Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thiền Sư Hưng Hóa (830-925) Đệ nhị Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️

04/03/202115:56(Xem: 7749)
Thiền Sư Hưng Hóa (830-925) Đệ nhị Tổ Thiền Phái Lâm Tế 🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️
Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được học về Thiền Sư Hưng Hoá Tồn Tương, là đệ nhị tổ thuộc tông Lâm Tế, kế tiếp ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền, vị tổ thứ sáu sau Lục Tổ Huệ Năng.


Sư phụ đã sơ lược lại thứ tự các đời của chư vị Tổ Sư sau Lục Tổ Huệ Năng như sau:

- Đời thứ nhất: Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng

- Đời thứ hai: Thiền Sư Mã Tổ Đạo Nhất

- Đời thứ ba: Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải

- Đời thứ tư: Thiền Sư Hoàng Bá Hy Vận

- Đời thứ năm:Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền

- Đời thứ sáu: Thiền Sư Hưng Hóa Tồn TươngThiền Sư Hưng Hoá (830-925), thuộc dòng dõi họ Khổng, một dòng họ danh giá của Trung Hoa. Năm 2005 được bằng kỷ lục là có ghi nhận bộ gia phả của dòng họ Khổng là gia phả lâu đời nhất, trên 2,500 năm, với chi tiết đầy đủ của 86 thế hệ.

Ngài Hưng Hoá xuất gia tu học và  được cử làm thị giả của thiền sư Lâm Tế.

Một hôm, ngài lắng nghe lời đối thoại của ngài Lạc Phố đến thưa hỏi Thiền Sư Lâm Tế. Ngài Lâm Tể hỏi ngài Lạc Phố có việc gì hỏi chăng.
Ngài Lạc Phố thưa, mới thọ giới nên không hội (hiểu).

Sư Phụ giải thích là khi đắc pháp rồi thì không có gì để tìm hiểu, nếu còn hiểu là có vấn đề. Thiền sư Lâm Tế hỏi là để kiểm chứng sự liễu đạo của ngài Lạc Phố. Đối với thiền sư, Phật pháp với mình là một, nếu còn hiểu, con nói ra là còn đối đãi. Phật pháp là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú, chỗ rốt ráo tận cùng của hành giả. 

Ngài Hưng Hoá không nhận ra chỗ này nên mở lời chỉ trích Sư Phụ là "đem con chim sẻ đã chết bỏ dưới đất mà bắn".
Ngài Lâm Tế nói nếu ta nói ra là tội lỗi như da thịt liền lặn bị chọc thủng máu chảy ra, chân tâm thường trú xưa nay liền lặn như vậy.
Ngài Hưng Hoá suy nghĩ liền bị ngài Lâm Tế đánh.

Khi ngài Lâm Tế viên tịch rồi, ngài Hưng Hoá vẫn chưa triệt ngộ, nên ngài đến Thiền Viện Tam Thánh tu học với 2 sư huynh là TS Huệ Nhiên và  sư huynh Đại Giác, tại nơi này, ngài đã khai ngộ.

Gần cuối đời, vua Đường Trang Tông đời hậu Đường mời Thiền Sư Hưng Hoá vào tham vấn. Vua hỏi:

"Trẫm chiếm Trung Nguyên thu được một viên ngọc quí, chưa ai thẩm định được giá trị của nó"
Ngài Hưng Hóa thưa "Xin Bệ hạ đưa vật báu ra cho bần tăng xem thử".
Nhà Vua liền lấy hai tay vuốt từ đầu đến chân.
Ngài Hưng Hóa nói:- "Ngọc quí của quân vương không ai dám định giá"
Vua Trang Tông rất vui, ban cho Ngài tử y và tăng hiệu, Ngài đều từ chối không nhận. Vua bèn tặng ngựa, Ngài nhận để đi hành khước.

Sư phụ giải thích: TS Hưng Hóa liễu ngộ nên phát biểu "Ngọc quí của quân vương không ai dám định giá, bởi vì viên ngọc quý đó là Phật tánh, cái không thể nào định giá được. 


Ngài Hưng Hóa cỡi ngựa vua tặng, ngài bị té ngựa gãy chân, phải bó vào chân gãy một chân cây và đi khấp khểnh chung quanh thiền viện. Ngài hỏi Tăng chúng:

- Các ngươi biết Lão tăng chăng?

Chúng Tăng đáp:- Làm sao mà chúng con không biết Hòa thượng.

Ngài bảo:- Pháp sư què này nói được mà đi chẳng được. (năng thuyết bất năng hành, sư phụ giải thích Ngài khiêm hạ với chúng đệ tử khi nói lời này)

Sau đó ngài ến pháp đường sai Duy-na đánh chuông họp chúng. Chúng tụ họp, Ngài bảo:

- Các vị biết Lão tăng chăng?

- Đại chúng không đáp được.
Ngài ném chân cây, ngồi ngay thẳng và viên tịch.

Ngài được Vua bang Thụy hiệu là Quảng Tế Thiền sư, tháp hiệu là Thông Tịch.

Cuối buổi giảng, Sư phụ đã diễn đọc bài thơ tán thán công hạnh Thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tương (830-925) của TS Hư Vân, do HT Minh Cảnh dịch:

Thiện Tài Đồng Tử hướng về nam
Khỏi nước trăm thành quyết hỏi thăm
Thấu triệt qua lời môn đánh hét
Ngoài tâm văn vẽ chí hư đàm
Quân vương chỉ bảo là vô giá
Diện mục lão tăng quả khó tham
Buông bỏ xác thân về tịch chiếu
Niết bản bốn đức quả phi phàm.


Kính bạch Sư Phụ, hôm nay chúng con được Sư Phụ giảng giải về Thiền Sư Hưng Hoá, ngài là đệ tử của Thiền Sư Lâm Tế, ngài là tấm gương sáng ngời về hạnh khiêm hạ khi ngài giáo hóa đồ chúng và tự mình chứng ngộ chứ không nên rập khuông bắt chước tiếng hét của những vị tiền bối của thiền phái Lâm Tế.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính và tri ơn Sư Phụ,

Đệ tử Quảng Tịnh Tâm
(Montréal, Canada).   207_TT Thich Nguyen Tang_Thien Su Hung Hoa


Đừng bắt chước Hét  nếu chưa tìm ra diệu lý ! 
Kính dângThầy bài thơ trình pháp về Thiền Sư Hưng Hoá . Kính đa tạ Thầy, đã giải thích rất tường tận những câu mà Tổ Lâm Tế đã dạy : " Đập tan nhà Đường cũng chẳng ai hội Phật Pháp " và gia phả Đức Khổng Tử được ghi vào Guiness với 86 đời thật uy danh từ năm 2005 . Thật là một đại hữu duyên còn được tiếp tục nghe Thầy giảng lại về Tổ Sư Thiền để nhẹ nhàng tu tập và thấy được lẽ thật . Kính chúc sức khỏe Thầy, HHNay mới hiểu thế nào người triệt ngộ ! 
Chẳng ai tự cho mình hội được Phật Pháp đâu ...
Mây trong, trời xanh .. nhà Thiền từ vựng nhiệm mầu, 
Khi Thể Tánh Tịnh Minh chính là cứu cánh.


Ba gậy từ bi mà Hoàng Bá Thiền Sư đã đánh ! 
Giúp Ngài Lâm Tế tỏ biết tinh tường, 
Thượng đường " DA THỊT LÀNH MÀ TA KHOÉT VẾT THƯƠNG" 
Ngữ lục ấy sau này được :
Thiền Sư Hưng Hoá và Tam Thánh Huệ Nhiên ghi lại, 


Dù Sư  Phụ viên tịch, vẫn chưa được tự tại 
Nên thường niệm ân Tổ với ba nén hương, 
Ngoài  Tiên Sư, còn hai Sư Huynh phải cúng dường
Sư huynh Tam Thánh và Ngài Đại Giác, 


Hét, Đánh là phương cách đem chim đến ổ đập ! 
Đừng  hét mù, hét loạn chẳng  lợi ích gì, 
Làm sao chuyển hoá được ba độc THAM, SÂN, SI 
Như bài thơ Giảng Sư ngâm trong pháp thoại ****


Lại thêm uy danh họ Khổng đệ nhị Tổ gia phả 
Niềm tự hào cho Tông Lâm Tế đến ngày sau 
Tam giáo đồng nguyên nền đạo đức uyên thao
Vạn thế Sư biểu..ngôi  đầu Thích Ca Đức Phật ! 


Ngọc quý vua Đường vô giá ....tâu lẽ thật! 
Con ngựa vua ban ...đưa đến gãy chân.
Thượng đường, ném nạng cây ...phiền não nhân 
Ngồi ngay thẳng thị tịch ...xứng danh ĐỆ NHỊ TỔ ! 


Huệ Hương
4/3/2021 

****

Bài thơ về ba gậy đánh của Thiền Sư Từ Thọ được TT Thích Minh Quang dịch Việt như sau
( gậy thứ nhất trút bỏ Tham độc - gậy thứ hai trút bỏ Sân độc - gậy thứ ba trút bỏ Si độc ) 


Học Đạo trước cần chẳng nên Tham! 
Tâm tham chướng đạo khiến ta phàm 
Tổ Sư một pháp vô cầu ấy 
Lêu lạc trong đời ai chịu tham .

Học Đạo trước cần chẳng nên Sân ! 
Tâm Sân chưa dứt, Đạo chưa gần 
Chư Phật thường nhắc Sân như lửa 
Thiêu sạch căn lành, Bồ Đề nhân .

Học Đạo trước cần chẳng nên Si
Tâm Si chưa dứt khiến hồ nghi 
Mây Mê che phủ đen như mực 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/2023(Xem: 1700)
Hạnh Phúc Trong Từng Hơi Thở (bài giảng của SC TN Giới Bảo)
07/03/2023(Xem: 1218)
Kinh Lương Hoàng Sám- S.C Giới Bảo Dẫn Chúng Trì Tụng Năng Lực Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Lớn
23/12/2022(Xem: 6250)
Các video sau được sưu tập và biên tập sao cho mỗi video đều có mục lục chi tiết (ngoại trừ các bài giảng lẻ), kèm theo thời điểm lúc giảng các mục để người xem có thể dễ dàng theo dõi. Ngoài ra nếu vô tình nghe một đoạn bất kỳ cũng có thể biết được Sư bà đang giảng tới mục nào vì tên mục đó có ghi phía dưới màn hình.
26/03/2022(Xem: 9543)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13334)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
01/02/2022(Xem: 26561)
48 Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà (loạt bài giảng của TT Thích Nguyên Tạng trong mùa dịch cúm Covid-19)
09/12/2021(Xem: 13697)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19816)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23124)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567