Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Suốt Đời Phụng Trì Phật Pháp (thơ tưởng niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển)

09/05/202119:00(Xem: 409)
Suốt Đời Phụng Trì Phật Pháp (thơ tưởng niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển)
cu ong nguyen minh hien

SUỐT ĐỜI PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP

Diễn ngâm: Cư Sĩ Quảng An
Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển (xem tiểu sử)
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..Phật Pháp phụng trì cũng bởi duyên
Đường tu tuy gián vẫn thanh hiền
Thiếu thời bình ổn duy trì đạo
Lớn tuổi loạn ly chuyển khắp miền
Quảng Ngãi nơi sinh tu học tốt
Sông Xoài cư ngụ chữ xưng tuyên
Gia đình Phật hóa truyền lưu mãi
Thanh thản vãng sanh thật phước điền.


Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, 09/05/2021 (28/3/Tân Sửu)
TK, Thích Viên Thành


hoa_sen (4)
Tuỳ Thời Minh Hiển Hạnh 

Kính Tưởng Niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển

Kính họa bài:” Suốt Đời Phụng Sự Đạo Pháp” của Thầy Thích Viên Thành.

Thành Kính phân ưu cùng cư sĩ Nguyên Minh-Nguyễn Minh Tiến và gia quyến.
Kính nguyện hương linh lão cư sĩ Minh Hiễn sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc.


Sanh thời Phật Pháp kết lương duyên 

Học đạo xuất gia thoả chí nguyền

Báo Quốc nghiên tầm kinh bối diệp

An Nam khảo cứu pháp hương nguyên

Trần đời lắm chướng ngăn đường đạo

Thế sự đa đoan cản lối thiền

Dẫu vậy tuỳ thời Minh Hiển hạnh

Ngày về cõi Phật ngát hương liên...!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

California, 4:00 am, 06-05-2021

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính họa)hoasen_10


PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP ( Bài Hoạ )

Con xin cảm hoạ bài Thơ "Suốt Đời Phụng Sự Phật Pháp" của Tỳ Kheo Thích Viên Thành
kính dâng tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiền đã an nhiên thanh thản vãng sanh Lạc Cảnh.

Thành Kính phân ưu cùng cư sĩ Nguyên Minh-Nguyễn Minh Tiến và gia quyến.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phụng trì Phật Pháp sẵn cơ duyên
An Hiển phải Thế rời cửa Thiền
Tuổi trẻ hăng say vui niềm Đạo
Trung niên ly loạn xuôi ngược miền
Quảng Ngãi xuất thân xu hướng Phật
Sông Xoài thể hiện rõ thâm uyên
Cả nhà hoằng tuyên Pháp lưu mãi
Thanh thản xã báo hưởng Phước Điền!...

Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật....

Quảng An Houston, Tx USA


hoa_sen (9)

Tâm thiền thanh thản lúc ra đi !

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộcThế sự loạn ly tạo nghịch duyên

Không than không nản phải chăng Thiền ?

Hướng tâm truyền Pháp luôn suy nghĩ

Cứu trợ nạn nhân tránh loạn ... phiền !

Đất mẹ quê cha đành rời bỏ

An cư thì đã ngũ tuần niên

Tìm ra phương thức truyền Phật Pháp

Ngày cuối muốn về ..đất Thánh Tiên !!!!

Quả nhiên ...thanh thản vãng sanh liền .

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !Huệ Hương

Melbourne 9/5/2021hoa sen dep

Một đời phụng sự 

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộc


Một đời phụng sự gánh truân chuyên

Công quả bao năm tỏ tánh hiền

Phật pháp thậm thâm, gìn mối đạo

Loạn ly khắp chốn, khổ triền miên

Quê nghèo Quảng Ngãi nuôi khôn lớn

Đất Úc phương Nam lắm thánh hiền

Truyền thừa mối đạo luân lưu mãi

Tây phương Tam Thánh đón hồn thiêng


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Jacksonville, Florida 10/5/2021

CHÂU NGỌC

hoa_sen


Bồ Đề Tâm Nguyện


Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộcTuổi trẻ tu hành bởi phước duyên
Ân sư dìu dắt bậc tài hiền.
Xuất gia thọ giới theo đường đạo
Hoàn tục hoằng dương khắp mọi miền.
Hiệu đính kinh văn từ chữ Hán
Xem kinh niệm Phật sống an nhiên.
Bồ đề tâm nguyện luôn bền vững
Tịnh độ người về chốn mãn viên.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !
Jacksonville, Florida 10/5/2021

Tâm Minh


hoasen3

SUỐT ĐỜI PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP

Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..


Nương đời học Phật bởi do duyên,

Hạnh nguyện trùng kinh sáng đạo hiền.

Thảy sự cùng thời vun vạn phúc,

Nhiêu thu dịch sách cảm bao miền.

Chua phần Hán tự dày công tập…

Chú giải điển từ rạng nghĩa tuyên.

Khắp chúng thầm gương, tên xướng mãi,

Vãng sanh cõi tịnh thấm ân điền.

Nam Mô A Di Đà Phật

Việt Nam, 10/5/2021

PT. Minh Đạo (kính hoạ)cu ong nguyen minh hien

Một Đời Vì Đạo
 

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộc


Sinh ra số phận thuộc nhân duyên
Muốn sống an yên học Thánh hiền
Cho dẫu đường tu chưa trọn ý
Nhưng luôn hành thiện đủ muôn miền
Chuyên tâm kinh dịch lưu nhân thế
Phẩm hạnh xứng danh vị giáo tuyên
Chín Tám năm chừ thân xả bỏ
Về nương cõi Phật chốn cao điền
 
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 10.05.2021


hoa sen depKÍNH TƯỞNG NIỆM
LÃO CƯ SĨ AN HIỂN

Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..

 

Tên gọi Ngọc Lưu dòng Phật Đạo
Tuổi thơ cần mẫn chẳng lãng xao
Hán văn Quốc ngữ chuyên tâm học
Mười tám gặp Thầy nguyện kết giao
An Hiển, Ân Sư ban pháp hiệu
Từ đây tu học diệt trần lao
Đường tu những tưởng thong dong bước
Nào biết đâu rằng phải lao đao
Thế sự phân tranh nhiều biến động
Ra đời đổi tự gánh gian lao
Từ bi Phật lý truyền quân ngũ
Mãi tận vùng xa vẫn đến trao
Trải bốn mươi năm lắm ngược xuôi
Vừa khi thất thập tuổi niên cao
Lui về vùng biển an cư tịnh
Kinh sách ngày ngày thú tiêu dao
Hán ngữ dụng công so kinh điển
Cùng con Minh Tiến chẳng bì lao
Dịch kinh hiệu đính nhiều pho sách
Để lại cho đời quý biết bao
Cửu thập cửu niên lưu cõi thế
Thập phần mãn nguyện chẳng núng nao
Xuôi tay nhẹ bước lòng thanh thản
Cực Lạc liên hoa nở đón chào.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Melbourne, 10/5/2021
Thanh Phi.


facebook-1

***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/07/201111:54(Xem: 10712)
Kính dâng Hương Linh Ba Phạm Văn Tỵ, Pháp danh CHÁNH ĐỨC TÂM Sinh năm 1929 Kỷ Tỵ, Mất ngày 17 tháng 11 năm 2013 Nhằm ngày Rằm Tháng Mười năm Quý Tỵ Hưởng Thọ 85 Tuổi (1929-2013)
26/11/201123:52(Xem: 3886)
We acknowledge that Mr. Harold Morgan who was born in Yorkshire, England on the 12th of July 1927 and who passed away in Inglewood, Victoria, at 10.30pm, Saturday, 10 June 2006, aged 78 years old will be sadly missed and has contributed significantly to your families.
29/03/201319:15(Xem: 6167)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan nhận được tin buồn: Thân phục của Sư cô là cụ Ông Cư Sĩ Quảng Pháp, thế danh Nguyễn Đình, sinh năm Ất Hợi 1935.
01/04/201320:21(Xem: 4246)
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ~ ~Thành Kính Phân Ưu ~ ~ Nhận được tin buồn Thân Mẫu của Đạo hữu Hoàng Lan Giác Thiện Duyên (Nhiếp ảnh viên thuộc Trang Nhà Quảng Đức) là: Cụ bà TERESA PHAN THỊ SEN Sinh năm 1937 (Đinh Sửu) tại Kim Sơn, Ninh Bình, Bắc Việt Đã từ trần tại tư gia Sài Gòn lúc 9.35 tối thứ sáu 14-10-2011 (Nhằm 18 tháng 09 năm Tân Mão) Hưởng thọ: 75 tuổi 324Teresa-PhanThiSen Thay mặt Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu: Đạo Hữu Hoàng Lan Giác Thiện Duyên cùng toàn gia đình và thân bằng quyến thuộc. Thành kính nguyện cầu Hương linh Cụ Bà Teresa Phan Thị Sen sớm tái sinh vào cõi giới an lành. Nay Thành kính Phân Ưu Thượng Tọa Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Phó Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyên Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ Steve Lowe Nguyên Thiện Bảo Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùn
09/04/201319:09(Xem: 4594)
Diệu Không Đường Đại Hạnh thiền sư sinh năm Đinh Mão (1927) tại Itaewon, Seoul. Năm Canh Dần (1950) xuất gia tại Ngũ Đài sơn Nguyệt Tinh Tự (월정사-月精寺) tỉnh Giang Nguyên (강원도-江原道).
09/04/201319:10(Xem: 4107)
Tang lễ do Thượng Tọa Tâm Phương, Thượng tọa Thích Nguyên Tạng cùng quý Phật tử Ban Hộ Niệm Tu Viện Quảng Đức góp lời cầu nguyện.
09/04/201319:11(Xem: 3983)
Cụ Bà LƯƠNG THỊ BỀN Pháp Danh ĐỒNG TỪ Hưởng thọ 85 tuổi Thay mặt Tăng Ni và Phật tử Tu Viện Quảng Đức, xin chân thành phân ưu.
09/04/201319:11(Xem: 5839)
Ni Sư THÍCH NỮ NHƯ CẦU Thế danh: Phùng Thị Hảo Thọ thế 86 tuổi; 45 hạ lạp Nguyên trụ trì chùa Viên Quang, Châu Đốc, An Giang; chùa Giác Ngộ, Núi Sam, Châu Đốc, An Giang.
09/04/201319:12(Xem: 4127)
Thân mời Quý Phật tử xa gần cùng về tham dự tại Tu viện Vạn Hạnh Canberra &Tu viện Nguyên Thiều, Sydney các khóa Lễ siêu tiến: Giác Linh Sư cô Tỳ kheo Ni Pháp Tự THÍCH NỮ ĐẠO THÀNH [Thế danh VƯƠNG, Thị Tuất; Pháp danh NHUẬN TÁNH]
09/04/201319:13(Xem: 4175)
Cụ Ông Lê Viết Bửu, pháp danh: Đồng Ngọc, sinh ngày 14-11-1946 (Bính Tuất) tại Khế Sung, Thừa Thiên Huế. Đã từ trần tại Bệnh Viện Queen Elizabeth, Nam Úc lúc 1:20 sáng thứ ba, 26-2-2013 (nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Quý Tỵ).