Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Suốt Đời Phụng Trì Phật Pháp (thơ tưởng niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển)

09/05/202119:00(Xem: 1872)
Suốt Đời Phụng Trì Phật Pháp (thơ tưởng niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển)
cu ong nguyen minh hien

SUỐT ĐỜI PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP

Diễn ngâm: Cư Sĩ Quảng An
Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển (xem tiểu sử)
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..Phật Pháp phụng trì cũng bởi duyên
Đường tu tuy gián vẫn thanh hiền
Thiếu thời bình ổn duy trì đạo
Lớn tuổi loạn ly chuyển khắp miền
Quảng Ngãi nơi sinh tu học tốt
Sông Xoài cư ngụ chữ xưng tuyên
Gia đình Phật hóa truyền lưu mãi
Thanh thản vãng sanh thật phước điền.


Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, 09/05/2021 (28/3/Tân Sửu)
TK, Thích Viên Thành


hoa_sen (4)
Tuỳ Thời Minh Hiển Hạnh 

Kính Tưởng Niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển

Kính họa bài:” Suốt Đời Phụng Sự Đạo Pháp” của Thầy Thích Viên Thành.

Thành Kính phân ưu cùng cư sĩ Nguyên Minh-Nguyễn Minh Tiến và gia quyến.
Kính nguyện hương linh lão cư sĩ Minh Hiễn sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc.


Sanh thời Phật Pháp kết lương duyên 

Học đạo xuất gia thoả chí nguyền

Báo Quốc nghiên tầm kinh bối diệp

An Nam khảo cứu pháp hương nguyên

Trần đời lắm chướng ngăn đường đạo

Thế sự đa đoan cản lối thiền

Dẫu vậy tuỳ thời Minh Hiển hạnh

Ngày về cõi Phật ngát hương liên...!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

California, 4:00 am, 06-05-2021

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính họa)hoasen_10


PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP ( Bài Hoạ )

Con xin cảm hoạ bài Thơ "Suốt Đời Phụng Sự Phật Pháp" của Tỳ Kheo Thích Viên Thành
kính dâng tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiền đã an nhiên thanh thản vãng sanh Lạc Cảnh.

Thành Kính phân ưu cùng cư sĩ Nguyên Minh-Nguyễn Minh Tiến và gia quyến.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phụng trì Phật Pháp sẵn cơ duyên
An Hiển phải Thế rời cửa Thiền
Tuổi trẻ hăng say vui niềm Đạo
Trung niên ly loạn xuôi ngược miền
Quảng Ngãi xuất thân xu hướng Phật
Sông Xoài thể hiện rõ thâm uyên
Cả nhà hoằng tuyên Pháp lưu mãi
Thanh thản xã báo hưởng Phước Điền!...

Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật....

Quảng An Houston, Tx USA


hoa_sen (9)

Tâm thiền thanh thản lúc ra đi !

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộcThế sự loạn ly tạo nghịch duyên

Không than không nản phải chăng Thiền ?

Hướng tâm truyền Pháp luôn suy nghĩ

Cứu trợ nạn nhân tránh loạn ... phiền !

Đất mẹ quê cha đành rời bỏ

An cư thì đã ngũ tuần niên

Tìm ra phương thức truyền Phật Pháp

Ngày cuối muốn về ..đất Thánh Tiên !!!!

Quả nhiên ...thanh thản vãng sanh liền .

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !Huệ Hương

Melbourne 9/5/2021hoa sen dep

Một đời phụng sự 

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộc


Một đời phụng sự gánh truân chuyên

Công quả bao năm tỏ tánh hiền

Phật pháp thậm thâm, gìn mối đạo

Loạn ly khắp chốn, khổ triền miên

Quê nghèo Quảng Ngãi nuôi khôn lớn

Đất Úc phương Nam lắm thánh hiền

Truyền thừa mối đạo luân lưu mãi

Tây phương Tam Thánh đón hồn thiêng


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Jacksonville, Florida 10/5/2021

CHÂU NGỌC

hoa_sen


Bồ Đề Tâm Nguyện


Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộcTuổi trẻ tu hành bởi phước duyên
Ân sư dìu dắt bậc tài hiền.
Xuất gia thọ giới theo đường đạo
Hoàn tục hoằng dương khắp mọi miền.
Hiệu đính kinh văn từ chữ Hán
Xem kinh niệm Phật sống an nhiên.
Bồ đề tâm nguyện luôn bền vững
Tịnh độ người về chốn mãn viên.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !
Jacksonville, Florida 10/5/2021

Tâm Minh


hoasen3

SUỐT ĐỜI PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP

Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..


Nương đời học Phật bởi do duyên,

Hạnh nguyện trùng kinh sáng đạo hiền.

Thảy sự cùng thời vun vạn phúc,

Nhiêu thu dịch sách cảm bao miền.

Chua phần Hán tự dày công tập…

Chú giải điển từ rạng nghĩa tuyên.

Khắp chúng thầm gương, tên xướng mãi,

Vãng sanh cõi tịnh thấm ân điền.

Nam Mô A Di Đà Phật

Việt Nam, 10/5/2021

PT. Minh Đạo (kính hoạ)cu ong nguyen minh hien

Một Đời Vì Đạo
 

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộc


Sinh ra số phận thuộc nhân duyên
Muốn sống an yên học Thánh hiền
Cho dẫu đường tu chưa trọn ý
Nhưng luôn hành thiện đủ muôn miền
Chuyên tâm kinh dịch lưu nhân thế
Phẩm hạnh xứng danh vị giáo tuyên
Chín Tám năm chừ thân xả bỏ
Về nương cõi Phật chốn cao điền
 
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 10.05.2021


hoa sen depKÍNH TƯỞNG NIỆM
LÃO CƯ SĨ AN HIỂN

Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..

 

Tên gọi Ngọc Lưu dòng Phật Đạo
Tuổi thơ cần mẫn chẳng lãng xao
Hán văn Quốc ngữ chuyên tâm học
Mười tám gặp Thầy nguyện kết giao
An Hiển, Ân Sư ban pháp hiệu
Từ đây tu học diệt trần lao
Đường tu những tưởng thong dong bước
Nào biết đâu rằng phải lao đao
Thế sự phân tranh nhiều biến động
Ra đời đổi tự gánh gian lao
Từ bi Phật lý truyền quân ngũ
Mãi tận vùng xa vẫn đến trao
Trải bốn mươi năm lắm ngược xuôi
Vừa khi thất thập tuổi niên cao
Lui về vùng biển an cư tịnh
Kinh sách ngày ngày thú tiêu dao
Hán ngữ dụng công so kinh điển
Cùng con Minh Tiến chẳng bì lao
Dịch kinh hiệu đính nhiều pho sách
Để lại cho đời quý biết bao
Cửu thập cửu niên lưu cõi thế
Thập phần mãn nguyện chẳng núng nao
Xuôi tay nhẹ bước lòng thanh thản
Cực Lạc liên hoa nở đón chào.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Melbourne, 10/5/2021
Thanh Phi.


facebook-1

***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
26/09/2022(Xem: 240)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con, chúng tôi là: Cụ Ông Phật tử: TRẦN VĂN MINH Pháp danh: CHÁNH HIỂN Sinh năm 1942 (Nhâm Ngọ) tại Gia Định, Sài Gòn Vãng sanh ngày 24/09/2022 nhằm ngày 29/08/Nhâm Dần tại tư gia Richmond, Melbourne, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 81 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang: 03pm-04pm, Thứ Ba, 27/09/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 10:am, Thứ Tư, 28/09/2022: sau đó Linh Cữu Cụ Ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner, sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện
22/09/2022(Xem: 480)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Thân Phụ của Phật tử Hạnh Kim (Ban Trai Soạn TV Quảng Đức) Ông Ngoại của Htr Tuệ Hoàng Trần Đức Huy (Liên Đoàn Trưởng GĐPTQĐ) là: Cụ Ông TRẦN NGỌC MINH, PD: QUẢNG MINH Sinh ngày 10/3/1941(Tân Tỵ) tại Quảng Ngãi, Viet Nam. Mãn phần ngày: 20/9/2022 (25/8/Al Nhâm Dần) tại tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 82 tuổi. Thay mặt Tu Viện Quảng Đức & Trang Nhà Quảng Đức thành tâm chia buồn: Phật tử Hạnh Kim (Ban Trai Soạn TV Quảng Đức, Ông Ngoại của các Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức: Htr Tuệ Hoàng Trần Đức Huy Htr Quảng Nguyên Tạ Thùy Trinh, Htr Hạnh Ngọc Trần Khánh Như, PD Hạnh Ngọc, Htr Hạnh Liễu Trần Nhã Trúc, Htr. Tuệ Đức Trần Gia Nghiêm cùng toàn gia tang quyến. Thành kính nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông: Trần Ngọc Minh, Pd: Quảng Minh VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thí
31/08/2022(Xem: 360)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Chồng, Cha, Ông của chúng con, chúng tôi là: Cụ Ông Phật tử: TÔ ÍCH VINH Pháp danh: NGỘ QUANG Sinh ngày 12/11/1931 (7/10/Tân Mùi) tại Quảng Đông, Trung Quốc Vãng sanh ngày 29/8/2022 nhằm ngày 03/08/Nhâm Dần tại Melbourne, Úc Đại Lợi Hưởng đại thọ: 92 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Tel: 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang: 04pm-05pm, Thứ Sáu, 02/09/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. Lễ Động Quan & Hỏa Táng: 8:30am: sau đó Linh Cữu Cụ Ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Cordell Chapel, 1187 Sydney Rd, Hadfield VIC 3060 sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cún
22/08/2022(Xem: 781)
Cáo Phó Tang Lễ Phật tử Hoàng Kim Anh, pháp danh: Diệu Lạc tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức
01/08/2022(Xem: 681)
Thành kính nguyện cầu Hương Linh: Cụ bà Phật tử: NGUYỄN THỊ LẬT Pháp danh: Nghiêm Ngọc Sinh năm 1930 (Canh Ngọ) tại Thái Bình, Bắc Việt Mất lúc 3:20am ngày 28/6/Nhâm Dần (27/7/2022) tại Maribynong, Hưởng đại thọ: 93 tuổi. VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC
26/07/2022(Xem: 902)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên (1933-2022) tại Chùa Phật Quang, Footscray, Victoria, Úc Châu
01/07/2022(Xem: 1109)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng đau buồn, kính báo tin đến Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà Phật tử: PHẠM THỊ HƯNG Pháp danh: BẢO THỊNH Sinh ngày: 17/01/1943 (Nhâm Ngọ) tại Chợ Lớn, Sài Gòn, Việt Nam Vãng sanh lúc 2:10pm ngày 30/06/2022 Nhằm ngày mùng 2 tháng 6 âm lịch Nhâm Dần tại Bệnh Viện Austin, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 80 tuổi. Chương Trình Tang Lễ: - Lễ nhập liệm, Phát tang: 5pm Thứ Bảy, 02/07/2022 tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, (địa chỉ: 85-105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060), sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 9pm. - Lễ Động Quan & hỏa táng: 9:30am Chủ Nhật, 03/07/2022, sau đó Linh Cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Fawkner (Joyce Chapel), sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. - Tang Lễ tại Úc được sự chứng minh & chủ trì của TT Th
22/06/2022(Xem: 1248)
Điện Thư Phân Ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước, Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada: Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tu Viện Quảng Đức vừa nhận được tin buồn Mẫu Thân của Thượng Tọa Thích Trường Phước Viện Chủ Chùa Quan Âm, Montreal, Canada, là: Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Pháp danh: Không Ngại, Thế danh: Lê Thị Vân Sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại Quảng Trị, Việt Nam Thuận tịch lúc 18:30, ngày 20/05/Nhâm Dần (18/6/2022) tại Ottawa, Canada Thọ thế: 96 tuổi Thay mặt Đạo Tràng Tu Viện/ Trang Nhà Quảng Đức, xin chân thành phân ưu Hòa Thượng Thích Trường Phước cùng toàn thể pháp quyến và thế quyến. Thành kính nguyện cầu Chơn Linh Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Hoa Khai Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Nay Thành kính Phân Ưu *** Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng
06/06/2022(Xem: 1322)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng thương tiếc, kính báo tin cùng Chư Tôn Đức, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Con gái, Chị, Mẹ, Bà của chúng con, chúng tôi là: Cụ Bà NGÔ THỊ HƯƠNG LAN Pháp danh: NGUYÊN QUẢNG THIỆN Sinh ngày 23/05/1951 (Tân Mão) tại Sài Gòn, Việt Nam Vãng sinh lúc: 1:06pm chiều 05/06/2022 (07/05/Nhâm Dần) tại Bệnh viện St. Vincent, Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 72 tuổi
26/05/2022(Xem: 1123)
Điện Thư Phân Ưu Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Thay mặt Tu Viện Quảng Đức thành tâm chia buồn cùng: Cụ Ông Phêrô Bùi Tuấn, Trưởng nam Giuse Bùi Văn Sơn (Ca Sĩ địa phương Melbourne, giúp chương trình văn nghệ gây quỹ tại Tu Viện Quảng Đức trong nhiều năm qua) và toàn thể Tang Gia Hiếu Quyến. Thành kính nguyện cầu Linh Hồn: Cụ Bà MARIA TRƯƠNG THỊ NGHĨA Sinh ngày 8/6/1938 tại Quảng Ngãi Mãn phần ngày 22/5/2021 tại Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 86 tuổi. THÁC SANH VỀ CÕI GIỚI AN LÀNH *** Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Đại Đức Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương Ban Quảng Đức Đạo Ca
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,494,061