Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Me-Tam_Thai_12


Mừng Đại Thọ Chín Mươi

Cầu Phật gia hộ cho Cụ Bà Phật Tử Tâm Thái thân tâm thường an lạc,
tinh thần luôn minh mẫn, tinh tấn niệm Phật.

Chín mươi tuổi thọ nguyện thơm lan
Tâm Thái ung dung hướng đạo nhàn
Niệm Phật lần tràng xa bến khổ
Trì kinh thính pháp dưỡng tâm an
Nguồn ân đức tỏa tình tươi thắm
Cội nghĩa tình che đức vẹn toàn
Phước báu vun trồng sen tịnh ngát
Chúc mừng Phật Tử thọ an khang

Nam Mô A Di Đà Phật
Tu Viện An Lạc, California, 2:30 am, 12-04-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính đề)

Me-Tam_Thai_3Mừng Đại Thọ Cụ Bà


Kính họa bài thơ của Thầy Thích Chúc Hiền

và chúc mừng PT Tâm Thái thượng Thọ chín mươi (90) tuổi vẫn còn minh mẫn.Chúc Mừng Tâm Thái Phuớc Đức lan
Thượng Thọ chín mươi vẫn được nhàn
Nguyên Tạng giúp bà rời bể khổ
Tâm Phương độ mẹ được tâm an
Cả nhà hướng đến đường thanh thoát
Tộc họ cùng nhau hiếu nghĩa toàn
Chúc cụ mãi cười tâm hỷ lạc
Để cho con cháu vẫn bình khangNam Mô A Di Đà Phật

Chùa Pháp Hoa-SA 12/3/Nhâm Dần

Thích Viên Thành 


cu ba tam thai-thanh phi


KÍNH MỪNG ĐẠI THỌ BÀ TÂM THÁI
Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Con kính mừng đại thọ của Bà 

Hương trầm thơm tỏa khói bay lan
Tâm Thái Cụ Bà sống cảnh nhàn
Sáng tối trưa chiều quên sướng khổ
Vui cùng kinh kệ tịnh tâm an
Lại thêm bố thí, chân tình thắm
Công đức, phước lành quả vẹn toàn
Đại thọ chín mươi, hoa thơm ngát
Kính dâng mừng thọ, chúc an khang.Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 13/4/2022

Thanh Phi


me tam thai (6)
me tam thai (13)

Tự tại ung dung

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

Chúc mừng tuổi thọ chín mươi năm
Minh mẫn ngày ngày chuỗi hạt lần
Tinh tấn đồng hành bao thiện nguyện
Vui…. Nghe pháp giảng, học sai lầm
Vun trồng Phước Đức nên TÂM THÁI
Tự tại ung dung.. .đến chẵn trăm !
Ngọc quý …tâm linh nuôi dưỡng khéo
Thỏa lòng, cõi sáng rực hương trầmSydney 13/4/2022
Huệ Hương

Me Tam Thai


MỪNG LẠC THỌ! Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

Chín mươi tuổi thọ Tâm Thái Bà
Ung dung hướng Đạo càng thiết tha
Lần tràng niệm Phật tâm thư thái
Tụng Kinh thính Pháp dưỡng thân già
Nguồn cội ân phước ngày.. tô thắm
Tăng thân hiếu tử rạng Võ Gia
Mẫu Từ un đúc sen toả ngát
Kính mừng Hiền mẫu lạc thọ là!

 Houston, Tx USA 13/4/2022
Quảng AnMe Tam Thai

 PHƯỚC BÁU LỘC TRỜI

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

Chín mươi phước báu lộc trời ban
Tâm Thái một nhà thật vẻ vang
Ung dung tự tại bên chân Phật
Thỉnh Pháp tu tâm hướng đạo nhàn
Các con quy hướng đời cao thượng
Giáo lý cao siêu, khó nghĩ bàn
Từ mẫu một đời ân đức trọng
Thọ tỷ Nam Sơn phước vẹn toàn.

Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 13/4/2022

Châu Ngọc


cu-ba-tam-thai-2018-a

Mừng Đại Thọ Chín Mươi

 

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ AustraliaCửu thập vui đời xứng hạnh lan

Nhân đây kính cụ mãi tâm nhàn

Hoài nương kệ tụng vun từ sáng

Vẫn tạc lời Thầy nguyện sống an

Nẻo thế nguyền tu yên cửa Tổ

Già lam học pháp đẹp đoàn tràng

Ân nhuần đạo cả ngày thêm thắm

Phật tử thuần thành Phúc thọ khang.


13/4/2022

Minh Đạo me tam thai


Kính Mừng Đại Thọ Chín Mươi

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Cầu Phật gia hộ cho Tịnh Hữu Tâm Thái thân tâm thường

an lạc, tinh thần luôn minh mẫn, tinh tấn niệm Phật.

Như trước vườn xuân một cánh lan

Tay nâng tràng hạt dáng thanh nhàn

Gieo trồng phước báu cho con cháu

Thượng thọ chín mươi vẫn chu toàn

Nguồn ân không thể “tư nghì” được

Nghĩa trọng cưu mang vẫn liên hoàn

Tình Đạo chuyên cần trồng Sen ngát

Chúc Bà trường thọ sống an khang

Nam Mô A Di Đà Phật

Germany ngày 13.04.2022

Cư sĩ Đan Hà (kính họa)


***


me tam thai-2

Kính Mừng Đại Thọ Chín Mươi

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia

 

Cụ bà chín chục tuổi vui mừng
Tâm Thái ung dung phước thọ trường
Viện Chủ Tâm Phương cung phụng dưỡng
Trụ Trì Nguyên Tạng kính yêu thương
Nha Trang hè đến Thầy thăm mẹ
Úc Quốc thu về hoa tỏa hương
Mẫu tử đạo đời chung nhịp đập
Tim yêu lan tỏa khắp muôn phương

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Melbourne 14/4/2022

Đồng Thanh


me tam thai-3

Chúc mừng tuổi hạc 

Kính họa theo vần bài thơ Mừng Thọ 90 của Thầy Thích Chúc Hiền

Kính dâng lời chúc mừng 90 tuổi thọ đến Mẫu thân
quý TT Viện Chủ và Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức / Melbourne/ Australia


Chúc mừng tuổi hạc tỏa hương lan
Đại thọ vui bên ánh đạo vàng.
Ngày đọc Tâm kinh mong ý lạc
Đêm lần chuỗi hạt muốn tâm an.
Phước duyên sắc thắm như châu báu
Ân nghĩa đượm tình tựa ánh quang.
Tinh tấn tu hành không xao lãng
Nguyện cầu cho Cụ được bình an.

Nam Mô A Di Đà Phật

Jacksonville, Florida 14/4/2022

PT Tâm Minh
Me-Tam_Thai_6

TRĂNG SOI MIÊN VIỄN

Kính mừng Cụ Bà Phật tử Tâm Thái thượng thọ cửu tuần.
Kính hoạ nguyên vận bài thơ "Mừng đại thọ chín mươi" của Thầy Thích Chúc HiềnChánh tín sâu mầu pháp toả lan
Bồ đề rợp bóng buổi thanh nhàn
Chơn ngôn miệng nhẩm tâm hồn sáng
Chuỗi hạt tay lần giấc ngủ an
Nghĩa Núi ân Sông bồi mỹ mãn
Tình Đời ý Đạo đắp viên toàn
Vầng trăng bách tuế soi miên viễn
Phật mẫu tại đường thọ hỷ khang!Nam Mô A Di Đà Phật

Nha Trang ngày 16/4/2022

Phật tử Vĩnh Hữu Tâm Không
Me_Tam_Thai_2014 (11)

KÍNH MỪNG ĐẠI THỌ 90
CỤ BÀ TÂM THÁIKính mừng Cụ Bà Phật tử Tâm Thái thượng thọ cửu tuần.
Kính hoạ nguyên vận bài thơ "Mừng đại thọ chín mươi" của Thầy Thích Chúc Hiền

 Phảng phất hương sen bay tỏa lan
Khiến cho TÂM THÁI rất thanh nhàn
Ung dung cuộc sống không hề khổ
Tự tại thân tâm chẳng bất an
NGUYÊN TẠNG trụ trì luôn mãi nhớ
TÂM PHƯƠNG viện chủ rất chu toàn
Bao nhiêu phước đức dâng cho Mẹ
Dẫu đã CHÍN MƯƠI vẫn thọ khang.

Dẫu đã CHÍN MƯƠI vẫn thọ khang
Cầu mong sức khỏe được yên toàn
Mừng Bà tuổi thọ thân đời khỏe
Chúc Cụ cao niên tứ đại an
Kinh tụng không quên nên trí sáng
Từng câu khắc nhớ khiến tâm nhàn
Con xin kính chúc cho Từ Mẫu
Hai Vị Chư Tôn đẹp tợ lan.

Nam Mô A Di Đà Phật

Strasbourg, 15/04/2022
Diệu Đạo – Phổ Hiền / Pháp

***
facebook

youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/06/2022(Xem: 378)
Kính bạch Thầy đây là tư tưởng lạ của Krishnamurti nhưng nếu suy nghĩ lại rất đúng ạ….Trong tinh thần tu học thời đại mới con kính dâng Thầy chút phần lãnh hội từ nhiều bậc Thầy, kính đa tạ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH Qui trình dịch lý muôn đời vẫn thế!!! Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, …… bát quái, vạn tượng sum la Hết bỉ cực đến thái lai …chu biến hài hoà Và…chân lý không phải do trí nhớ…
23/06/2022(Xem: 147)
Mơ xa chiều nắng tơ vàng Thuyền đò đôi lứa đường làng dìu nhau Bóng đa hò hẹn trăng sao Tre ru sáo vọng dạt dào những đêm
17/06/2022(Xem: 326)
Thân cát bụi ném vào miền vô ảnh. Nghe rừng chiều thoang thoảng lạnh hồn ma. Bóng chim gầy chở tuổi đời nặng cánh. Về non xưa lưu luyến ánh huy tà.
17/06/2022(Xem: 479)
Tỉnh giấc mơ …còn vang vang tiếng nhắc “Làm Hành giả, đừng làm học giả” …nhé con Thuở ban sơ …chỉ bài kinh cốt lõi …quả tròn (1) Đâu phải đợi Tam tạng Kinh và Vi Diệu Pháp?
17/06/2022(Xem: 278)
Từ xa xôi theo gót chân Thầy Đến Taralga dự lễ Tôn tượng Tam Diện Quán Âm Giữa mây trời trong xanh Ngài đằng mây ẩn hiện Thổi ngọn gió an lành Con cúi đầu sụp lạy "Chánh Pháp Minh Như Lai Bậc thành công đức diệu Dũ lòng đại từ bi.
16/06/2022(Xem: 219)
Bồ đề chùa nao cũng có Vì Phật ngồi cội cây này Phiên âm từ chữ Bụt đà Là Phật là Bụt xứ ta. Bồ đề rễ nhánh vươn xa Mọc lan khắp cõi Ta bà Giáo pháp của Bụt cũng thế Ngàn năm ánh đạo xuyên qua.
08/06/2022(Xem: 211)
Hương thiền ơn Phật ngát mười phương Ruỗi bước chân sen vạn dặm trường Mặc kệ bụi hồng toan níu gót Kiên trinh nẻo biếc đoạn tơ vương Phật ngôn thắng nghĩa chuông đồng vọng Không quán duyên sinh liễu tánh thường Thi tứ chở chuyên ngàn yếu lý Mai hôm nghiên bút : ngũ phần hương
20/05/2022(Xem: 1060)
Chín mươi tuổi thọ nguyện thơm lan Tâm Thái ung dung hướng đạo nhàn Niệm Phật lần tràng xa bến khổ Trì kinh thính pháp dưỡng tâm an Nguồn ân đức tỏa tình tươi thắm Cội nghĩa tình che đức vẹn toàn Phước báu vun trồng sen tịnh ngát Chúc mừng Phật Tử thọ an khang
16/05/2022(Xem: 468)
Phật ở trong ta tìm đâu xa. Mỗi ngày nói thiện Phật đó mà. Oai nghi cử chỉ hành tâm Phật. Là mừng Đức Phật hiện Ta bà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
91,799,309