Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Suốt Đời Phụng Trì Phật Pháp (thơ tưởng niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển)

09/05/202119:00(Xem: 2914)
Suốt Đời Phụng Trì Phật Pháp (thơ tưởng niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển)
cu ong nguyen minh hien

SUỐT ĐỜI PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP

Diễn ngâm: Cư Sĩ Quảng An
Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển (xem tiểu sử)
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..Phật Pháp phụng trì cũng bởi duyên
Đường tu tuy gián vẫn thanh hiền
Thiếu thời bình ổn duy trì đạo
Lớn tuổi loạn ly chuyển khắp miền
Quảng Ngãi nơi sinh tu học tốt
Sông Xoài cư ngụ chữ xưng tuyên
Gia đình Phật hóa truyền lưu mãi
Thanh thản vãng sanh thật phước điền.


Nam Mô A Di Đà Phật
Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Nam Úc, 09/05/2021 (28/3/Tân Sửu)
TK, Thích Viên Thành


hoa_sen (4)
Tuỳ Thời Minh Hiển Hạnh 

Kính Tưởng Niệm Lão Cư Sĩ Nguyễn Minh Hiển

Kính họa bài:” Suốt Đời Phụng Sự Đạo Pháp” của Thầy Thích Viên Thành.

Thành Kính phân ưu cùng cư sĩ Nguyên Minh-Nguyễn Minh Tiến và gia quyến.
Kính nguyện hương linh lão cư sĩ Minh Hiễn sớm tiêu diêu nơi miền Phật Quốc.


Sanh thời Phật Pháp kết lương duyên 

Học đạo xuất gia thoả chí nguyền

Báo Quốc nghiên tầm kinh bối diệp

An Nam khảo cứu pháp hương nguyên

Trần đời lắm chướng ngăn đường đạo

Thế sự đa đoan cản lối thiền

Dẫu vậy tuỳ thời Minh Hiển hạnh

Ngày về cõi Phật ngát hương liên...!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật 

California, 4:00 am, 06-05-2021

Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền (kính họa)hoasen_10


PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP ( Bài Hoạ )

Con xin cảm hoạ bài Thơ "Suốt Đời Phụng Sự Phật Pháp" của Tỳ Kheo Thích Viên Thành
kính dâng tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiền đã an nhiên thanh thản vãng sanh Lạc Cảnh.

Thành Kính phân ưu cùng cư sĩ Nguyên Minh-Nguyễn Minh Tiến và gia quyến.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phụng trì Phật Pháp sẵn cơ duyên
An Hiển phải Thế rời cửa Thiền
Tuổi trẻ hăng say vui niềm Đạo
Trung niên ly loạn xuôi ngược miền
Quảng Ngãi xuất thân xu hướng Phật
Sông Xoài thể hiện rõ thâm uyên
Cả nhà hoằng tuyên Pháp lưu mãi
Thanh thản xã báo hưởng Phước Điền!...

Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật....

Quảng An Houston, Tx USA


hoa_sen (9)

Tâm thiền thanh thản lúc ra đi !

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộcThế sự loạn ly tạo nghịch duyên

Không than không nản phải chăng Thiền ?

Hướng tâm truyền Pháp luôn suy nghĩ

Cứu trợ nạn nhân tránh loạn ... phiền !

Đất mẹ quê cha đành rời bỏ

An cư thì đã ngũ tuần niên

Tìm ra phương thức truyền Phật Pháp

Ngày cuối muốn về ..đất Thánh Tiên !!!!

Quả nhiên ...thanh thản vãng sanh liền .

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !Huệ Hương

Melbourne 9/5/2021hoa sen dep

Một đời phụng sự 

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộc


Một đời phụng sự gánh truân chuyên

Công quả bao năm tỏ tánh hiền

Phật pháp thậm thâm, gìn mối đạo

Loạn ly khắp chốn, khổ triền miên

Quê nghèo Quảng Ngãi nuôi khôn lớn

Đất Úc phương Nam lắm thánh hiền

Truyền thừa mối đạo luân lưu mãi

Tây phương Tam Thánh đón hồn thiêng


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Jacksonville, Florida 10/5/2021

CHÂU NGỌC

hoa_sen


Bồ Đề Tâm Nguyện


Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộcTuổi trẻ tu hành bởi phước duyên
Ân sư dìu dắt bậc tài hiền.
Xuất gia thọ giới theo đường đạo
Hoàn tục hoằng dương khắp mọi miền.
Hiệu đính kinh văn từ chữ Hán
Xem kinh niệm Phật sống an nhiên.
Bồ đề tâm nguyện luôn bền vững
Tịnh độ người về chốn mãn viên.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !
Jacksonville, Florida 10/5/2021

Tâm Minh


hoasen3

SUỐT ĐỜI PHỤNG TRÌ PHẬT PHÁP

Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..


Nương đời học Phật bởi do duyên,

Hạnh nguyện trùng kinh sáng đạo hiền.

Thảy sự cùng thời vun vạn phúc,

Nhiêu thu dịch sách cảm bao miền.

Chua phần Hán tự dày công tập…

Chú giải điển từ rạng nghĩa tuyên.

Khắp chúng thầm gương, tên xướng mãi,

Vãng sanh cõi tịnh thấm ân điền.

Nam Mô A Di Đà Phật

Việt Nam, 10/5/2021

PT. Minh Đạo (kính hoạ)cu ong nguyen minh hien

Một Đời Vì Đạo
 

Kính họa bài thơ của Thầy Viên Thành

Thành kính nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phật tử Nguyễn Ngọc Lưu

 Tự :Nguyễn Minh Hiển, Pháp danh : Anh Hiển vãng sanh Cực Lạc Quốc .

Thành kính phân ưu cùng Cư sĩ Nguyên Mình Nguyễn Minh Tiến và toàn gia đình, thân bằng quyến thuộc


Sinh ra số phận thuộc nhân duyên
Muốn sống an yên học Thánh hiền
Cho dẫu đường tu chưa trọn ý
Nhưng luôn hành thiện đủ muôn miền
Chuyên tâm kinh dịch lưu nhân thế
Phẩm hạnh xứng danh vị giáo tuyên
Chín Tám năm chừ thân xả bỏ
Về nương cõi Phật chốn cao điền
 
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 10.05.2021


hoa sen depKÍNH TƯỞNG NIỆM
LÃO CƯ SĨ AN HIỂN

Kính tưởng niệm Lão Cư Sĩ An Hiển Nguyễn Minh Hiển
Thành tâm phân ưu Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến cùng toàn gia tang quyến..

 

Tên gọi Ngọc Lưu dòng Phật Đạo
Tuổi thơ cần mẫn chẳng lãng xao
Hán văn Quốc ngữ chuyên tâm học
Mười tám gặp Thầy nguyện kết giao
An Hiển, Ân Sư ban pháp hiệu
Từ đây tu học diệt trần lao
Đường tu những tưởng thong dong bước
Nào biết đâu rằng phải lao đao
Thế sự phân tranh nhiều biến động
Ra đời đổi tự gánh gian lao
Từ bi Phật lý truyền quân ngũ
Mãi tận vùng xa vẫn đến trao
Trải bốn mươi năm lắm ngược xuôi
Vừa khi thất thập tuổi niên cao
Lui về vùng biển an cư tịnh
Kinh sách ngày ngày thú tiêu dao
Hán ngữ dụng công so kinh điển
Cùng con Minh Tiến chẳng bì lao
Dịch kinh hiệu đính nhiều pho sách
Để lại cho đời quý biết bao
Cửu thập cửu niên lưu cõi thế
Thập phần mãn nguyện chẳng núng nao
Xuôi tay nhẹ bước lòng thanh thản
Cực Lạc liên hoa nở đón chào.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Melbourne, 10/5/2021
Thanh Phi.


facebook-1

***


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/05/2024(Xem: 245)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan vừa nhận được tin buồn, Thân Mẫu của Ni Sư là Cụ Bà Phật tử Vương Thị Ngọc Quyên, Pháp danh: Hải Ngọc, sinh năm 1935 (Ất Hợi) tại Hội An, Quảng Nam; vãng sanh lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật 19 tháng 05 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng 04 âm lịch Giáp Thìn tại Đà Nẵng, Việt Nam, hưởng đại thọ: 90 tuổi.
03/05/2024(Xem: 351)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Gia Đình Phật tử Liên Huệ Phạm Thị Loan
07/04/2024(Xem: 648)
Phật tử NGUYỄN TẤN CƯƠNG Pháp danh: MINH TRỰC Sinh năm: 1963 (Quý Mão) tại Xuân Hải, Sông Cầu, Phú Yên Mãn phần lúc 5:48am, sáng Chủ Nhật 7/4/2024, nhằm ngày 29/2/Giáp Thìn tại Bệnh Viện Austin, Melbourne, Úc Châu Hưởng thọ: 62 tuổi Chương Trình Tang Lễ: Tổ chức theo nghi thức Phật Giáo tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức Address: 105 Lynch Road, Fawkner, VIC 3060. Tel: 03. 9357 3544 Lễ nhập liệm, Phát tang & thăm viếng: 5pm, Thứ Ba, 09/04/2024, sau đó bè bạn thân quyến thăm viếng đến 10pm. Lễ Động Quan & An Táng: 01:30pm, Thứ Tư, 10/04/2024; Linh Cữu Phật tử sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Fawkner, 2:30pm (Northern Memorial Park, 56 Box Forest Rd, Glenroy VIC 3046) sau cùng gia đình thỉnh Linh ảnh & bát nhang về làm lễ An Sàng và cúng thất tuần tại Tu Viện Quảng Đức. Tang Lễ được sự chứng minh & chủ trì: HT Viện Chủ Thích Thông Mẫn, TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng, ĐĐ Thích Đăng Từ, Ni Sư Tâm Vân cùng sự trợ niệm của Ban Hộ Niệm của Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc C
22/03/2024(Xem: 710)
Phật tử: QUÁCH (TÔ) KIM LANG Pháp danh: DIỆU THẢO Sinh ngày: 15/12/1951 (Tân Mão) tại Sa Đéc, Đồng Tháp Vãng sanh lúc 5:18am ngày 20/03/2024, nhằm ngày 11/02/Giáp Thìn tại bệnh viện Austin, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thọ: 74 tuổi
21/03/2024(Xem: 1440)
Phật tử: NGUYỄN THỊ BÉ Pháp danh: DIỆU BẢO Sinh ngày: 03/07/1940 (Canh Thìn) tại Mỹ Tho, Tiền Giang Vãng sanh lúc 12:30pm, ngày 20/03/2024, nhằm ngày 11/02/Giáp Thìn tại Royal Melbourne Hospital, tiểu bang Victoria, Úc Đại Lợi Hưởng thượng thọ: 85 tuổi
19/03/2024(Xem: 651)
Phật tử: TRẦN VĂN CĂN Pháp danh: NGUYÊN QUẢNG MINH Sinh năm: 1937 (Đinh Sửu) tại Phan Thiết Mất lúc 3pm, ngày mùng 6/2/Giáp Thìn (15/3/2024) Tại Epping Hospital, Victoria, Úc Châu Hưởng thượng thọ: 88 tuổi
13/03/2024(Xem: 753)
Cáo Phó Tang Lễ Cụ Bà Hoàng Trang Phan Thị Lễ, PD: Tâm Quang (1930-2024) tại Vãng Sanh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
11/03/2024(Xem: 652)
Vào lúc 10am ngày 09/3/2024, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm cố Sư Bà Thích Đàm Lựu, Tọa chủ chùa Đức Viên nhân lễ húy nhật lần thứ 25 do Ni sư trụ trì Thích Đàm Nhật chủ lễ. Chư Tôn đức Ni và Phật tử tham dự đã thành kính niệm Phật, lạy Phật, thỉnh nến kinh hành niệm Phật đến bàn thờ Sư Bà đảnh lễ Giác linh Sư Bà, đọc bài cảm niệm, tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng và chụp ảnh lưu niệm.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567