Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Trọn Chút Tình (Thành kính tưởng niệm Ôn Phước Duyên - Viện Chủ Tăng Già Lam Phước Duyên- Huế)

27/06/202218:53(Xem: 1399)
Trọn Chút Tình (Thành kính tưởng niệm Ôn Phước Duyên - Viện Chủ Tăng Già Lam Phước Duyên- Huế)
Trọn Chút Tình.

Phương Trời Cũ, Tử Sinh Ngàn Mây Trắng.
Kiếp Tu Hành, Reo Gió Tuệ Nghiêm Thân.
Trao Mộng Huyễn, Phàm Trần Nơi Cõi Tạm.
Nguyện Lên Đường, Nhiếp Hoá Tịnh Bốn Ân.

Chốn Môn Phong, Từ Hiếu Xin Lưu Ảnh.
Rủ Áo Phàm, Khoát Tâm Phật Rong Chơi.
Ôn Thảnh Thơi, Dạo Bước Khắp Muôn Nơi.
Ngàn Sinh Tử, Năm Ấm Trả Cho Đời.

Ôn Ra Đi, Như Đèn Thiền Lưu Lại.
Phương Trượng Đường, Hương Toả Khắp Trời Tây.
Dáng Hình Hài, Tám Chín Năm Khiêm Hạ.
Trọn Chút Tình, Đức Độ Mãi Đong Đầy.

Xin Gởi Lại, Chút Tình Nơi Cây Khế.
Đời Khiêm Cung, Vẫn Còn Mãi Ngàn Hương.
Phước Duyên Ơi, Một Đời Ôn Mật Hạnh.
Nguyện Giữ Gìn, Phổ Hoá Nguyện Lương Phương.
      Hậu Học Khắc Ghi:
      Chúng con Tỳ Kheo Thích Minh Thế, Nhiều nhân duyên diện kiến Ôn Phước Duyên - Viện Chủ Tăng Già Lam Phước Duyên- Huế, Ôn một đời tu học công hạnh khiêm cung, đức hạnh nghiêm mật trong niềm tin Tam bảo, luôn quay về bến giác Di Đà, niệm niệm thần chú Chuẩn đề, tâm tâm khởi lòng niệm Phật công Đức trường thọ, với chú dạ ánh sáng quang minh, hay Phước duyên vô lượng gieo trồng thiện căn nơi trú xứ cõi Tịnh độ, lưu ảnh giữa Hồng Trần với niềm tin bất hoại.
       Xứ Huế, dòng Hương Giang vẫn chảy êm đềm, nguồn mạch Bạch Yến dòng sông xưa uống lượng sau lưng chùa Phước Duyên khiến cho bao thì nhân mặt khách ngẫm ngơ thổi hồn thi sỹ.
       Nơi trú xứ ấy, có một Bậc Thiền Tăng Thượng Sĩ Huý Thượng Lương Hạ Phương, Tu hành từ thửa thiếu niên đồng ấu lúc 13 tuổi, với chí nguyện tinh tấn, chất phác hiền lương, một đời hầu Phật Tổ, trông coi Tam bảo, tinh tấn trong giới luật nghiêm trì.
       Thế là, bao mùa thu Xuân, hạ tiết đông qua, thời gian nhuốm màu phai hoá, Bậc Thiền Tăng, thanh đạm với chiếc áo nâu sòng, nhiếp hoá đồ chúng, hơn 57 mùa Xuân thu trụ trì tiếp mệnh mà chư Tổ bổ xứ, hơn 8 năm làm Viện Chủ ẩn niệm tịnh tu, hơn 76 năm về nương bóng cửa Thiền tu học, cầu ngài Tôn Sư Thượng Đảnh Hạ Lễ, làm bậc Thiền Sư Thế độ, phủi mái tóc xanh bỏ lại cho đời bao danh vọng hư vô.
        Chúng con may mắn trong cuộc đời này làm kiếp Tăng Học, tu trì trọn đạo, nên duyên lành diện kiến và được nhiều lời sách tấn cầu thị Bậc Thiền Tăng chỉ giáo, chúng con nhớ mãi, mỗi lần về hầu chuyện, Ngài chỉ dạy:
       “ Này Hoà Thượng, Tinh tấn với Đức hạnh chính là Giới học, Thanh tịnh với nội tâm chính là Định Sanh, Thông Minh mà khiêm hạ chính là Tuệ Giác, có vậy chư Tổ đã giữ gìn mãi hai thời nết sống ẩn tu, Hoà Thượng nhớ lời Tui nhé…! Mộc mạc chẳng có chi, chỉ lúc nào cũng như thế mới là người học Phật..!”
       

ht luong phuong-2


Chúng con lắng nghe và bộc bạch rằng:

       “ Kính Bạch Ôn, Bậc Thiền Tăng Chỉ giáo, sao gọi con là Hoà Thượng..? Con chưa đủ tuổi lên đó đâu..? Tổn thọ con chết..?”
       Nghe xong, Bậc Thiền Tăng ngồi cười tư lự vô tư, nhấp chén trà thơm rồi bảo:
      “ Minh Thế Hoà Thượng này, Thiền Tăng ta nhìn thấy duyên và Phước, nên mới có Phước Duyên do Tôn sư Đảnh Lễ đặc hiệu Tôn bản, vì vậy cuộc đời Ta biết và hiểu để thương như những gì Ta thấy, Ngài là Kiếp trước có Tu hành, cũng Hoà Thượng như Ta, giờ Ta Gọi có gì là sai, sinh trước sinh sau thôi mà, nhường lui nhường tới rồi cũng là sanh tử sự đời, ấy vậy thôi Minh Thế Hoà Thượng ạ. Trước sau rồi cũng tới, thôi gọi trước khỏi gọi về sau, khi ấy Thiền Tăng Ta, Lương Phương này về Phật rồi thì sao mà gọi. Thôi Ta gọi trước cho chắc….”
       Thế là, Bậc Thiền Tăng ngồi chúm chím mĩm cười như hơi thở tự do.
       Kế đến, Chúng con chấp Tay tham vấn:
       “ Bạch Ngài, Cho con một pháp hành, để con đây Vân Du hoá độ được nhiều Phước Duyên hơn…?”
       Bậc Thiền Tăng, nhìn khá lâu rồi bảo:
       “ Tách Trà có ngọt có đắng, nên tuỳ thời mà sử dụng. Tu học có chướng có nghiệp, nên tuỳ thời mà sám hối tu thân, nhờ vậy mà đi trong hơi thở, sống trong Chánh niệm mới là ánh sáng Minh Thế giữa nhân gian.
         Minh Thế Hoà Thượng nè, Cây khế giữ hiên phương trượng thất, như công ánh tu hành, Phước hay nghiệp tuỳ vào đó thôi mà, nên Ta và Hoà Thượng hãy nổ lực chớ có giải đãi, mà kém Phước như người anh trong truyện cổ tích cây khế, thì cuộc đời này đi vào ngã tục không có lối thoát thì đời ôm mộng khổ.
        Ta giờ cho Hoà Thượng Mình Thế cái chữ này:
         Chữ ấy chính là Tu Đức, mà có Tu Đức mới thấy Giới phòng hộ tâm, không bị phạm lỗi. Nên giữ gìn cẩn mật chuẩn đề mật ngữ, dụng hành niệm Tịnh độ tu thân…! Đó là Pháp hành Ta Tu suốt đời này…!
        Chữ ấy chính là Sống, mà muốn sống như Tổ thì phải tu, nên càng sống thì từng ngày ta phải khiêm hạ nhân cách, bỏ cái tục giữ đời Cao ngạo khí ác thì mới giúp ta dễ thương ngọt Bùi như trà thơm vị.
        Nghe xong, Chúng con đảnh lễ và dâng cúng tịnh tài phẩm vật.
       Nhân duyên là thế, mùa Xuân năm 2016, chúng con kiến tạo Mộc Bản Kinh Lăng
Nghiêm,  Kinh Pháp Cú, và một số kinh khác, chất liệu quý từ Xương Trâu, nên thành tâm cung niệm phụng thỉnh Bậc Thiền Tăng Chứng minh chú nguyện Tại chỗ, Chúng con cầu thỉnh Bậc Thiền Tăng liền dạy:
        “ Minh Thế Hoà Thượng cầu thỉnh, Nay Ta hoàn toàn hoan hỷ đón nhận, tác chứng Phước Duyên, Minh Thế Hoà Thượng làm được việc này, đây là Phật tác chứng, Tổ tác trì mật niệm, Đại Thiền Tăng tác ứng thì hiển mật tâm thành, trong đời tu sở nguyện.
         Nay, cho Lương Phương Ta, gieo trồng hoa trái, trao cho Minh Thế Hoà Thượng 500 ngàn, lưu cho Ta một chút công đức, để duyên Ta có Phật…!”
        Chúng con đón nhận và làm đúng sở nguyện, sự hoan hỷ vô cùng hoan hỷ, sau khi xong công trình, Chúng con có về trình bạch:
        “ Bạch Bậc Thiền Tăng, Công trình Khắc mộc bản Lăng Nghiêm đã xong, Chúng con bái thỉnh cầu Bậc Thiền Tăng đương vi Tác chứng.”Bậc Thiền Tăng hoàn toàn hoan hỷ nhận lời rồi dạy:
      “ Hôm ấy, nếu Người Ta không khỏe, thì Minh Thế Hoà Thượng hoan hỷ nghe, dù đường xa, Ta không tới, thì Ta sẽ lên Tam bảo Tăng Già Lam Phước Duyên để chú nguyện…! “
         Thế là, buổi lễ diễn ra, Bậc Thiền Tăng khiếm hạ thân thể, tuổi hạc đã cao, đường xa khó bước, nên Bậc Thiền Tăng đã tác chứng mật niệm với Thầy Tri Sự tại mật thất Phương Trượng đường, y hậu trang nghiêm và hương trầm quyện tỏa, Ôi công hạnh Bậc Thiền Tăng trao năng lượng phủ khắp muôn hương, Lương Phương danh hiệu một đời lang rộng.
       Duyên lành nhiều năm, cứ có duyên về Huế, chúng con đều đến vấn an.
       Nay, Bậc Thiền Tăng thu thần thị tịch, nhiếp niệm an trú vào cõi niết bàn vô tung.
       Giờ này, nhân lễ Thất Tuần Thứ Hai, 09-04-Nhâm Dần, chúng con đồng âm vọng bái giác linh đài.
       Nguyện Bậc Thiền Tăng Pháp huý Nguyên Tiến, Tự thượng Lương hạ Phương, Thiền sỹ Đại Thiền Tăng chứng giám.
       Chúng con đồng bái vọng xứ Cố Đô- Tăng Già Lam Phước Duyên.
       Viết tại Phổ Tịnh Thiền Vi- Hà Nội, nhân mùa Khánh Đản Từ Phụ Điện Hạ Thái Tử Tất Đạt Đa. Phật Lịch 2566….!

                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 09-05-2022
                 Ngày Âm Lịch: 09-04-Nhâm Dần.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/11/2023(Xem: 2274)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội PGVN Thống Nhất, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Cố Vấn Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN, đã viên tịch đúng 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tại Phương Trượng Đường Chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam, trụ thế 79 năm & 51 đạo lạp. Chúng con kính nguyện Giác Linh Đức Trưởng Lão Hoà Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái hiện Đàm Hoa, hồi nhập Ta bà, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.
29/10/2023(Xem: 4024)
Như quý vị đã biết, trước bệnh tình nguy ngập của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, chúng tôi, những pháp lữ và những người học trò trực tiếp hay gián tiếp thọ nhận sự giáo huấn của Người, đã cố gắng trong một thời gian rất ngắn để thực hiện tập Kỷ Yếu này. Do hạn chế về thời gian, Kỷ Yếu chỉ là một tuyển tập đơn sơ gồm những sáng tác văn thơ, nhạc, họa, của chư Tôn Đức và văn thi hữu nhằm biểu lộ niềm tri ân đối với bậc Thầy lãnh đạo nòng cốt còn lại của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một học giả Phật học uyên thâm hiếm có của Phật giáo Việt Nam. Và cũng chính từ giới hạn đó, chúng tôi đã không kịp nhận được đầy đủ bài vở của chư Tôn Đức, văn thi hữu cùng quý Phật tử có lòng quý kính gửi dâng Hòa thượng Tuệ Sỹ.
20/11/2023(Xem: 434)
Nói đến bậc Tôn sư của chúng ta, bản thân của mỗi chúng tôi đều là học trò, và đã thọ ân giáo dưỡng của bậc Tôn sư rất là nhiều, cho nên hôm nay ngồi ở nơi đây với vị trí chứng minh cũng chỉ là Tăng sai, Tăng đã sai thì không thể không phụng hành, do đó mà tôi xin thay mặt cho chư Tôn đức tăng hiện tiền, có vài lời chia sẻ đến toàn thể Huynh đệ, cũng như các Pháp hữu, các Anh chị em GĐPT hiện diện trong và ngoài nước, cùng tất cả các Phật tử đã có duyên với Thầy, bậc Tôn sư của chúng ta.
09/11/2023(Xem: 375)
Đức Phật dạy trong Phật giáo có bốn hội chúng là chúng xuất gia (Tỳ kheo và Tỳ-kheo-ni) và chúng tại gia (nam nữ cư sĩ). Chúng xuất gia là trưởng tử của Như Lai, sống phạm hạnh nơi chốn thiền môn, bậc thầy mô phạm thay Như Lai giữ gìn và hoằng truyền giáo Pháp. Chúng tại gia tu tập ở nhà, làm lành tránh ác, bồi công tạo phước, hộ trì ngôi Tam bảo. Nhờ hai hội chúng này mà giáo pháp của Đức Thế Tôn xuất hiện cách đây hơn 2600 năm, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
06/11/2023(Xem: 1218)
Cáo Phó Tang Lễ Hòa Thượng Thích Thiện Huệ vừa viên tịch tại Chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai
27/10/2023(Xem: 605)
Hòa thượng pháp danh Trí Độ, hiệu Hồng Chân, thế danh Lê Kim Ba, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1894 tại thôn Phổ Trạch, xã Kỳ Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sinh ra trong một gia đình Nho học, lúc thiếu thời Ngài học chữ Nho và năm 18 tuổi học trường Sư phạm. Với sở học rất uyên thâm, và lòng mến mộ đạo Phật, Ngài đi sâu vào nghiên cứu giáo lý và trở thành một vị học Phật lỗi lạc. Năm 1920, Ngài bắt đầu giảng dạy Phật pháp tại Bình Định và là một trong những bậc đống lương cho phong trào chấn hưng Phật giáo tại tỉnh nhà.
12/10/2023(Xem: 663)
Sinh thời, Thầy có chí nguyện chuyên tu thiền định. Khởi đầu là phát tâm nhập thất tịnh tu tại núi rừng Vạn Giã, Khánh Hòa vào năm 1972. Những năm về sau, dù bộn bề Phật sự nhưng Thầy vẫn an nhiên với pháp hành thiền và các pháp tu tương hỗ khác. Trong phương châm giáo dục mà Thầy đã đề xuất, gồm Học lý – Quán chiếu – Tổ chức cũng phần nào biểu lộ chủ trương cân đối giữa pháp học và pháp hành. Thân mang bệnh duyên, sở tật thường đeo đẳng, nhưng nhờ tu tập tinh cần, Thầy đã vượt lên nỗi đau thân thể để chu toàn Phật sự.
18/09/2023(Xem: 1181)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1859)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567