Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Mây Ngàn Thong Dong (Kính tưởng niệm Giác Linh Đại Đức Thích Thiện Nghiêm)

21/04/202221:20(Xem: 2030)
Mây Ngàn Thong Dong (Kính tưởng niệm Giác Linh Đại Đức Thích Thiện Nghiêm)
dai duc thich thien nghiem-8

Mây Ngàn Thong Dong.


Hồng Trần Chốn Cũ Dạo Chơi,
Bấy Nhiêu Cuộc Lữ, Nụ Cười Thong Dong.
Đến Đi Như Hạt Sắc Không,
Nhẹ Buông Hơi Thở, Hoá Trông Vô Thường.

Ba Tám Năm Một Dặm Trường,
Cõi Nam Gởi Chốn, Tình Thương Nghĩa Huyền.
Mười Năm Thực Tập Pháp Thiền,
Chu Huơng Nội Lực, Tâm Yên Đi Về.

Dẫu Đời Sanh Tử Nhiêu Khê,
Mấy Ai Thoát Ngộ, Cơm Mê Cõi Phàm.
Dẫu Đời Tình Sĩ Y Vàng,
Chính Ta Lựa Chọn, Diệu Dàng Pháp Y.

Chuyên Tu Viện, Nương Tu Trì,
Từ Thời Để Chỏm, Luật Nghi Bốn Mùa.
Nương Thời Tăng Chúng Trình Thưa,
Bái Ngài Thiện Thuận, Đại Thừa Tu Thân.

Bằng Trao Gia Phổ Nối Phần,
“Trung Tú “Thọ Pháp, Dự Phần Sa Di.
Đắc Tâm Ứng Hiện Uy Nghi,
“Thiện Nghiêm” Pháp Hiệu, Tâm Bi Phật Đà.

Giữ Gìn Giới Luật Ca Sa,
Tay Lần Niệm Hạt, Di Đà Hằng Duyên.
Vân Du Tham Vấn Học Thiền,
Nghiêm Tâm Luật Tịnh, Mật Hiền Tự Do.

“Giác Thiền “: Dừng Hoá Độ Tha,
Trao Ngôi “Phó Trụ”, Hằng Hà Lời Kinh.
Giảng Trao Pháp Nhũ Tâm Tình,
Trao Ban “Văn Hoá”, Đăng Trình Ứng Nhiên.

Thân Này Giã Tạm Gác Niềm,
Trả Ngôi Thất Cũ, Chuổi Yên Lần Tràng.
Nhất Quy Niệm Phật Hương Vang,
Xã Thân An Báo, Mây Ngàn Thong Dong.

Pháp Huynh Lưu Ảnh Tinh Không,
Mãi Lưu Nhớ Mãi, Cõi Lòng Trong Tôi….!


dai duc thich thien nghiem-1dai duc thich thien nghiem-2dai duc thich thien nghiem-3dai duc thich thien nghiem-4dai duc thich thien nghiem-5dai duc thich thien nghiem-6dai duc thich thien nghiem-7


Nhân Duyên tiếp diễn:
     Tôi và Pháp Huynh Thiện Nghiêm, có một nhân duyên tiếp diễn lạ kỳ, gặp nhau trong tình Đạo giải thoát, gặp nhau rồi chia sẽ cho nhau về cách tu học vận hoá trong chốn viễn du,  tìm về bên tâm tình giác ngộ từ Đức Thích Tôn.
     Nhân Duyên ấy vào năm 2020,chúng tôi có dịp về chùa Giác Long dự lễ Huý Nhật Đức Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Thiện Bình- Viện Chủ Bửu Liên, là Vị ân sư của Đại Đức Thích Minh Tuấn.
     Thế là, chúng tôi có những cuộc đàm thoại về Pháp học, Pháp hành. Tuy tuổi đời bằng nhau, nhưng tuổi đạo Pháp Huynh Thiện Nghiêm nhỏ hơn mấy hạ, nhưng đối với tôi học hạnh khiêm cung, nên xưng danh là Pháp Huynh, vì xem nhau như chút tình đạo lữ Tri âm.
       Pháp Huynh Thiện Nghiêm bảo rằng:      “Huynh Minh Thế, Vân trình tu học được pháp Ngọc gì lợi lạc, chia sẻ cho nhau về cách thọ trì ứng hoá….?”
       Tôi liền đáp:
“ Huynh biết không, đi Tu Bụi như Minh Thế, đến tham vấn các vị trưởng lão tôn túc chỉ dạy về các pháp tu, mỗi vị có một cách học và trao gởi, ta cứ lượm được Ngọc vàng trong y pháp thì đó là nhân duyên chủng tánh Phật, khiến ta càng tu càng vui trong pháp, nhờ Tăng chỉ giáo mà có luật nghi hành trì…”
       Nghe Tôi bảo vậy, pháp huynh liền nói:      “ Quý hoá thay, học được pháp tu là một Ngọc vàng như bản môn Pháp hoa trao đổi tu trì, đã là vị thầy thì nên vận hành..”
       Tôi liền bảo:
      “ Pháp Huynh xuất xứ từ chốn Tổ nào..? Hiện nay trú dạ nơi nào..?”
       Pháp huynh cười tự tại, rồi bảo:
       “ Thiện Nghiêm đang thuộc môn phong chốn tổ Tu Viện Chuyên Tu, Bậc Thầy Của Thiện Nghiêm là vị ân sư Thượng Thiện Hạ Thuận, xuất gia từ 2008, và nay được có 9 hạ thôi, nhỏ lắm, chỉ mong được học và đi thong Dong như huynh, thì hay biết mấy. Giờ thì lưu xứ Chốn già lam Giác Thiền- Vĩnh Long, nơi Pháp Huynh Thích Nghiêm Trí Trụ Trì, mình làm phó lâu chau, mà vui kinh kệ hai thời, rãnh thì niệm Phật Di Đà, công việc gì giúp anh em huynh đệ được thì lăng xã hết lòng….”
        Tôi đáp:
       “Thế là Tốt rồi, mình đây còn lang thang rộng chơi, chưa chịu về ngôi nhà Bảo sở….”
       Thế là anh em cười vang, nghe tiếng chuông, anh em chúng tôi liền xuống phụ xắp xếp các công tác chuẩn bị dự phần trai tăng dâng cúng cho các vị Hoà Thượng, nên xuống làm.
      Anh em huynh đệ có: Huynh Minh Tuấn, Minh Thế, Nghiêm Trí, Thiện Nghiêm, Trí Thành, Đức Trung, Đức Nhuận, và một số huynh đệ khác nữa.
       Chúng tôi làm đến 24 giờ mới xong phần thiết trí, thế là anh em bên chung trà khuya, hàm huyên tâm sự với nhau. Chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
        Mùa dịch qua đi chúng tôi xa mặt, nhưng thường hay hỏi thăm qua phương xa, biết sức khỏe luôn luôn ổn. Nào ngờ giờ vô thường lại đến, chuyện tử sanh như cánh hạt cỡi chăn, pháp huynh đi nhanh lắm, bệnh một tháng mấy ngày tưởng còn lưu được, để chung vui khi gặp nhau trên cuộc lữ tình đạo giác ngộ.
         Ấy vậy, pháp huynh đã trút hơi thở thu thần an nhiên vào lúc 14 giờ 50 phút, ngày 20-03-Năm Nhâm Dần, tức ngày 20-04-2022.
        Tại Niệm Phật Đường Giác Thiền- Bình Tân- Vĩnh Long.
         Trụ thế 38 mùa Xuân, hạ Lạp 10 năm tu học. 15 năm an trú trong chánh pháp tu học với đại chúng Chuyên Tu. Mấy mùa làm Phó trụ trì Giác Thiền thêm vui Đạo, làm Uỷ Viên Ban Văn Hoá của Tỉnh Vĩnh Long. Như nhân duyên sắp xếp. Vui nhé huynh nghe.
        Thôi thì, pháp huynh đi trước hẹn gặp chốn hội liên đài cảnh tịnh, để nguyện một đời làm vị học giả Thiền Tăng.
        Duyên lành chưa đủ, nên Minh Thế có Nhã lời Nhờ Pháp Huynh Minh Tuấn thắp nén hương tâm, lên pháp huynh Thiện Nghiêm, mong huynh đến đi tự tại, giờ này tại phương thất phổ chiếu thiền vi, hướng tâm về nơi lưu trí nhục thân Pháp Huynh,  bên chốn Tổ giác thiền. Mong Huynh nhất tâm niệm Phật về cảnh tịnh dự phần liên hoa.
Chúng con, Thành tâm chia buồn cùng với Tứ chúng Tu Viện Chuyên Tu, và Pháp Huynh Trụ Trì Giác Thiền Tự thích Nghiêm Trí và Môn nhơn Pháp Quyến, Thế Quyến.
Cung từ bái biệt…!

                 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều.
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
                 Ngày 21-04-2022
                 Ngày Âm Lịch: 21-03-Nhâm Dần.facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
31/05/2023(Xem: 822)
Cố Hương tiễn bước thong Dong, Tịch nhiên xã báo, sắc không trở về. Chơn tâm nối gót Bồ đề, Dung nghi tướng Phật, nguyện thề Vân Du.
25/05/2023(Xem: 1630)
Hạnh Đoan một dạ hướng an thiền Tu tập tinh cần kết thiện duyên Nhập thất trì kinh nuôi ước nguyện Bế môn lễ Phật dưỡng tâm nguyền Âm thầm chuyển ngữ truyện nhân quả Lặng lẽ ghi lời sách hoá duyên Viên Chiếu một thời lưu dấu ấn Ngày về cảnh Phật ngát hương liên..!
23/05/2023(Xem: 215)
32- Tiểu Sử Thượng Toạ Thích Minh Phát 1956-1996
07/05/2023(Xem: 280)
Hòa thượng Giác Quang – thế danh là Đàm Hữu Phước, sinh ngày 30/4/1947 (nhằm ngày 10/3 âm lịch, năm Đinh Hợi) tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng sinh ra trong một gia đình đạo đức gia phong, thân phụ là cụ ông Đàm Hữu Lượng – một y sĩ đức độ nhân từ, thân mẫu là cụ bà Võ Thư Tư – một nhà giáo lương hiền phúc hậu, được dân làng trân trọng và kính quý.
04/05/2023(Xem: 1633)
Cáo Bạch Tang Lễ Sư Cô Thích Nữ Giác Trí (1948-2023) tại Tự Viện Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
03/05/2023(Xem: 869)
Trường Sức khỏe Cộng đồng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard hôm 26/4 vừa thành lập Trung tâm Chánh niệm Thích Nhất Hạnh với một hội nghị chuyên đề có sự tham gia của các thiền sư và học giả trên khắp thế giới, trong đó có các đại đệ tử của cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sứ mạng của trung tâm này là ‘giúp cho con người trên khắp thế giới sống có mục đích, sống thanh thản, sống yêu đời thông qua thực hành chánh niệm’; thực hiện các phương cách thực chứng để cải thiện sức khỏe và sự an lạc thông qua chánh niệm và giáo dục công chúng về chánh niệm, thông cáo báo chí của Đại học Harvard cho biết.
03/05/2023(Xem: 111694)
Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007) Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ (sách) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch (sách)
26/04/2023(Xem: 552)
Sư đệ ơi! Sinh ra từ vùng cát trắng thuỳ dương, quê hương Hải Nhuận thế phát xuất gia nơi Cố Đô Từ Vân Trú xứ Cầu pháp chuyên tu tại Hội An Vạn Đức Tổ Đình Hơn 30 năm mặc áo tu hành, nương thiền tự vui câu kinh tiếng kệ. Sớm hôm cùng thầy Tổ đệ huynh, hết lòng phụng sự quần sinh. Nay duyên mãn Đệ về nơi Bổn Sở.
24/04/2023(Xem: 696)
Người đi tắt hạt nắng vàng, Người về cõi Phật, an nhàng tịch thân. Dấu chân đọng giữa phù Vân, Nụ cười trao lại, trọn phần thế gian.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,119,943