Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
A Di Da Land (41)A Di Da Land (55)A Di Da Land (67)
tony thach
Thượng Tọa Nguyên Tạng trao chứng chỉ mãn khóa lớp Giáo lý Online năm thứ 2
cho Đạo hữu An Hậu Tony Thạch tại chánh điện A Di Đà Land (ngày 1/1/2022)

ĐẤT PHẬT HIỆN THÀNHHân hoan chúc mừng đại gia đình ĐH Tony Thạch và Công Ty Du Lịch Triumph Tours đã hình thành được khu A Di Da Land, dựng và an vị tượng đồng, Phật A Di Đà, tạo điều kiện và cơ hội để cùng nhau tu tập tạo Phước Đức, cho hiện tại an lành, ý nghĩa, tương lai chắc chắn được về nơi lạc cảnhNgay giữa rừng già xứ Úc châu
Thỏa bao tâm nguyện với mong cầu
Được Vô Lượng Thọ thêm Công Đức
Cực Lạc Tây Phương giải khổ sầu
Biến chốn bạch đàn thành đất Phật 
Hóa nơi hoang vắng trở thanh cao
Cùng nhau tu tập về đường giác
Sinh tử luân hồi chẳng muốn đâu !

Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc
 ngày đầu năm 03/01/2022 đầy phấn khởi
TK. Thích Viên Thành


***

tony thach 7

Phát Hoa Tâm
Kính gởi tặng, chúc mừng và tán thán công đức
Phật Tử An Hậu-Tony Thạch và Công Ty Du Lịch Triumph Tours
đã hình thành được khu A Di Da Land.
Cầu Phật gia hộ cho Phật Tử tròn tâm nguyện

發 花 心

依 師 學 道 發 花 心
廣 布 慈 悲 養 徳 恩
買 地 開 山 興 佛 境
施 金 造 像 建 禪山
懐 思 道 法 常 光 照
願 約 禪 門 永 振 安
減 少 悲 傷 及 苦 惱
人 生 塵 世 得 安 閒

Phiên âm:

Phát Hoa Tâm

Y sư học đạo phát hoa tâm
Quảng bố từ tâm dưỡng đức ân
Mãi địa khai sơn hưng Phật cảnh
Thí kim tạo tượng kiến thiền sơn
Hoài tư đạo pháp thường quang chiếu
Nguyện ước thiền môn vĩnh chấn an
Giảm thiểu bi thương cập khổ não
Nhân sanh trần thế đắc an nhàn!

Dịch thơ:

Phát Hoa Tâm

Nương Thầy học đạo phát hoa tâm
Trải rộng tình thương dưỡng đức ân
Mua đất mở chùa xây cảnh Phật
Cúng vàng đúc tượng dựng thiền non
Hoài mong đạo pháp luôn ngời sáng
Nguyện ước thiền môn mãi chấn an
Giảm thiểu sầu đau vơi khổ não
Nhân sinh trần thế được an nhàn!

California, 2:30 am, 07-01-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Kính đề)

tony thach 2


PHẬT PHÁP

TƯ BẮC ÂU ĐẾN NAM BÁN CẦU

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Phật Pháp truyền thừa khắp năm châu
Bắc Âu xuống tận Nam Bán Cầu
Hoằng dương Chánh pháp huân tu tập
Thiết lập Đạo Tràng chuyển khổ sầu
Niệm Phật tinh chuyên thường an lạc
Trì kinh niệm chú dạ thanh cao
Niết bàn, Cực lạc liền tiếp dẫn
Tận diệt luân hồi đây chứ đâu.Nam Mô A Di Đà Phật

Turku, Phần Lan, 2/1/2022
Minh Đạotony thach-6

Ước nguyện thâm sâu.

Hân hoan chúc mừng đại gia đình Đạo hữu Tony Thạch và Công Ty Du Lịch Triumph Tours đã hình thành được khu A Di Da Land, dựng và an vị tượng đồng, Phật A Di Đà, tạo điều kiện và cơ hội để cùng nhau tu tập tạo Phước Đức, cho hiện tại an lành, ý nghĩa, tương lai chắc chắn được về nơi lạc cảnh
Đồng tán thán và xin kính họa vần bài thơ Thầy Viên Thành


An Hậu (1) từ lâu đã khấn cầu
Chốn nào thanh tịnh thỏa nguyện sâu
Xuất gia rũ sạch bụi tham đắm
Cực Lạc Tây Phương vãng sanh ... mau
Thuận thế hợp duyên cơ hội đến
Hiển bày linh ứng rất nhiệm mầu
Bạch Đàn rừng ấy ...nay thẳng tắp
Tam Thánh về đây...Xứ Úc Châu .


Huệ Hương
Melbourne 3/1/2022

(1) Phật Tử Tony Thạch pháp danh An Hậu

tony thach 20

RÕ TÂM CHÂU

 

Tán thán công đức Đạo hữu An Hậu Tony Thạch

và xin kính họa vần bài thơ Thầy Viên Thành


Nương nguyền bố thí rõ tâm châu

Khế hợp trần nay hẳn thoả cầu

Tánh lặng gieo, theo đường đạo sáng

Lòng trong ước, giảm cảnh đời sầu

Thành công nghĩa lớn mong người thấu

Giác ngộ ân dầy nguyện thảy trao

Khắp chốn hoan nghênh An Hậu -Thạch

Rừng cây xứ Úc trọn duyên mầu… 

 

Sài Gòn 3/1/2021
Minh Đạo   

tony thach 14      

VỀ ĐÂY TU NIỆM


Tán thán công đức Đạo hữu An Hậu Tony Thạch

và xin kính họa vần bài thơ Thầy Viên Thành


Đạo hữu Tony ở Úc Châu
Tạo nên công đức thỏa lòng cầu.
Di Đà Cực Lạc sao thanh tịnh
Thế giới Tây Phương chẳng não sầu.
Xây dựng hình thành tròn ước muốn
Viên thành đại nguyện quá thâm sâu.
Về đây tu niệm nơi an lạc
Cơ hội ngàn năm dễ được đâu.


Nam Mô A Di Đà Phật
Florida 3/1/2022
Tâm Minh

A Di Da Land-1

An Hậu Tâm Thành

Kính họa bài: “Đất Phật Hiện Thành” của Thầy Thích Viên Thành
Kính gởi tặng và chúc mừng, tán thán công đức Phật Tử Tâm Hậu-Tony Thạch
và Công Ty Du Lịch Triumph Tours đã hình thành được khu A Di Da Land. Cầu Phật gia hộ cho Phật Tử tròn tâm nguyện.An Hậu tâm thành hướng thiện châu
Bao năm quy Phật ước mong cầu
Rừng đàn tạo mãi xây vườn diệu
Núi đức nguyền huân giải nghiệp sầu
Phước báo vun trồng hoa trái ngọt
Đèn tâm thắp sáng ánh đăng cao
Trang nghiêm cảnh Phật tâm thường lạc
Hạnh nguyện viên tròn vơi bớt đau!


Ước Nguyện

Thời thời nội quán dọ chơn châu
Lễ Phật trì kinh thầm nguyện cầu
Thế giới trần gian vơi bớt khổ
Đường tâm lối đạo giải tan sầu
Nơi nơi lạc nghiệp quy nguồn diệu
Chốn chốn an cư hướng tuệ cao
Vạn nẻo thanh bình hương tỏa ngát
Tháng ngày êm ả cạn thương đau…!

California, 02-01-2022
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (Kính họa)

tony thach 2TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG Ở NAM BÁN CẦUKính họa bài: “Đất Phật Hiện Thành” của Thầy Thích Viên Thành
Kính gởi tặng và chúc mừng, tán thán công đức Phật Tử Tâm Hậu-Tony Thạch
và Công Ty Du Lịch Triumph Tours đã hình thành được khu A Di Da Land. Cầu Phật gia hộ cho Phật Tử tròn tâm nguyện.Nhân loại vui mừng ở Úc Châu

Tịnh Độ Tây Phương cuối bán cầu

A DI ĐÀ PHẬT dày công đức

Vô Lượng Thọ Quang mãi sống lâu

Bể khổ trần gian bớt nạn sầu

Bach Đàn hoang vắng, tỏa hương sâu

Trì danh Lục Tự nương bờ giác

Cực Lạc đây rồi khỏi kiếm đâu


Nam Mô A Di Đà Phật

Florida 4/1/2022

CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤYphap anh luc (2)

TỊNH CẢNH NGAY TẠI TÂMKính họa bài: “Đất Phật Hiện Thành” của Thầy Thích Viên Thành
Kính gởi tặng và chúc mừng, tán thán công đức Phật Tử An Hậu-Tony Thạch

Phật Đà hiện hữu khắp năm châu

Bà con xứ Úc thỏa mong cầu
Được Vô Lượng Thọ nhờ thường niệm
Công Đức thật nhiều giải khổ đau
Rừng Bạch Đàn nay là đất Phật
Chốn Sơn Lâm hiện tại thanh cao
Làng Di Đà hội chúng sanh tu tập
Cõi Ta Bà vẫn lạc tìm nơi đâu !


Quảng An Houston, Tx USA


***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/03/201706:52(Xem: 8754)
Một thời máu lửa đạn bom Quê hương tang tóc, hồn hoang tru gào Từng trang sử đẫm lệ trào Ngày im tiếng súng nghẹn ngào gọi nhau!
05/02/202008:52(Xem: 4449)
Nhị thập song đôi (2020) Canh Tý Niên Mừng Xuân, Quảng Đức ngát thiền "Tâm an" thủ bút Thầy ghi tặng Chúc nguyện nhà nhà hưởng phước thiên.
11/10/201807:17(Xem: 7525)
Mưa da diết, thời gian như dừng chậm Chút vấn vương thương nhớ chị nơi xa Cô đơn héo hon khi tuổi chớm già Nhiều lần điện , chị đáp lời " Bận lắm " .
05/04/201322:25(Xem: 10803)
Lịch sử luôn trao tận tay từng số phận thuận nghịch của duyên trần (biệt nghiệp) để từ đó hòa mình vào vận mạng chung của cộng nghiệp.
20/08/201419:28(Xem: 14602)
“Trang hỡi Trang, em là vì sao sáng Giữa khung trời mây trắng với trăng thanh” Một công trường lưu dấu tích tên em Nay bị di dời, Trang ơi em có biết Năm mươi năm giữa Sài Gòn náo nhiệt Chợ Bến Thành nhộn nhịp khách lại qua Mỗi một khi nhìn bức tượng kiêu sa
07/07/201107:27(Xem: 26898)
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”
13/06/201421:21(Xem: 14657)
Hãy là “ong”(1) chiêu cảm nhiều nét đẹp Góp nhụy hoa tạo mật ngọt cho đời An nhiên bay thong thả khắp muôn nơi Đem ích lợi ít khi nào tác hại Đừng là “ruồi” thấy phân là bu lại Mang hôi dơ truyền nhiễm đến cho người Chỉ thấy xấu việc dơ bẩn thì bươi Gây thiệt hại hơn là điều lợi ích
02/01/201622:32(Xem: 8899)
Trần Nhân Tông (chữ Hán: 陳仁宗; 7 tháng 12 năm 1258 – 16 tháng 12 năm 1308,) là vị vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì 15 năm (1278 – 1293) và làm Thái Thượng hoàng 15 năm. Trần Nhân Tông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có vai trò lãnh đạo quan trọng trong Chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 2 và lần 3. Trần Nhân Tông cũng là người đã thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lấy pháp hiệu là Đầu ĐàHoàng Giác Điều Ngự. (Tham khảo từ trang Web. Vikipedia.org VN.)
12/04/201407:44(Xem: 28928)
Một là tội tạo từ xưa Nặng thì thành nhẹ, nhẹ trừ tiêu luôn Hai là được các thiện thần Dẹp tan hoạn nạn tai ương ngục tù Ba là tránh mọi hận thù Giải oan đời trước cũng như đời này Bốn là hùm rắn có vây
23/03/201408:09(Xem: 20306)
Một thường lễ kính chư Phật Lễ Phật, tâm Phật dung Phật tuệ sanh Kính Phật phước đức an lành Nguyện làm Bồ Tát dưới chân Phật đài.