Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sinh (19 Tháng 2 Âm Lịch, Thơ)

03/04/202111:27(Xem: 3248)
Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sinh (19 Tháng 2 Âm Lịch, Thơ)
VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẢN SINH (19 tháng 2 âm lịch)
Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát 
Chánh Pháp Minh Như Lai
Phụ tá Di Đà Phật
Cõi Cực Lạc phương Tây


Ngài tầm thanh cứu khổ
Bình đẳng độ chúng sanh
Truyền Đại Bi Thần Chú
Linh cảm nguyện tất thành


Bạch Y Ngài ẩn hiện
Cam lồ nước tịnh bình
Dương liễu mềm mại nhánh
Biến sái khắp tam thiên


Viên Thông Quán Tự Tại
Chiếu kiến Sắc là Không
Bặt hết mọi khổ hải
Nhị nguyên thảy chẳng còn


Phổ Môn độ cùng khắp
Vô vàn ứng hóa thân
Nhiếp tâm để thuyết pháp
Bồ Tát lập đạo tràng


Lửa sân hận vừa khởi
Nghĩ tới danh hiệu Ngài
Dập tắt thành mây khói
Sân hận sớm nguội ngay


Hải tặc vây đe dọa
Niệm danh Quán Thế Âm
Thoát khỏi vòng kiềm tỏa
Đến bờ bến an toàn


Chìm đắm, lụt, giông tố
Gặp hỏa hoạn, cháy rừng
Cầu Quan Âm cứu khổ
Ngài độ thoát tai ương


Bị gông cùm xiềng xích
Giặc cướp cùng binh đao
Cầu khẩn niệm tha thiết
Tai nạn sớm qua mau


Ốm đau bệnh tật khổ
Chữa trị mãi chẳng lành
Sám hối bao nghiệp cũ
Tụng Chú bệnh dứt nhanh


Bao ưu phiền lo lắng
Bế tắc lẫn buồn tình
Niệm danh Ngài thành khẩn
Sớm thấy ánh bình minh


Trong sanh tử nguy khốn
Tâm bấn loạn hãi hùng
Niệm danh Ngài liền ổn
Lòng bình tĩnh ung dung


Cầu sanh con trai gái
Lấy được người ước mơ
Cúng dường cùng lễ bái
Toại nguyện như mong chờ


Nghèo khổ mong giàu có
Niệm Ngài của đầy dư 
Năng tụng Đại Bi Chú
Phú quý lại cho ra


Xưa giờ lo vị ngã
Thủ giữ cùng xan tham
Tụng Chú tâm hỷ xả
Quảng đại thí, cúng dường


Đường tu lắm trắc trở
Đạo lộ còn mịt mờ
Cầu Phật Pháp liễu ngộ
Ngài ứng hiện minh sư


Trì tụng Đại Bi Chú
Không rớt vào nẻo tà
Nguyện vãng sanh Tịnh Độ
Tây Phương cảnh hiện ra


Yêu quái tà ma quỷ
Chẳng thể hại, nhiễu nhương
Tam ác đạo cũng thế
Ngài cứu khỏi ba đường


Mười Hai Nguyện trùm khắp 
Thuyền Bát Nhã thênh thang
Tánh Không Đại thừa Pháp
Ngài độ bát Niết Bàn


Vía Quan Âm Bồ Tát
Bậc Ngàn Mắt Ngày Tay
Đại Thệ Nguyện quảng phát
Con nguyện học theo Ngài


Tận cùng vị lai kiếp
Xin Ngài nhiếp tâm con
Lìa chấp trước phân biệt
Uế Tịnh cũng chẳng còn


Cùng chúng sanh phát nguyện
Làm quyến thuộc Như Lai
Một mai sớm mộng tỉnh
Đồng thấy tọa liên đài.


NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
2021-03-31 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/06/2023(Xem: 589)
Muốn làm con Phật thật hay không Động lực từ đâu tự hỏi lòng Chán cảnh trôi lăn vòng sanh tử Đoạn lìa khổ sở dứt long đong
08/06/2023(Xem: 710)
Một thoáng đi về ở kiếp sơ, Cõi ấy hư không không bến bờ. Không trời không đất không mây gió, Không cả ngày đêm không phút giờ.
08/06/2023(Xem: 747)
Sáu nhân tương ứng với bốn duyên Trổ quả vị lai hoặc hiện tiền Hành hoạt thiện lành hay tà ác Hiểu rằng sướng khổ chẳng ngẫu nhiên
02/06/2023(Xem: 972)
Say mê ngũ dục hại thân tâm Danh sắc vây quanh kín lục căn Lục phủ da bì xương máu mủ Cớ chi vì chúng mãi tham sân Giới quy nuôi dưỡng tâm an lạc Duyên hợp vô thường tạo tác nhân Phật pháp dung thông vô lậu hoặc Tư tu trạch Pháp dứt trầm luân
26/05/2023(Xem: 1138)
Kính bạch HT. Thích Đồng Trí Viện chủ Tu Viện Viên Chiếu, CA. Hoa Kỳ Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTN Hoa Kỳ từ năm 2012 Bậc cao tăng trí tuệ viên minh, diệu huyền thông đạt Nam Tông, Bắc Tông, Tổ Sư Thiền, Thiền Minh Sát Tuệ.
25/05/2023(Xem: 928)
Vĩnh viễn chia tay rồi…không còn ngày gặp lại, Đoạn đường ngày trước cùng chung bước tri âm Dăm tháng sau cùng, ……….bịnh già chúng mình phải tự lo thân Chỉ thăm hỏi nhau đôi lần qua điện thoại!!
21/05/2023(Xem: 245)
Thiền đường điện Phật ngát trầm hương Chuông vẳng xua tan ảo mộng trường Kệ ngọc ngân âm vơi khổ não Kinh vàng vọng tiếng chuyển sầu thương An yên một dạ về chơn thể Tĩnh tại năm căn hướng diệu thường
21/05/2023(Xem: 220)
“Thủ nhất thanh, Thượng vĩ bệnh” Vững bước đi về cõi tịnh an Vững niềm tin Phật kết thiền tâm Vững lòng thoả nguyện xây bờ thiện Vững chí kiên nguyền giữ bến chân Vững ở nơi đời gìn nghĩa trọng Vững ngồi chốn đạo giữ tình thâm Vững chân dạo khắp trần gian mộng Vững trái tim nồng nuôi đức ân…!
19/05/2023(Xem: 452)
Kính đa tạ Cổ Đức có thơ chỉ dạy BÁM VÍU (1) Luôn khuyên điều cốt lõi Phật Pháp thôi Toàn bộ Tập đế ( Tham ái) tạo có mặt trên đời Cuối cùng BUÔNG lại là rốt ráo cứu cánh !
19/05/2023(Xem: 253)
Chúng ta đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu chúng ta có các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Thế giới này là thế giới của ngũ uẩn, cuộc sống này là cuộc sống của ngũ uẩn. Do bị phiền não và vô minh nên tâm bị ngũ uẩn chi phối, dẫn dắt tạo ra những thế giới đầy những lẽ vô thường, bất an. Sự sống của các thân ngũ uẩn là sự sống của tham, sân, si; khi tham sân si có mặt thì thân ngũ uẩn vô thường sẽ có mặt, ngược lại khi tham sân si được đoạn diệt thì thân ngũ uẩn vô thường này cũng sẽ được chấm dứt.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
109,269,408