Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Me-Tam_Thai_12


Mừng Đại Thọ Chín Mươi

Cầu Phật gia hộ cho Cụ Bà Phật Tử Tâm Thái thân tâm thường an lạc,
tinh thần luôn minh mẫn, tinh tấn niệm Phật.

Chín mươi tuổi thọ nguyện thơm lan
Tâm Thái ung dung hướng đạo nhàn
Niệm Phật lần tràng xa bến khổ
Trì kinh thính pháp dưỡng tâm an
Nguồn ân đức tỏa tình tươi thắm
Cội nghĩa tình che đức vẹn toàn
Phước báu vun trồng sen tịnh ngát
Chúc mừng Phật Tử thọ an khang

Nam Mô A Di Đà Phật
Tu Viện An Lạc, California, 2:30 am, 12-04-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính đề)

Me-Tam_Thai_3Mừng Đại Thọ Cụ Bà


Kính họa bài thơ của Thầy Thích Chúc Hiền

và chúc mừng PT Tâm Thái thượng Thọ chín mươi (90) tuổi vẫn còn minh mẫn.Chúc Mừng Tâm Thái Phuớc Đức lan
Thượng Thọ chín mươi vẫn được nhàn
Nguyên Tạng giúp bà rời bể khổ
Tâm Phương độ mẹ được tâm an
Cả nhà hướng đến đường thanh thoát
Tộc họ cùng nhau hiếu nghĩa toàn
Chúc cụ mãi cười tâm hỷ lạc
Để cho con cháu vẫn bình khangNam Mô A Di Đà Phật

Chùa Pháp Hoa-SA 12/3/Nhâm Dần

Thích Viên Thành 


cu ba tam thai-thanh phi


KÍNH MỪNG ĐẠI THỌ BÀ TÂM THÁI
Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Con kính mừng đại thọ của Bà 

Hương trầm thơm tỏa khói bay lan
Tâm Thái Cụ Bà sống cảnh nhàn
Sáng tối trưa chiều quên sướng khổ
Vui cùng kinh kệ tịnh tâm an
Lại thêm bố thí, chân tình thắm
Công đức, phước lành quả vẹn toàn
Đại thọ chín mươi, hoa thơm ngát
Kính dâng mừng thọ, chúc an khang.Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 13/4/2022

Thanh Phi


me tam thai (6)
me tam thai (13)

Tự tại ung dung

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

Chúc mừng tuổi thọ chín mươi năm
Minh mẫn ngày ngày chuỗi hạt lần
Tinh tấn đồng hành bao thiện nguyện
Vui…. Nghe pháp giảng, học sai lầm
Vun trồng Phước Đức nên TÂM THÁI
Tự tại ung dung.. .đến chẵn trăm !
Ngọc quý …tâm linh nuôi dưỡng khéo
Thỏa lòng, cõi sáng rực hương trầmSydney 13/4/2022
Huệ Hương

Me Tam Thai


MỪNG LẠC THỌ! Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

Chín mươi tuổi thọ Tâm Thái Bà
Ung dung hướng Đạo càng thiết tha
Lần tràng niệm Phật tâm thư thái
Tụng Kinh thính Pháp dưỡng thân già
Nguồn cội ân phước ngày.. tô thắm
Tăng thân hiếu tử rạng Võ Gia
Mẫu Từ un đúc sen toả ngát
Kính mừng Hiền mẫu lạc thọ là!

 Houston, Tx USA 13/4/2022
Quảng AnMe Tam Thai

 PHƯỚC BÁU LỘC TRỜI

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

Chín mươi phước báu lộc trời ban
Tâm Thái một nhà thật vẻ vang
Ung dung tự tại bên chân Phật
Thỉnh Pháp tu tâm hướng đạo nhàn
Các con quy hướng đời cao thượng
Giáo lý cao siêu, khó nghĩ bàn
Từ mẫu một đời ân đức trọng
Thọ tỷ Nam Sơn phước vẹn toàn.

Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 13/4/2022

Châu Ngọc


cu-ba-tam-thai-2018-a

Mừng Đại Thọ Chín Mươi

 

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ AustraliaCửu thập vui đời xứng hạnh lan

Nhân đây kính cụ mãi tâm nhàn

Hoài nương kệ tụng vun từ sáng

Vẫn tạc lời Thầy nguyện sống an

Nẻo thế nguyền tu yên cửa Tổ

Già lam học pháp đẹp đoàn tràng

Ân nhuần đạo cả ngày thêm thắm

Phật tử thuần thành Phúc thọ khang.


13/4/2022

Minh Đạo me tam thai


Kính Mừng Đại Thọ Chín Mươi

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Cầu Phật gia hộ cho Tịnh Hữu Tâm Thái thân tâm thường

an lạc, tinh thần luôn minh mẫn, tinh tấn niệm Phật.

Như trước vườn xuân một cánh lan

Tay nâng tràng hạt dáng thanh nhàn

Gieo trồng phước báu cho con cháu

Thượng thọ chín mươi vẫn chu toàn

Nguồn ân không thể “tư nghì” được

Nghĩa trọng cưu mang vẫn liên hoàn

Tình Đạo chuyên cần trồng Sen ngát

Chúc Bà trường thọ sống an khang

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany ngày 13.04.2022

Cư sĩ Đan Hà (kính họa)


***


me tam thai-2

Kính Mừng Đại Thọ Chín Mươi

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

 

Cụ bà chín chục tuổi vui mừng
Tâm Thái ung dung phước thọ trường
Viện Chủ Tâm Phương cung phụng dưỡng
Trụ Trì Nguyên Tạng kính yêu thương
Nha Trang hè đến Thầy thăm mẹ
Úc Quốc thu về hoa tỏa hương
Mẫu tử đạo đời chung nhịp đập
Tim yêu lan tỏa khắp muôn phương

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 14/4/2022

Đồng Thanh


me tam thai-3

Chúc mừng tuổi hạc 

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia


Chúc mừng tuổi hạc tỏa hương lan
Đại thọ vui bên ánh đạo vàng.
Ngày đọc Tâm kinh mong ý lạc
Đêm lần chuỗi hạt muốn tâm an.
Phước duyên sắc thắm như châu báu
Ân nghĩa đượm tình tựa ánh quang.
Tinh tấn tu hành không xao lãng
Nguyện cầu cho Cụ được bình an.

Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 14/4/2022

PT Tâm Minh
Me-Tam_Thai_6

TRĂNG SOI MIÊN VIỄN

Kính mừng Cụ Bà Phật tử Tâm Thái thượng thọ cửu tuần.
Kính hoạ nguyên vận bài thơ "Mừng đại thọ chín mươi" của Thầy Thích Chúc HiềnChánh tín sâu mầu pháp toả lan
Bồ đề rợp bóng buổi thanh nhàn
Chơn ngôn miệng nhẩm tâm hồn sáng
Chuỗi hạt tay lần giấc ngủ an
Nghĩa Núi ân Sông bồi mỹ mãn
Tình Đời ý Đạo đắp viên toàn
Vầng trăng bách tuế soi miên viễn
Phật mẫu tại đường thọ hỷ khang!Nam Mô A Di Đà Phật

Nha Trang ngày 16/4/2022

Phật tử Vĩnh Hữu Tâm Không
Me_Tam_Thai_2014 (11)

KÍNH MỪNG ĐẠI THỌ 90
CỤ BÀ TÂM THÁIKính mừng Cụ Bà Phật tử Tâm Thái thượng thọ cửu tuần.
Kính hoạ nguyên vận bài thơ "Mừng đại thọ chín mươi" của Thầy Thích Chúc Hiền

 Phảng phất hương sen bay tỏa lan
Khiến cho TÂM THÁI rất thanh nhàn
Ung dung cuộc sống không hề khổ
Tự tại thân tâm chẳng bất an
NGUYÊN TẠNG trụ trì luôn mãi nhớ
TÂM PHƯƠNG viện chủ rất chu toàn
Bao nhiêu phước đức dâng cho Mẹ
Dẫu đã CHÍN MƯƠI vẫn thọ khang.

Dẫu đã CHÍN MƯƠI vẫn thọ khang
Cầu mong sức khỏe được yên toàn
Mừng Bà tuổi thọ thân đời khỏe
Chúc Cụ cao niên tứ đại an
Kinh tụng không quên nên trí sáng
Từng câu khắc nhớ khiến tâm nhàn
Con xin kính chúc cho Từ Mẫu
Hai Vị Chư Tôn đẹp tợ lan.

Nam Mô A Di Đà Phật

Strasbourg, 15/04/2022
Diệu Đạo – Phổ Hiền / Pháp

***
facebook

youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/08/2022(Xem: 206)
Đêm khuya lặng lẽ tịnh an miền Sổ tức điều hoà thân tọa yên Quá khứ không tìm tâm định tĩnh Tương lai chẳng nghĩ ý tinh chuyên Quay về chánh niệm nương đèn tuệ Hướng đến chơn thiền tựa cội nguyên Nhân ngã thị phi mong rũ bỏ Thanh bình hiển hiện phước lành duyên
11/08/2022(Xem: 349)
Ban gửi mình email…một chút buồn khó tả (1) Làm sao, cách nào … để dừng lại cuộc chơi Trần gian đó …bồn chồn tiếng gọi thôi mời Trên đỉnh dốc … chút im lặng điệp khúc buồn hoang dại !
11/08/2022(Xem: 190)
Hôm nay con về vào mùa An Cư Kiết hạ, Con đã nghe rồi cỏ cây rộn rã tiếng cười vui Đón con về, Vu Lan mùa báo hiếu Ngẩng lên nhìn Đức Phật nghe lòng cảm xúc, tiếng gọi tự ngàn xưa.
09/08/2022(Xem: 249)
Kính bạch TT Tâm Phương, bài viết của Thầy thật ý nghĩa mà trong mùa Vu Lan này con được đọc, có hình ảnh Mẹ Tâm Thái trong Niệm Ân Tam Bảo, Mẹ đã xây dựng làm nền cho Thầy, Thầy Nguyên Tạng và NS Tâm Vân từ khi còn bé, bằng cách Mẹ đã gieo hạt mầm Tam Bảo của tự thân vào trong tâm khảm của các con của Mẹ, nhờ đó mà các con của Mẹ đã lên đường đi vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi Pháp Tòa Như Lai. Con cảm ơn Thầy và Kính nguyện Mười Phương Chư Phật cho Thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ
08/08/2022(Xem: 497)
Là Phật tử : Cần có sứ mệnh truyền thừa, làm tỏ rạng, Giá trị nhân bản, đạo đức, Từ Bi Dũng cảm, khai phóng những chướng ngại gì Để thành tựu đức tin, phát huy trí tuệ !!! Hãy tiên phong vun trồng và khích lệ Người người thập thiện đạo cần phải thực hành Mọi pháp môn luôn khuyến khích làm lành Và cần nhất nên nghe pháp hiểu rõ ý nghĩa.
05/08/2022(Xem: 692)
Trái tim Mẹ là kỳ quan của vũ trụ. Nước mắt Mẹ nhiều hơn một đại dương Đạo Phật là Đạo Hiếu… ….Hãy trân quý giá trị tình thương Vô bờ bến….Mẹ Cha chưa hề đặt điều kiện.
05/08/2022(Xem: 503)
Bao lâu rồi thưa Mẹ? Nơi xứ lạ quê người Con lạc loài đơn côi Mỗi năm Vu Lan về Con nghe lòng tái tê! Làm sao con quên được Khi con còn bé nhỏ Mẹ dắt con đến chùa
04/08/2022(Xem: 574)
Vu Lan, con cài hoa trắng Có nghĩa là Mẹ đã vắng trần gian Nỗi nhớ thương bỗng dâng tràn Trong hai khóe mắt đôi hàng lệ rơi Mẹ không còn nữa trên đời Nhưng sao con thấy... Mẹ ơi gần kề!
04/08/2022(Xem: 358)
Hạnh phúc thay được sống Bên Tăng đoàn Thế Tôn Thực hành niệm định tuệ Sống từng ngày dễ thương.
04/08/2022(Xem: 500)
Công Mẹ như núi như non Tình Mẹ như biển suối ngàn Đại Dương Làm sao trả hết công ơn tràn đầy Ân Mẹ quả thật sâu dầy Vì con Mẹ phải muôn sầu đắng cay
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
97,216,997