Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thông Bạch Phật Đản 2646 (Phật lịch 2566, Tây lịch 2022) của Giáo Hội Âu Châu

23/04/202208:18(Xem: 1757)
Thông Bạch Phật Đản 2646 (Phật lịch 2566, Tây lịch 2022) của Giáo Hội Âu Châu


letterhead khanh anh

Âu châu, ngày 21/04/2022

THÔNG BẠCH
PHẬT ĐẢN 2646, PL. 2566 – 2022


Nam Mô Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa quý Cư Sỹ Thiện Tín Nam Nữ, Gia Đình Phật Tử các cấp và Đồng Hương Đồng Bào

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu thành kính tri ân công đức của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Cư Sỹ, Gia Đình Phật Tử các cấp và quý Đồng Hương Phật Tử, đã tận tuỵ phụng sự Chánh Pháp trường tồn tại thế gian.

Mùa Đón Mừng Phật Đản Phật lịch 2566 – 2022, đã trở về với vũ trụ vạn vật nhân sinh cũng là thời điểm cả thế giới vẫn còn lo âu sợ hãi, khủng hoảng về dịch bệnh, thiên tai và đặc biệt cuộc chiến tranh đang diễn ra trong lãnh thổ Âu Châu. Đưa đến những hệ luỵ mất mát và đau thương. Nhưng đau thương chính là động lực cho từ bi tánh xuất hiện, nỗi sợ hãi chính là cơ hội để tôi luyện và phát dương tinh thần vô uý, vì khủng hoảng nên cần thúc liễm thân tâm bằng chánh niệm.

Đứng trước hiện tình thế giới hôm nay, chúng ta Tưởng Niệm và Tri Ân ngày Đức Phật Thị Hiện Đản Sanh, qua bức Thông Điệp mang tính Hoà Bình Thương Yêu và Niềm Tin Hy Vọng cho toàn cầu nhân loại. Đức Phật dạy : “Tâm Bình Thế Giới Bình” và bản thể của Tâm Bình, chính là năng lực Từ Bi. Những cuộc chiến tranh xuất phát từ điểm nội tại và mầm mống chính là sân hận, mà cội nguồn là vô minh chấp ngã kiên cố. Từ đó sanh ra những tai hoạ hoạn nạn bi thương như là dịch bệnh thiên tai chiến tranh triền miên bất tận.

Kính thưa quý vị,
Nhân Mùa Phật Đản Sanh 2646, Pl. 2566 – 2022, các tự viện, tư gia tuỳ nghi phương tiện trang nghiêm lễ đài Đản Sanh, dâng hương hoa phẩm vật, tán tụng ca dương, thành kính cúng dường Đức Từ Phụ Đạo Sư của trời người và vạn loại hữu tình. Ngõ hầu, thắp sáng ngọn đuốc Bình Đẳng Từ Bi Chánh Niệm chính mỗi tự thân và chuyển tải bức Thông Điệp ấy đến cho toàn nhân sinh. Với niềm tin năng lực Từ Bi chinh phục sự tham dục và sân hận và đó cũng chính là niềm hy vọng địa cầu nhân loại được an lạc bởi hoà bình từ nội tại đến ngoại giới.

Kính chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni thường lạc, tăng trưởng thêm một hạ lạp.

Kính chúc quý Giáo Hội địa phương, các ban ngành, các cấp Gia Đình Phật Tử thành tựu mọi Phật sự trong mùa Phật Đản.

Kính chúc toàn thể nam nữ Phật Tử, đồng hương đồng bào một mùa Phật Đản vô lượng cát tường.

Nam Mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hội Đồng Điều Hành
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu
Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt

Đệ Nhị Chủ Tịch
Hoà Thượng Thích Như Điển8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr
letterhead khanh anh


Europe, le 21/04/2022

COMMUNIQUÉ
Cérémonie du Vesak 2646ème anniversaire de Bouddha
(l’an 2566 du calendrier bouddhique)


Namo Bouddha Shakyamuni

Chers Très Vénérables et Vénérables,
Chers amis laïcs, fidèles bouddhistes et compatriotes,

Au nom du Bureau du Conseil exécutif de la Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe, nous vous remercions respectueusement pour votre dévouement au service du Dharma éternel.

Tout univers va célébrer le 2646ème anniversaire de naissance du Bouddha, mais malheureusement en ce moment, le monde est toujours inquiet et effrayé par la crise de la pandémie, par les catastrophes naturelles et surtout par la guerre en cours en Europe qui vont entraîner des pertes et des conséquences douloureuses. Cependant, la souffrance est la force qui fait apparaître la compassion ; la peur est l’occasion de pratiquer et de développer l’esprit serein. Nous devons faire face aux crises en concentrant le corps et l’esprit avec la pleine conscience.

Face à la situation mondiale actuelle, nous commémorons et rendons grâce au Bouddha, à travers son message de paix, d’amour et d’espoir pour le monde entier. Bouddha a dit : « Si l’esprit est en paix, le monde sera en paix ». Alors, la nature originelle de l’esprit paisible c’est le pouvoir de la compassion. Toutes les guerres proviennent d’un point intérieur dont le germe est la colère, les racines sont l’ignorance et l’égo. De là, provoquant des calamités tragiques telles que des épidémies, des catastrophes et des guerres sans fin.

Mesdames, Messieurs,
A l’occasion du 2646ème anniversaire du Bouddhal’an 2566 du calendrier bouddhique, dans les pagodes comme chez les laïcs, nous célébrerons l’anniversaire du Bouddha, ferons des offrandes, exprimerons notre gratitude envers notre Bienfaisant et Grand Maître–Père des Trois Royaumes afin d’allumer le flambeau de l’égalité, de la compassion et de la pleine conscience en chacun de nous et de transmettre ce message à tous les êtres humains. Avec la conviction que la vertu de la compassion vainc la convoitise et la haine. C’est aussi l’espoir que le monde sera serein avec la paix de l’intérieur vers l’extérieur.

Nous souhaitons respectueusement à tous les Très Vénérable et Vénérables du Sangha une pratique solennelle de l’enseignement du Bouddha durant la saison de retraite d’été.

Souhaitant aux associations bouddhistes locales et aux familles bouddhistes de réaliser toutes les activités bouddhistes pendant la saison du Vesak.

A tous les fidèles bouddhistes, compatriotes, un anniversaire du Bouddha de bon augure.

Namo Bouddha Shakyamuni

Bureau du Conseil exécutif
La Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe
Premier président
Très Vénérable Thích Tánh Thiệt   

Second Président
Très Vénérable Thích Như Điển

8, rue François Mauriac. 91000 Evry. France. Tél : +33.1.64.93.55.56 – +33.7.70.07.33.99.
E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
21/06/2023(Xem: 1011)
Đức Phật đến với thế giới chúng ta, với cõi Diêm-phù-đề của tất cả chúng ta bằng tâm đại bi. Bởi vì Ngài đến bằng tâm ấy cho nên tất cả các loài chúng sinh sinh ra từ bào thai, sinh ra từ trứng, sinh ra từ sự ẩm ướt, sinh ra từ sự biến hóa, sinh ra từ tưởng, sinh ra từ không phải tưởng, sinh ra từ hình sắc, sinh ra từ không phải hình sắc, tất cả những chúng sinh như vậy, Ngài đều thương yêu, che chở, nâng đỡ và tìm đủ mọi phương tiện để giáo hóa khiến cho tất cả đều được đi vào biển cả giác ngộ rộng lớn của chư Phật. Ngày Đản sanh của đức Thế tôn, chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc như thế.
21/06/2023(Xem: 9186)
Vào sáng ngày 18/6/2023, kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2567, đông đảo chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã diễu hành trên đường phố Ottawa, thủ đô Canada với các xe hoa rước Phật Đản Sanh và kiệu thỉnh Đại Tạng Kinh Việt Nam.
16/06/2023(Xem: 1159)
Sáng ngày 11/6/2023, trong khung cảnh hùng vĩ và tiết trời se lạnh ở núi rừng Los Gatos, tu viện Hương Từ Bi tọa lạc tại số 14136 Long Ridge Road, thành phố Los Gatos, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567.
15/06/2023(Xem: 4665)
Kinh Ma-ha Ca-diếp độ bần mẫu1 kể lại câu chuyện rất thú vị về một bà lão nghèo, nhờ cúng dường ngài Ca-diếp một chút nước cơm mà được sinh về cõi trời Đao-lợi. Phước cúng dường ấy còn lớn lao đến mức hiện thành hào quang sáng rực như bảy mặt trời đồng thời soi chiếu, khiến cho vị vua cõi trời ấy là Đế-thích cũng phải kinh ngạc. Và sau khi tìm hiểu biết được nhân duyên cúng dường được phước lớn lao này, đích thân Đế-thích cùng phu nhân của mình đã phát tâm hiện xuống cõi người, hóa thân thành một đôi vợ chồng già nghèo khổ để được có cơ hội cúng dường lên ngài Ca-diếp, vun bồi thêm phước báu của chính mình.
15/06/2023(Xem: 670)
Thiên nhiên giúp chúng ta được thả lỏng thân thể và tâm trí hít một hơi thật sâu mỉm cười và nhìn trời xanh mây trắng nó làm cho tâm trạng chúng ta được cởi mở và ta được lắng nghe tim mình, nhìn sâu vào những mảnh đời khốn khổ nhìn sâu vào cuộc đời này một cách bao dung và độ lượng.Như vậy cuộc đời của bạn sẽ ý nghĩa hơn.
15/06/2023(Xem: 1120)
Lễ Phật Đản 2647 (11/6/2023) tại Tu Viện Như Ý, Kentucky, USA
15/06/2023(Xem: 448)
Phật về từ hạt sương sa Gieo lên từng hạt đoá hoa dâng đời. Phật về theo cánh mây trôi Làm mưa cho cả đất trời nở hoa.
12/06/2023(Xem: 1182)
Là Phật tử thời đại mới Đại duyên tiếp cận nhiều phương tiện Chiêm ngưỡng nhiều hình ảnh, sự kiện qua livestream Đặc biệt Đại lễ Phật Đản 2647 với cảm nhận từ trái tim Đang cử hành từ Launceston, Niệm Phật Đường Đức Hải !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567