm đặc sắc ...Đại thừa tâm lượng rộng lớn !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567